test

2019-10-03

Studiebesök på Dammens Vård och Omsorgsboende i Skellefteå, testbädd för välfärdsteknik

På Dammens vård och omsorgsboende i Skellefteå jobbar vi med att utveckla Trygghetsskapande teknik. De framgångsfaktorer vi jobbat efter är…

Läs mer

2019-10-03

Studiebesök på Kantgatans Träningslägenhet i Skellefteå, 2-3 oktober

Visning sker den 2 oktober kl. 9-11 alternativt kl. 13-14, eller 3 oktober kl. 9-11 alternativt kl. 13-14. Max 7…

Läs mer

2019-10-02

Studiebesök på Kantgatans Träningslägenhet i Skellefteå, 2-3 oktober

Om du vill veta mer om syftet med träningslägenheten kan du titta på denna film: https://www.youtube.com/embed/ihscHGjI28g Visning sker den 2…

Läs mer

2019-09-30

Nya innovativa idéer behöver testas

Tillsammans med patient, närstående och andra aktörer testas produkteter och tjänster innan vi går vidare med idé eller köp för…

Läs mer

2019-09-30

Innovation i Kungsbacka

Panelsamtalet kommer bestå av följande programpunkter: – Allt ska göras men alla behöver inte göra allt. Ett nytt sätt att…

Läs mer

2019-09-30

Framtidsstudion Centralsjukhuset Karlstad

På framtidsstudien testar vi nya produkter och tjänster tillsammans med idéägare, patient, närstående och andra aktörer. Framtidsstudion är en del…

Läs mer

2019-09-30

Norrtäljemodellen 2punkt0