Skapa konto & anmäl aktivitet

Välkommen att bli en del av Innovationsveckan 2019!

Varför ska er verksamhet vara med på Innovationsveckan?

För att ni vill bidra till att möta välfärdens utmaningar på ett smartare sätt!
Innovationsveckan ger möjlighet att visa upp egna och ta del av andras arbeten och lösningar lokalt och nationellt och marknadsföra det under ett nationellt ”paraply” genom SKL:s och Vinnovas kanaler. Den är ett tillfälle att nå och involvera fler i ert arbete – medarbetare, politiker, samverkanspartners och inte minst de vi finns till för – invånarna.

Vem eller vilka kan arrangera en aktivitet?

Alla aktörer som arbetar med något som kan hjälpa offentlig sektor att möta framtidens samhällsutmaningar är välkomna som arrangörer av aktiviteter. Kommuner, regioner, statliga myndigheter, akademi och övriga, till exempel civilsamhället, invånare, entreprenörer, konsulter med flera är välkomna. Vill ni arrangera något men inte själva är del av offentlig sektor vill vi att ni arrangerar er aktivitet tillsammans med en part inom offentlig sektor.

Vad krävs av mig/oss som anordnar en aktivitet?

•Utvecklingsarbete, arbetssätt eller lösning som ni vill sprida till andra och/eller involvera andra i
•Tid att planera och genomföra aktivitet. Behöver/vill ni samarbeta med någon?
•Lokal/forum/kanal där er aktivitet äger rum

Vilken roll har SKL och Vinnova under Innovationsveckan?

De aktiviteter som arrangeras runt om i landet blir en del av ett gemensamt nationellt program som samordnas och marknadsförs av SKL och Vinnova – inför, under och efter Innovationsveckan 2019. På så sätt hjälps vi åt så att era kunskaper och idéer får större spridning och kommer fler till del. SKL och Vinnova anordnar även ett antal nationella, webbsända aktiviteter under veckan.

Vilken typ av aktiviteter passar att arrangera?

Aktiviteter kan se väldigt olika ut – gemensamt för dem är att ni vill visa upp och sprida något ni gjort eller involvera andra i något ni gör. Det kan exempelvis vara frukost-/lunchmöten, seminarier/workshops, föreläsningar, studiebesök, mässa/utställning, torgmöten, öppet hus – ni väljer själva hur er aktivitet ser ut. Är er aktivitet av intresse utanför er lokala kontext ser vi gärna att ni webbsänder så att fler över landet kan ta del av den. Om ni har en förinspelad aktivitet behöver den vara länkad till en faktiskt aktivitet under veckan t.ex. en livesänd frågestund på Skype eller Facebook.

Vem kan ni nå med aktiviteten?

Innovationsveckan möjliggör att nå ut till både lokal och nationell publik. I kalendariet kommer aktiviteterna kunna sorteras på olika sätt, t.ex. ort för aktiviteten, om aktiviteten äger rum på plats eller på webben, och inom olika teman, t.ex. skola och utbildning, samhällsbyggnad, hälsa sjukvård etcetera.

Genom en aktivitet på plats når ni publik inom ert lokalområde. Vi vill uppmuntra till att samarbeta och involvera andra under veckan, men självklart är det ni som väljer om er aktivitet skall vara öppen för alla eller för en begränsad målgrupp, t.ex. anställda inom er organisation.

Ni har också möjlighet att nå ut nationellt genom att webbsända din aktivitet. Du kan då nå intresserade över hela landet genom Innovationsveckans kalendarium. Här hittar ni lite tips om webbsändning

Hur registrerar sig deltagare till vår aktivitet?

Du sköter själv registreringen av anmälningar till er aktivitet genom det biljettsystem du valt (t ex Billetto, Eventbrite, Invajo eller i den enklaste formen – genom att deltagarna mailar till den mailadress ni anger). Länken som du får av ditt biljettsystemet lägger du in i vårt registreringsformulär när du anmäler aktiviteten till oss. När vi publicerar din aktivitet här på sajten, kommer din länk att synas som en anmälningsknapp. Även en vanlig mailadress fungerar som anmälningslänk (då öppnar knappen ett e-post fönster så att dina deltagare kan maila in sin anmälan till dig). Du kan själv testa hur det ser ut: gå till Mina aktiviteter, klicka på Redigera på aktiviteten och lägg in din biljettlänken i fältet “Länk för anmälan”. Spara aktiviteten och klicka sedan på “Visa”.

Anmäl aktivitet här

Som arrangör skapar du ett användarkonto och kan sedan enkelt lägga in och redigera aktiviteter i programmet fram tills att de ska genomföras.

Om du redan har skapat ett konto kan du lägga till och redigera aktiviteter under Mina aktiviteter, nedan eller i menyraden i inloggat läge.