Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 6 oktober, 2020 15:3016:30
 • Högskolan i Gävle; Gävle kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Skola och utbildning
 • Virtual reality i undervisning på gymnasiet? Historielärare och forskare i innovativ och explorativ samverkan

  Vilken potential har virtuella verkligheter (VR) inom undervisning och lärande? Hur kan lärare bedriva explorativ och innovativ verksamhet för att värdera teknologier och utveckla undervisningen? Vad kan ett samarbete mellan lärare och forskare i dessa sammanhang ge för ömsesidiga vinster och lärdomar?

  Moderna digitala teknologier kan ge mervärden i undervisning och för lärande, men så är inte alltid fallet. För lärare kan det vara förknippat med vissa utmaningar med att få möjlighet att pröva och experimentera med nya digitala teknologier för att värdera vilka möjligheter och utmaningar de kan ge i undervisning och för lärande. Likaså kan lärares erfarenheter, behov och önskemål behöva beaktas vid utformning av digitala teknologier och programvaror för att dessa skall bli så bra anpassade som möjligt till lärares och elevers behov.

  Vid Högskolan i Gävle (HiG) finns ett Digital Learning Lab (DLL) som fungerar som en arena för utbildning, samverkan, forskning och explorativ och innovativ verksamhet kopplat till digitala teknologier för undervisning och lärande. Labbet utgör en resurs för många utbildningsprogram i högskolans eget utbildningsutbud, men är även en resurs för det omgivande samhället, med samverkan med bl.a. hälso- och sjukvård, näringsliv och skolor och förskolor inom utbildningssystemet.

  Om seminariet
  I detta webb-baserade seminarium diskuteras ett innovativt och explorativt samarbete mellan lärare och forskare kring utmaningar och möjligheter med att använda Virtual Reality i historieundervisningen på gymnasieskolan. Lärare och forskare har enskilt och gemensamt prövat och diskuterat olika tillämpningar av Virtual Reality och forskare har följt lärare när de laborerat med teknologier och även när de använt dem i undervisningen med elever.

  Medverkar gör gymnasielärare från Vasa- och Polhemsskolan i Gävle och forskare från Högskolan i Gävle.

  Förbered dig genom att se en kort film
  Inför seminariet vill vi att du som deltagare tar del av nedanstående film om projektet och därmed blir förberedd på att delta i samtal och erfarenhetsutbytet. I filmen får du ta del av tankarna bakom samarbetet, vad som gjorts och vilka erfarenheter som dragits. Filmen inspirerar förhoppningsvis till frågor, funderingar och förslag på hur man kan göra på annat sätt, något som du kan ta med dig in i samtalen.
  Länk till filmen (ca 10 minuter lång) >>

  Läs mer
  Erfarenheter från detta arbete och forskning kring utmaningar och möjligheter med VR i undervisning och lärande finns bl.a. publicerad i en vetenskaplig tidskrift (Education and Information Technologies) https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-020-10119-1

  Information

  Datum
  6 oktober, 2020
  Tid
  15:30–16:30
  Hur kan man delta?
  Digitalt