Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 6 oktober, 2022 11:0012:00
 • Happie Camp, Visit Värmland, Compare
 • Seminarium/föreläsning
 • Utveckling av naturturism / ekoturism genom ny modell för etableringar av unika boenden med attraktiva lägen i unika naturområden

  För att möta det ökande trycket av naturturister behövs boendeinfrastrukturen utvecklas effektivt, hållbart och med bibehållen jämn kvalitet. "Happie Camp-modellen" möjliggör en snabb utrullning av boenden för ekoturism och rekreation genom att förena besöksnäring och skogsbruk inom ramen för mångbruket och gör skogsägarna till boendevärdar.

  Happie Camp har sedan starten 2019 bevisat en framgångsrik och hållbar modell för mindre och enkla boenden i form av tält uppställda på tältplatser med attraktiva lägen i nära anslutning till unika naturområden. Konceptet har fått stort genomslag med exceptionellt hög kundnöjdhet (NPS 62) och skogsägare som gladeligen delar med sig av sina finaste platser. Konceptet bygger på turism på annans mark och involverar privata skogsägare som ges en procentuell ersättning av intäkterna som historiskt uppgått till uppemot 10x högre ersättning per Ha / år i jämförelse med ett traditionellt produktivt skogsbruk, dessutom står skogen kvar.

  Happie Camp exporterar nu sin modell till nya regioner efter att den prövats på 3 olika platser i Värmland och i nära dialog med såväl kommuner, regionen, myndigheter och intresseorganisationer. Expansionen kommer att ske genom en franchise-modell i grunden och kombineras med en digital plattform för att ge skogsägare i hela Sverige möjligheten att skörda skogens sociala värden med hjälp av Happie Camp. Plattformen kommer hjälpa franchisetagare med alla delar kring att framgångsrikt driva Happie Camps med allt från bäddning, mat, gästsupport, till ekonomi, bokningssystem och marknadsföring. Målsättningen är att modellen i framtiden även kommer addera en ny dimension för frivilliga avsättningar genom att involvera skogsägarna som värdar för boenden avsedda för naturturism och rekreation och därigenom kraftigt öka antalet tillgängliga och attraktiva platser i Sverige att utgå ifrån för att uppleva lugnet, spektakulär natur och välskötta svenska skogar.

  Med hjälp av ny teknik och innovationsprocesser hämtade från digital startupmetodik är målet med satsningen att inom ett par år ha upprättat ett par hundra temporära boenden i form av tält på attraktiva platser under sommarsäsongen för att välkomna det växande antalet naturturister på landsbygden. Modellen ger samtidigt möjligheten att sprida ut naturturister på en större geografisk yta för att minimera slitage och överturism i känsliga naturområden.

  Happie Camp önskar nu kontakt med expansiva och nytänkande kommuner som ser behovet av nya etableringar för utveckling av attraktiva platser på landsbygden. Detta för att föra dialog kring utvecklandet av modellen och involvera de kommuner som är villiga att testa nya grepp och vill vara en del av att hitta lösningen för att hållbart utveckla naturturismen i de svenska skogarna tillsammans med skogsägarna och småföretagare på landsbygden. Hör Happie Camps VD och grundare Staffan Svantesson berätta om utmaningarna kring skalbarhet inom besöksnäringen med etablering på flera platser samt tillämpning av digitala innovationsprocesser i en traditionell och mycket fysisk bransch.

  Information

  Datum
  6 oktober, 2022
  Tid
  11:00–12:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Happie Camp, Visit Värmland, Compare
  Kontaktperson
  Pernilla Bredberg
  E-post
  pernilla.bredberg@visitvarmland.com
  Anmälan sker via Ungapped.
  Länkar
  https://www.happiecamp.com/
  https://visitvarmland.com/