Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • 5 oktober 09:0009:40
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Karlstad kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Leda och organisera
 • Övrigt
 • Ungdomsperspektiv – en fråga för vuxna!

  Trots att det finns en bred förståelse för att unga är en viktig målgrupp tycker många att det är svårt att få till ett ungdomsperspektiv. I detta seminarium får du ta del av både teori och praktik. Du kommer lära dig hur du lyckas med meningsfulla dialoger med unga och höra hur Karlstad kommun har skapat måltidsmiljöer som unga trivs i.

  När vi arbetar med centrala samhällsfrågor behöver vi ta hänsyn till barn och ungas demokratiska och mänskliga rättigheter. Ett fungerande ungdomsperspektiv hjälper till att säkerställa att åtgärder får önskad effekt och stärker ungas förtroende för insatserna och samhället. Men trots att det finns en bred förståelse för att unga är en viktig målgrupp tycker många att det är svårt att få till ett ungdomsperspektiv. Därför har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tagit fram ”Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv”, en modell som beskriver vad ett ungdomsperspektiv innebär i praktiken och som dessutom fungerar som ett verktyg för att analysera en verksamhets styrkor och svagheter.

  Ett fungerade ungdomsperspektiv handlar inte bara om ungas egna vilja att delta utan framför allt om hur tjänstepersoner och makthavare agerar. I det här seminariet kommer du få ökad kunskap om ungas samhällsengagemang, samt konkreta metoder för hur man lyckas med meningsfulla dialoger med unga.

  Karlstads kommun har i sitt arbete med att förbättra måltidsmiljön i skolan arbetat med att involvera unga i processen. Du kommer få ta del av erfarenheter från arbetet med att omvandla en traditionell matsal till en modern skolrestaurang som elever vill gå till och trivs i, under hela skoldagen. Arbetet har resulterat i ett koncept som nu används när kommunen bygger nya restauranger. I Karlstad väljer nu fler elever att gå till skolrestaurangen vilket bidrar till bättre hälsa och en tryggare skola.

  Du kommer också få tillgång till ett test där du kan utläsa om din organisation har de förutsättningar som krävs för att lyckas med ungdomsperspektivet.

  Välkommen till ett seminarium som hjälper dig att göra rätt insats på rätt sätt och samtidigt stärka demokratin!

  Medverkar:
  Linus Wellander, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  Fredrik Lundquist, Kostchef Karlstad kommun
  Linnea Olsson, Koststrateg Karlstad kommun

  Information

  Datum
  5 oktober
  Tid
  09:00–09:40
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Karlstad kommun
  Kontaktperson
  Elin Sandström
  E-post
  elin.sandstrom@slv.se
  Föranmälan krävs
  Anmälan
  Seminariet är en del av programmet under rubriken Ett nytt recept för skolmåltider - en förmiddag om hur myndigheter och kommuner arbetar tillsammans för ett hållbart skolmåltidssystem.