Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 7 oktober 11:0011:45
 • Luleå Kommun, Klimator AB.
 • Workshop
 • Samhällsbyggnad
 • Smart mätning av vattennivåer i bräddavlopp med IoT-baserad teknik.

  Workshop om IoT-baserad mätning av vattennivåer i bräddavlopp och andra avloppsbrunnar. Luleå kommun och Klimator presenterar teknik för att mäta vattennivåer. Diskussion / workshop med deltagare i seminariet om innovativa angreppssätt för att härleda sedimentsuppbyggnad, nedströms stopp eller andra flödesförhindrande omständigheter.

  I workshopen berättar Luleå kommun om hur de valt att mäta och övervaka vattennivåer i avloppsnätet. Klimator berättar om mättekniken bakom och uppkopplingen via IoT-baserade, batteridrivna sensorer.

  Den mätteknik som använts ersätter manuell mätning på plats och flyttar övervakningen av avloppet till en dator / webbplats. Mättekniken möjliggöra att planera arbetet över året, istället för akuta punktinsatser. Metoden möjliggör att få tidig information om sedimentsuppbyggnad eller uppbyggnad av nedströms stopp.

  Mätning i bräddavloppsbrunnar ger även kunskap och dokumentation bräddning har skett och med vilken varaktighet och frekvens.

  Metoden är även ett uppföjningsverktyg för att verifiera att andra insatser (mot bräddning) har haft önskad effekt.

  Mätningarna kan utgöra underlag och dokumentation för ersättningsärenden (försäkring, skadestånd mm).

  Information

  Datum
  7 oktober
  Tid
  11:00–11:45
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Luleå Kommun, Klimator AB.
  Kontaktperson
  Anders Björk
  E-post
  anders.bjork@klimator.se
  Föranmälan krävs
  Anmälan