Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 4 oktober, 2021 14:0015:00
 • Vinnova i samarbete med Upphandlingsmyndigheten
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Sänkta trösklar för innovationsupphandling

  Sverige står inför en mängd akuta samhällsutmaningar. Offentlig sektor behöver hållbara och innovativa lösningar för att klara sitt uppdrag och måste efterfråga dessa nya lösningar från marknadens aktörer. Det gör att innovationsupphandling är ett av de verktyg som behövs för att främja utveckling och spridning.

  Flera aktörer stödjer utvecklingen med olika insatser som kan sänka trösklarna för innovationsupphandling.

  I detta seminarium presenteras nya stöd för innovationsupphandling, både i form av finansiering och andra initiativ. Särskilt fokus lägger vi på Vinnovas nya utlysning ”Checkar för innovationsupphandling – pilot 2021” som öppnar i slutet av september. Där kan upphandlande organisationer söka medel att ta in extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning i samband med innovationsupphandling. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för verifiering och validering.

  Under seminariet berättar Upphandlingsmyndigheten om sitt stöd till innovationsupphandling och hur vi tillsammans kan arbeta för att genomföra fler innovationsupphandlingar som skapar nytta i offentlig verksamhet.

  Välkomna!

  Information

  Datum
  4 oktober, 2021
  Tid
  14:00–15:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Vinnova i samarbete med Upphandlingsmyndigheten
  Kontaktperson
  Marianne Löfgren
  E-post
  marianne.lofgren@vinnova.se
  Länkar
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19meeting_MmJlM2VkNjItMzhjMC00YzcwLWI5ZTYtMDYyYTMzZjUxYTBithread.v2/0?context=Tid4b552844-3bd0-4e19-bfd3-a566ea76a7b6Oid644d8335-abda-4b9b-9484-ac8508563ccb%7