Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • 4 oktober 14:0016:00
 • DigInfra, NOSAD
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Så kan vi möta svenska städers behov och potential genom att ta vidare nordamerikanska lärdomar inom digital infrastruktur och samverkan

  Seminariet utgår från och ger exempel på det standardarbete som den nordamerikanska stiftelsen Open Mobility Foundation lett. Där har ett flertal städer i öppet samarbete med privata aktörer skapat kärnan för en digital infrastruktur, vilken idag används i bl.a. Los Angeles, Chicago och Stockholm.

  Seminariet utgår från och ger exempel på det standardarbete som den nordamerikanska stiftelsen Open Mobility Foundation lett. Där har ett flertal städer i öppet samarbete med privata aktörer skapat kärnan för en digital infrastruktur, vilken idag används i bl.a. Los Angeles, Chicago och Stockholm.

  Digitaliseringen av samhället ställer nya krav på hur kommuners interaktion och service med invånaren kommer se ut framåt. Ända sedan kommunernas tillkomst har en central uppgift varit att bistå medborgare och företag med fysisk infrastruktur som vägar, vatten och avlopp. Nu finns behovet att hitta de digitala vägarna som kan användas i kommunerna. Utbyte av data med privata aktörer, datadriven verksamhetsutveckling och digital regelgivning är frågor som redan nu är konstaterade behov.

  Utgångspunkt för seminariet är det arbete som den nordamerikanska stiftelsen Open Mobility Foundation utfört. Där har ett flertal städer gjort gemensam sak och i ett öppet samarbete med privata aktörer skapat kärnan för en sådan digital infrastruktur, vilken idag används i städer som Los Angeles, Chicago och Stockholm. Genom denna infrastruktur har man hittat sätt att digitalt reglera elsparkcyklar, t-ex. hur dessa får framföras, hur datadelning mellan leverantörer och städer kan ske, samt hur medborgare kan hitta tillgängliga elsparkcyklar.

  På seminariet ges praktiska erfarenheter från att implementera en sådan digital infrastruktur (från Sverige och internationellt), en inblick i de behov som svenska kommuner har samt hur arbete med privat sektor i enlighet med öppen källkodsprinciper kan ge snabba resultat. Deltagare:
  Jascha Franklin-Hodge, Executive Director, Open Mobility Foundation
  Alex Pazuchanics, Head of Policy and Partnerships, Vianova
  Stockholms stad (TBC)
  Sandra Viktor, Miljösamordnare, Linköpings kommun
  Johan Linåker, Senior Researcher, RISE

  Seminariet kommer hållas på engelska.

  Information

  Datum
  4 oktober
  Tid
  14:00–16:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  DigInfra, NOSAD
  Kontaktperson
  Daniel Rudmark
  E-post
  daniel.rudmark@ri.se
  Föranmälan krävs
  Anmälan
  Länkar
  https://www.drivesweden.net/projekt-3/diginfra
  https://nosad.se/