Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 4 oktober, 2021 14:0015:30
 • Drive Sweden-projektet DigInfra, NOSAD
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Kan vi möta svenska städers behov av digital infrastruktur via nordamerikanska lärdomar?

  Behovet av och förutsättningarna för att bygga digital infrastruktur kan se väldigt olika ut. Men inom ett standardarbete som letts av Open Mobility Foundation har flera nordamerikanska städer i öppet samarbete med privata aktörer lyckats skapa en kärna för digital infrastruktur, vilken idag används i bland annat Chicago, Los Angeles och Stockholm.

  Det går att ta del av en inspelning av seminariet i sin helhet: https://youtu.be/qFA3nE_mE2U

  Digitaliseringen av samhället ställer nya krav på hur kommuners interaktion och service med invånaren kommer se ut framåt. Ända sedan kommunernas tillkomst har en central uppgift varit att bistå medborgare och företag med fysisk infrastruktur som vägar, vatten och avlopp. Nu finns behovet att hitta de digitala vägarna som kan användas i kommunerna. Utbyte av data med privata aktörer, datadriven verksamhetsutveckling och digital regelgivning är frågor som redan nu är konstaterade behov.

  Utgångspunkt för seminariet är det arbete som den nordamerikanska stiftelsen Open Mobility Foundation utfört. Genom ett tätt samarbete mellan offentliga och privata aktörer har man hittat sätt att bland annat skapa en digital infrastruktur för elsparkcyklar och hur dessa får framföras, hur effektiv datadelning mellan leverantörer och städer kan göras, samt hur medborgare kan hitta tillgängliga elsparkcyklar. På seminariet ges praktiska erfarenheter från att implementera en sådan digital infrastruktur (från Sverige och internationellt), en inblick i de behov som svenska kommuner har samt hur arbete med privat sektor i enlighet med öppen källkodsprinciper kan ge snabba resultat.
  Deltagare:

  Jascha Franklin-Hodge, Executive Director, Open Mobility Foundation

  Alex Pazuchanics, Head of Policy & Partnerships, Vianova

  Sandra Viktor, Miljösamordnare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun

  Johan Linåker, forskare, RISE och Lunds universitet

  Christian Landgren, CEO, iTeam

  Moderator
  Daniel Rudmark, RISE

  DigInfra är en del av Drive Sweden, ett av regeringens 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Drive Sweden består av partners från akademi, näringsliv och samhällsaktörer som tillsammans tar sig an utmaningar kopplade till framtidens mobilitet för människor och gods och finansieras genom Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Lindholmen Science Park AB är värdorganisation.

  NOSAD (Network Open Source and Data) är ett nätverk för intressearde som arbetar med eller använder sig av myndigheternas öppna data. I denna workshopserie delar vi kunskap och erfarenheter kring öppna data och öppen källkod.

  Information

  Datum
  4 oktober, 2021
  Tid
  14:00–15:30
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Drive Sweden-projektet DigInfra, NOSAD
  Kontaktperson
  Daniel Rudmark
  E-post
  daniel.rudmark@ri.se
  Föranmälan krävs
  Anmälan
  Seminariet kommer spelas in och delas publikt.
  Länkar
  https://www.drivesweden.net/projekt-3/diginfra
  https://nosad.se/
  https://www.openmobilityfoundation.org/
  https://youtu.be/qFA3nE_mE2U