Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 9 oktober, 2020 10:0011:00
 • Umeå kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Så har Umeå arbetat med att framtidssäkra en stadsdel för morgondagens mobilitet

  Inom ramen för Vinnovaprojektet Nästa generations resor och transporter har Umeå utforskat mobilitet och måluppfyllelse. Vad innebär en framtidssäkring och hur har vi gått till väga? Här berättar vi om hur vi tagit oss an uppgiften att framtidssäkra en stadsdel för morgondagens mobilitet och delar lärdomar till andra som går i liknande tankar.

  Du deltar genom denna länk.

  Teknikutvecklingen accelererar ständigt och tiden från ny produkt till mogen marknad krymper. Parallellt präglas stadsbyggnad traditionellt av långa processer som sedan riskerar att skapa inlåsningseffekter när bebyggelse och infrastruktur med lång avskrivningstid finns på plats. Det hela skapar komplexa förutsättningar och motsättningar att ta höjd för i stadsutvecklingen. Mobilitetsområdet i synnerhet är intressant att fördjupa sig i med tanke på dess bäring på samtliga hållbarhetsdimensioner (ekologisk, social, ekonomisk och kulturell) och de tydliga rumsliga konsekvenserna i byggd miljö.

  Detta resonemang utgör stommen i Umeås Vinnovaprojekt Nästa generations resor och transporter. Projektet antar ett stadsbyggnadsperspektiv på temat och fokuserar på hur vi tillämpar och hanterar makrotrender inom mobilitetsområdet (autonoma fordon, elektrifiering, uppkoppling och delningsekonomi) för att bidra till måluppfyllelse.

  En metod som kombinerar framtidsspaning, scenarioanalys och designmetodik har applicerats på stadsdelen Norra Ön i Umeå. Norra Ön är en planerad stadsdel med hög urbanitet för cirka 6000 boende och verksamma innehållandes en blandning av bostäder, kommersiella och offentliga verksamheter och offentliga platser – mitt i Umeälven!

  Projektet har nu löpt en tid och avslutas 31 december 2020. Denna aktivitet syftar till att dela våra erfarenheter, framgångsfaktorer såväl som potentiella fallgropar, från den process som löpt hittills.

  ***
  Detta relaterar till ett seminarium vi håller senare under dagen, du kan delta i denna aktivitet oavsett om du ska delta vid det senare tillfället eller inte.

  Du deltar genom denna länk.

  Information

  Datum
  9 oktober, 2020
  Tid
  10:00–11:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt