Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 7 oktober, 2022 12:0013:00
 • Exploateringskontoret, Stockholms stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Resurseffektiv masshantering och markrening

  Fredagen den 7 oktober bjuder exploateringskontoret in till ett lunchseminarium om hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Den här gången fördjupar vi oss i frågor som berör masslogistik och rening av mark. Vilka vinster går att göra när dessa sker lokalt?

  Som testbädd har Norra Djurgårdsstaden uppdraget att utveckla och pröva nya metoder för hållbar stadsutveckling, något som sträcker sig över flera området. På höstens första lunchseminarium hör vi Fredrik Bergman, genomförandechef Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret, berätta om masslogistik och vilka lärdomar och vinster som man har gjort genom att hantera schaktmassor lokalt inom projektet. Hittills har exempelvis cirka 600 000 ton berg och schaktmassor återvunnits i Norra Djurgårdsstaden.

  Att rena marken i det tidigare industriområdet Norra Djurgårdsstaden är en förutsättning för att kunna bygga och utveckla stadsdelen. I Kolkajen, som är en del av det före detta Gasverksområdet, renas marken genom så kallad in situ-sanering. Det innebär att föroreningar åtgärdas på platsen och på så sätt minskas mängden massor som schaktas upp och körs till deponi. Sofia Billersjö, markmiljöspecialist på exploateringskontoret, berättar om vilka alternativa saneringsmetoder som använts, resultat och mervärden av dessa.

  Modererar gör Anna Ågren, projektledare på exploateringskontoret. Seminariet sänds online.

  Information

  Datum
  7 oktober, 2022
  Tid
  12:00–13:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt