Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • 4 oktober 14:3015:30
 • Tillväxtverket, Antrop, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Leda och organisera
 • Övrigt
 • One Stop Myndighetsshop: Myndigheter i samverkan för radikal innovation

  Vi ger praktiska exempel på hur myndigheter kan gå från att hämma till att främja radikal innovation genom en ny modell för samverkan - One stop myndighetsshop. Vi delar lärdomar från matområdet om hur detta kan öka innovationshöjden, effektivisera myndighetsutövning, stötta innovatörer med radikala lösningar och hur arbetssättet kan spridas.

  För att uppnå målen i Agenda 2030 och Sveriges Livsmedelsstrategi finns det stora behov av att öka innovationshöjden i det svenska matsystemet. Detta kräver att vi myndigheter på ett mer effektivt sätt kan bemöta innovatörer, hantera ärenden och ge besked om tillstånd för de företag som tar fram morgondagens lösningar där regelverk är svårtolkade eller under utveckling. Denna förflyttning kräver ett nytt arbetssätt, kulturförändring och betydligt mer samverkan mellan myndigheter gällande regelutveckling, regelförenkling och regeltolkning.

  Under 2023 har representanter från Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen VGR och Tillväxtverket ihop med innovativa sjömatsföretag gjort skarpa tester av en One stop myndighetsshop – en myndighetsöverskridande innovationsenhet för att testa nya arbetssätt. Vi har arbetat missions-orienterat med målet att skapa ökad innovationshöjd och stötta innovatörer som försöker revolutionera det svenska matsystemet.

  Liknande förflyttningar behövs även på andra policyområden och i denna presentation ger vi inspiration och insikter om HUR vi kan bygga dessa nya arbetssätt och kulturförändringar och vad som krävs för att lyckas bryta med inarbetade, ineffektiva processer där vi är kvar i våra stuprör.

  Du får insikter som du kan ta med dig hem till din organisation, dels om vilka vinster som dessa nya arbetssätt kan generera (både för både myndigheterna och innovatörerna) och dels vilka förutsättningarna för framgång som krävs.

  Information

  Datum
  4 oktober
  Tid
  14:30–15:30
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Tillväxtverket, Antrop, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen Västra Götaland
  Kontaktperson
  Marie Persson
  E-post
  marie.persson@tillvaxtverkerket.se
  Föranmälan krävs
  Anmälan
  Mötet sker digitalt via Teams. Registrera dig gärna via länken så får du en kalenderinbjudan och påminnelse. Mötet kommer spelas in för vidare spridning.
  Länkar
  https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/omtillvaxtverket/detharartillvaxtverket/varauppdrag/nyinnovativmat.4071.html