Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 7 oktober, 2020 08:0009:00
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH)
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Verksamhetsövergripande
 • Nya sätt att arbeta, samverka och samarbeta inom psykisk hälsa-området – SKR berättar om ett urval av pågående utvecklingsarbeten

  Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och regioner för effektiva insatser inom området psykisk hälsa. Hör oss berätta om ett urval av pågående utvecklingsarbeten där vi hittar nya sätt att arbeta, samverka och samarbeta inom psykisk hälsa-området.

  Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare inom psykiatrin och projektchef för UPH leder ett samtal med olika medarbetare och samarbetspartners. Samtalet berör till exempel:

  – Kraftsamling för psykisk hälsa
  Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa.

  – Ett hälsosamt digitalt liv

  – Hjälpguiden och En väg in (Region Skåne)
  Återkommande beskriver barn och vuxna att det är svårt att veta vart man ska vända sig för att få råd stöd och hjälp med frågor som rör psykisk hälsa och ohälsa. För att möta detta behov och efterfrågan arbetar idag flera regioner med utveckling av kontaktcenter.

  – FamiljehemSverige och Säkra videomöten
  FamiljehemSverige är en nationell e-tjänst som förenklar kommunernas mottagande av intresseansökningar till familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj. Syftet med FamiljehemSverige är att skapa en central, användarvänlig och säker plattform där kommuner kan göra en initial bedömning av en sökandes lämplighet för uppdragen.

  – Genombrott.nu – förenkla era förbättringsarbeten
  Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg, som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter. Både patienter/ brukare, närstående och personal kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras. Verktyget sköts enkelt via dator, iPad och mobiltelefon.

  Se sändningen i efterhand via länken. På grund av tekniska problem börjar inspelningen först i slutet av den första programpunkten. Om du vill ta del av bildspelet finns det att hämta på vår webbsida: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/nya-satt-att-arbeta-samverka-och-samarbeta-inom-psykisk-halsa-omradet-skr-berattar-om-ett-urval-av-pagaende-utvecklingsarbeten/.

  Information

  Datum
  7 oktober, 2020
  Tid
  08:00–09:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH)
  Kontaktperson
  Ellinor Holm
  E-post
  ellinor.holm@skr.se
  För att ta del av webbinariet klickar du på länken ovan. Vi sänder via Zoom, men du behöver inte ladda ned något utan kan titta på sändningen direkt i din webbläsare. Webbläsaren Chrome rekommenderas. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor i chatten.
  Länkar
  https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
  https://skr.se/kraftsamling
  https://familjehemsverige.se/