Arkiv – Innovationsveckan

Här kan du se redan genomförda aktiviteter från Innovationsveckan.

Laddar aktiviteter

Tidigare aktiviteter

aktiviteter Search and Views Navigation

Tema

Typ

Dag

Föranmälan via

År

Titta i efterhand

Tidigare aktiviteter

aktiviteter List Navigering

oktober 2022

Nu startar Innovationsveckan – så skapar vi en rörelse tillsammans

3 oktober 00:0010:15
 • Arrangör: DIGG, Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, SKR
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Initiativtagarna startar årets Innovationsvecka! För fjärde året i rad bjuder initiativtagarna DIGG, Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och SKR in till Innovationsveckan. Det finns mycket innovationskraft i offentliga Sverige, både för mindre och större förändringar. Denna timme kommer vi att ta del av två storskaliga pågående förflyttningar.

  Ny rapport – tre insikter om förnyelse och transformation från Kommunledningspartnerskapet LOFT

  3 oktober 08:1508:55
  • Arrangör: RISE, MDU, Enköping, Knivsta, Kungsbacka, Lidingö, Skellefteå och Strängnäs.
 • Seminarium/föreläsning
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Vad är viktigt att fokusera på för att driva förnyelse och transformation för en kommunledning? Hur går man från tanke, till ord och sedan handling för att driva förnyelse? I en ny rapport delar kommunledningspartnerskapet LOFT insikter utifrån ett pågående forsknings- och innovationsprojekt i sex kommuner, i samarbete med MDU och RISE.

  Vad står det och hur gör vi? Stockholms stad har ett nytt kvalitetsprogram. Vad betyder det för oss i vår verksamhet? Vi bjuder in till workshop.

  3 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Stockholms stad
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Vad betyder det nya kvalitetsprogrammet för er i er verksamhet? Välkommen till en workshop för att titta på de delar som rör innovation och på vilket sätt ni kan ta er an de delarna hos er. Denna workshop riktar sig till verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare och personer med intresse för innovationsfrågor som arbetar i Stockholms stad.

  Hantering av släckvatten dag 1 – En utmaning för kommunal räddningstjänst

  3 oktober 10:0018:00
  • Arrangör: MSB, MSB:s Verklighetslabb, WIN Guard; NUC (Nationellt utvecklingscentrum för räddningstjänsten
  • Ort: Revingeby
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Välkomna till demonstration och workshop med räddningstjänst och innovatörer om hur släckvatten enkelt kan avskiljas, ledas och samlas upp. Vi testar olika metoder på plats på MSB:s övningsfält i Revinge i verklighetsnära miljöer.

  Varför är det utmanande att få hållbarhet att bli standard?

  3 oktober 10:0010:30
  • Arrangör: Projektet Hållbarhet blir standard, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Hållbarhet blir standard, ett treårigt projekt, delar sina erfarenheter, med att utveckla en metod för att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö. Lyssna på Fyra avsnitt i SKR:S podcast Demokratiresan. Dagens Tema: Varför är det utmanande att få hållbarhet att bli standard? 30 min

  Digitalisering i psykiatrin: Hur kan digitala lösningar och ny teknik bidra till en bättre helhet?

  3 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: ePsykiatrienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Ort: Mölndal
 • Seminarium/föreläsning
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Övrigt
 • Kom och lyssna på när ePsykiatrienheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar om sitt uppdrag. Sedan 2017 har ePsykiatrienheten varit en drivande enhet i den digitala omställningen inom psykiatrin. Ta del av våra lärdomar och vårt arbete med det lärande hälsosystemet.

  Var med i utvecklingen av framtidens innovationsprogram – Impact Innovation

  3 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: Energimyndigheten, Formas, Vinnova
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Nu utvecklas framtidens innovationsprogram - Impact Innovation som är namnet på nästa generation strategiska innovationsprogram. En aktörsdriven satsning som ska bidra till Sveriges globala konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

  Bygg kompetens – aktuell forskning om energi och klimat, 3 oktober

  3 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: KTH, InfraSweden, Smart Built Environment, SBUF
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Bygg kompetens presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Denna gång lyfter vi två begrepp som med rätta är på allas läppar, klimatomställning och energihantering.

  Den autonoma och elektrifierade flygplatsen – energiförsörjning och utmaningar med elektromagnetisk interferens

  3 oktober 11:0011:45
  • Arrangör: Örnsköldsvik airport, Luleå tekniska universitet
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Övrigt
 • Föredraget kommer att presentera pågående och planerat arbete med installation av solceller vid Örnsköldsvik Airport samt utmaningar rörande elektromagnetisk interferens (EMI) samt elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i en autonom och elektrifierad flygplatsmiljö.

  Patientdelaktighet med stöd av ny teknik: Dialog+.

  3 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: ePsykiatrienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Ort: Mölndal
 • Seminarium/föreläsning
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Övrigt
 • Patientlagen är tydlig med att varje patient ska ges möjlighet att vara delaktig i planering och uppföljning av sin vård, men våra system är inte skapade för detta ändamål. Dialog+ har utvecklats och anpassats till svensk psykiatri och har i testning visat på goda resultat. Här presenteras och visas arbetssättet och teknikstödet, resultat från test

  sensLab Live! på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  3 oktober 12:0016:00
  • Arrangör: Digital utvecklingsavdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Ort: Göteborg
 • Öppet hus
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Är du nyfiken på digital teknik i vården? Under eventet sensLab Live! på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får alla som vill möjligheten att fysiskt prova på och uppleva olika typer av digital teknik som kan få en betydande påverkan på vården det kommande decenniet och framåt.

  Den innovativa kommunen – mission impossible?

  3 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Innocities (Smart Innovation Norway, Sweco, MdU och SIQ) tillsammans med Helsingborg stad, Uppsala kommun, Umeå kommun och Halden kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • För att uppnå Agenda2030 krävs en hög grad av innovation och samproduktion. Men hur ser vägen dit ut och vilken roll har kommunen i omställningsarbetet? Välkommen till ett samtal där ni får träffa representanter från kommuner i framkant som delar med sig av sina utmaningar och framgångsfaktorer för att driva innovationsarbete i offentlig sektor.

  Åsikt eller insikt? Mycket data men få insikter.

  3 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: ePsykiatrienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Ort: Mölndal
 • Seminarium/föreläsning
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Övrigt
 • Vi samlar enorma mängder data i vårdens system, och bara en bråkdel används till lärande och nya insikter.

  EDIS – Elflyg och Drönare I Samhällets tjänst

  3 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: LFV
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Hur kan vi använda drönare för att utföra samhällsviktiga uppgifter? Projektet EDIS - Elflyg och Drönare i Samhällets tjänst - försöker svara på det.

  Verktyg för användarcentrerad cirkulär design

  3 oktober 14:0015:00
  • Arrangör: Innovationslänken, Växjö Linnaeus Science Park och Almi
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Introduktion till forskningen om användarcentrerad cirkulär design och en presentation av designverktygen Use2Use Design Toolkit.

  Mera försök!

  3 oktober 14:0014:45
  • Arrangör: SKR, Försöksverksamhetskommittén
 • Seminarium/föreläsning
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • För att möta framtida utmaningar behövs nya sätt att ta tillvara engagemang och kreativitet som finns inom kommunsektorn. I en värld där allt fler utmaningar är komplexa är det svårt att bara ha skrivbordslösningar. Vi behöver testa nya idéer och lära oss vad som fungerar och inte. Helt enkelt Försöka mera!

  Behaviour as a tool for circular design

  3 oktober 15:0016:30
  • Arrangör: Innovationslänken, Växjö Linnaeus Science Park, Almi och Linnéuniversitetet
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • How do you engage your customers to be more circular?

  Filmvisning: The Unusual Bath of Mr Otmar

  3 oktober 16:0017:00
  • Arrangör: ePsykiatrienheten, Sahlgrenska Universitetsjukhuset
  • Ort: Mölndal
 • Seminarium/föreläsning
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Övrigt
 • Alla data är av värde, men hur tar vi vara på data som inte syns i journalsystemet? Kan det abstrakta lära oss något konkret? Filmens läng: 15 minuter Panelsamtal: 45 minuter

  Mer innovation för och med unga i landsbygder!

  4 oktober 08:0009:00
  • Arrangör: Youth 2030 Movement, NUNI (Nationella Nätverket för Ungas Inflytande),
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Övrigt
 • Nationella Nätverket för Ungas Inflytande och föreningen Youth 2030 Movement presenterar innovativa arbetssätt för att öka ungas inflytande i landsbygdskommuner samt skapa forum för erfarenhetsutbyte under ett digitalt frukostseminarium. Ladda kaffekokaren och frukost framför datorn och var med och innovera kring ungas möjligheter i landsbygder.

  Ett Socialt Hållbart Borås

  4 oktober 08:0009:00
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Borås innovationsdag 4e okt innehåller 5 föreläsningar på förmiddagen. Vårt fokus är de tre hållbarhetsdimensionerna, mänskliga rättigheter och innovationer. Klockan 13.30 sker ett samtal med samtliga föreläsare och kl 15 sker ett samtal med politiker från staden. Dragning 1 Ett Socialt Hållbart Borås

  Systematisk innovationsledning – en ledstång för förnyelse och transformation ur ett kommunperspektiv

  4 oktober 08:1509:00
  • Arrangör: Innovationsledarna TMG IIMS tematiska mötesgruppen Implementing an Innovation Management System, ICP4IMS International Collaboration Platform for Innovation Management System
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Välkommen till en dialog om innovationsledning som verktyg för kommuner att klara både välfärdsuppdraget samt öka takten i omställningen till ”Smart hållbar stad”. Baserat på konkreta erfarenheter diskuteras bl.a. hur ett ramverk, i form av ett ledningssystem för innovation, kan stödja transformationsresan ur ett kommunperspektiv.

  Hantering av släckvatten dag 2 – Möjligt att rena på plats?

  4 oktober 08:3015:00
  • Arrangör: MSB, MSB:s Verklighetslabb, WIN Guard; NUC (Nationellt utvecklingscentrum för räddningstjänsten)
  • Ort: Revingeby
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Övrigt
 • Välkomna till en testdag för rening av kontaminerat släckvatten från bränder. Innovationsbolag demonstrerar, testar och diskuterar problembild och förslag på innovativa idéer och lösningar på plats i MSB:s Verklighetslabb i Revinge. Vi kommer att ha kontaminerat släckvatten från bilbränder som vi skall försöka rena i flera steg.

  Demokratiutveckling – för ett fredligt och inkluderande samhälle (agenda 2030 mål 16)

  4 oktober 08:3009:00
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • I Örnsköldsvik har utveckling av demokrati varit i fokus under många år. Ta del av den spännande resa vi har gjort under mandatperioden 2019-2022. Under vårt pass utgår vi från den samlade kunskap vi har fått av utvecklingsarbetet och de tre piloter som genomförts - där medborgardialog 360 grader är ett verktyg som har använts.

  Systemdesign och användardrivet utvecklingsarbete för Nära vård

  4 oktober 09:0011:00
  • Arrangör: Hälsolabb: Experio Lab, SKR, Karlstads Universitet Samhällsnytta och Linköpings Universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Välkommen till Hälsolabbs fjärde digitala lärseminarium om utvecklingsarbete för Nära vård. Vi presenterar vår nya rapport som beskriver erfarenheter och lärdomar från utvecklingsarbete för Nära vård i våra fyra piloter med fokus på användarcentrering och systemdesign.

  The Future of Public Innovation – where are we now?

  4 oktober 09:0009:45
  • Arrangör: Vinnova i samarbete med OPSI
 • Seminarium/föreläsning
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • En innovativ och samverkande offentlig sektor är avgörande för att vi ska kunna adressera samhällsutmaningarna och nå målen i Agenda 2030. Vi inleder Vinnovas värddag med att prata om dessa frågor.

  Verktyg och metoder som stärker innovationskraften!

  4 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Vinnova
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Vad behövs för att framtidssäkra offentliga verksamheter med hjälp av innovation? Tillsammans med Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) vid OECD utforskar vi offentliga verksamheters innovationsförmåga.

  Förvaltningslogik och experimentell logik hörnstenar för samverkan

  4 oktober 10:0010:30
  • Arrangör: Projektet Hållbarhet blir standard, genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Hållbarhet blir standard, ett treårigt projekt, delar sina erfarenheter, med att utveckla en metod för att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö. Lyssna på Fyra avsnitt i SKR:S podcast Demokratiresan. Dagens Tema: Förvaltningslogik och experimentell logik hörnstenar för samverkan

  Från pinnande till förändring – elevhälsans arbete mot en jämställdhetsintegrerad verksamhet

  4 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Elevhälsan, Örnsköldsviks kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Från det enkla till det hållbara. Välkomna till ett seminarium som beskriver hur vi gör för att skapa en förändring av de strukturer som ger diskriminerande effekter för olika grupper av pojkar och flickor.

  Hur ökar vi graden av hållbarhet och innovation i dagens offentliga upphandlingar?

  4 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Innovationsföretagen
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Hur kan vi skapa förutsättningar som gör att företagen vågar satsa på och leverera innovativa och mer hållbara lösningar i offentliga upphandlingar?

  Klimatneutrala Borås 2030 och medverkan i Viable Cities

  4 oktober 10:0010:35
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Borås innovationsdag 4e okt innehåller 5 föreläsningar på förmiddagen. Vårt fokus är de tre hållbarhetsdimensionerna, mänskliga rättigheter och innovationer. Klockan 13.30 sker ett samtal med samtliga föreläsare och kl 15 sker ett samtal med politiker från staden. Dragning 2 Klimatneutrala Borås och deras medverkan i Viable Cities

  Arbeta med aktörsnära policyinnovation – erfarenheter för omställning mot cirkulär ekonomi

  4 oktober 10:0010:50
  • Arrangör: IVL Svenska miljöinstitutet, Naturvårdsverket
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Hur gör vi samhället mer cirkulärt, så vi spar och delar resurser bättre? Dialog och aktiv samverkan med små och stora aktörer är en nyckel. På det här digitala kort-seminariet delar IVL Svenska Miljöinstitutet och Naturvårdsverket med sig av sina erfarenheter hur man tillsammans kan utforska policyalternativ.

  Lär dig om ditt autentiska ledarskap som innovatör

  4 oktober 10:0011:30
  • Arrangör: Idélab - Mälardalens Universitet
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Övrigt
 • Vet du varför din produkt eller tjänst är den bästa, men har svårt att förmedla samma passion till andra? I denna digitala workshop kommer du tillsammans med Stefan Molander ta del av övningar som hjälper dig kommunicera kring din idé.

  Att arbeta innovativt med socialt hållbar områdesutveckling

  4 oktober 10:3012:00
  • Arrangör: RISE, Destination Tynnered
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Övrigt
 • Hur kan man arbeta för att skapa socialt hållbara bostadsområden? I Destination Tynnered har två fastighetsbolag - Framtidskoncernen och Stena Fastigheter - tillsammans med Volvo Cars börjat utveckla nya arbetssätt för att tillsammans stödja socialt hållbara utvecklingsprocesser. RISE följer processen i ett forskningsprojekt fram till 2025.

  Innovation för hållbar ekonomistyrning

  4 oktober 10:4011:20
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Borås innovationsdag 4e okt innehåller 5 föreläsningar på förmiddagen. Vårt fokus är de tre hållbarhetsdimensionerna, mänskliga rättigheter och innovationer. Klockan 13.30 sker ett samtal med samtliga föreläsare och kl 15 sker ett samtal med politiker från staden. Dragning 3 Innovation för hållbar ekonomistyrning

  Från vision till verklighet – hur vi bygger en innovativ organisation som gör skillnad

  4 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: Helsingborg stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Helsingborg har utsetts till en av de mest innovativa städerna i Europa. Hur har resan bakom denna prestation gått till? Träffa innovation- och transformationschef Lisa Olsson och innovationsledaren Karolina Ekerlund som berättar hur vi byggt kultur, struktur och förmåga för innovation.

  Så kan offentlig sektor lösa utmaningar tillsammans med innovativa startups!

  4 oktober 11:0011:45
  • Arrangör: Vinnova och Ignite Public
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Samhällsutmaningarna är många och stora! Samtidig går utvecklingen snabbt inom många områden och företag med nytänkande lösningar som kan bidra till en hållbar framtid och till att stärka Sveriges konkurrenskraft bildas.

  DigiTeam Elevhälsa – digitalt, smidigt och tillsammans

  4 oktober 11:0011:30
  • Arrangör: Unacum Kompetens
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Det är ett faktum att skolor har svårt att få till ett främst förebyggande och främjande arbete där lärare och elevhälsans professioner samverkar. Fram tills nu har det dessutom saknats digitala verktyg som stöder det här arbetet. DigiTeam är den unika innovativa lösningen på detta.

  Innovationssamarbetet som blev en succé

  4 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: Freja eID Group AB, Malmö stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Övrigt
 • Innovationssamarbetet mellan Freja eID och Malmö stad – med stöd av Vinnova – är ett exempel på hur samverkan mellan privat och offentlig sektor kan skapa en lösning som hela samhället får stor nytta av.

  Mänskliga rättigheter, hållbarhet och innovation

  4 oktober 11:2511:55
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Borås innovationsdag 4e okt innehåller 5 föreläsningar på förmiddagen. Vårt fokus är de tre hållbarhetsdimensionerna, mänskliga rättigheter och innovationer. Klockan 13.30 sker ett samtal med samtliga föreläsare och kl 15 sker ett samtal med politiker från staden. Dragning 4 Mänskliga rättigheter, hållbarhet och innovation

  sensLab Live! på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  4 oktober 12:0016:00
  • Arrangör: Digital utvecklingsavdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Ort: Göteborg
 • Öppet hus
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Är du nyfiken på digital teknik i vården? Under eventet sensLab Live! på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får alla som vill möjligheten att fysiskt prova på och uppleva olika typer av digital teknik som kan få en betydande påverkan på vården det kommande decenniet och framåt.

  Varför ska vi arbeta med innovationer i offentlig sektor?

  4 oktober 12:0012:30
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Borås innovationsdag 4e okt innehåller 5 föreläsningar på förmiddagen. Vårt fokus är de tre hållbarhetsdimensionerna, mänskliga rättigheter och innovationer. Klockan 13.30 sker ett samtal med samtliga föreläsare och kl 15 sker ett samtal med politiker från staden. Dragning 5 Varför ska vi arbeta med innovationer i offentlig sektor?

  Hur jobbar en tjänstedesigner med komplexa samhällsutmaningar?

  4 oktober 12:1513:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet
  • Ort: Växjö
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Övrigt
 • Vår tids samhällsutmaningar är många och komplexa, ingen organisation eller aktör kan ensam lösa dem. Vi kommer att ge exempel på hur vi arbetade med ett projekt kring barnfattigdom och hur vi involverade användare, utförare och beslutsfattare i processen.

  Hälsofrämjande resor för barn – hur kan en kommun på ett enkelt men effektivt sätt åstadkomma detta?

  4 oktober 12:1513:00
  • Arrangör: Luleå tekniska universitet och Falu kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns mest naturliga möjlighet till vardagsrörelse – att cykla eller gå till och från skolan. Under föreläsningen beskrivs vilka målgrupper som måste nås, vilka kärnvärden som är viktiga för resp målgrupp och vilka verktyg som kan användas för att främja barns aktiva resande.

  Beställarnätverk för klimatneutral anläggningssektor

  4 oktober 12:3013:30
  • Arrangör: InfraSweden; offentliga beställare inom Beställarnätverket; KTH
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Så kan vi upphandla framtidens klimatneutrala anläggningsprojekt. Beställare och andra aktörer som genom upphandlingskrav vill bidra till en klimatneutral anläggningssektor deltar och berättar om det vi gjort inom nätverket. Vi vill också gärna diskutera framtida möjligheter med er.

  Developing Bug-Free Web User Interface

  4 oktober 13:0013:15
  • Arrangör: Pensionsmyndigheten
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Övrigt
 • Automate the verifying of the user interface every time a developer submits some code. In this session we will show you how we used visual regression testing to solve bugs in the GUI.

  Träna på att använda den internationella handboken för innovation i offentlig sektor – exklusiv workshop

  4 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Vinnova
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • Under Vinnovas dag under Innovationsveckan bjuder vi in till en exklusiv workshop med OPSIs handbok i fokus.

  Samtal mellan förmiddagens föreläsare om hur vi kan få ihop hållbarhetsdimensionerna

  4 oktober 13:3014:30
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Borås innovationsdag 4e okt innehåller fem föreläsningar på fm. Vårt fokus är de tre hållbarhetsdimensionerna. Grogrunden för alla dragningar är jämlikhet. KL 13.30 sker ett samtal med samtliga föreläsare och kl 15 sker ett samtal med politiker från staden. Samtal mellan de föreläsarna som haft dragningar under förmiddagen

  Konkreta innovationsprojekt i staden som testbädd

  4 oktober 13:3015:00
  • Arrangör: Stockholms stad
  • Ort: Johanneshov
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Övrigt
 • Ibland kan det kännas som att samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv är mycket ord. Men vad kan samarbetet leda till konkret? I Stockholm har vi utvecklat innovationsarbete inom stadens befintliga infrastruktur i en citygata, simhall och fiber.

  Hej! Funderar du också på om en idé kommer att funka?

  4 oktober 14:0015:30
  • Arrangör: Uppsala kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Övrigt
 • För att ta reda på om något kommer att fungera, kan vi testa. Genom att testa idéer och nya lösningar får vi snabbt värdefull återkoppling. Den kunskapen gör att vi kan justera och utveckla värdeskapande lösningar och tidigt skrota det som inte funkar.

  Innovation in Nordic Public Sector

  4 oktober 15:0016:00
  • Arrangör: Vinnova
 • Seminarium/föreläsning
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Under passet tar vi upp hur vi med anticipatory innovation som metod - bättre kan adressera de stora samhällsutmaningar vi står inför. Genom att att bli bättre på att leda från framtiden och innovera hur vi innoverar - kan offentlig sektor stärka sin roll och bidra till nödvändig samhällsförändring.

  Ett samtal med politiker om möjligheter och dilemman med hållbarhetsarbete

  4 oktober 15:0016:00
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Borås innovationsdag 4e okt innehåller fem föreläsningar på fm. Vårt fokus är de tre hållbarhetsdimensionerna. Grogrunden för alla dragningar är jämlikhet. KL 13.30 sker ett samtal med samtliga föreläsare och kl 15 sker ett samtal med politiker från staden. Sista punkten idag: Samtal med politiker

  Innovativ utveckling av hållbara livsmiljöer i Norge och Sverige

  4 oktober 16:0016:45
  • Arrangör: Vinnova
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Hur kan orter och kommuner utvecklas med hjälp av nya samverkansformer, designmetodik, arkitektur och ny teknik? Möt norska innovationsprogrammet Gnist och det svenska forsknings- och innovationsprojektet Duvedsmodellen som under detta seminarium berättar om lärdomar av innovativ utveckling av lokalsamhällen.

  Tyck till om medborgarbudget! Var med och blicka framåt!

  4 oktober 17:0019:00
  • Arrangör: Lunds kommun
  • Ort: Veberöd
 • Öppet hus
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Om du fick bestämma, vad vill du att vi gör? Vi har en pott med pengar avsatta, och har under året frågat dig, vad vill du att vi ska göra för att utveckla området där du bor. Det är vad vi kallar medborgarbudget. Årets vinnare är klara och vi är nu nyfikna på att veta vad du tycker om medborgarbudget så vi kan göra det ännu bättre nästa gång

  Så kan Ena och byggblocken Mina ärenden och Mina ombud skapa konkret nytta för kommuner och dess invånare

  5 oktober 09:0010:45
  • Arrangör: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Du får en introduktion till Enas målbild för en säker, enkel och effektiv infrastruktur.

  Digitalt stöd för egen försörjning

  5 oktober 10:0011:30
  • Arrangör: Samordningsförbundet Stockholms stad, teknikföretaget MyIndicators och leverantören av arbetsträning NT Solutions
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Övrigt
 • Digitalt stöd ökar deltagarens möjligheter att nå egen försörjning. Vi visar ett användbart arbetsverktyg för arbetscoacher, deltagare och leverantörer av arbetsträning som ökar deltagarens möjligheter till arbete och höjer kvaliteten på arbetsträningen.

  Ett verktyg för att lyckas skala upp hållbara lösningar vid stadsutveckling”

  5 oktober 10:0010:30
  • Arrangör: Projektet Hållbarhet blir standard, genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Hållbarhet blir standard, ett treårigt projekt, delar sina erfarenheter med att utveckla en metod för att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö. Lyssna på Fyra avsnitt i SKR:S podcast Demokratiresan. Dagens avsnitt Ett verktyg för att lyckas skala upp hållbara lösningar vid stadsutv.

  Webbinarium: Digital Stad

  5 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Region Östergötland m.fl.
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Är du nyfiken på digitala tekniker och vill lära dig mer om hur de kan användas i offentlig verksamhet? Då får du inte missa webbinariet ”Digital Stad” den 5/10.
  Inställd

  Hur kan smartare lastbilar sänka utsläppen i städer med 40%?

  5 oktober 10:0011:30
  • Arrangör: RISE AB, Stockholm stad
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Öppet hus
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Projektet kommat att visa hur en ny 5-axlig lastbil kan lasta dubbelt så mycket last per körning och därmed sänka utsläppen med 40% direkt. Antalet bygglastbilar kan alltså med detta koncept halveras i våra städer.

  Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata

  5 oktober 10:0010:50
  • Arrangör: Vinnova med flera
 • Seminarium/föreläsning
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Nya teknologier och digitalisering revolutionerar diagnostik, behandling och prevention, inte minst tack vare nya möjligheter att få tillgång till och använda data för att bygga kunskap om individuella förutsättningar.  Vad är möjligt att göra med data idag, och vad krävs för att dra nytta av data på ett ännu bättre sätt?  

  Innovationsledning i praktiken: att möta nutida utmaningar och öka verksamhetsnyttan genom strukturerat arbete och innovationsledningsstandarder

  5 oktober 10:3012:00
  • Arrangör: SIS (Svenska Institutet för Standarder) och SIS/TK 532 Innovationsledning
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Övrigt
 • Innovationsarbetet behöver ständigt förnyas genom ny kunskap, forskningsinsatser, kompetens, kreativitet och samverkan. Det här seminariet utgår från hur internationella standarder inom området innovationsledning kan hjälpa oss att möta utmaningar och öka verksamhetsnyttan genom att stödja ett strukturerat och systematiskt innovationsarbete.

  Hur kan GDPR underlätta vid innovation?

  5 oktober 11:0011:45
  • Arrangör: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • DIGG och IMY presenterar sitt gemensamma arbete med ett metodstöd för dataskydd vid innovation.

  Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

  5 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: AI Sweden och Vinnova
 • Seminarium/föreläsning
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Övrigt
 • Vinnova och AI Sweden genomför nu en flerårig kraftsamling där kommuner och civilsamhälle får skräddarsydd hjälp att förstå hur AI kan användas och möjlighet att söka finansiering till konkreta projekt.

  AllAgeHub en testbädd med fokus välfärdsteknik – Arbetet med att vara en brygga mellan offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv

  5 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: AllAgeHub
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • AllAgeHub är en samverkansarena i Göteborgsregionen där aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor möts. Syftet är att att utveckla en testbädd med fokus på välfärdsteknik som möter användarnas behov. Inom ramen för projektet testas också olika former för samverkan med näringsliv och civilsamhälle.

  Webinar: Snabba feedbackloopar med kunderna på Varberg Energi och andra energibolag

  5 oktober 11:0011:30
  • Arrangör: Panelista, Varberg Energi
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Övrigt
 • Tack vare digitaliseringen och förändrade kundbeteenden befinner sig energibolagen på en resa från en kundrelation bestående av en månadsfaktura som ingen förstår till något mycket trevligare. Varberg Energi utforskar behov, testar idéer och navigerar en omvälvande energisituation tillsammans med sina kunder via korta videofrågor.

  Ansvarsfull teknikutveckling – vad är det och hur gör man?

  5 oktober 11:3012:20
  • Arrangör: Adda Kompetens, i samarbete med Komet
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Hur kan vi se till att den teknik vi använder i offentlig sektor är ansvarsfull, och vad innebär det? Och hur balanserar vi det med att våga testa och göra? Seminarium och panelsamtal där vi lyfter dessa viktiga frågor. Dessutom demonstrerar Komet sitt webbaserade verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling. Kan ses i efterhand.

  Offentlig sektor och företag: Låt oss tillsammans bli ännu bättre på innovationsarbete!

  5 oktober 13:0016:00
  • Arrangör: Region Kronoberg, Växjö kommun, Linnéuniversitetet, Växjö Linnaeus Science Park
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Hur gör Region Kronoberg respektive Växjö kommun för att lösa framtidens utmaningar? Vad kan vi lära av varandra? Vad gör forskarna på Linneuniversitetet med nya forskningsresultat? Hur kan jag som företagare i regionen kroka arm och samarbeta?

  Digital tillgänglighet eller innovation?

  5 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Vi på DIGG hör ofta att krav hämmar kreativiteten och att det därför är svårt att vara innovativ när man måste uppfylla krav kring t.ex. säkerhet och digital tillgänglighet.

  Beteendetyper – ett metodstöd för att främja kollektivt resande

  5 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Beteendelabbet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Välkommen till lanseringen av ett beteenderiktat metodstöd framtaget i syfte att främja det kollektiva resandet. Metodstödet är framtaget i samverkan med Linköpings kommun och Östgötatrafiken och är en prototyp som grundar sig i en kartläggning av resenärers olika förmågor, motiv och behov, presenterade genom tre “beteendetyper”.

  Innovativ inspiration för ökad kompetensförsörjning inom grön omställning- samverkan för att inspirera gymnasieungdomar för lokal arbetsmarknad

  5 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: MoRe Research, RISE Processum, Höga Kusten Teoretiska gymnasium
  • Ort: 891 33 Örnsköldsvik
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Den 8 september provade Höga kustens teoretiska gymnasium, Troëdssonsfonden, Örnsköldsviks kommun, MoRe research och Processum ett nytt sätt att inspirera gymnasieungdomarna för den lokala arbetsmarknaden och samtidigt lösa den framtida kompetensbrist som redan känns bland de företagen inom skogsindustrin och gröns omställning.

  Dikeskartan – där innovation sprids som ringar på vattnet

  5 oktober 13:0014:30
  • Arrangör: Nationellt skogsdatalabb (SLU och Skogsstyrelsen) med Naturvårdsverket
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Dikeskartan är ett bra exempel på hur ny information och öppna data skapar bred samhällsnytta och vidare innovation. William Lidberg (SLU) och Matti Ermold (Naturvårdsverket) med flera berättar om hur man med små resurser och bred samverkan kan gå från idé till utveckling och framgång.

  Att öka kommuners förmåga att vara innovativa – lärdomar från tio års följeforskning

  5 oktober 13:3015:00
  • Arrangör: RISE, Kommunforskning i Västsverige, Lunds universitet och Uppsala universitet,
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Allt fler kommuner initierar och driver innovationsprocesser. Men alla som medverkat i kommunala innovationsprojekt vet att kommunala organisationer har svårt att driva innovationer. Vi kommer att presentera erfarenheter från över tio års forskning om kommunala innovationsprocesser och peka på möjliga lösningar på detta dilemma.

  Öka återbruket med stöd av kommunala processer och upphandling

  5 oktober 14:0015:30
  • Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet; CCBuild
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Offentliga fastighetsägare är viktiga både för att efterfråga mer återbruk men också för att tillgängliggöra det material som ägs och rivs i offentlig regi. Under webinariet ger vi konkreta exempel på hur kommunen kan accelerera efterfrågan och tillgängliggöra sitt utbud för återbruk med hjälp av upphandling och utan att krocka med kommunallagen.

  Informationsträff om enkät- och analysverktyget esMaker

  5 oktober 14:0016:30
  • Arrangör: Stockholms stad, Entergate
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Stadsledningskontoret i Stockholms stad anordnar tillsammans med Entergate en informationsträff som riktar sig till alla som arbetar med esMaker i Stockholms stad. EsMaker är ett enkät- och analysverktyg som används för att skapa exempelvis enkäter, analyser, anmälningar, nyhetsbrev, undersökningar och utvärderingar.

  Datadriven innovation i offentlig förvaltning – är det möjligt?

  5 oktober 14:0016:30
  • Arrangör: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Ja, datadriven innovation är inte bara möjligt i det offentliga, det är framtiden!

  Cybernoden – för svensk innovation inom cybersäkerhet

  5 oktober 14:0014:30
  • Arrangör: RISE AB
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Sverige behöver mer innovation inom cybersäkerhet! För att öka samverkan mellan olika aktörer har denna innovationsnod skapats - idag med 140 medlemmar, både företag, myndigheter, regioner och kommuner. Lär mer om vad vi gör och om hur du och din organisation kan dra nytta av Cybernoden!

  Public sector as change agents for sustainability

  5 oktober 14:0014:45
  • Arrangör: Vinnova
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • How can government ROI funding contribute to the sustainable transition the world urgently needs? Meet Sustainable Development Technology Canada (SDTC) and Vinnova to learn more on how they support initiatives that address environmental challenges and climate change.

  Så blir den växtbaserade skolmaten hälsomässigt hållbar – fokus på järn och zink

  5 oktober 15:0016:00
  • Arrangör: Södertälje kommun, Axfoundation, Hidden in Grains
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Många inom offentliga måltider arbetar med att öka andelen växtbaserad mat för att minska matens klimatpåverkan. Andelen unga som vill äta en uteslutande vegetarisk eller vegansk kost ökar också. Men vad behöver vi tänka på när vi byter till mer växtbaserad mat så att skolmåltiden ger tillräckliga mängder av viktiga mineraler?

  Checkar för innovationsupphandling 2022 – grön omställning

  5 oktober 15:0015:45
  • Arrangör: Vinnova
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Visste du att offentliga inköp har en högre klimatpåverkan än Sveriges transporter och jordbruk tillsammans?

  Tyck till om medborgarbudget! Var med och blicka framåt!

  5 oktober 15:0017:00
  • Arrangör: Lunds kommun
  • Ort: Södra Sandby
 • Öppet hus
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Om du fick bestämma, vad vill du att vi gör? Vi har en pott med pengar avsatta, och har under året frågat dig, vad vill du att vi ska göra för att utveckla området där du bor. Det är vad vi kallar medborgarbudget. Årets vinnare är klara och vi är nu nyfikna på att veta vad du tycker om medborgarbudget så vi kan göra det ännu bättre nästa gång

  Vad innebär innovation mitt i en samhällstransformation?

  5 oktober 15:0016:00
  • Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Om komplexiteten och oförutsägbarheten omkring oss är tecken på att samhället omvandlas från en form till en annan, förstår vi vad en sådan metamorfos innebär för kommuner och regioner? Fördjupa din förståelse med P A Martin Börjesson och Peter Ljungstrand, seniora forskare på RISE som under decennier arbetat med att förstå och utforska det nya.

  Tyck till om medborgarbudget! Var med och blicka framåt!

  5 oktober 17:0019:00
  • Arrangör: Lunds kommun
  • Ort: Genarp
 • Öppet hus
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Om du fick bestämma, vad vill du att vi gör? Vi har en pott med pengar avsatta, och har under året frågat dig, vad vill du att vi ska göra för att utveckla området där du bor. Det är vad vi kallar medborgarbudget. Årets vinnare är klara och vi är nu nyfikna på att veta vad du tycker om medborgarbudget så vi kan göra det ännu bättre nästa gång

  Hållbart företagande – Tillväxt kontra samhällsnytta

  5 oktober 17:3018:30
  • Arrangör: Coompanion Kronoberg
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Övrigt
 • Går det att leva på att skapa samhällsnytta?

  Big Buyer Communities can push the development of green technologies

  6 oktober 00:0010:00
  • Arrangör: Upphandlingsmyndigheten
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • This is a seminar on the European commission’s initiatives to promote the development of big buyer communities. This seminar is also the host-hour of The National Agency of Public Procurement for Innovationsveckan.

  Hur kriser hjälper oss att snabbt ställa om mot ett hållbart matsystem!

  6 oktober 08:0009:30
  • Arrangör: Vinnova, Stockholm Resilience Centre och Dark Matter Labs
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Under seminariet delades strategier, erfarenheter från strategisk design och slutsatser kring hur vi bör ställa om mot mer hållbara matsystem. Maten har enorm påverkan på vår planet och hur vi mår. Kriser gör oss sårbara, men förändrar också spelplanen. I projektet Rapid Transition Lab har vi utforskat möjligheterna som öppnats upp under pandemin.

  Välfärdsteknik på boenden och dagliga verksamheter och sysselsättningar

  6 oktober 08:5511:30
  • Arrangör: Stockholms stad
  • Ort: Farsta
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Öppet hus
 • Övrigt
 • Hur går det med användandet av välfärdsteknik på LSS-boenden och i daglig verksamhet? Vissa har kommit långt och andra är i startgroparna. Stockholms stads verksamheter delar sina erfarenheter med varandra.

  Smarta Växter i Klimatets Tjänst – Växters förmåga att rena förorenad mark, ett fytoremedieringsprojekt i Järfälla kommun

  6 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Barkarby Science, Järfälla Kommun, Clean Nature AB
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Övrigt
 • På flera platser i Järfälla Kommun är marken förorenad och riskerar att påverkas av klimatförändringar. ”SVIKT", Smarta Växter I Klimatet Tjänst fokuserar på att genom salix – en ”smart” växt – ta upp markföroreningar samtidigt som de binder koldioxid och bidrar till biologisk mångfald. 40 000 sticklingar har planterats på en yta av 1 hektar.

  Så kan hållbarhet bli standard vid stadsutveckling

  6 oktober 10:0010:30
  • Arrangör: Projektet Hållbarhet blir standard, genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Hållbarhet blir standard, ett treårigt projekt, delar sina erfarenheter, med att utveckla en metod för att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö. Lyssna på Fyra avsnitt i SKR:S podcast Demokratiresan. Dagens avsnitt; Så kan hållbarhet bli standard vid stadsutveckling

  Webbinarium: I Funkabutiken kan du öva på digitala betaltjänster

  6 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, Funka Nu AB
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Med pandemin ökade e-handeln. Men fortfarande varken kan, vågar eller vill alla handla online. Många intressenter, inte minst betaltjänstföretag, myndigheter, e-handeln och brukarorganisationer, är rörande överens om att stora grupper utestängs – men vad är lösningen?

  Innovativ medborgardialog i pandemins fotspår

  6 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Kramfors kommun, WINR Medborgardialog
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Digitala medborgardialoger är en lösning när man inte kan, vill eller borde samla människor på de sätt som vi tidigare gjort. Hör hur Kramfors kommun och WINR Medborgardialog genomförde ett projekt tillsammans i pandemins fotspår.

  Värmdö kommun – aktiv part i det nationella digitala ekosystemet genom Digital post, Samlat Inloggat Läge och SDK

  6 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Värmdö kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Övrigt
 • Som övriga offentliga organisationer vet vi att färre måste göra mer för fler. En nyckelfaktor för att lyckas med detta är att använda de komponenter som finns tillgängliga i den nationella digitala infrastrukturen. Vi har tagit oss an att göra detta och göra det kommunövergripande.

  Hur blir vi mer robusta i offentlig sektor? Säkrare materialförsörjning med hjälp av digitalt stöd

  6 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Region Östergötland, RISE, Linköping Science Park, Kinda Kommun, Linköpings kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Projektparterna delar med sig av hur man sökt och testat olika system för att komma närmare en lösning för en bättre och mer pålitlig lageröversikt inom offentlig sektor. Ta del av insikter från projektet, utmaningarna med att kravställa och identifiera högteknologiska system samt resultatet av de systemtest som har genomförts.

  Bygga broar med akademin som skapar mervärde idag och i framtiden

  6 oktober 10:0010:40
  • Arrangör: Innovation Skåne, Ingvar Kamprad Designcentrum
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Övrigt
 • Värdet av samarbete mellan Region, akademin och näringslivet.

  Framtidens arbetsplats inom offentlig sektor

  6 oktober 10:1511:00
  • Arrangör: Samverket
 • Workshop
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Synen på arbetsplatsen har gradvis förändrats allteftersom samhället digitaliseras och nya verktyg möjliggör andra arbetssätt. Utifrån detta har vi nu inte bara en arbetsplats att förhålla oss till utan en palett av möjligheter för ett flexibelt arbetsliv har öppnat sig.

  Med innovativa steg mot framtidens Luleå

  6 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: Luleå kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Övrigt
 • Kommunen är mitt inne i resan mot framtidens Luleå där vi tillsammans skapar ett attraktivt, hållbart Luleå med Sveriges bästa service. Och plats för minst 100 000 Luleåbor. För att vi som kommun ska kunna möta framtidens behov behöver vi skapa förutsättningar för att hela tiden utveckla våra verksamheter.

  Utveckling av naturturism / ekoturism genom ny modell för etableringar av unika boenden med attraktiva lägen i unika naturområden

  6 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: Happie Camp, Visit Värmland, Compare
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • För att möta det ökande trycket av naturturister behövs boendeinfrastrukturen utvecklas effektivt, hållbart och med bibehållen jämn kvalitet. "Happie Camp-modellen" möjliggör en snabb utrullning av boenden för ekoturism och rekreation genom att förena besöksnäring och skogsbruk inom ramen för mångbruket och gör skogsägarna till boendevärdar.

  Öppen data inom vård och omsorg

  6 oktober 12:1512:45
  • Arrangör: Lunds kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Välkommen till torsdagens lunchföreläsning under Innovationsveckan i Lunds kommun. Fredrik Eriksson, som bla arbetat med regional samordning för arbete med öppen data kommer tillsammans med Vård och Omsorg föreläsa kring öppen data och dess betydelse för dem.

  Erfarenhetsutbyte och lärande av innovationspraktik (Enbart internt)

  6 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet Region Kronoberg
  • Ort: Växjö
 • Workshop
 • Övrigt
 • Innovationspraktik är ett koncept med syfte att främja spridning av innovation, lärande och goda idéer över verksamhets- och sektorsgränser. I september har Verklighetslabbet genomfört innovationspraktik i Kronobergs län med praktikanter och praktikplatser från både offentliga och privata sektor.

  Seminar: National overview for a sustainable future within air mobility

  6 oktober 13:3015:00
  • Arrangör: LFV, IBG, LiU
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • How will the Aviation and Air Mobility industry look like in a few years? We will discuss and answer these questions in the seminar that LFV, IBG and LiU are organizing on October 6 as part of the demonstration days for the CORUS project.

  Varför är det hög tid att prata innovationsledning?

  6 oktober 14:0014:30
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Göteborg! Därför satsar vi på innovation och digitalisering. Välkomna till ett digitalt seminarium där vi delar med oss av våra tankar och erfarenheter kring användardriven innovation och innovationsledning.

  Lösningarna finns runt hörnet! Så kan vi arbeta för friskare människor och kortare vårdköer

  6 oktober 14:1514:35
  • Arrangör: Innovation Skåne
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Övrigt
 • Vi har tydliga utmaningar framför oss med åldrande befolkning, ökning av kroniska sjukdomar, resursbrist och kompetensbrist. Vi ser också allt längre vårdköer, allt längre väntan på vård.

  Hur kan vi skapa en mer inkluderande idrott? Kom och lyssna på tjejer med utländsk bakgrunds egna lösningar

  6 oktober 15:0016:30
  • Arrangör: Right To Play Sverige, i samarbete med Idrottsförvaltningen Stockholms Stad
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Hur skapar vi en mer inkluderande idrottsrörelse? Diskutera frågan med unga tjejer med utländsk bakgrund som har egen erfarenhet av exkludering från föreningsidrotten. Missa inte chansen att höra ungas egna lösningar - perspektiv som krävs för att skapa en mer inkluderande idrott.

  Tyck till om medborgarbudget! Var med och blicka framåt!

  6 oktober 17:0019:00
  • Arrangör: Lunds kommun
  • Ort: Stångby
 • Öppet hus
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Om du fick bestämma, vad vill du att vi gör? Vi har en pott med pengar avsatta, och har under året frågat dig, vad vill du att vi ska göra för att utveckla området där du bor. Det är vad vi kallar medborgarbudget. Årets vinnare är klara och vi är nu nyfikna på att veta vad du tycker om medborgarbudget så vi kan göra det ännu bättre nästa gång

  Hur grundas ett hållbart innovationspartnerskap för att lösa invånarbehov? KASAM Innovation Partnerskap berättar

  7 oktober 08:0009:00
  • Arrangör: SKR, Tierp, Malmö, Karlskrona, Linköping, Eskilstuna
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovationsupphandling - efterfråga och köpa nya lösningar
 • Vilken insats krävs för att få ett innovationspartnerskap att leda till både en hållbar affärsmodell för företaget, en träffsäker lösning som gör skillnad för en tänkta målgrupp, en fungerande avtalsmodell och nyttohemtagning för kommunen? Och, går det ens att vara fem kommuner som tillsammans nyutvecklar en lösning tillsammans med en leverantör?

  Fyra hörnstenar för innovativ förvaltning – hur bör vi arbeta?

  7 oktober 08:1509:00
  • Arrangör: Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet)
 • Seminarium/föreläsning
 • Internationellt - exempel från andra länder och internationella samarbeten
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Komet bjuder in till ett webbinarium och samtal för att presentera och diskutera en modell för innovativ förvaltning. Vad innebär det egentligen? Hur bör vi arbeta med frågan?

  Innovativ samverkan för att främja fysisk aktivitet

  7 oktober 08:1508:55
  • Arrangör: Innovation Skåne, Region Skåne, Ängelholms kommun, RF- SISU Skåne
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Att göra folkhälsa. Den svenska befolkningen rör sig mindre i vardagen och sitter mer stilla än någonsin. Detta gäller även våra barn och unga och skillnaden mellan olika socioekonomiska grupper är påtaglig. Nu är det tid att agera! Ta del av Region Skånes samverkans plattform för att främja fysisk aktivitet i för våra barn och unga!

  Arbetsgivarvarumärke – Pingisbord eller ledarskap?

  7 oktober 08:3011:30
  • Arrangör: Johanneberg Science Park
  • Ort: Göteborg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Övrigt
 • Ta tillfället att lära dig mer om hur du bör tänka för att skapa medvetenhet om vilka ni är, vad ni står för och fördelarna med att jobba hos er. Dels för att attrahera ny personal, men också för att behålla nuvarande.

  Leda för innovation

  7 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: SKR
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • Övrigt
 • Att det är viktigt med nytänkande och innovation har vi alla hört. Men 10000-kronors-frågan är hur gör vi då? Under SKRs värddag får vi här ta del av praktisk erfarenhet i kombination med forskning. SKRs alldeles nya VD Palle Lundberg och innovationsforskare Leif Denti kommer att samtala om hur vi leder för innovation.

  Boet, ett digitalt verksamhetsstöd som främjar delaktighet, inflytande och självbestämmande.

  7 oktober 10:0011:30
  • Arrangör: Välfärdsteknik Sverige AB, Håbo kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Boet är ett verksamhetsnära och användarvänligt verktyg som främjar delaktighet, inflytande och självbestämmande för den enskilde, men också ett verktyg som underlättar för personalen att hålla dessa begrepp levande. Här berättar Anette från Boet och Johanna, enhetschef för LSS-boenden i Håbo kommun, om införandet av Boet i Håbo.

  Körning av AI-modeller på live-strömmad video från drönare

  7 oktober 10:0011:15
  • Arrangör: Nationellt skogsdatalabb (Skogsstyrelsen och SLU)
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Övrigt
 • Skogsdatalabbet bjuder in till presentation och demo på körning av AI-modeller på live-strömmad video från drönare för att identifiera trädarter och skador på skog.

  Bup Skåne online

  7 oktober 11:0011:40
  • Arrangör: Bup Region Skåne, Innovation Skåne
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Bup (Barn- och ungdomspsykiatri) Skåne samarbetar tillsammans med Innovation Skåne för att öka digital tillgänglighet, kring psykisk (o)hälsa. Målgruppen är barn och unga samt deras närstående. Resultatet är start av Sveriges första digitala En väg in, Bup Skåne online. Bup Skåne online erbjuder digitala tjänster med hälsofrämjande fokus.

  Barns framtid byggs genom samverkan

  7 oktober 11:4512:30
  • Arrangör: Helsingborgs Stad, Ommej AB
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Omvärldsanalys - att spana in i och ta hjälp av framtiden
 • Smart policyutveckling - förutsättningar och regler som främjar innovation
 • I Helsingborgs socialtjänst såg vi tydligt hur de verktyg vi använde för att lyssna in barns perspektiv och förstå deras oro inte var tillräckliga. Istället fick vi tänka om. Genom att kombinera våra styrkor med näringslivet och akademin fick vi andra möjligheter och nya, digitala verktyg - och såg effekter vi aldrig hade kunnat ana.

  Resurseffektiv masshantering och markrening

  7 oktober 12:0013:00
  • Arrangör: Exploateringskontoret, Stockholms stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Fredagen den 7 oktober bjuder exploateringskontoret in till ett lunchseminarium om hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Den här gången fördjupar vi oss i frågor som berör masslogistik och rening av mark. Vilka vinster går att göra när dessa sker lokalt?

  Så skapar vi en cirkulär framtid – EU, ekodesign och hållbara produkter

  7 oktober 12:0014:00
  • Arrangör: Härnösands kommun, Europa Direkt Härnösand och Re:store Höga Kusten
  • Ort: Härnösand
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Grön omställning & cirkulär ekonomi - innovativa lösningar för en hållbar framtid
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Lär dig om cirkulär ekonomi och produktutveckling i teori och praktik! Anna-Karin Jönbrink från AFRY föreläser om EU, ekodesign och hållbara produkter. Hur påverkar EU:s lagstiftning våra sätt att välja material, producera och konsumera? Genom en cirkulär ekonomi kan vi bygga en hållbar framtid, hitta nya affärsområden och göra kostnadsbesparingar.

  Tjänstedesign för dummies

  7 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet Region Kronoberg
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Har du hört talas om tjänstedesign och vill veta mer om vad det är? Under en timme får du the basics och tillfälle att fundera på vad du kan ha det till.

  Bräcke app Reda – en digital hjälp för dig med behov av stöd i vardagen

  7 oktober 14:0016:00
  • Arrangör: Stiftelsen Bräcke diakoni
  • Ort: Göteborg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • "Det blir som en maktförflyttning till individen som har behoven"; "Det handlar om trygghet för både personen och anhöriga"; "Jag slipper tjata om mitt liv" Har du en funktionsnedsättning och svårt att nå fram med rätt information till alla som ska ge dig stöd och vård? Då är appen Reda till för dig och ditt nätverk!

  Workshop kring hur man genomför en digital krisövning

  7 oktober 15:0016:50
  • Arrangör: Adda Kompetens
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Innovation i kris - nya arbetssätt och lösningar i tider av kris
 • Inom offentlig sektor finns ett intresse att utveckla digitala övningsverktyg för beslutsträning där deltagarna kan delta från sin arbetsplats eller sitt hemmakontor. Tanken är att kunna öva oftare, enklare och mer flexibelt, oberoende av tid och plats.
  + Spara till kalender