Arkiv – Innovationsveckan

Här kan du se redan genomförda aktiviteter från Innovationsveckan 2020.

Har du frågor om en programpunkt kontaktar du arrangören för den aktuella aktiviteten. Flera digitala föreläsningar från veckan spelades in och finns samlade på sidan Inspelningar från 2020

Laddar aktiviteter

Tidigare aktiviteter

aktiviteter Search and Views Navigation

Tema

Typ

Dag

Hur kan man delta

Tidigare aktiviteter

aktiviteter List Navigering

oktober 2020

Innovativa Campus Skellefteå

5 oktober, 2020 08:0009:00
 • Arrangör: Skellefteå kommun
 • Ort: Skellefteå
 • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Vi kickar igång Innovationsveckan med ett frukostmöte på Campus Skellefteå där du får möta ett antal aktörer som på olika sätt jobbar med samverkan och innovation på campusområdet i Skellefteå.

  AI visar var vi ska ställa vår food truck

  5 oktober, 2020 08:0008:30
  • Arrangör: Future Position X
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen på ett frukostseminarium med FPX. Ät något gott och få samtidigt lite matnyttig kunskap om hur AI kan bidra till att förutsäga människors rörelsemönster i en stadskärna, till exempel för att avgöra var bästa stället för en mobil affärsrörelse är.

  Idéhackaton med seniorer och studenter på KTH!

  5 oktober, 2020 08:3016:00
  • Arrangör: Aging2.0 Stockholm
  • Ort: Campus KTH Flemingsberg
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Samhällsbyggnad
 • Behov, problem och utmaningar för seniorer idag… Seniorer och student löser utmaningarna gemensamt! Sverige står inför flera utmaningar idag med Corona pandemin, kris i äldreomsorgen och brist på lösningar. Seniorer är en utsatt grupp på många sätt men samtidigt en del av lösningen och vägen framåt.

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  5 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  MAYday for Crisis – digitizing research collaboration under a period of crisis

  5 oktober, 2020 09:0009:45
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • MAYday for Crisis is a platform initiated by Uppsala University Innovation with the ambition to encourage new research projects and innovations, related to the COVID-19 pandemic.

  Säger du samverkan en gång till klappar jag till dig! – Samverkan!

  5 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Stockholms stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Samverkan – är det ett modeord eller är det en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och höjd innovationskapacitet? Vilka roller har kommunen och partners och vilka verktyg, metoder och förhållningssätt behövs för att samverkan ska bli effektivt.

  Multifunktionshuset i Södra Hemlingby- Hur ska vi mäta mervärderna?

  5 oktober, 2020 10:0012:00
  • Arrangör: Gävle kommun, Future Position X , Högskolan i Gävle
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Gävle kommuns nya fastighet i Södra Hemlingby ska inrymma skola, förskola, vård- och omsorgsboende och idrottshall med en gemensam strategi kring samverkan. Gemensamma ytor där lokaloptimeringen ger stora ekonomiska fördelar och samtidigt skapar sociala och miljömässiga mervärden.

  NATSAM – nationell samverkan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer

  5 oktober, 2020 10:0010:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås och RISE
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Styrning och ledning
 • I krisens spår behöver vi påskynda städers innovations- och omställningskapacitet. Oavsett om drivkraften är klimatfrågan, digitaliseringen eller de sociala investeringar som krävs för ett hållbart samhälle, hälsa och välbefinnande, så kan kommuner stärka sin omställningsförmåga genom att lära av varandra. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande.

  Kraftsamling för ett socialt hållbart Sjöbo

  5 oktober, 2020 11:0011:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Kultur och fritid
 • Samhällsbyggnad
 • Borås Stad bedriver en innovativ och förvaltningsövergripande satsning med ambitionen att utveckla stadsdelen Sjöbo i medskapande med lokalsamhället. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande.

  Demo av digitala utbildnings- och samarbetsverktyg på Campus Skellefteå

  5 oktober, 2020 11:0013:30
  • Arrangör: NUITEQ AB & Campus Skellefteå
  • Ort: 93177 Skellefteå
 • Utställning
 • Öppet hus
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Som en del av Innovationsveckan i Skellefteå är vi på mjukvaruföretaget NUITEQ på plats och kör hands-on demon av våra programvaror NUITEQ Snowflake & NUITEQ Stage, lösningar som gör det lättare för grupper, skolor och företag att samarbeta på ett smartare, mänskligare sätt.

  AllAgeHub WebbExpo – en digital utställning av välfärdsteknik

  5 oktober, 2020 12:0013:30
  • Arrangör: AllAgeHub
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Den 5 oktober bjuder AllAgeHub in till en digital visning av WebbExpo – en digital utställning av välfärdsteknik. Under den här stunden får du möjlighet att se hur sidan fungerar, du får höra om varför vi har tagit fram den och om hur du kan bidra till att utveckla WebbExpo.

  En kommun fri från våld

  5 oktober, 2020 12:0012:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Det sociala investeringsprojektet En kommun fri från våld Borås, 2015-2020, syftade till att förebygga våld i en kommun med en genus- och folkhälsovetenskaplig ansats. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande.

  Helsingborg Stad – en av Europas mest innovativa städer

  5 oktober, 2020 12:1012:50
  • Arrangör: Helsingborg Stad
  • Ort: Helsingborg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Helsingborg utsågs nyligen till en av Europas mest innovativa städer. Det är en utmärkelse som EU-kommissionen delar ut till den europeiska stad som bäst kan visa sin förmåga att nyttja innovation för att förbättra invånarnas livskvalitet. Lyssna på en paneldiskussion om vår resa dit vi är nu och hur vi arbetar med innovation.

  Idéburen innovation – så stärker Berättarministeriet demokratin genom riktade insatser till lärare i socioekonomiskt utsatta områden

  5 oktober, 2020 12:1513:15
  • Arrangör: Berättarministeriet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Jämlikhet
 • Skola och utbildning
 • Hur kan civilsamhället minska segregationens negativa effekter på barns skolgång? Det söker Berättarministeriet svar på under ett seminarium med bland andra Björn Åstrand, särskild utredare och Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet. Samtalet tar avstamp i rapporten “Man lär av varandra och är aldrig fullärd”.

  Att lösa grova brott med DNA

  5 oktober, 2020 13:0014:00
  • Arrangör: Härnösands kommun
  • Ort: Härnösand
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Ett spännande panelsamtal tillsammans med den numera rikskände DNA-släktforskaren Peter Sjölund. som med sina kunskaper bidrog till att lösa det uppmärksammade mordet på Anna-Lena och Mohammed i Linköping.

  När mormor blev digital

  5 oktober, 2020 13:0013:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad , Vård- och äldreförvaltningen Borås
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Borås Stad vill möta morgondagens seniorer för att synliggöra möjligheter och skapa nyfikenhet kring digitalisering och teknik. Vi ser detta arbetssätt som en framgångsfaktor då äldreomsorgen står inför framtida utmaningar och behöver våga tänka nytt. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande
  Fullbokad

  Innovation i offentlig sektor post corona – öppen föreläsning

  5 oktober, 2020 13:1516:00
  • Arrangör: Mälardalens högskola, Region Sörmlands utvecklingsenhet
  • Ort: Eskilstuna
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Region Sörmlands utvecklingsenhet delar erfarenheter kring innovation i offentlig sektor post corona.

  Kan AI förbättra kvalitén i återvunnet avfall?

  5 oktober, 2020 13:3015:00
  • Arrangör: Avfallshantering Östra Skaraborg; Högskolan i Skövde
  • Ort: Skövde
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Välkomna att höra mer om vårt AI-projekt i vilket vi kommer att testa att använda AI-baserad maskininlärning för bildanalys av det avfall som lämnas på våra återvinningscentraler.

  Demenslotsen – från behov till digital tjänst

  5 oktober, 2020 13:3013:50
  • Arrangör: Demenslotsen - Edu Med AB
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Anhöriga till personer med demenssjukdom är en belastad grupp som ofta känner sig oroliga för framtiden. Under Innovationsveckan vill vi berätta om hur vi samskapade ”Demenslotsen” – en digital vägvisare som hjälper offentlig verksamhet att automatiskt förse anhöriga med information som är relevant att känna till just nu.

  Från handskrift till maskinläsbara data: Om tillämpningar av Handwritten Text Recognition på Riksarkivet

  5 oktober, 2020 14:0014:30
  • Arrangör: Riksarkivet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Kultur och fritid
 • Skola och utbildning
 • Övrigt
 • Riksarkivet prövar just nu AI-tekniker för automatiserad handskriftstolkning av arkivmaterial. I detta webbseminarium visar vi hur det går till.

  Det går att påverka försörjningsstödet!

  5 oktober, 2020 14:0014:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Styrning och ledning
 • Dag Forsström, förvaltningschef på Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad, är tydlig med att säga att under många år har det upprepats av politiker och tjänstemän att försörjningsstödet inte går att påverka. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande.

  Digitala tekniker för hållbara idéer

  5 oktober, 2020 14:0014:30
  • Arrangör: VIAkub Halland
 • Öppet hus
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Till 2030 skall världen ställt om. Innovationsarenor är viktiga verktyg för att utveckla och påskynda lösningar som möter de globala hållbarhetsmålen. Företag i branscherna kultur, utbildning och besöksnäring i Halland erbjuds att laborera, utveckla och testa digitala idéer med stöd av projektet VIAkub Halland.

  Komma närmare men inte nära nog

  5 oktober, 2020 14:3015:30
  • Arrangör: Härnösands kommun
  • Ort: Härnösand
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Begränsar det nu styrande politiska ramverket ”Arbetslinjen” människors möjligheter till att få bästa förutsättningar i sina liv? Lyssna till en spännande diskussion som kritiskt granskar vad som menas med arbetsförmåga.

  Hur kan personer med intellektuell funktionsnedsättning lära sig och förstå AI?

  5 oktober, 2020 15:0015:45
  • Arrangör: AllAgeHub, AI Sweden, Västra Götalandsregionen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Testbädden AllAgeHub inrymmer aktiviteter för att öka förståelsen och stimulera tillämpning av AI-baserad teknik inom vård och omsorg. Ett speciellt fokus rör hur personer med intellektuell funktionsnedsättning via utbildningsinsatser kan få kunskap om och förståelse för AI och därmed kan involveras i beslut kring egen användning av AI-baserad teknik.

  SKR samtalar om: KOMET, regulatoriska växthus och försöksverksamhet

  5 oktober, 2020 15:0015:30
  • Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Stora förhoppningar sätts till ny teknologi och digitaliseringens möjligheter, inte minst i offentlig sektor. Men hur skapar vi former för att möjliggöra denna utveckling utan att bryta mot lagar och regler? Kan även ses live på Youtube utan föranmälan.

  Kan vi skapa en innovativ byråkrati?

  5 oktober, 2020 15:0016:00
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Carola Samuelsson, projektledare på Innovationsplattform Borås, berättar om Innovationsplattform Borås som startade 2016 och pågår till och med 2023. Föranmälan krävs endast vid fysiskt deltagande.

  Fikaseminarium: Artificiell intelligens och åldrande – Hur kan äldre nå en utökad rättslig beslutskapacitet med hjälp av ny teknologi?

  5 oktober, 2020 16:0016:15
  • Arrangör: AllAgeHub, Göteborgs Universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • I detta "fikaseminarium" presenteras en kort film om ett nytt projekt inom Age-Cap: Artificiell intelligens och åldrande – Hur kan äldre nå en utökad rättslig beslutskapacitet med hjälp av ny teknologi?"

  Unga och egenmakt, delaktighet och entreprenörskap

  6 oktober, 2020 08:3009:10
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun, aktörer inom Ung utveckling
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Att arbeta med ungas egenmakt och delaktighet är viktigt för att främja hälsa och framtidstro. I Örnsköldsvik har plattformen Ung utveckling skapats, där flera aktörer arbetar för att möta ungas behov.
  Fullbokad

  Demensvänlig innovationssprint

  6 oktober, 2020 08:3016:30
  • Arrangör: Helsingborg stad
  • Ort: Helsingborg
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • Innovationssprint med tema demensvänliga utemiljöer och kunskapsspridning! Innovationssprintar är sedan våren 2020 ett etablerat koncept på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg. Genom innovationssprintar inspireras medarbetarna till nytänkande och blir mer delaktiga i stadens innovationsarbete.

  Testbäddar och innovationskraft i världsklass – hur gör vi för att inte bli omsprungna?

  6 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Business Region Göteborg, Chalmers, Göteborgs Universitet, RISE, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park, Innovationsplattformen Region Västra Götaland, Innovatum
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Till 2030 skall världen ställa om. Testbäddarna är viktiga verktyg för att utveckla och påskynda lösningar som möter de globala 17 hållbarhetsmålen. Välkommen till ett webbinarium som visar upp en bredd av testbäddar och en namnkunnig paneldebatt som diskuterar Sveriges och Europas utveckling av testbäddar som verktyg för stärkt innovationskraft.

  Skånes Energiting 2020

  6 oktober, 2020 09:0016:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor. Föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte varvas när näringsliv, offentlig sektor och akademin bjuds in för att sätta fokus på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet.

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  6 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  Data Day

  6 oktober, 2020 09:0011:00
  • Arrangör: Urban ICT Arena, Kista Science City
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Var uppstår det folksamlingar eller bilköer, och under vilken tid på dygnet? Hur ofta ska soptunnor tömmas? Hur påverkas luftkvaliteten i staden av olika fordon? På Data Day möts offentlig sektor, företag med de mest innovativa lösningarna och akademisk spetskompetens för att diskutera möjligheterna med smart datainsamling i våra städer.

  Att möta framtiden med rätt kompetens – Halland Tech Week

  6 oktober, 2020 09:0011:00
  • Arrangör: Region Halland, Alexandersoninstitutet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Samhällsbyggnad
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Välkommen att delta och nätverka på den danska Innovationsdagen för offentlig sektor

  6 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Center for Offentlig Innovation (Danmark)
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Vær med når COI endnu engang afholder Innovationsdagen – en formiddag, hvor vi sammen bliver klogere, etablerer netværk på tværs af offentlige innovatører og får inspiration til vores innovationsarbejde. I år foregår Innovationsdagen digitalt og er gratis at deltage i. Dagen hålls på danska men svenska deltagare välkomnas!

  Fokus på missions!

  6 oktober, 2020 09:0009:50
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Vinnova, Science Park Borås
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Hela samhället behöver mobiliseras för att möta utmaningar som fattigdom, klimatförändringar och ojämlikheter i hälsa just nu testas ett missionsriktat angreppssätt både i Sverige och EU för att skapa en sådan mobilisering. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande.

  Beställarnätverk och beställargrupper som verktyg för innovation

  6 oktober, 2020 10:0011:15
  • Arrangör: InfraSweden2030, Naturvårdsverket, SKR
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Regional utveckling
 • Övrigt
 • En workshop om kommuners behov, intresse och möjligheter att använda sig av beställarnätverk och beställargrupper för innovation i transportinfrastrukturen.

  Öppen livesändning: Att realisera en E-servicevision

  6 oktober, 2020 10:0011:00
  • Arrangör: Umeå kommun, Hello Future
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Digital service måste ske på användarens villkor för att den ska vara lönsam. Samtidigt är utvecklingstakten exponentiell och beteendeförändringen hos oss användare i stort sett oförutsägbar. Hur ska man göra för våga satsa och ta avgörande steg framåt för att åstadkomma transformation och inte bara förbättring? Detta event har 300 digitala platser

  Biokol är det nya svarta

  6 oktober, 2020 10:0012:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Intresset för biokol som ett alternativ till fossil kol och dess möjlighet att skapa negativa utsläpp ökar. I Skåne finns flera aktörer som ligger i framkant med produktion, tester och användning av biokol. Hur kan vi hitta hållbara affärsmodeller för områden som avfallshantering, energiproduktion, odling och minskad klimatpåverkan?

  Offentlig sektor på sociala medier – en del av vårt kulturarv

  6 oktober, 2020 10:0010:45
  • Arrangör: Sisab AB, ArkivIT AB
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Vad gäller när offentlig sektor är aktiv på olika sociala medieplattformar och på webben? Hur ska informationen omhändertas för framtiden? Det kommunala bolaget Sisab och företaget ArkivIT berättar mer om sina erfarenheter. ArkivIT visar även sin lösning för arkivering av inlägg publicerade på Facebook och Instagram.

  Nätverksbaserat ledarskap, möjligheter och erfarenheter. Exempel från Våler kommun i Norge.

  6 oktober, 2020 10:0011:30
  • Arrangör: JOIN21, Våler kommune, Norge
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Integration
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Nätverksledning hjälper att dig se organisationen som et nätverk. Det är i nätverk arbetet sker, kunskap flyter och förtroende skapas. JOIN21 är et teknologiföretag med fokus på nätverksledning som hjälper dig att se och förstå din organisation som ett nätverk.

  En hållbar affär för alla

  6 oktober, 2020 10:0012:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Genom att ställa miljökrav på sina leverantörer kan företag och offentliga organisationer bidra till att marknaden agera enligt utsatta miljömål. Frågan är dock: Hur vet man att marknaden kan svara upp?

  Stora solcellsanläggningar

  6 oktober, 2020 10:0012:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Övrigt
 • De stora solcellsanläggningarna har gjort entré i Sverige. Nu tittar vi närmare på drivkrafter och affärsmodeller. Hur ser framtidens solcellsparker ut, hur kan parkerna agera i symbios med lokalproduktionen och hur fungerar egentligen andelsägd solel?

  Låt kompetensen komma till sin rätt – kriser kan skapa innovation

  6 oktober, 2020 10:0011:30
  • Arrangör: Arbetsgivarverket
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Styrning och ledning
 • Coronapandemin har ställt det svenska samhället inför många utmaningar. För staten, som för andra arbetsgivare, har krisen inte minst inneburit ändrade förutsättningar att leda och säkra kompetensen. Men kriser kan också leda till nya lösningar.

  Toppledarsamtal om innovation i offentlig sektor

  6 oktober, 2020 10:0011:00
  • Arrangör: SKR, Vinnova, DIGG, Upphandlingsmyndigheten
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • I ett direktsänt webbinarium möter du ledarna för SKR, Vinnova Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, i ett samtal om innovation och förnyelse och hur vi kan jobba smartare i en annorlunda tid.

  Testa Center och Uppsala universitet utvecklar för efterfrågad spetskompetens

  6 oktober, 2020 10:0011:00
  • Arrangör: Testa Center, Uppsala Universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Uppsala universitet identifierade tidigt behovet av att utbilda för morgondagens kompetensbehov. Välkommen att lyssna till hur de arbetar tillsammans med innovationsmiljön Testa Center.

  Hur gör man pojkar mer kompetenta i skolan?

  6 oktober, 2020 10:0010:50
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Högskolan i Borås
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Fredrik Zimmerman, från Högskolan i Borås, har intervjuat pojkar som har lyckats väl i grundskolan och pojkar som har svårt att nå godkänt i alla ämnen om deras syn på skolan och studier. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande.

  Nya vägar till nya livsmedelsprocesser och grönt protein

  6 oktober, 2020 11:0012:30
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Högskolan i Borås
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Övrigt
 • Amir Badeie är doktorand och forskare inom livsmedelsteknik på Högskolan i Borås och har utvecklat alternativa livsmedel. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande.

  Stärkt innovationskraft genom smart specialisering

  6 oktober, 2020 12:0012:45
  • Arrangör: Region Västmanland, Region Örebro Län, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Östergötland
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen på en digital lunchföreläsning med Östra Mellansveriges regioner! Vi arbetar för att möjliggöra innovation och för att våra innovationsstödjande aktörer och miljöer samt företag ska kunna leverera hållbara lösningar på komplexa utmaningar. Genom metoden smart specialisering kraftsamlar vi inom fyra strategiskt utvalda utmaningar.

  Sköra äldre som medskapare i innovationsprocessen i Göteborgs Stad

  6 oktober, 2020 13:0013:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • På vilket sätt kan brukarinvolvering och tjänstedesign användas tillsammans med sköra äldre personer som ofta upplever både fysisk och kognitiv påverkan på sin funktionsförmåga? Åkerhus äldreboende har drivit ett projekt med stöd av SKR:s Innovationsguiden och samskapat med sina hyresgäster där hälften har en demensdiagnos.

  SMMART – Koldioxidfri energilösning för asfalt

  6 oktober, 2020 13:0014:00
  • Arrangör: Projektet SMMART. Projektparter är LKAB, Combitech, Skanska, Nynas, Glasir, GeoArc, Ecoloop, Luleå tekniska universitet, Trafikverket och VTI.
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till projektet SMMART:s webinar om koldioxidfri värmning av asfalt! Under webinaret presenteras och diskuteras koldioxidfria energilösningar för asfalt och vad som krävs för att uppnå en jämställd och attraktiv asfaltbransch.

  Hur hjälps vi åt för att ställa om till biobaserade plaster?

  6 oktober, 2020 13:0014:30
  • Arrangör: Bengt Dahlgren AB, Chalmers Industriteknik, Johanneberg Science Park, mfl
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Kravställning från offentlig sektor är en viktig drivkraft för att snabbare lyckas ställa om till större andel biobaserade plaster. Ni kommer att få ta del av information om policyer inom biobaserade plaster, vad olika begrepp innebär, samt tips och råd i en workshop om hur ni på ett enkelt sätt kan kravställa och samverka bättre!

  Hållbar mobilitet för barns rörelsefrihet

  6 oktober, 2020 13:0015:00
  • Arrangör: Mötesplats Social Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Omställningen av transportsektorn spänner över många samhällsområden. I denna programpunkt utgår vi från ett barnrättsperspektiv och bjuder på forskning samt innovativa och sektorsövergripande exempel på hur transport- och samhällsplanerare, arkitekter och folkhälsostrateger kan främja barns rörelsefrihet genom hållbar mobilitet.

  Hållbara transporter – köp rent!

  6 oktober, 2020 13:0015:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Omställning av transportsektorn är den stora utmaningen för att nå klimatmålen för 2030. Hur kan vi driva åt samma håll? Kan marknaden svara upp när företag och offentlig sektor ställer om sina fordonsflottor?

  Flexibilitet i elnätet

  6 oktober, 2020 13:0015:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Kapacitetsbristen i Skåne har fått stor uppmärksamhet det senaste året. Regionala lösningar för en mer flexibel elanvändning som anpassas efter tillgången blir allt intressantare. Hur kan elanvändningen styras bort från effekttoppar? Kan elbilar bli en tillgång i elnätet? Hur kan el lagras vid god tillgång och till lågt pris?

  Bli fossilfri – så gör du!

  6 oktober, 2020 13:0015:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Kapacitetsbristen i Skåne har fått stor uppmärksamhet det senaste året. Regionala lösningar för en mer flexibel elanvädning som anpassas efter tillgången blir allt intressantare. Hur kan elanvändningen styras bort från effekttoppar? Kan elbilar bli en tillgång i elnätet? Hur kan el lagras vid god tillgång och lågt pris?

  Innovationssprint: Hur kan kommuner i Sverige samarbeta kring gemensamma utmaningar?

  6 oktober, 2020 13:0016:00
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Föranmälan krävs
 • Utbildning
 • Workshop
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Välkommen till tre inspirerande (6-8 oktober), roliga och utvecklande eftermiddagar, där du tillsammans med kollegor från andra kommuner i Sverige deltar i en digital innovationssprint för att lösa en utsliten evighetsfråga. Låter intressant - läs vidare och anmäl dig snarast!

  Morgondagens kompetens – att se sambandet mellan hållbarhet, innovation och kompetensförsörjning.

  6 oktober, 2020 13:0013:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Miljöbron
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Skola och utbildning
 • 7H Kompetens är ett utvecklingsprojekt som ska skapa skalbara kompetensförsörjningsprogram för branscher inom Sjuhärad, där studenter är kompetensbärare och arbetskraft​. Genom projektet vill Miljöbron bidra till att göra Region Sjuhärad långsiktigt konkurrenskraftig och samtidigt skapa en mer attraktiv arbetsmarknad​. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande.

  Medarbetarkraft och användarengagemang – så skapar Järfälla nya lösningar inom socialpsykiatrin

  6 oktober, 2020 13:3014:30
  • Arrangör: Järfälla kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Hur får vi loss kraften hos medarbetarna i utvecklingsarbetet? Hur bibehåller vi kraften och engagemanget? Och hur tar vi till vara på användarnas upplevelser av våra insatser? Välkommen till en film- och samtalsstund om hur hur Järfälla arbetar med användardriven innovation.

  Skellefteå utan gränser

  6 oktober, 2020 14:0016:00
  • Arrangör: Region Västerbotten, Skellefteå Kommun
  • Ort: Skellefteå
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skellefteå utan gränser - ett digitalt seminarium med framtidens vård och hälsa i fokus

  Gränsgångare och ledarskap i mellanrummen

  6 oktober, 2020 14:0014:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås och RISE
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Industridoktorand Heiti Ernits från RISE kommer att berätta om utmaningarna och möjligheterna med gränsöverskridande samverkan och samarbete. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande.
  Inställd

  SKR samtalar om: Norge vässar politiken för innovation i offentlig sektor

  6 oktober, 2020 15:0015:30
  • Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • (INSTÄLLT)I Norge formas just nu en nationell politik för en innovativ offentlig sektor. Hur ser förslagen ut och vad kan vi dra för lärdomar från Norge när det gäller svensk policyutveckling för en innovativ offentlig verksamhet?

  Sommarkassen!

  6 oktober, 2020 15:0015:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Integration
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Skola och utbildning
 • Lisa Pergoraro, producent från Borås Kulturskola, berättar om när pandemin slog till och Kulturskola behövde tänka om! Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande.

  MobilityXlab Future Mobility Awards

  6 oktober, 2020 15:1517:00
  • Arrangör: MobilityXlab, Lindholmen Science Park, Volvo Cars, Volvo Group, Veoneer, Cevt, Ericsson, Mathworks
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till MobilityXlab Future Mobility Awards där vi tillsammans med industrin lyfter fram de bästa startups inom fyra kategorier: Sustainability, AI for Safety, Connectivity och Virtual Development! Eventet är öppet och hålls på engelska!

  Virtual reality i undervisning på gymnasiet? Historielärare och forskare i innovativ och explorativ samverkan

  6 oktober, 2020 15:3016:30
  • Arrangör: Högskolan i Gävle; Gävle kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Skola och utbildning
 • Vilken potential har virtuella verkligheter (VR) inom undervisning och lärande? Hur kan lärare bedriva explorativ och innovativ verksamhet för att värdera teknologier och utveckla undervisningen? Vad kan ett samarbete mellan lärare och forskare i dessa sammanhang ge för ömsesidiga vinster och lärdomar?

  Innovativ styrning – hur situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning skapar tillit och effektivitet

  6 oktober, 2020 16:0016:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås,
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Offentligt finansierade verksamheter och tjänsteproduktion med samhällsinriktade syften står inför stora utmaningar. Dessa utmaningar kan vara externa i form av ökade behov följt av pågående demografisk utveckling, eller interna och orsakade av bristande styrning och ledning. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande

  Hack Helsingborg Tillsammans

  7 oktober, 2020 08:0016:00
  • Arrangör: Helsingborg Stad
 • Övrigt
 • Verksamhetsövergripande
 • Ett hackathon med alla förvaltningar och bolag i Helsingborg Stad för att samarbeta kring en viktig utmaning.

  Digital skola – hot eller möjlighet? Distansundervisning i forskning och praktik.

  7 oktober, 2020 08:0010:00
  • Arrangör: Ifous
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Skola och utbildning
 • Längtan efter kompisar, men också lättnad över att slippa den sociala pressen – det är några av de upplevelser av distansundervisning som gymnasieelever berättar om i enkätsvar. I detta digitala frukostseminarium diskuterar vi möjligheter och utmaningar i att bedriva undervisning i en digital miljö, utgående från elevers och lärares erfarenheter.

  Skatteverkets hackathon

  7 oktober, 2020 08:0017:00
  • Arrangör: Skatteverket
 • Övrigt
 • Nu är årets roligaste tävling tillbaka för alla Skatteverkets medarbetare!

  Innovationsveckan Kronoberg – Beteendedesign och Nudging

  7 oktober, 2020 08:0009:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet Region Kronoberg
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur använder man psykologi för att få till en förändring? Vad är nudging och bettendedesign och varför är det viktigt att kunna? Hur gör man rent praktiskt och var kan man lära sig mer?

  Nya sätt att arbeta, samverka och samarbeta inom psykisk hälsa-området – SKR berättar om ett urval av pågående utvecklingsarbeten

  7 oktober, 2020 08:0009:00
  • Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH)
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Verksamhetsövergripande
 • Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och regioner för effektiva insatser inom området psykisk hälsa. Hör oss berätta om ett urval av pågående utvecklingsarbeten där vi hittar nya sätt att arbeta, samverka och samarbeta inom psykisk hälsa-området.

  Framtidens cancervård bygger vi tillsammans – Upprop till innovation på systemnivå!

  7 oktober, 2020 09:0010:30
  • Arrangör: Nollvision cancer, ATMP-Sweden
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Ingen ska behöva dö av cancer och Sverige ska vara ledande inom utveckling av avancerade terapiläkemedel. Det är innovationsmiljöernas Nollvision cancers och ATMP Sveriges visioner. Vi berättar mer om visionerna och vad vi gör för att nå dem på ett webbinarium under Innovationsveckan.

  Offentlig sektors digitalisering: Innovationens roll och förutsättningar

  7 oktober, 2020 09:0010:45
  • Arrangör: AllAgeHub, Göteborgs universitet/SCDI
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • AllAgeHub bjuder tillsammans med Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation in till ett webbsänt seminarium om relationen mellan digitalisering och innovation i offentlig sektor. Kan vi med innovation öka takten på digitaliseringen inom våra verksamheter?

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  7 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  Vi måste sluta uppfinna hjulet – här är lösningen!

  7 oktober, 2020 09:0010:00
  • Arrangör: PRV
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Men hur kan vi fortsätta att utveckla vår innovationsförmåga? Genom att titta bakåt kan vi i framtiden bli än mer innovativa.

  Social Innovation i Norr 2020 – Social Innovation för barn och unga

  7 oktober, 2020 10:0015:00
  • Arrangör: Coompanion, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Skellefteå Kommun, Umeå Kommun, Luleå Kommun och Mötesplats Social Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till en digital version av Social Innovation i Norr! Vi kommer att lära oss mer om hur social innovation kan bidra till att utveckla goda samhällen för barn och unga. Rörelse och lek, platser och boendemiljöer, ekonomiskt utsatta barn och involvering av barn genom dialog är några områden som kommer att genomsyra dagen.

  Jämställdhet i kollektivtrafiken för ökad användning

  7 oktober, 2020 10:0010:40
  • Arrangör: Europeiska Investeringsbanken (EIB)
 • Seminarium/föreläsning
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Moa Westman och Maja Roginska kom nyligen ut med en artikel om jämställdhet i kollektivtrafiken för ökad användning av alla. Föreläsningen beskriver olika innovativa exempel i Sverige och Europa.

  Rundabordssamtal om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor

  7 oktober, 2020 10:0012:00
  • Arrangör: Inkludera, Vinnova
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hur skapar vi fler samarbeten mellan idéburen och offentlig sektor? Varmt välkommen till ett inspirerande och lärorikt rundabordssamtal där vi tillsammans fördjupar oss i hur starka samarbeten mellan offentlig sektor och sociala aktörer kan byggas.

  Alternativ till fysiska visningar av hyresbostäder

  7 oktober, 2020 10:0010:20
  • Arrangör: Uppsala Bostadsförmedling
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • När man står in för en eventuell flytt vill man se hur det boende man ska hyra ser ut. Pandemin satte stopp för de fysiska visningarna för bostadssökanden som Uppsala Bostadsförmedling brukar erbjuda. Här får du ta del av hur en kommunal bostadsförmedling löste utmaningen.

  Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad hälso- och sjukvård med hjälp av tillämpad AI

  7 oktober, 2020 10:0011:00
  • Arrangör: AI Sweden, Region Halland and Karolinska Universitetssjukhuset
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • AI har potential att lösa våra största sjukvårdsutmaningar, frigöra administrationstid och förbättra hälso- och sjukvården för alla i Sverige. För att vi framgångsrikt ska kunna använda oss av AI i sjukvården så måste svenska sjukvårdsleverantörer, på regions och kommunnivå, samarbeta både med varandra och näringsliv, akademi och beslutsfattare.
  Fullbokad

  Vård utan vårdinrättning, vad är ett vårdrum? (”post-corona”) – Kreativ workshop

  7 oktober, 2020 10:1515:00
  • Arrangör: Mälardalens högskola, Region Sörmlands utvecklingsenhet
  • Ort: Eskilstuna
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Studentdrivna workshops med idégenerering för utveckling av konceptförslag kring temat Vård utan vårdinrättning, vad är ett vårdrum?

  Tjänstedesign inom familjehemsvården

  7 oktober, 2020 10:2010:50
  • Arrangör: Uppsala kommun
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Hur kan man använda tjänstedesign i utvecklingen av socialtjänstens familjehemsvård? Logga in och lyssna till socialförvaltningen i Uppsala kommun och deras arbete.

  Innovation genom samverkan mellan universitet och kommun

  7 oktober, 2020 10:3011:00
  • Arrangör: Uppsala universitet, SLU och Uppsala kommun
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Vi ger smakprov på hur universitet och kommun samverkar i dag och reflekterar över hinder och utvecklingsmöjligheter.

  Hur kan vi använda innovation för att tillsammans bygga framtidens klimatsmarta stad?

  7 oktober, 2020 10:3011:00
  • Arrangör: Innovationsföretagen
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Att bygga klimatsmarta städer är en av de största utmaningarna för det offentliga framöver. För att kunna nå de nationella och globala klimatmålen krävs en ökad takt i klimatarbetet för att snabbt ställa om och skapa verklig förändring.

  Ledarlabbet – en innovativ satsning för medarbetare som vill bli chefer

  7 oktober, 2020 11:0011:45
  • Arrangör: Uppsala kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Uppsala kommuns satsning Ledarlabbet syftar till att inspirera och träna medarbetare som vill bli chefer för sina kommande uppdrag. Fokus ligger på ledarskap, utveckling och innovation.

  Barnens agenda i vården – om designen av ett spel för ökad delaktighet

  7 oktober, 2020 11:0012:00
  • Arrangör: Coompanion Halland, Högskolan Halmstad, Halland Tech Week
  • Ort: Varberg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hälsa sjukvård
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Hållbarhet i flera led – från digitalisering till bolagsbyggande

  7 oktober, 2020 11:0013:30
  • Arrangör: Gothenburg Tech Week, Halland Tech Week, Alexandersoninstitutet
  • Ort: Varberg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Styrning och ledning
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Innovationsveckan Kronoberg – Upplev Videum Science Parks labbmiljöer

  7 oktober, 2020 11:0012:00
  • Arrangör: Videum Science Park
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Upplev Videum Science Parks labbmiljöer! Du får en presentation av Videum Science Park om våra labbmiljöer och hur man kan använda dem för innovation samt sedan en rundvandring med lite prova på VR. Presentationen kan vi hålla både online och på plats, rundvandringen går naturligt visst bara att köra på plats.

  Demo av digitala utbildnings- och samarbetsverktyg på Campus Skellefteå

  7 oktober, 2020 11:0013:30
  • Arrangör: NUITEQ AB & Campus Skellefteå
  • Ort: 93177 Skellefteå
 • Utställning
 • Öppet hus
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Som en del av Innovationsveckan i Skellefteå är vi på mjukvaruföretaget NUITEQ på plats och kör hands-on demon av våra programvaror NUITEQ Snowflake & NUITEQ Stage, lösningar som gör det lättare för grupper, skolor och företag att samarbeta på ett smartare, mänskligare sätt.

  Ethical and Societal Risks of AI – How Public Sector Organizations Can Work Responsibly

  7 oktober, 2020 12:0013:00
  • Arrangör: AI Sustainability Center
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • The seminar will highlight ethical and societal risks of AI and other data driven technologies, and how public sector organizations can work to avoid them. We will provide practical examples of how two Swedish public agencies have worked to increase their efforts when it comes to Sustainable AI.

  Innovationsveckan Kronoberg – Poddlunch #1. Verksamhetsutveckling och Innovation

  7 oktober, 2020 12:0013:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet Region Kronoberg, Hello Future
  • Ort: Växjö
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Vad är verksamhetsutveckling och vad är innovation? Varför är det så viktigt att skilja dem åt? Det handlar om att de kräver helt skilda arbetssätt, inställning och resultatkrav, bland annat. Det är dags att sortera och bestämma vad som är vad.

  Digitalt först – hur gör vi smarta bibliotek tillsammans?

  7 oktober, 2020 13:0015:00
  • Arrangör: BIblioteksutveckling Sörmland, Region Sörmland, Mälardalens högskola
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Kom med på en workshop om läsning och lärande genom det digitala biblioteket! Genom att involvera fler och skapa bättre användarupplevelser kan vi utveckla det digitala biblioteket. Hur når biblioteken fler med mer - på ett tillgängligt och hållbart sätt?

  Framtidsspaning – så arbetar vi med tänkbara framtidsbilder i Göteborgs Stad

  7 oktober, 2020 13:0013:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Hur kommer framtiden att se ut och hur kan vi anpassa vår verksamhet efter dessa behov? Här är länken till Scenariorapport 2020 och övriga trendrapporter som har tagits fram av Göteborgs Stad https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/servutv/extern-serviceutveckling2/Analyser-och-rapporter

  Workshop inom Green Valleys – en utvecklingsplattform för grön bioraffinering och cirkulär bioekonomi

  7 oktober, 2020 13:0016:00
  • Arrangör: VGR Naturbruksförvaltning, Agroväst, Chalmers, SLU
  • Ort: Töreboda
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Green Valleys är en utvecklingsplattform som i Västra Götaland består av en gårdsbaserad testanläggning av grön bioraffinering. Anläggningen använder gräs- och baljväxter som råvara för att sedan vidareförädlas i olika fraktioner som kan kopplas samman i ett kretsloppssystem inom lantbruket.

  Hur kan offentlig sektor bli proaktiv i att hantera komplexa utmaningar?

  7 oktober, 2020 13:0015:00
  • Arrangör: Vinnova
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Verksamhetsövergripande
 • I en värld av komplexa problem är reaktiv policyutveckling ofta ineffektiv. Istället för att vänta till en kris har uppstått och sedan försöka ta sig ur den är det viktigt att försöka förutse och agera på den innan den uppstår. Den här frågan är mycket aktuell i dessa dagar, men hur gör man då?

  Finansiering för ökad samverkan och innovation

  7 oktober, 2020 13:0013:30
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Samverkan är ett medel för att den akademiska kunskapsbasen ska få genomslag och komma till nytta i samhället. Finansiering av samverkansprojekt är ofta en avgörande faktor för att konkreta samarbeten mellan akademi och andra organisationer ska kunna initieras. Små medel i tidigt läge kan skapa stora värden

  Innovation procurement: examples and inspiration from Austria and the Netherlands

  7 oktober, 2020 13:0015:00
  • Arrangör: Upphandlingsmyndigheten
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • The Austrian and Dutch competence centres for innovation procurement will share their experiences of promoting innovation procurement. Cases and best practice examples will be shared to enforce the understanding of innovation procurement.

  Innovationsveckan Kronoberg – Uppsamlingsheat Tjänstedesign

  7 oktober, 2020 13:0015:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet Region Kronoberg, Växjö kommun, Samordningsförbundet Värend.
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Har du gått grundkursen i tjänstedesign? Vill du tända nytt liv i lågan eller fräscha upp kunskaperna? Välkommen till två timmar med andra i samma båt!

  Framtidens lekplats – interaktiv, föränderlig och uppkopplad

  7 oktober, 2020 13:1514:45
  • Arrangör: Ecorado, Drakryggen, Uppsala Universitet, KTH, Linköpings kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • I Magistratshagen i Linköping har framtidens lekplats just invigts; en lekmiljö som genom att kombinera natur och teknik skapar nya, unika lekvärden. I två år har lekforskare, ingenjörer och programmerare och arbetat tillsammans för att utveckla världsunika lekinstallationer som är omprogrammerbara och ihopkopplade genom Internet of Things

  Boende i centrum för smarta städers värdenätverk

  7 oktober, 2020 14:0016:00
  • Arrangör: Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Kultur och fritid
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Hur gör vi den smarta staden till någonting bra? I Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ samverkar 100 bostadsbolag för att driva digital transformation. Vi har bjudit in intressanta aktörer från vårt växande värdenätverk inom smart samhällsutveckling, med aktörer från både offentlig och privat sektor, till en paneldiskussion om morgondagens stad.

  Gemensam digital infrastruktur för offentlig sektor

  7 oktober, 2020 14:0015:00
  • Arrangör: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Kultur och fritid
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • DIGG berättar om regeringsuppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.

  SKR samtalar om: Inbäddad forskning i Helsingborgs stad

  7 oktober, 2020 15:0015:30
  • Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Under två års tid har Caroline Wigren-Kristoferson vid Lunds Universitet verkat som sk. Flexit-forskare i Helsingborgs stad. Caroline har på nära håll studerat innovationsarbete i olika delar av stadens verksamhet. I samtalet berättar Caroline om sina erfarenheter och de forskningsresultat som arbetet lett fram till.

  Innovation i verkligheten

  8 oktober, 2020 08:0009:30
  • Arrangör: Varberg Energi, Halland Tech Week
  • Ort: Varberg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Innovationsveckan Kronoberg – Sociala innovationer – vad är det och vad kan det betyda för Region Kronoberg?

  8 oktober, 2020 08:0017:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet Region Kronoberg, m.fl.
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Vad är en social innovation? Vad är en samhällsutmaning och hur kan social innovation hjälpa oss att möta våra stora samhällsutmaningar?

  Inspireras av Högskolans forskning

  8 oktober, 2020 08:0013:00
  • Arrangör: Högskolan i Skövde
  • Ort: Skövde
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Välkommen till en inspirerande dag där Högskolans forskning står i fokus. Denna dag finns ett urval av våra forskare och samarbetspartners inom forsknings- och utbildningsmiljön INFINIT på ASSAR för att presentera sitt arbete.

  Medborgare som medskapare – Så utvecklar vi samverkan inom offentlig verksamhet

  8 oktober, 2020 08:3010:30
  • Arrangör: Samordningsförbund
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Välkommen att lyssna på fyra Samordningsförbund i landet som utvecklar välfärden genom användarinvolvering. Vad gör ett samordningsförbund? Hur lyckas vi utveckla samverkan genom användarcentrerad verksamhetsutveckling?

  Innovation i en storstad – hur då?

  8 oktober, 2020 08:3011:30
  • Arrangör: Uppsala kommun tillsammans med Ignite Sweden
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Uppsala kommun kraftsamlar just nu för att öka sin innovationstakt. Var med när stadsdirektör Joachim Danielsson inviger Innovationslabbet - Uppsalas nya experimentverkstad.

  Hur svårt kan det vara att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen?

  8 oktober, 2020 09:0010:00
  • Arrangör: AgeLab test och lärandemiljö Göteborgs Stad Centrum
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Den frågan ställde vi oss själva efter att ha prövat med olika punktinsatser. Svaret blev att vi måste hitta ett mer innovativt och strukturerat tillvägagångssätt för att få hyresgäster, personal och anhöriga involverade direkt i användningen av välfärdsteknik. Vi kommer under vår tid tillsammans beskriva vårt angreppssätt. FILM finns, se länkar.

  Presentation Day about virtual and augmented reality in health and social care

  8 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Leap for Life, Halmstad University, Careware Nordic, Halland Tech Week
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Discover the potential of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) in health and social care. Learn more about what value these technologies can provide in the health and social care context and what products exists already today.

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  8 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  Hur vi blåste liv i den utdöende enkäten

  8 oktober, 2020 09:0010:00
  • Arrangör: Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • När kände du senast att det gav dig något att fylla i en enkät? Idag har enkäter ofta låg svarsfrekvens och vi tror att det kan bero på att den inte är gjord för respondentens känsla av meningsfullhet. För att blåsa liv i enkäten som kraftfullt verktyg att se mönster på gruppnivå skiftade vi perspektiv och satte respondentens upplevelse i centrum.

  Innovativ textildesign från Borås till Hollywoodfilm (föredraget hålls på engelska)

  8 oktober, 2020 09:0009:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Högskolan i Borås
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Holly McQuillan and Karin Peterson, from the University of Borås, will present the costume commissioned for the speculative film Planet City in the context of a research program titled Critical Textile Topologies. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande

  Innovation i samverkan

  8 oktober, 2020 10:0011:00
  • Arrangör: Bolagsverket
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • För att skapa lösningar som är uthålliga och fungerar ur flera perspektiv är det viktigt med samskapande över organisationsgränser. Vi kommer under detta webbinarium beskriva hur Bolagsverket ser på området och våra tankar på hur vi kan utveckla det vidare.

  E-signering – hur vet man om en lösning uppfyller kraven från verksamheten, DIGG och Eidas?

  8 oktober, 2020 10:0011:30
  • Arrangör: Örebro kommun, Frontit, Knowit
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Lärdomar och erfarenheter från ett införande av e-signering i Örebro kommun

  Samverkansarbete – ideella och offentliga aktörer

  8 oktober, 2020 10:0011:30
  • Arrangör: Möckelnföreningarna och Region Örebro Län Område väster
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Regional utveckling
 • Kan ideella och offentliga aktörer samverka bättre än idag för våra invånares bästa? Välkommen till ett seminarium kring detta, med exempel från insatser i Karlskoga/Degerfors.

  Innovation + Tillit = Sant

  8 oktober, 2020 10:0011:00
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vad säger forskningen om innovativt ledarskap och hur arbetar vi konkret med ledarskapet i Göteborgs Stad. Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet berättar om de senaste forskningsrönen. Noshin Hafizi projektledare för Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare berättar om stadens inriktning och utmaningar.

  Kan hackaton vara till nytta i offentlig förvaltning?

  8 oktober, 2020 10:0011:00
  • Arrangör: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Välkommen till ett seminarium där vi tar ett nytt tag på konceptet hackaton!

  Gamification som metod för integration och personlig utveckling

  8 oktober, 2020 10:0014:00
  • Arrangör: Erikshjälpen, Växjö kommun, Linnéuniversitetet och RISE
  • Ort: Huskvarna
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Integration
 • Skola och utbildning
 • Neighbourhood är ett unikt koncept som motiverar ungdomar att satsa på utbildning och arbetsträning med hjälp av gamification. En mobilapp har utvecklats, där deltagarna samlar poäng genom att utföra olika uppdrag, som läxläsning, ledarutbildning och arbetsträning. Poängen kan sedan lösas in mot olika slags belöningar.

  IoT Sveriges årskonferens 8 oktober 2020 – IoT Studio Talks och Workshops

  8 oktober, 2020 10:0015:00
  • Arrangör: IoT Sverige/Uppsala universitet Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Välkommen att delta i IoT Sveriges digitala årskonferens 8 oktober 2020. Vi genomför årskonferensen digitalt från Uppsala – med först IoT Studio Talks kl 10-12, och på eftermiddagen kl 13-15 IoT Studio Workshops. Årskonferensen är kostnadsfri!

  Innovation för social hållbarhet – Sjuhärads samordningsförbund

  8 oktober, 2020 10:0010:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Sjuhärads Samordningsförbund
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • De regionala Samordningsförbunden uppstod genom en möjlighetslagstiftning 2003 som svar på samhälleliga utmaningar mellan myndigheter.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov

  8 oktober, 2020 10:4515:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen och Södra Älvsborgs sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • För att möta vårdens utmaningar krävs innovativa lösningar som utvecklas i samverkan, exempelvis över vårdens professions-, verksamhets- eller förvaltningsgränser, eller tillsammans med företag och akademi. Välkommen till en dag av åtta webseminarier med innovativa samverkansprojekt i hälso- och sjukvården i VGR.

  Prova på-workshop – ny app som gör vardagen roligare

  8 oktober, 2020 11:0016:00
  • Arrangör: Maria Lindqvist (Finlandiabiosciences), Klas Palm (Uppsala Universitet)
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Regional utveckling
 • Vi utvecklar just nu en plattform/app som skall göra vardagen roligare och bättre för människor. Det kan till exempel handla om hjälp och kunskap för att komma igång och odla grönsaker, eller hur man kan börja byta saker med sina grannar. Våra idéer presenteras kort under denna Zoom-workshop, och alla som vill har möjlighet att testa tjänsten med oss. 

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Gemensam innovationsprocess för hälso- och sjukvården i VGR

  8 oktober, 2020 11:0011:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Just nu leder Innovationsplattformen arbetet med att utveckla en gemensam innovationsprocess för hälso- och sjukvården i VGR. Processen utvecklas med hjälp av andra regionala områden, såsom inköps-, IT- och digitaliseringsfunktioner inom VGR.

  Innovationsveckan Kronoberg – Upplev Videum Science Parks labbmiljöer

  8 oktober, 2020 11:0012:00
  • Arrangör: Videum Science Park
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Upplev Videum Science Parks labbmiljöer! Du får en presentation av Videum Science Park om våra labbmiljöer och hur man kan använda dem för innovation samt sedan en rundvandring med lite prova på VR. Presentationen kan vi hålla både online och på plats, rundvandringen går naturligt visst bara att köra på plats.

  Centrum för välfärdsstudier – ett forskningscentrum för samtidens välfärdsfrågor

  8 oktober, 2020 11:0011:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Högskolan i Borås
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Centrum för välfärdsstudier, CVS, är en centrumbildning vid Högskolan i Borås. I presentationen berättar Marita Flisbäck om centrumbildningens arbete och vad CVS hoppas bidra med för välfärdssamhällets aktuella utmaningar och social hållbarhet. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande

  Demo av digitala utbildnings- och samarbetsverktyg på Campus Skellefteå

  8 oktober, 2020 11:0013:30
  • Arrangör: NUITEQ AB & Campus Skellefteå
  • Ort: 93177 Skellefteå
 • Utställning
 • Öppet hus
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Som en del av Innovationsveckan i Skellefteå är vi på mjukvaruföretaget NUITEQ på plats och kör hands-on demon av våra programvaror NUITEQ Snowflake & NUITEQ Stage, lösningar som gör det lättare för grupper, skolor och företag att samarbeta på ett smartare, mänskligare sätt.

  Framtidens besöksnäring – Destinationsutveckling med sikte på 2030

  8 oktober, 2020 11:3012:30
  • Arrangör: Göteborg & Co
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Besöksnäringen har drabbats hårt av den pågående pandemin och behovet av nya innovativa lösningar är stort. Peter Grönberg, vd på Göteborg & Co, berättar om visioner och utmaningar för destinationen Göteborg och om arbetet med att skapa en hållbar, trygg och attraktiv destination.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Digital ätskola minskar barns svårigheter att äta

  8 oktober, 2020 11:3012:00
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Det tvärprofessionella innovationsprojektet på Södra Älvsborgs Sjukhus ska ska minska barns svårigheter att äta. Genom att införa digitala vårdmöten ska ett ökat stöd erbjudas till föräldrar till barn med ätsvårigheter, t.ex. genom täta uppföljningar och måltidsobservationer i hemmiljö.

  Att hitta sin idé och förstå dess potential

  8 oktober, 2020 11:3012:15
  • Arrangör: LTU Business, Coompanion
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Hur ska jag hitta min idé? Och hur går jag tillväga för att förstå om det är en idé jag ska satsa på?

  Tjänsteinnovation i FINSAM

  8 oktober, 2020 12:0013:00
  • Arrangör: Samordningsförbundet FINSAM Landskrona Svalöv
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Varmt välkommen till en lunchföreläsning om samordningsförbundets innovationsresa - från traditionellt ansökningsförfarande till aktivt samskapande för utveckling av samverkan!

  Scenariolunch: så kan jämställda verksamhets- och affärsmodeller gagna din organisation

  8 oktober, 2020 12:0012:45
  • Arrangör: Luleå tekniska universitet
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Övrigt
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Historiskt har innovationsutveckling kretsat kring ett fåtal människor och perspektiv, främst män med expertis inom teknik, industri och naturvetenskap. Andra grupper har således inte fått samma möjlighet att påverka utbudet och utformningen av framtidens produkter, tjänster och värdekedjor.

  Innovationsveckan Kronoberg – Poddlunch #2. Tre-box-modellen

  8 oktober, 2020 12:0013:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet Region Kronoberg, m.fl.
  • Ort: Växjö
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • 3-box-modellen är en modell som hjälper organisationer att hantera sitt nuläge och samtidigt utvecklas för framtiden genom att sortera sina aktiviteter och beteenden utifrån tre olika “boxar”. Vad ska vi förbättra, vad ska vi tänka helt nytt kring och vad är det vi ska sluta göra?

  Så tar du en idé till framgång – seminarium med Magnus Penker

  8 oktober, 2020 12:0012:45
  • Arrangör: Offentliga rummet
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur tar du dig ut ur pilotträsket och skapar värde av dina idéer? Magnus Penker berättar hur du skapar framgångsrika lösningar av dina idéer. Du får med dig praktiska exempel och en enkel struktur som kan införas direkt i din verksamhet. Du kommer att få lära dig mer om input feeders, feedback-loopar och hur olika perspektiv utvecklar dina idéer.

  Lunchföreläsning: Demenslotsen – från behov till digital tjänst

  8 oktober, 2020 12:0012:20
  • Arrangör: Demenslotsen - Edu Med AB
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Anhöriga till personer med demenssjukdom är en belastad grupp som ofta känner sig oroliga för framtiden. Under Innovationsveckan vill vi berätta om hur vi samskapade ”Demenslotsen” – en digital vägvisare som hjälper offentlig verksamhet att automatiskt förse anhöriga med information som är relevant att känna till just nu.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – VGR som Innovationsmotor

  8 oktober, 2020 12:3013:00
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • VGR som Innovationsmotor är ett projekt som syftar till att skapa en process för hållbar samverkan mellan offentlig vårdverksamhet och medicinteknisk industri i Västra Götaland, med artrospatienters vårdresa som pilotprojekt. Detta är en del av Medtech4Healths nationella innovationsmotorinitiativ.

  Innovations- och lärdomssalong

  8 oktober, 2020 13:0015:00
  • Arrangör: Stadsledningskontoret, Stockholms stad
  • Ort: Stockholm
 • Workshop
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Som en del i den nationella innovationsveckan bjuder stadsledningskontoret in till en salong för reflektion, diskussion och delande av lärdomar. Hur fungerar det att leda och arbeta på distans? Hur svårt kan det egentligen vara att få till digitala möten?

  Ökad innovationskraft inom samhällsbyggnadssektorn

  8 oktober, 2020 13:0014:00
  • Arrangör: Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, InfraSweden2030, Byggföretagen, Installatörsföretagen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • Hur kan upphandlingar och kravställande öka innovationskraften inom samhällsbyggnadsbranschen?

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Digital smärtskola

  8 oktober, 2020 13:0013:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Digital smärtskola erbjuder fler personer med långvarig smärta behandling. Långvarig smärta är ett utbrett problem förenat med stort personligt lidande, höga sjukvårdskostnader och stora konsekvenser för samhället.

  Innovationsveckan Kronoberg – FDM 3D printing Industrial Applications- customized tooling

  8 oktober, 2020 13:0015:00
  • Arrangör: Videum Science Park
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology is the most used 3D printing technology. In this workshop we are going to discuss how different industries are benefiting from this technology.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Spelplan för bättre nationell utveckling och upphandling

  8 oktober, 2020 13:3014:00
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • När krävs upphandling? När kan regioner ta fram gemensamma lösningar? När bör konkurrensutsättning ske? Syftet med Spelplanen är att besvara frågor som dessa. Spelplanen har utvecklats inom projektet Sweper, av bl.a. Region Stockholm, Region Västerbotten, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

  Diverse and inclusive workplaces – Share, Mingle and Inspire

  8 oktober, 2020 13:3015:00
  • Arrangör: Openlab
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Integration
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Businesses that actively work for diversity and inclusion are more innovative and more successful in attracting talent. Join us on October 8th and listen to five interesting speakers sharing their stories on increasing diversity and inclusion at work or on the labour market.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Kartläggning av innovationssystemet på ett sjukhus

  8 oktober, 2020 14:0014:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Vilka förutsättningar finns och vilka behöver skapas för att kunna utveckla och implementera innovationer på ett sjukhus? Kartläggningen av innovationssystemet på Skaraborgs Sjukhus är ett forskningsprojekt av Högskolan i Skövde, Skaraborgs Sjukhus och Innovationsplattformen.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Delia: digitalt verktyg för patientdelaktighet

  8 oktober, 2020 14:3015:00
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Delia är ett digitalt verktyg för patientdelaktighet och styrning i första kontakten med vården för psykisk ohälsa. Målet med verktyget är att främja patienters egen kraft, känsla av kontroll och delaktighet i sin vård.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Bildmonitorering för ökad trygghet under Covid-19

  8 oktober, 2020 15:0015:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Projektet, som snabbt gick från idé till pilotprojekt, syftade till att se om möjligheten till bildmonitorering kunde bidra till en ökad trygghet för både patient och personal – samt en minskad användning av skyddsutrustning. Projektet genomförs på Östra Sjukhuset (SU).

  SKR samtalar om: Hur sprider vi nya smarta lösningar snabbare i offentlig sektor?

  8 oktober, 2020 15:0015:30
  • Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner
 • Övrigt
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Varför innovera när man kopiera? I detta samtal delar danska Centrum för Offentlig Innovation (COI) med sig av sina bästa tips för spridning av nya lösningar i kommuner, regioner och myndigheter.

  REKO-ring webbinarium (föredraget hålls på engelska)

  8 oktober, 2020 17:1518:15
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, REKO-ringen
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Anna Kjellberg från Ekovera berättar om den senaste utvärderingen som genomförts av REKO-ringar i Sjuhärad och vi besöker en REKO-ring utlämning. Intresset för konceptet REKO-ring växer i Europa, för att möjliggöra deltagande från andra länder genomförs därför webbinariet på engelska. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande.

  Hållbar innovation för ett Skellefteå i omvandling

  9 oktober, 2020 08:3011:45
  • Arrangör: Skellefteå kommun
  • Ort: Skellefteå
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur utvecklar vi tillsammans förutsättningarna att leva och verka i framtidens Skellefteå? Hur kan vi arbeta medvetet med digitalisering och innovation när vi ska uppnå tillgänglighet, trygghet, effektivitet och samhällsutveckling? Kring detta tema kretsar finaldagen på Innovationsveckan i Skellefteå där även årets Växthuspris delas ut!

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  9 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  Kompetens för innovation och innovationsledning – hur då?

  9 oktober, 2020 09:0011:00
  • Arrangör: Uppsala kommun i samverkan med Helsingborg stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Innovationsforskarna Leif Denti och Klas Palm ingår båda i det nystartade projektet E-lärande för innovationskraft som Uppsala kommun och Helsingborg stad driver. Tillsammans kommer vi få lära oss mer om vilken kompetens offentlig sektor behöver för öka sin innovationskraft och hur man går från idé till verkstad?

  Digitala omsorgsmöten i pandemins spår – Hur tar vi trygga och säkra videomöten till äldreomsorgen?

  9 oktober, 2020 09:0010:00
  • Arrangör: Camanio AB, RISE
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Under våren 2020 har digitala vårdmöten exploderat i användning med en ökning på 1000% i vissa regioner, men vad sker inom omsorgen? Kan digitala möten ge ett tryggt och säkert alternativ till de fysiska mötena även inom äldreomsorgen och hur arbetar vi för att göra det möjligt? Vi bjuder in till ett liveseminarium med panelgäster.

  Det digitala mötet och den nya arbetsplatsen

  9 oktober, 2020 09:0010:00
  • Arrangör: Högskolan i Halmstad, Hello future, Halland Tech Week
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Fusion Cities

  9 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Nacka kommun and City of London
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Kultur och fritid
 • Skola och utbildning
 • The City of London is for the second time hosting a meeting for cities in Europe that take fusion skills in consideration in their strategies for how to plan the city and its services. Nacka has been invited as one of the Citities and are together with the City of London inviting more cities to join.

  Bygga hus av hus – Återhus!

  9 oktober, 2020 09:0010:00
  • Arrangör: CoTalk genom Codesign Sweden AB
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Hur får vi ihop materialsnurran i bygg- och fastighetsbranschen genom återbruk av våra tyngsta byggnadsresurser - stommar, pelare, balkar, bjälklag, trapphus, hisschakt och fasader av stål och betong?

  Öppen digital föreläsning: Smart stad – När våra hus blir viktiga delar i ett energisystem

  9 oktober, 2020 09:0009:45
  • Arrangör: ÖrebroBostäder AB, Jonas Tannerstad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • Se föreläsningen i efterhand! Med innovation kan framtidens städer utvecklas och byggas hållbart. Jonas Tannerstad, chef el och automation på Örebrobostäder, berättar om hur våra byggnader tillsammans producerar, lagrar och delar energi, och hur Örebro kan bli en av Sveriges första smarta städer.

  Klimatbudget som verktyg i kommunalt klimatarbete

  9 oktober, 2020 09:0010:00
  • Arrangör: Sollentuna kommun , Anthesis
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Klimatarbetet pågår för fullt i Sveriges kommuner och många arbetar med att utveckla arbetsätt som ger resultat. Sollentuna kommun har som ambition att ligga i framkant och ser möjligheter med att samverka för att nå resultat. Vi inbjuder därför till en workshop där vi vill dela erfarenheter och tankar om hur arbetet kan utvecklas. Välkommen!

  Bokstart i Coronatider – del av digital dela-dag

  9 oktober, 2020 09:3011:00
  • Arrangör: Bokstart, Kulturrådet
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Kultur och fritid
 • Övrigt
 • Att bokstarta i Coronatider: utmaningar, erfarenheter, material och tips! Hur ställer bibliotek om och tänker nytt i arbetet med att möta barn och familjer, 0-3 år, inom satsningen Bokstart. Hur inspirerar och lyfter små barns språkutveckling och läsning?Hur tänker de framåt? Möt Gotland, Ydre, Sundbyberg, Norrköping, Härnösand och Botkyrka.

  Vad ska vi med tunneln till? – Från mobilitet till tillgänglighet i planeringen

  9 oktober, 2020 10:0011:30
  • Arrangör: InfraSweden2030
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Webbinariet är en workshop om kommuners behov, intresse och möjligheter att vidareutveckla planeringsprocesser för transportinfrastrukturen.

  Så har Umeå arbetat med att framtidssäkra en stadsdel för morgondagens mobilitet

  9 oktober, 2020 10:0011:00
  • Arrangör: Umeå kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Inom ramen för Vinnovaprojektet Nästa generations resor och transporter har Umeå utforskat mobilitet och måluppfyllelse. Vad innebär en framtidssäkring och hur har vi gått till väga? Här berättar vi om hur vi tagit oss an uppgiften att framtidssäkra en stadsdel för morgondagens mobilitet och delar lärdomar till andra som går i liknande tankar.

  Kom igång med normkreativa metoder – exempel och lärdomar från Göteborgs Stad och RISE

  9 oktober, 2020 10:0010:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Göteborgs Stad jobbar tillsammans med Julia Jonasson Tolv på RISE med att utforma och testa metoder inom normkritik och normkreativitet. Detta gör vi för att stärka upp innovationsprocessen och på så sätt få fram mer inkluderande, jämställda och jämlika lösningar.

  Innovation inom upphandlingar

  9 oktober, 2020 10:0012:00
  • Arrangör: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Övrigt
 • Vi välkomnar er till en webinar där vi diskuterar hur upphandlingar kan bli effektivare, mer konkurrenskraftiga och transparenta med öppna data.

  Testa center skapar branschöverskridande samarbeten

  9 oktober, 2020 10:0011:00
  • Arrangör: Testa Center, Region Uppsala, STUNS Life Science
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Vi står mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där en fusion av tekniska, biologiska och digitala teknologier skapar nya spelregler och branschdefinitioner som kräver nya former av samverkan för att säkra framtida konkurrenskraft. I detta seminarium berättar vi om hur metoden Testa Challenge kan användas i detta syfte.

  Exponentiell tech och hållbarhet

  9 oktober, 2020 10:0011:30
  • Arrangör: High Five, Högskolan Halmstad, Halland Tech Week
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Expertkraft – smartare vård tillsammans

  9 oktober, 2020 10:00
  • Arrangör: Region Uppsala Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Har du någon gång upplevt svårigheter att nå hälso-och sjukvården för att få en produkt eller tjänst utvärderad? Nära vård och hälsa i Region Uppsala testar just nu ”En väg in” för företag som vill träffa vårdens experter. Under vårt seminarie får du möjlighet att testa strukturen och diskutera dina idéer och behov av att möta vården.

  Innovationsveckan Kronoberg – Upplev Videum Science Parks labbmiljöer

  9 oktober, 2020 11:0012:00
  • Arrangör: Videum Science Park
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Upplev Videum Science Parks labbmiljöer! Du får en presentation av Videum Science Park om våra labbmiljöer och hur man kan använda dem för innovation samt sedan en rundvandring med lite prova på VR. Presentationen kan vi hålla både online och på plats, rundvandringen går naturligt visst bara att köra på plats.

  Demo av digitala utbildnings- och samarbetsverktyg på Campus Skellefteå

  9 oktober, 2020 11:0013:30
  • Arrangör: NUITEQ AB & Campus Skellefteå
  • Ort: 93177 Skellefteå
 • Utställning
 • Öppet hus
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Som en del av Innovationsveckan i Skellefteå är vi på mjukvaruföretaget NUITEQ på plats och kör hands-on demon av våra programvaror NUITEQ Snowflake & NUITEQ Stage, lösningar som gör det lättare för grupper, skolor och företag att samarbeta på ett smartare, mänskligare sätt.

  Broar som hanterar morgondagens utmaningar – hur Umeå arbetat med idékoncept

  9 oktober, 2020 11:1512:00
  • Arrangör: Umeå kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Som en del av projektet Nästa generations resor och transporter ur ett stadsbyggnadsperspektiv, delfinansierat av Vinnova, har Umeå kommun utforskat vad utmaningar inom samhällsbyggnad och trender inom mobilitetsområdet kan innebära för utformning av nya brokopplingar över Umeälven.

  Swedish Edtest – en testbädd för digitala lärverktyg

  9 oktober, 2020 11:1512:00
  • Arrangör: Uppsala kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Skola och utbildning
 • Hur kan digitala lärverktyg stärka lärare och elever? Och hur kan lärare få ökad kompetens i att arbeta med digitala lösningar? Logga in och lyssna på hur Uppsala arbetar i det nationella projektet Swedish Edtest.

  AI.m – for the future

  9 oktober, 2020 11:3012:30
  • Arrangör: Högskolan Halmstad, Halland Tech Week, High Five
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Innovationsledning – vad är det och varför är det viktigt?

  9 oktober, 2020 11:3012:30
  • Arrangör: SIS (Svenska Institutet för Standarder) och SIS/TK 532 Innovation Management
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Lunchföreläsning med experter från SIS/TK 532 Innovation Management.

  Innovationsveckan Kronoberg – Poddlunch #3. Strategiarbete? Suck!

  9 oktober, 2020 12:0013:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Hello future
  • Ort: Växjö
 • Seminarium/föreläsning
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Varför är strategiarbete så svårt? Hur prioriterar man vad som är viktigt att genomföra och vad man bör plocka bort?

  Om projekt AlzheimerGuiden – digital tjänst som ska ge kunskap, hopp & tillgång till andras personliga erfarenheter efter en Alzheimerdiagnos

  9 oktober, 2020 12:1512:50
  • Arrangör: Projekt Alzheimer Guiden
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • I projekt AlzheimerGuiden ska ett kluster av patientföreträdare, offentlig verksamhet och ett Health Tech-företag, skapa en digital guide som ger kunskap, hopp och erfarenheter från andra med diagnosen Alzheimer. Lyssna på ett samtal om behoven av stöd, kort om arbetet med att skapa en medborgartjänst samt om hur du kan delta kunskapsinsamlingen!

  Nästa generations läkemedelsforskare: ett ekosystem för forskning och kompetensutveckling i samverkan

  9 oktober, 2020 13:0013:20
  • Arrangör: Uppsala universitet, SweDeliver
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • The Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver) är ett kompetenscentrum med akademiskt nav vid Uppsala universitet och 15 involverade företag från Sverige, Finland och Danmark.

  Innovationsjakten- jakten på innovativa lösningar på vårdens behov. Varför ska företagen bry sig?

  9 oktober, 2020 13:0013:45
  • Arrangör: Region Uppsala Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • I förflyttningen mot effektiv och nära vård sker en omfattande transformation av hälso- och sjukvården. För att möta de nya behoven behöver vi hitta nya former för samverkan över organisationsgränserna. Därför bjuder Region Uppsala nu in till Innovationsjakten, med utmaningen: Digitala stöd för egenvård med patienten som utförare och användare.

  Vem vinner Lätt att sprida-priset 2020?

  9 oktober, 2020 13:0013:30
  • Arrangör: Innovationsveckan
 • Övrigt
 • Verksamhetsövergripande
 • Under denna direktsändning presenteras finalisterna till Lätt att sprida-priset 2020 och årets vinnare avslöjas!

  Bokstart i Sverige: en uppföljning. Del av digital Bokstart-dag

  9 oktober, 2020 13:0014:30
  • Arrangör: Bokstart, Kulturrådet
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Kultur och fritid
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Övrigt
 • Bokstart i Sverige är en läs och språkutvecklande satsning för små barn 0-3 år. Sedan 2017 ett regeringsuppdrag. Bibliotek, barnhälsovård och förskola samarbetar med familjen i fokus. Rapportsläpp! Kulturrådet har genom konsultföretaget Governo genomfört en uppföljning av 28 Bokstart-projekt. Vad kan vi lära och bygga vidare på inför framtiden?

  AddLife Kompetenscentrum – ett samarbete mellan akademi, industri och offentlig sektor för additiv tillverkning inom livsvetenskaper

  9 oktober, 2020 14:0015:00
  • Arrangör: Uppsala universitet, AddLife Kompetenscentrum
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • AddLife är ett nyfinansierat VINNOVA kompetenscenter som samlar fler än 20 partners inom akademi, industri och offentlig sektor för att stödja kompetensutveckling inom additiv tillverkning för livsvetenskap www.uu.se/en/research/addlife
  + Export Events