Arkiv – Innovationsveckan

Här kan du se redan genomförda aktiviteter från Innovationsveckan.

Laddar aktiviteter

Tidigare aktiviteter

aktiviteter Search and Views Navigation

Tema

Typ

Dag

Inspelningar

Tidigare aktiviteter

aktiviteter List Navigering

oktober 2023

Betydelsen av ledarskap vid förändringsarbete och digitalisering inom LSS BmSS

2 oktober, 2023 10:0011:00
 • Arrangör: Boet, Laholms kommun
 • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Lyssna på verksamhetschef Eva Thelander, Laholms kommun, som tillsammans med Anette Hjalmarsson från Boet berättar om införandet av Boet på några av kommunens LSS-boenden och den strategiska tanken bakom, ur ett ledningsperspektiv.

  Innovation i ett urbant matsystem

  2 oktober, 2023 10:0012:30
  • Arrangör: Stockholms stad
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Vi tittar in i framtiden. Hur skulle Stockholms matförsörjning kunna se ut då? Vilken roll spelar städer, företag och forskning i det urbana matsystemet? Och vilket innovativt arbete krävs för att vi ska kunna äta god, hälsosam och hållbar mat?

  Toppledarsamtal

  2 oktober, 2023 13:0014:00
  • Arrangör: Vinnova, Upphandlingsmyndigheten, DIGG, SKR
 • Seminarium/föreläsning
 • Välkomna till Innovationsveckans toppledarsamtal med fokus på framtiden! Vad kommer att vara på nyheterna 2035? Hur kan vi staka ut en riktning mot en önskad framtid i en alltmer föränderlig värld. Följ med oss i toppledarsamtalet så får du se!

  IoTak -Smarta tak för en snabbare klimatomställning

  2 oktober, 2023 14:0015:00
  • Arrangör: Barkarby Science, Järfälla kommun, Savantic
 • Seminarium/föreläsning
 • IoTak- Smarta tak för en snabbare klimatomställning. Hur skapar man en datadriven utvärderingsmodell med hjälp av AI som visar på gröna taks bidrag till samhällsekonomiska och klimatmässiga värden? Hur kan IoT användas i förvaltning och drift av gröna tak? Hur kan kommun och näringsliv samarbeta i dessa frågor?

  Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv – en lysande idé

  2 oktober, 2023 14:0015:30
  • Arrangör: Upphandlingsmyndigheten
 • Seminarium/föreläsning
 • Genom att öppna upp för innovation och löpande utveckling i en upphandling går det att få många mervärden. När skolan i Bollnäs kommun behövde fasa ut gamla lysrör valde man att ta ett helhetsgrepp kring belysningen i skol- och förskolemiljön och utveckla en metod för att genomföra hållbara upphandlingar som möter verksamhetens verkliga behov.

  Innovation i Stockholms stad – Vad är innovation och varför behöver vi arbeta med det?

  2 oktober, 2023 14:3016:00
  • Arrangör: Stadsledningskontoret Stockholms stad
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Stockholms stads medarbetare inbjuds att delta på ett aktivt seminarium om innovation. Vad är innovation och varför behöver vi arbeta med det?

  Thriving Northern Cities

  3 oktober, 2023 08:2009:00
  • Arrangör: RISE, Umeå kommun, Luleå kommun, Östersunds kommun, Örnsköldsviks kommun, Sundsvalls kommun
  • Ort: Umeå
 • Seminarium/föreläsning
 • Fem av de största kommunerna i norra Sverige har tillsammans tagit fram en strategi för hållbar stadsutveckling. Vid det här seminariet får ni veta mer om varför vi gör det här, vilka utmaningar det har varit och fortfarande finns men också vilka möjligheter det finns framöver på den fortsatta resan.

  Från föreläsare till avatar

  3 oktober, 2023 09:0009:30
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Christina Ceder och Jesper Jones, Göteborgs Stad, berättar och delar med sig av sina erfarenheter från att gå från ”vanliga” förläsare till avatarer i Metaverse.

  Hur ni kan arkivera er webb och sociala medier – i samarbete med Stockholms Stad

  3 oktober, 2023 09:3010:15
  • Arrangör: Arkiwera, Stockholms Stad
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Med Arkiwera kan ni som aktör sätta upp scheman för insamling av webbplatser och sociala medier. Den automatiserade insamlingen skapar en surfbar kopia som ni kan gå tillbaka till, söka på och bevara tills vidare. Webbinariet arrangeras tillsammans med Stockholms Stad. Robert Löfgren från Arkiwera kommer hålla i presentationen.

  Tänk om alla myndigheter använde samma klarspråk

  3 oktober, 2023 10:0010:45
  • Arrangör: Arbetsförmedlingen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Idag arbetar många myndigheter med klarspråk men många individer har fortfarande svårt att fullt ut förstå hur de ska utföra sitt ärende. Ibland behöver man kanske röra sig mellan flera myndigheter och då kan det bli förvirrande. Vi skulle lösa många problem om vi kunde hitta sätt att använda SAMMA klarspråk över organisations och landsgränser.

  Garderoben Sös – kläder för patienter som saknar egna vid hemgång

  3 oktober, 2023 10:0011:00
  • Arrangör: Södersjukhuset
 • Seminarium/föreläsning
 • Garderoben, Södersjukhusets eget klädförråd. Här kan personal hämta begagnade kläder till patienter som vid hemgång saknar egna. Vill du veta mer om varför, hur vi startade, hur det går och hur vi jobbar - lyssna på vårt seminarium! Tips - den 5 oktober har vi Öppet Hus i Garderoben kl. 13-15.

  Presentation av nationell digital anhörigguide inom området psykisk ohälsa

  3 oktober, 2023 11:0011:30
  • Arrangör: Vallentuna kommun, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Stockholm stad, Malmö stad, Upplands Väsby kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Välkommen till en presentation av en nationell digital kunskapsguiden för vuxna anhöriga som vänder sig till dig som står nära någon med psykisk ohälsa. I guiden möter du anhörigas berättelser, information om psykisk ohälsa och samhällets stöd bland ett 20-tal föreläsningar.

  Tänk inte på vad du tror kan hända. Tänk på barnen.

  3 oktober, 2023 12:1513:00
  • Arrangör: Luleå tekniska universitet, Generation Pep
 • Seminarium/föreläsning
 • Erfarenheter från arbetet med att skapa och sprida en nationell rekommendation gällande barns aktiva resor och hur en barnkonsekvensanalys kan ge nya perspektiv. Forskare från Luleå tekniska universitet och representant från Generation Pep delar med sig av den kunskap som det Vinnova finansierade projektet genererat.

  Innovation i Stockholms stad – Vad behöver finnas på plats för att arbeta med innovation?

  3 oktober, 2023 13:0016:00
  • Arrangör: Stadsledningskontoret Stockholms stad
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Stockholms stads chefer och medarbetare är välkomna att delta på en workshop om vad som behöver finnas på plats i verksamheten för att kunna bedriva ett fungerande innovationsarbete.

  Hissa – det idédrivna innovationsarbetet

  3 oktober, 2023 13:0013:30
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hur tar vi vara på alla goda idéer som finns i verksamheten? Linda Wenthe, Göteborgs Stad, berättar om det idédrivna innovationsarbete som har startats upp i förvaltningen för att göra det enkelt att tänka nytt tillsammans.

  Digital hjälp och handledning utifrån ditt behov och nyfikenhet!

  3 oktober, 2023 14:0016:00
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Ort: Kungsbacka kommun
 • Workshop
 • Nyfiken på digital hjälp och handledning utifrån ditt behov och dina frågor?

  Konversationslärande med språkbaserad AI

  3 oktober, 2023 15:0015:45
  • Arrangör: Adda Kompetens
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Vi kommer att prata om konversationslärande med språkbaserad AI med fokus på att utveckla digitala övningsverktyg för beslutsträning.

  Impact Innovation – så får vi till systemomställning i praktiken

  3 oktober, 2023 15:0016:00
  • Arrangör: Energimyndigheten, Formas, Vinnova
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Välkomna till ett seminarium under Innovationsveckan om Sveriges nästa stora innovationssatsning Impact Innovation. Hur kan offentlig sektor bidra på bästa sätt, och vad kan vi lära oss av Danmark som sjösatte en liknande satsning 2022?

  Helsingborg stad feat. Kungsbacka kommun – ena (innovations)kraften för ett bättre samhälle

  3 oktober, 2023 16:0016:30
  • Arrangör: Kungsbacka kommun, Helsingborg stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Öppet hus
 • Övrigt
 • Helsingborg stads avdelning för Innovation och Transformation besöker Kungsbacka kommuns utvecklingsenhet för en heldag av erfarenhetsutbyte och samtal kring gemensamma frågor att samarbeta kring. Resultatet av detta möte vill vi gärna dela med oss genom att bjuda in dig digitalt som åhörare till vår reflektion av dagen.

  Prova på teknikens möjligheter – medskapa och innovera tillsammans!

  3 oktober, 2023 17:0019:00
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Ort: Kungsbacka kommun
 • Workshop
 • Tillsammans utforskar och skapar vi med hjälp av olika digitala verktyg och material såsom VR eller illustration och animation på surfplatta. Vad skulle du vilja undersöka i Mera digital lärcenter Fyren? Vad är du nyfiken på nu och framåt?

  Välkommen till ”sociala ekonomidagen”

  4 oktober, 2023 08:3012:00
  • Arrangör: Ljungby Kommun, Coompanion Kronoberg, Sunnerbo samordningsförbund, Samordningsförbundet Värend
  • Ort: Ljungby
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Välkommen till ”sociala ekonomidagen” Tillsammans kan vi skapa positiva samhällsförändringar, främja inkludering och hållbar utveckling på lokal och regional nivå.

  Innovativt utvecklingsarbete i Luleå Kommun: Evenemangsverksamheten

  4 oktober, 2023 08:3009:15
  • Arrangör: Luleå Kommun, LTU Business
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • En praktisk föreläsning där du får ta del av hur innovativt och samskapande utvecklingsarbete kan planeras och utföras.

  Hur kan systemtänkande, innovation och design hjälpa oss att lösa våra stora samhällsutmaningar?

  4 oktober, 2023 09:0010:00
  • Arrangör: Nätverket för användardriven innovation (Adda Kompetens & SKR), Ramboll Management Consulting
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Vill du vara en del av en inspirerande och lärorik diskussion om innovation och systemomställning? Nätverket för användardriven innovation bjuder tillsammans med Ramboll in till ett öppet webbinarium där vi utforskar styrkan i systemtänkande och design för att adressera komplexa utmaningar och skapa innovativa och hållbara lösningar i välfärden.

  BEAst: en digital standard för en grön värdekedja – från ide till byggnad i drift

  4 oktober, 2023 09:0010:15
  • Arrangör: Upphandlingsmyndigheten
 • Seminarium/föreläsning
 • Branschen behöver en digital standard. BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) är ett arbetssätt för digital kommunikation inom byggsektorn för hållbara entreprenaden som leder till minskade kostnader och enklare administration vid byggnation.

  Fira Innovationslabbets tre-årsdag!

  4 oktober, 2023 09:3011:30
  • Arrangör: Uppsala kommun, Innovationslabbet
  • Ort: Uppsala
 • Öppet hus
 • Välkommen till Innovationslabbet i Uppsala stadshus för att mingla, mysa och mumsa!

  Hur ni kan arkivera er webb och sociala medier – i samarbete med Stockholms Stad

  4 oktober, 2023 09:3010:15
  • Arrangör: Arkiwera, Stockholms Stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Med Arkiwera kan ni som aktör sätta upp scheman för insamling av webbplatser och sociala medier. Den automatiserade insamlingen skapar en surfbar kopia som ni kan gå tillbaka till, söka på och bevara tills vidare. Webbinariet arrangeras tillsammans med Stockholms Stad. Robert Löfgren från Arkiwera kommer hålla i presentationen.

  Förbättra ärendeåterkopplingen till företag och privatpersoner med Mina ärenden

  4 oktober, 2023 10:0010:45
  • Arrangör: Ena-byggblocket Mina ärenden, Skatteverket
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Visste du att det finns en standard för samlad och säker digital ärendeåterkoppling? Under Innovationsveckan berättar Ena-byggblocket Mina ärenden om denna standard, vilken nytta myndigheter, företag och privatpersoner kan ha av den. Vi berättar även lite kort om vad som krävs för att implementera den.

  Fordonsdalen – för en hållbar och konkurrenskraftig fordonsindustri

  4 oktober, 2023 10:0011:15
  • Arrangör: Region Stockholm, KTH
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Välkommen med på en roadtrip med Fordonsdalen! Här kommer du att få höra mera om våra projekt, insatser och insikter efter tre år av samverkan mellan offentlig sektor och fordonsindustrin. Målgrupp: Små och medelstora företag inom transport och IKT.

  Dialogupphandling – detaljera behovet och få rätt anbud

  4 oktober, 2023 10:3011:15
  • Arrangör: Upphandlingsmyndigheten
 • Seminarium/föreläsning
 • Dialogupphandling är en metod som låter dig och dina leverantörer arbeta tillsammans, steg för steg, för att skapa de mest precisa och effektiva avtalen. Det är ett sätt att detaljera behovet och få rätt anbud, som matchar behovet.

  Öppet Hus i Kungsbacka Live i Kungsmässan

  4 oktober, 2023 11:0016:00
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Ort: Kungsbacka
 • Öppet hus
 • Kungsbacka Live, en helt ny mötesplats för samtal och medskapande om platsen Kungsbacka. En plats där det går att testa nya lösningar och lyssna in behov. Vill du veta mer om hur vi startade, hur vi jobbar eller vill hjälpa oss att vidareutveckla konceptet – kom och besök oss på Öppet Hus!

  Verktyg för design och utvärdering av innovationsprojekt som ger effekt!

  4 oktober, 2023 11:3012:15
  • Arrangör: Vinnova, Ramboll Management Consulting
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • För att ställa om till ett mer hållbart samhälle behövs olika typer av innovationer som gör skillnad på riktigt. Tillsammans med Vinnova har Ramboll tagit fram en guide och verktyg för att kunna förstå, följa upp och sprida resultat och effekter av ditt innovationsprojekt. Kom till vårt seminarium för att lära dig mer!

  Framtidens material finns redan – så kan samhället lyfta med grafen

  4 oktober, 2023 12:3012:55
  • Arrangör: SIO Grafen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Vill du göra betong starkare, lättare eller grönare? Eller vill du skapa antibakteriella ytor? Att använda grafen är lite som att klä ett material i en superhjältedräkt – fast på riktigt. Men hur går det till och vem kan göra det?

  Innovation i Stockholms stad – Hur arbetar vi praktiskt med innovation?

  4 oktober, 2023 13:0016:00
  • Arrangör: Stadsledningskontoret Stockholms stad
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Stockholms stads medarbetare är välkomna att delta på en workshop om innovation och vilka verktyg och metoder du kan använda för att arbeta med innovation.

  I Fokus – Dialog är nyckeln till goda affärer

  4 oktober, 2023 13:0014:00
  • Arrangör: Afori - arenan för innovation i upphandling, Upphandlingsmyndigheten
 • Seminarium/föreläsning
 • Löpande dialog är nyckeln till goda affärer. En aktiv dialog med näringslivet och akademin utanför enskilda upphandlingar ger mycket större möjligheter till inköp som skapar riktig affärsnytta.

  Offentliga organisationer och innovativa SMF skapar framtidens lösningar

  4 oktober, 2023 13:0014:15
  • Arrangör: SISP - Swedish Incubators & Science Parks, Ignite, SKR, HBV
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Välkommen till ett inspirerande seminarium med SISP - Swedish Incubators & Science Parks, Ignite, HBV - och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner den 4 oktober, där vi utforskar den spännande världen av samarbeten mellan offentliga organisationer och innovativa små och medelstora företag (ISMF).

  Utvecklingen av framtidens delningsbostad i Svenska Bostäders regi – från idé till verklighet

  4 oktober, 2023 14:0014:40
  • Arrangör: Svenska Bostäder, Theory Into Practice
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Välkommen till ett samtal om framtidens kollektiva boendeformer. Svenska Bostäder tillsammans med Theory into Practice delar med sig av hur de genom en innovativ process med användaren i fokus tog fram tre nyskapande koncept för delat boende och samtalar kring delat boende, innovation och implementering.

  När behoven får styra- Digisupport

  4 oktober, 2023 14:0014:45
  • Arrangör: Barn och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Vi har låtit behoven styra och utifrån dessa hittat nya lösningar för att skapa struktur, delge information, stöd och tydlighet i våra processer. I denna föreläsning kommer vi att delge er hur M365 har hjälpt oss strukturera vårt arbete. #Sharepoint #Lists #Forms #Teams #Powerautomate #Digisupport

  Skapa tillsammans

  4 oktober, 2023 14:0016:00
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Ort: Kungsbacka kommun
 • Workshop
 • Är du nyfiken på digital illustration och serier, animera, göra egna videos eller undersöka VR (Virtual reality)? Har du idéer som du önskar ta till nästa nivå? Kom på drop in så undersöker vi tillsammans!

  Teckna i VR och 360 – medskapa och innovera tillsammans!

  4 oktober, 2023 14:0017:00
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Ort: Kungsbacka kommun
 • Workshop
 • Nu har du chans att testa att teckna och skapa i 360 grader - direkt i VR (Virtual Reality). Välkommen in till kulturhuset Fyren (drop in).

  Så kan systematisk innovationsledning bli ett stöd för klimatanpassning

  4 oktober, 2023 14:3015:45
  • Arrangör: RISE
 • Seminarium/föreläsning
 • Sommaren 2023 har många kommuner blivit varse konsekvenserna av extrema väderhändelser. Flera av de kommuner som drabbats av översvämningar i år finns bland de kommuner i Sverige som är sämst förberedda inför, och anpassade till effekter av klimatförändringarna. Behovet av att hitta former för klimatanpassning är större än någonsin.

  One Stop Myndighetsshop: Myndigheter i samverkan för radikal innovation

  4 oktober, 2023 14:3015:30
  • Arrangör: Tillväxtverket, Antrop, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Vi ger praktiska exempel på hur myndigheter kan gå från att hämma till att främja radikal innovation genom en ny modell för samverkan - One stop myndighetsshop. Vi delar lärdomar från matområdet om hur detta kan öka innovationshöjden, effektivisera myndighetsutövning, stötta innovatörer med radikala lösningar och hur arbetssättet kan spridas.

  Skåne Innovation Day 2023 – Invest In Innovation

  5 oktober, 2023 08:0017:00
  • Arrangör: Region Skåne tillsammans med skånska främjaraktörer
  • Ort: Malmö
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Öppet hus
 • Den 5 oktober är Region Skånes årliga och mest färgglada arrangemang tillbaka! Varmt välkomna till en heldag på Slagthuset i Malmö med ett tydligt tema – investeringar i innovation. Oavsett om det gäller att avsätta tid för utvecklingsarbete, söka EU-medel eller möjligheter till riskkapital.

  Mobilitet under omställning

  5 oktober, 2023 08:2009:00
  • Arrangör: RISE
  • Ort: Umeå
 • Seminarium/föreläsning
 • Mobilitet och transporter utgörs av ett komplext nätverk i vårt samhälle. Denna dynamiska sfär är uppbyggd av en mängd sammanflätade element vars omfattning sträcker sig från individuella resebeteenden till den djupgående komplexiteten i samhällsplaneringen. Vi vill gärna bjuda in dig att utforska utvalda forsknings- och projektresultat genom en se

  Ett nytt recept för skolmåltider – en förmiddag om hur myndigheter och kommuner arbetar tillsammans för ett hållbart skolmåltidssystem

  5 oktober, 2023 08:3012:00
  • Arrangör: Livsmedelsverket, Vinnova, Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, Jordbruksverket/MATtanken, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Karlstad kommun, Vallentuna kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • I missionen Ett nytt recept för skolmåltider utforskar myndigheter och kommuner omställningen till ett hållbart skolmåltidssystem. Under förmiddagen bjuder vi genom fem olika seminarier in till att ta del av lärdomar, arbetsmetoder och pågående processer från olika delar i projektet.

  Omvärldsanalys i en föränderlig värld – så arbetar Kungsbacka med omvärldsbevakning

  5 oktober, 2023 08:3009:00
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Vi befinner oss i en kontinuerlig förändring som sker allt snabbare. Att kunna förstå och förhålla sig till hur olika trender och omvärldsfaktorer påverkar Kungsbacka kommun, som övriga organisationer, är av stor betydelse för att vi ska kunna förbereda oss och agera för framtiden.

  Ungdomsperspektiv – en fråga för vuxna!

  5 oktober, 2023 09:0009:40
  • Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Karlstad kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Trots att det finns en bred förståelse för att unga är en viktig målgrupp tycker många att det är svårt att få till ett ungdomsperspektiv. I detta seminarium får du ta del av både teori och praktik. Du kommer lära dig hur du lyckas med meningsfulla dialoger med unga och höra hur Karlstad kommun har skapat måltidsmiljöer som unga trivs i.

  Innovationsspeedens guldkorn

  5 oktober, 2023 09:0009:30
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • I Göteborgs Stad har medarbetare fått möjlighet att bilda team och tillsammans under fyra månader arbeta sig igenom innovationsprocessen med en skarp utmaning med användarfokus från den egna verksamheten. Julia Olander och Gunilla Gudmunds berättar om några av de utmaningar som de drygt 30 teamen har tagit sig an och vad det har lett till.

  Integrationsarbete med ett kommunalt helhetstänk

  5 oktober, 2023 09:2009:50
  • Arrangör: BIU Online, Ronneby Kommun, Storumans Kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • BIU Online är en verksamhet som utgår från Ronneby kommun men med anställda runt om i landet med målsättning att samverka för en kvalitativ och effektiv integration av nyanlända, från barn till vuxna. Med ett kommunalt helhetstänk kan vi undvika att människor faller mellan stolarna och vi kan snabbare gå från utanförskap till arbetsmarknad.

  Upphandla i en app?

  5 oktober, 2023 09:5010:30
  • Arrangör: Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, Karlstad kommun, Vallentuna kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Två kommuner och två statliga myndigheter har utvecklat och testat en prototyp för dynamiska inköp (DIS) av livsmedel till skolor och andra offentliga verksamheter. Fler och även mindre aktörer ska kunna lägga anbud och leverera till Sveriges kommuner.

  Innovation i kommuner och regioner – Vart står vi? Vart går vi?

  5 oktober, 2023 10:0011:00
  • Arrangör: SKR
 • Workshop
 • SKR:s styrelse har presenterat ett förslag till en ny vision som lyder: ”Världens mest innovativa och omtänksamma välfärd”. Visionen kommer i en tid då behovet av förnyelse stort. Vad behöver vi göra för att nå visionen, vilka frågor bör SKR ha extra fokus på och hur kommer vi till görandet? Välkommen att forma framtiden med oss!

  Från stuprör till samarbete – hur gör man det viktiga till ett ”måste” och hur går man från enskilda aktiviteter till Hela skolan – Hela dagen?

  5 oktober, 2023 10:4011:20
  • Arrangör: Vallentuna kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Alla är vi nog överens om att miljö, hälsa, elevdelaktighet och skolframgångar är viktiga och att skolmåltiden kan påverka både positivt och negativt till detta. Men hur skapar vi en samsyn och ett lustfyllt samarbete med gemensamma mål kring detta?

  Vi behöver innovera hur vi innoverar – välkommen till lansering av Samverkets playbook

  5 oktober, 2023 11:0011:50
  • Arrangör: Vinnova tillsammans med Samverket
 • Seminarium/föreläsning
 • Vår tids utmaningar går över så väl organisatoriska som geografiska ansvarsområden och förutsätter därför effektiva arbetsformer där vi inom det offentliga tar ansvar för att undanröja hinder och tar fram nya, träffsäkra lösningar på problem.

  Hur kan en kommun främja cirkulär samhällsplanering?

  5 oktober, 2023 11:0012:00
  • Arrangör: Klimatarena Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för cirkulär planering bjuder tillsammans med Boverket in till ett webbinarium om cirkulär samhällsplanering.

  Erfarenhetsbanken ger spridning åt framgångsrika arbetssätt – så kan du bidra till hållbara skolmåltider

  5 oktober, 2023 11:3012:00
  • Arrangör: Jordbruksverket/MATtanken, Livsmedelsverket
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Från inspiration till genomförande – Erfarenhetsbanken för hållbara offentliga måltider samlar och sprider metoder och arbetssätt. Genom att dra nytta av varandras lärdomar kan måltidsorganisationer och andra aktörer i ännu större utsträckning bidra till ett hållbart matsystem.

  Innovationsledare – de nya hjältarna som kommer att rädda världen?

  5 oktober, 2023 12:0013:00
  • Arrangör: SIS/TK 532 Innovationsledning (Svenska Institutet för Standarder)
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Är den nya yrkesgruppen "innovationsledare" de nutida hjältarna som kommer att rädda världen? Lyssna på experter från den svenska standardiseringskommittén SIS/TK 532 Innovationsledning prata om vikten av innovationsledning med koppling till hållbarhet, Sveriges konkurrenskraft och påverkan på offentlig sektor. Även certifieringar tas upp.

  Öppet Hus i Garderoben på Södersjukhuset

  5 oktober, 2023 13:0015:00
  • Arrangör: Södersjukhuset
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Garderoben, Södersjukhusets eget klädförråd. Här kan personal hämta begagnade kläder till patienter som vid hemgång saknar egna. Vill du veta mer om varför, hur vi startade, hur det går och hur vi jobbar - kom och besök oss på Öppet Hus!

  Innovationsledning av en hel Regions innovationsekosystem, går det att göra systematiskt?

  5 oktober, 2023 13:0013:30
  • Arrangör: Region Västerbotten, RISE
  • Ort: Umeå
 • Seminarium/föreläsning
 • Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med Innovationsledareutbildningar, kvartalsmöten och uppföljning för att utveckla ett system i världsklass för innovationskapacitet så vi klarar den gröna omställningens krav på att hantera inte bara innovation av bolag utan också systeminnovation.

  Att vara nyfiken på framtiden – en trendspaning

  5 oktober, 2023 13:0014:00
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Vad kan dagens teknik och digitalisering göra för att ta oss in i framtiden och möta rådande och kommande samhällsutmaningar? Christina Ceder och Jesper Jones, Göteborgs Stad, presenterar den senaste trendrapporten ” Nästa station: Innovation — från nejsägarnas "det ligger inte i budget" till raka spåret in i verkstan.”

  Hur kan vi påverka och stärka innovationsekosystemet att bli mer jämställt och inkluderande?

  5 oktober, 2023 13:4514:15
  • Arrangör: Region Västerbotten, RISE
  • Ort: Umeå
 • Seminarium/föreläsning
 • Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med hur skapas förutsättningar för ett mer jämställt och inkluderande regionalt innovationsekosystem?

  Digitalisering i Arktiskt klimat ger en innovativt uppkopplad isbana i Luleå = Arctic IoT

  5 oktober, 2023 14:0015:00
  • Arrangör: Luleå Kommun med projektpartners Luleå Tekniska Universitet, Lunet, Grepit och ThingWave
 • Seminarium/föreläsning
 • CNN har kallat den en av de 50 häftigaste naturupplevelserna i världen – men hur digitaliserar man Luleås isbana? Jo, genom att tillgängliggöra data från smarta IoT sensorer i samverkansprojektet Arctic IoT. Genom att koppla upp saker som sparkar, vedlårar, isen m m mot internet kan du som besökare få information i realtid från sakerna själva.

  Vad är nyttan med att mäta regioners innovationsekosystem, går det?

  5 oktober, 2023 14:3015:00
  • Arrangör: Region Västerbotten, RISE
  • Ort: Umeå
 • Seminarium/föreläsning
 • Lärpass om hur Region Västerbotten har arbetat med att utveckla en mätmodell för att mäta regioners innovationsekosystem och varför det är viktigt för den regionala utvecklingen.

  Möjligheter och nytta med VR inom utbildning

  5 oktober, 2023 15:0015:45
  • Arrangör: Adda Kompetens, Warpin Reality
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Detta är en workshop kring möjligheter och nytta med VR inom utbildning tillsammans med Adda Kompetens och Warpin Reality. Du får en introduktion, praktiska exempel och veta hur du tar nästa steg.

  Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

  5 oktober, 2023 15:0016:00
  • Arrangör: AI Sweden
 • Seminarium/föreläsning
 • Under fyra år kraftsamlar AI Sweden tillsammans med Vinnova för AI i kommuner och civilsamhälle. Seminariet syftar till att ge insikter i arbetet som pågår, däribland en insikt i arbetet med AI-rådet för Sveriges kommuner, som drivs tillsammans med SKR.

  Digital kompetens lyfter Västerbotten – erfarenheter av att skapa lärande i och för samverkan

  5 oktober, 2023 15:1515:45
  • Arrangör: Region Västerbotten, RISE
  • Ort: Umeå
 • Seminarium/föreläsning
 • Lärande som leder till förnyelse - framgångsfaktorer för att ett heldigitalt lärkoncept som både genomförts i samverkan över organisationsgränserna men också syftat till att stärka digital mognad i samverkan ska kunna ge önskad effekt!

  Hur nyttiggör vi vårdens och omsorgens data i projektet SARDIN?

  6 oktober, 2023 08:2009:00
  • Arrangör: RISE, SOLH, ECHAlliance
  • Ort: Umeå
 • Seminarium/föreläsning
 • Hur kan vi nyttiggöra användningen av data inom vård och omsorg? Hur kan det leda till förbättrad vård, forskning och en mer god och jämlik hälsa?

  Hur tänker Hello Future kring det värde innovation bidrar till?

  6 oktober, 2023 08:3009:20
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
 • Podd
 • Seminarium/föreläsning
 • Sist vi pratade med Hello Future nämnde Leif Rehnström något om att ”inte fokusera på värdet”. Vad menar han med det? Häng med när vi via Zoom ringer upp Johan Lager och Leif Rehnström på Hello Future för att reda ut detta - hur resonerar de kring värde kopplat till innovation?

  I fokus – om innovation och upphandling: Tema solceller och solenergi

  6 oktober, 2023 09:0009:50
  • Arrangör: Vinnova
 • Seminarium/föreläsning
 • Många kommuner planerar för investeringar i solenergi som en del i övergången till fossilfrihet, samt som en del i en elförsörjningsberedskap. Så vad ligger i framkant och hur upphandlar vi hållbart?

  Lärdomar från Livsmedelsverkets medborgarpanel om hållbar livsmedelskonsumtion

  6 oktober, 2023 09:0010:00
  • Arrangör: Livsmedelsverket
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Välkommen på ett webbinarium om lärdomar från Sveriges första nationella medborgarpanel - Livsmedelsverket har testat medborgarpanel som metod för delaktighet i myndighetens arbete om en fråga som berör alla; mat. Under våren 2023 har dryga 60 personer bidra med tankar och förslag på hur det kan bli lättare att äta hållbart och hälsosamt.

  Dina Nyheter från framtiden

  6 oktober, 2023 09:0010:00
  • Arrangör: SKR
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Välkommen till 2035! Vi tar del av en nyhetssändning med olika framtidsscenarier. Tillsammans diskuterar vi de olika scenarierna och hur vi kan arbeta med framsynsfrågor.

  Jag trodde att vi visste vad folk ville ha, nu frågar vi istället!

  6 oktober, 2023 09:0010:00
  • Arrangör: Skatteverket, Region Jämtland Härjedalen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Två myndigheter, en region. Fem uppdrag. Två dagar. En metod. Lärande spelar huvudrollen.

  Immaterialrätternas betydelse för värdeskapande innovationer

  6 oktober, 2023 09:0009:20
  • Arrangör: Innovationsföretagen
 • Seminarium/föreläsning
 • Varmt välkommen att lyssna på Innovationsföretagens samtal om immaterialrätternas betydelse för värdeskapande innovationer.

  Praktikfall, Bodens kommun: Att breddinföra det digitala verksamhetsstödet Boet inom LSS Bostad med särskild service

  6 oktober, 2023 10:0011:30
  • Arrangör: Boet, Bodens kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Boden har med stor framgång implementerat det digitala verksamhetsstödet Boet på sina LSS-boende. Lyssna på medarbetare från Boden som tillsammans med Anette Hjalmarsson från Boet kommer berätta om införandet, lärdomar och utmaningar.
  Fullbokad

  Hur hämtar vi hem effekterna?

  6 oktober, 2023 10:0010:45
  • Arrangör: Helsingborg stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Lyssna in när vi berättar om hur vi har börjat jobba med effekthemtagning som en självklar del av vår innovationsprocess. Vi kommer att berätta hur vi i praktiken arbetar med innovation, men främst hur vi beräknar effekter och tar strategiska beslut utifrån vår effekthemtagningsmodell i innovationsarbetet.

  Social sustainable Impact Model: a prototype toolkit for gender inclusive innovation ecosystems

  6 oktober, 2023 10:0011:00
  • Arrangör: Stockholms universitet/SPIDER
 • Seminarium/föreläsning
 • After three years of working with gender inclusive social innovations, the EQUALS-EU project has developed a toolkit for interrogating the sustainability and inclusive characteristics of innovation eco-systems. This is a prototype and we invite you to our seminar to learn more about how to use it to ensure that your innovations are gender inclusive

  Innovation på schemat engagerar unga i kommunens hållbarhetsarbete

  6 oktober, 2023 11:0011:30
  • Arrangör: Unga innovatörer, Luleå kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Vi måste öka takten i klimatarbetet – och Luleå är inget undantag. Det finns lösningar men vi måste våga tänka nytt och prova nya saker. Därför bjuder Luleå kommun tillsammans med Unga innovatörer in gymnasieelever i Luleå till en "Hållbarhetsutmaning" där uppdraget är att komma med nya lösningar på hur klimatavtrycket kan minska.

  KREATIV LUNCH FÖR NÄTVERKANDE

  6 oktober, 2023 12:0013:00
  • Arrangör: Openlab
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Övrigt
 • Luncha och nätverka med andra som vill innovera och transformera offentlig sektor! Driver du innovationsprojekt och söker tips och råd? Behöver du inspiration om att stärka innovationskulturen på din arbetsplats? Känner du dig kanske ensam i ditt driv för innovation och vill knyta nya kontakter?

  Följ med Kävlinge på resan mot nya måltidskoncept för äldre.

  6 oktober, 2023 13:0014:00
  • Arrangör: Kävlinge kommun, Livsmedelsakademin, Nollvisionen för undernäring hos äldre
 • Seminarium/föreläsning
 • Kävlinges två nya måltidskoncept för kommunens äldre kommer ur politisk vilja, förtroendefulla relationer och ett stort drivs hos kommunens medarbetare. Hör dem berätta om sin innovationsmiljö som möjliggjort de nya matkoncepten.

  Prova på teknikens möjligheter – medskapa och innovera tillsammans!

  6 oktober, 2023 13:0016:00
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Ort: Kungsbacka kommun
 • Workshop
 • Tillsammans utforskar och skapar vi med hjälp av olika digitala verktyg och material såsom VR eller illustration och animation på surfplatta. Vad skulle du vilja undersöka i Mera digital lärcenter Fyren? Vad är du nyfiken på nu och framåt?

  Vad är det värt? – Diggs nya beräkningsverktyg för nyttor och kostnader

  6 oktober, 2023 14:0014:45
  • Arrangör: Digg - Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Peter Rosenback och Ann Söderström Johansson på Digg visar upp det nya beräkningsverktyget för nyttor och kostnader som Digg utvecklat under året.
  + Spara till kalender