Innovationsveckan 2019

Här kan du se programmet från Innovationsveckan 2019.

Laddar aktiviteter

Tidigare aktiviteter

aktiviteter Search and Views Navigation

aktivitet Views Navigation

Tema

Typ

Dag

Hur kan man delta

Tidigare aktiviteter

aktiviteter List Navigering

september 2019

2019

Erfarenheter, lärdomar och exempel – Stockholms stad berättar om sitt övergripande arbete för att främja en höjd innovationskapacitet med fokus på digitalisering

30 september, 2019 09:0012:00
 • Arrangör: Stockholms stad
 • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Seminarium med fokus på styrning, ledning, hinder och möjligheter för att främja en ökad innovationskapacitet inom kommunal organisation. I programmet ingår bland annat presentationer av olika projekt och plattformar som tagit sig an digitalisering ur olika aspekter med fokus på stadsutveckling.
  2019

  Innovationsveckan i Borås: Dag 1

  30 september, 2019 09:0015:00
  • Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, m fl.
  • Ort: Borås
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • På Innovationsveckan i Borås 2019 kommer vi att dela med oss av hur Borås offentlig sektor, akademi och näringsliv arbetar med innovationer för ett hållbart samhälle. Temat för veckan är brett och vi kommer få ta del av erfarenheter och tankar kring hållbara samhällstjänster, cirkulär ekonomi och klimatansvar.
  2019

  Samarbete på riktigt!

  30 september, 2019 09:0012:00
  • Arrangör: Välfärd Gävle (projektet Södra hemlingby) , enheten för social hållbarhet (projektet äldrevänlig kommun)
  • Ort: Gävle
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Kultur och fritid
 • Skola och utbildning
 • Denna workshop vänder sig till chefer, medarbetare och tjänstepersoner inom Välfärd Gävle, Livsmiljö Gävle och Utbildning Gävle. Syftet med workshopen är att diskutera hur man kan samarbeta och använda varandras resurser på ett hållbart sätt i det nya området Södra Hemlingby.
  2019

  Framtidsstudion Centralsjukhuset Karlstad

  30 september, 2019 09:0012:00
  • Arrangör: Utvecklingsenheten
  • Ort: Karlstad
 • Öppet hus
 • Hälsa sjukvård
 • Regional utveckling
 • Möt utvecklingsenhetens tjänstedesigner, utvecklingsledare, processledare och projektledare och ta del av deras arbete.
  2019

  Innovation i Kungsbacka

  30 september, 2019 10:0011:00
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Ort: Kungsbacka
 • Öppet hus
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Välkommen till ett webbsänt panelsamtal där vi berättar om innovativa lösningar och satsningar i Kungsbacka kommun. Vi delar med oss och hoppas inspirera andra att ta efter våra idéer!
  2019

  Introduktion – “Vad är en innovation?”

  30 september, 2019 11:3014:00
  • Arrangör: Utvecklingsenheten Region Sörmland
  • Ort: Eskilstuna
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Introduktion till Innovationsveckan med aktiviteter, regionens innovationsprocess samt föreläsning om Innovation - vad är det?
  2019

  Save the date! – Carl Rosén besöker Skellefteå

  30 september, 2019 11:3013:00
  • Arrangör: Region Västerbotten/Projekt Innovation + med stöd av Europiska regionalfonden.
  • Ort: 931 30 Skellefteå
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Sveriges högste opolitiska tjänsteman vid Näringsdepartementet med ansvar för alla frågor som handlar om näringsliv gästar Skellefteå!
  2019

  Urban Lunch-time: Innovation och stadsutveckling – en forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun

  30 september, 2019 11:3013:00
  • Arrangör: Mistra Urban Futures, RISE
  • Ort: GÖTEBORG
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Vid detta Urban Lunch-time presenteras antologin Innovation och stadsutveckling – en forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun, och redaktörerna och författarna diskuterar innehållet tillsammans med praktiker.
  2019

  Helsingborgs nya bikupa “HBG Works” – första kommunala acceleratorn i Sverige!

  30 september, 2019 12:1012:50
  • Arrangör: Helsingborgs stad
  • Ort: Helsingborg
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Välkommen på lunchföreläsning på Hbg Works! Sveriges första kommunala accelerator! Hbg Works bidrar till stadens gemensamma kraft för att utveckla framtidens Helsingborg – en kommun som är snabbare, smartare och enklare. Delta genom att besöka Hbg Works eller via livestreaming på webben.
  2019

  Innovation och komplexa systemutmaningar

  30 september, 2019 12:3016:00
  • Arrangör: Naturvårdsverket
  • Ort: Stockholm
 • Workshop
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Hur tar man sig bäst an komplexa systemutmaningar? Hur gör man nya saker som skapar värde och effekt i samhället? Naturvårdsverket ger exempel på pågående arbeten och ger en workshop med olika metoder och verktyg.
  2019

  SKL webbsänder om innovation och spridningsarbete

  30 september, 2019 13:0015:00
  • Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • SKL bjuder in till ett antal kortare webbsända föreläsningar om olika aktuella aspekter av innovations- och spridningsarbete.
  2019

  3 metoder som radikalt ökar innovationshöjden i dina workshops

  30 september, 2019 13:0014:00
  • Arrangör: Antrop & Stockholms sjukhem
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Alla vill vara innovativa - men hur gör man i praktiken? Innovation är inget som uppstår av en slump, utan något du måste arbeta med metodiskt. Antrops seniora processledare bjuder på sina tre bästa metoder för hur du låser upp kapaciteten i din organisation. Antrop och Stockholms sjukhem har ett långt samarbete där vi arbetat med tjänstedesign som metod för att innovera i vården.
  2019

  Nya innovativa idéer behöver testas

  30 september, 2019 13:0016:00
  • Arrangör: Innovationssluss Vivan
  • Ort: Karlstad
 • Öppet hus
 • Hälsa sjukvård
 • Innovationssimulera 2.0. Här får du också svar på frågan: Hur gör jag om jag vill "innovera?" Möt innovatörer.
  2019

  Open Innovation Lab: Diversity and Inclusion

  30 september, 2019 13:3017:00
  • Arrangör: Openlab
  • Ort: Stockholm
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • How might we build a practical tool for diversity and inclusion to be used in everyday work? Join this lab to build a range of first prototypes which we can test and develop further! You get to try the design thinking mindset and methodology and address this important challenge together with a mixed group of creative minds. Come help us build!
  2019

  Driv och engagemang i våra verksamheter – kom och inspireras!

  30 september, 2019 13:3015:00
  • Arrangör: Västra Göteborg
  • Ort: Göteborg
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Under eftermiddagen måndagen den 30 september kan du få inspiration och erfarenhetsutbyte från förvaltningens verksamheter när det gäller utvecklingsarbete.
  2019

  Mitt ASIH

  30 september, 2019 14:0015:00
  • Arrangör: Stockholms Sjukhem
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Förbättrad kommunikation mellan patient och personal inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) för att uppnå högre grad av trygghet.
  2019

  Innovation i Kungsbacka

  30 september, 2019 14:0015:00
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Ort: Kungsbacka
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Välkommen till ett webbsänt panelsamtal där vi berättar om innovativa lösningar och satsningar i Kungsbacka kommun. Vi delar med oss och hoppas inspirera andra att ta efter våra idéer!
  2019

  Inspirationsdagar Östra Göteborg – Dag 1 – Ett samhälle för alla

  30 september, 2019 14:0016:30
  • Arrangör: Östra Göteborg, Göteborgs Stad, AllAgeHub
  • Ort: Göteborg
 • Öppet hus
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Vad har en duschrobot, en terapikatt och en digital dagbok gemensamt? Alla är produkter som kan underlätta vardagslivet för personer med funktionsvarationer. Dessutom kan dessa produkter och många fler testas under en spännande inspirationsvecka i Östra Göteborg.

  oktober 2019

  2019

  Från idé till lyckad planering på exploateringskontoret i Nacka Kommun

  1 oktober, 2019 08:0009:30
  • Arrangör: Visuell Planering
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Från idé till lyckad planering på exploateringskontoret i Nacka Kommun. Frukostseminarium med goda exempel på hur en kommun styr och planerar för tillväxt.
  2019

  Tillsammans för förnyelse

  1 oktober, 2019 08:0016:00
  • Arrangör: Skellefteå Kommun
  • Ort: Skellefteå
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Dagen samlar goda exempel och ger utrymme till dialog kring hur Skellefteå Kommun arbetar med förbättring och omvandling i sina verksamheter – alltifrån strategi och viljeinriktning till konkreta exempel där förändrade arbetssätt skapar nytta. Föreläsningarna går även att ta del av i efterhand via vår Youtube-kanal.
  2019

  Next Day -invite the future

  1 oktober, 2019 08:3016:00
  • Arrangör: Region Gävleborg, Sandbacka Science Park
  • Ort: Sandviken
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Next Day är dagen för dig som ruvar på en idé eller vill ta del av innovativa nyheter. Bli inspirerad, engagerad och stärkt för att ta klivet in i framtiden.
  2019

  Innovationsveckan i Borås: Dag 2

  1 oktober, 2019 09:0015:00
  • Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, m fl.
  • Ort: Borås
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • På Innovationsveckan i Borås 2019 kommer vi att dela med oss av hur Borås offentlig sektor, akademi och näringsliv arbetar med innovationer för ett hållbart samhälle. Temat för veckan är brett och vi kommer få ta del av erfarenheter och tankar kring hållbara samhällstjänster, cirkulär ekonomi och klimatansvar.
  2019

  Att sälja till offentlig sektor – inom hälsa, vård och omsorg

  1 oktober, 2019 09:0016:00
  • Arrangör: MISTEL Västerås stad, Region Västmanland Innovation
  • Ort: Västerås
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • - Hur lyckas jag som innovatör/entreprenör som har en produkt eller tjänst för hälsa, vård och omsorg, att göra affärer med en kommun eller en region? Om jag själv inte har relevant bakgrund är det ofta svårt att förstå organisationen, rollerna, reglerna och villkoren som styr kommuners och regioners inköp. Västerås stads testbädd MISTEL tillsammans med Region Västmanland Innovation bjuder in till ett lärorikt seminarium på detta tema.
  2019

  Digitala adaptiva hjälpmedel – workshop för innovation med VR

  1 oktober, 2019 09:0012:00
  • Arrangör: Tensaii, Habiliteringcentrum Region Västerbotten, ProcessIT
  • Ort: Umeå
 • Workshop
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa sjukvård
 • Skola och utbildning
 • CMRA är ett projekt för utveckling av ett hjälpmedel som riktar sig mot unga med autism. Vi berättar om vad vi gör och bjuder in till en spännande innovationsworkshop för VR i ett hjälpmedelssammanhang.
  2019

  Innovation för offentlig sektor – hur svårt kan det va´?

  1 oktober, 2019 09:0012:00
  • Arrangör: Region Värmland
  • Ort: Karlstad
 • Arbetsmarknad
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Här får du inspiration och verktyg för att komma vidare i din organisation för att ännu bättre kunna möta användare/brukare/kunders behov och förväntningar.
  2019

  Upplevelseverkstad – prova att gå i “kundens skor”

  1 oktober, 2019 09:0012:00
  • Arrangör: Karlstads kommun
  • Ort: Karlstad
 • Utbildning
 • Här får du en upplevelse och erfarenhet av hur en begränsning kan påverka vardagen
  2019

  Vatten – trots vattenbrist för ett grönt och rent Sommar-Gotland!

  1 oktober, 2019 09:1509:45
  • Arrangör: Region Gotland
  • Ort: Visby
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • På Gotland är vattnet vårt viktigaste livsmedel och vattenbristen har varit stor flera sommar i rad! Att då använda dricksvatten för att dammbinda vägar, vattna parker mm som gjorts tidigare, var inte ett hållbart alternativ. Lyssna på hur Region Gotland gick till väga för att lösa problemet.
  2019

  Prova på aktiviteter- olika metoder för idéutveckling

  1 oktober, 2019 09:3015:30
  • Arrangör: Utvecklingsenheten Region Sörmland
  • Ort: Eskilstuna
 • Utbildning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Övrigt
 • Prova på: Idéutmaning - kom med din bästa idé Lunchföreläsning - konkretisera idéer besök, upplev och testa i Jollen
  2019

  Forskning för smartare underhåll av infrastruktur

  1 oktober, 2019 10:0016:00
  • Arrangör: Mistra InfraMaint
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Årlig programträff för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint. Fokus är hållbart underhåll av infrastruktur, särskilt kommunala vägar och VA. Parter och övriga intressenter är välkomna. Dagen fokuserar på digitaliseringens möjligheter, tillgångsförvaltning och hur vi kan minska kompetensbristen. Värd för programmet är RISE Research Institutes of Sweden.
  2019

  Ny behandling av deponigas på Visby Deponi

  1 oktober, 2019 10:0010:30
  • Arrangör: Region Gotland
  • Ort: Visby
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • På Gotland genomförs just nu ett unikt projekt. Med hjälp av ny teknik kan projektet leverera överskottsvärme till fjärrvärmenätet i högre omfattning än tidigare. I det här projektet är Region Gotland tillsammans med sina samarbetspartners först i Sverige med den här tekniken.
  2019

  Teknik – nu och i framtiden

  1 oktober, 2019 10:0014:00
  • Arrangör: Uddevalla kommun, socialtjänsten
  • Ort: Uddevalla
 • Övrigt
 • Hälsa sjukvård
 • Övrigt
 • Fika & samtal mellan ungdomar i årskurs 6 och pensionärer boende på Hovhults trygghetsboende kring smarta idéer och tankar om hur teknik kan hjälpa till nu och i framtiden (inbjudna deltagare från Hovhultsskolan och Hovhults trygghetsboende) (Kopplat till idéslussen inom Icare4Fyrbodal)
  2019

  Legostaden “Sandstad”

  1 oktober, 2019 10:4511:15
  • Arrangör: Region Gotland
  • Ort: Visby
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Skola och utbildning
 • På Sanda fritidshem drillas eleverna i hur samhället fungerar. De har byggt en stad i lego. Skatt ska betalas i den fiktiva valutan "Legodollar" och bygger man utan lov blir det straffavgift. Här kombineras rolig lek, undervisning och samhällskunskap med ett mycket gott resultat.
  2019

  Webbseminarium om medarbetardriven förnyelse – goda exempel från Region och kommun

  1 oktober, 2019 11:0012:30
  • Arrangör: Region Norrbotten, Piteå kommun, Kalix kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Vad är innovation i offentlig sektor och hur kan vi göra för att det inte ska låta så stort och skrämmande? Ett sätt är att dela med oss av goda exempel från medarbetare i region och kommun. Här får ni lyssna till några exempel från Norrbotten.
  2019

  En hållbar vattenförsörjning Testbädd Storsudret

  1 oktober, 2019 11:3012:00
  • Arrangör: Region Gotland
  • Ort: Visby
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • På delar av Gotland är vattenförsörjningen ett akut problem. Region Gotland samarbetar med många aktörer i olika projekt för att lösa vattenförsörjningen.
  2019

  Helsingborg satsar på innovation för att skapa en bättre välfärd

  1 oktober, 2019 12:1012:50
  • Arrangör: Helsingborgs stad
  • Ort: Helsingborg
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Välkommen på lunchföreläsning på Hbg Works! Delta genom att besöka Hbg Works eller via livestreaming på webben. Helsingborg satsar på innovation för att skapa en bättre välfärd och möta framtidens utmaningar. Varför är det så viktigt att vi arbetar med innovation i offentlig sektor?
  2019

  Tech Talk Värmland – Gamification

  1 oktober, 2019 12:1513:00
  • Arrangör: Compare, Karlstad Innovation Park
  • Ort: Karlstad
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • TechTalk Värmland fokuserar på hur vi som människor, företag och organisationer påverkas av den pågående digitaliseringen.
  2019

  Innovation och komplexa systemutmaningar

  1 oktober, 2019 12:3016:00
  • Arrangör: Naturvårdsverket
  • Ort: Stockholm
 • Workshop
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Hur tar man sig bäst an komplexa systemutmaningar? Hur gör man nya saker som skapar värde och effekt i samhället? Naturvårdsverket ger exempel på pågående arbeten och ger en workshop med olika metoder och verktyg.
  2019

  Hur lyckas ni med er innovationsupphandling?

  1 oktober, 2019 13:0013:45
  • Arrangör: Vinnova, Upphandlingsmyndigheten
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Tio projekt inom innovationsupphandling har utvärderats och nu får vi möjlighet att ta del av resultaten. Vad är det som gör att man lyckas genomdriva en innovationsupphandling? Vi resonerar om de framgångsfaktorer och utmaningar som kan finnas när man vill upphandla en innovation.
  2019

  1278 dagar med Innovationsguiden i Göteborgs Stad

  1 oktober, 2019 13:0013:30
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Webbsändning om Göteborgs Stads resa tillsammans med Innovationsguiden - från pilotprojekt till en naturlig del av vår vardag.
  2019

  Inspirationsdagar Östra Göteborg – dag 2

  1 oktober, 2019 13:0019:00
  • Arrangör: Östra Göteborg, Göteborgs Stad, AllAgeHub
  • Ort: Göteborg
 • Öppet hus
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Vad har en duschrobot, en terapikatt och en digital dagbok gemensam? Alla är produkter som kan underlätta vardagslivet för personer med funktionsvarationer. Dessutom kan dessa produkter och många fler testas under en spännande inspirationsvecka i Östra Göteborg.
  2019

  Att leda innovation inom omsorg-hälso och sjukvård

  1 oktober, 2019 13:3015:00
  • Arrangör: Region Dalarna och Uppsala Universitet
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Innovation sker inte av sig själv. Vi delar med oss av våra lärdomar och reflektioner av att i hjälpmedelsverksamhet, habilitering och kommunomsorg skapa förändringslust.
  2019

  Framtidens livsmedelsindustri, är du redo för foodtech-revolutionen?

  1 oktober, 2019 13:3016:30
  • Arrangör: Bizmaker, Mittuniversitetet, Härnösands kommun
  • Ort: Härnösand
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Hur ser morgondagens konsumtion och produktion av mat ut? Vilka nya affärsmöjligheter finns inom livsmedelsbranschen som ger möjlighet till nya etableringar? En eftermiddag med en innovativ kommun med starkt hållbarhetsfokus som vågar satsa på att skapa förutsättningar för en helt ny bransch.
  2019

  Innovationer på det mellanstora sjukhuset – Hälsocoach online – hälsovinster på invånarens villkor

  1 oktober, 2019 14:0015:00
  • Arrangör: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Övrigt
 • Föreläsningen handlar om levnadsvanors betydelse för hälsan, vad Hälsocoach online är och gör och vad vi har sett för effekter och resultat av vårt arbete.
  2019

  Att förena innovations- och upphandlingsprocessen för främjandet av medborgardriven innovation?

  1 oktober, 2019 14:0014:45
  • Arrangör: Vinnova, Upphandlingsmyndigheten
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Välkommen till ett seminarium där representanter från Vinnova och Upphandlingsmyndigheten diskuterar medborgardriven utveckling i samband med investering av nya samhällstjänster. Vi samtalar om transparenta innovationsprocesser och ställer oss frågan om det är möjligt för offentliga verksamheter att använda dessa vid offentlig upphandling.
  2019

  Går det att köpa sociala innovationer?

  1 oktober, 2019 15:0015:45
  • Arrangör: Vinnova, Upphandlingsmyndigheten
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Välkommen till en workshop om social innovation och offentlig upphandling! Utifrån erfarenheter av möten med sociala innovatörer och idéburen sektor från hela Sverige, diskuterar vi hur relationen mellan värdedrivna organisationer och offentlig sektor kan stärkas och hur sociala innovationer kan köpas.
  2019

  Nya lösningar för att möta utmaningar inom vård och omsorg

  1 oktober, 2019 18:0020:00
  • Arrangör: VISAM Arena, Studieförbundet Vuxenskolan, Coompanion, Region Jönköpings län
  • Ort: Nässjö
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Social innovation –nya sätt att möta samhällets utmaningar VISAM Arena – stödjer idésprutor inom vård och omsorg Från patient till patientstödjare
  2019

  INSTÄLLD: AI, innovation och ledarskap

  2 oktober, 2019 07:3009:00
  • Arrangör: AI Innovation of Sweden
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Programpunkten är tyvärr inställd under innovationsveckan. Klicka på Anmäl och meddela intresse så hör vi av oss inför ett senare tillfälle.
  2019

  Ett verklighetslabb för blåljussektorn

  2 oktober, 2019 08:0017:00
  • Arrangör: MSB, Projektet Early Responders Innovation Arena
 • Workshop
 • Samhällsbyggnad
 • Övrigt
 • MSB:s simuleringsmiljö används för att pröva nya vägledningar för kommunal räddningstjänst. Särskilt inbjudna räddningstjänster agerar i ett livesimulerat olycksscenario med påföljande utvärderingsworkshop.
  2019

  Vad är trygghet – ett samtal med äldre för att utveckla kommunens verksamhet

  2 oktober, 2019 08:0017:00
  • Arrangör: Gävle kommun
  • Ort: Gävle
  En innovationssprint i Gävle där vi träffar äldre för att ta reda på hur de ser på trygghet.
  2019

  Innovationssprint Sundsvall

  2 oktober, 2019 08:0019:00
  • Arrangör: Sundsvalls kommun, Region Västernorrland
  • Ort: Sundsvall
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Under den nationella Innovationsveckan samlas grupper på olika platser runt om i landet för att genomföra en så kallad innovationssprint kring några av våra stora samhällsutmaningar. Även du i Sundsvall har chans att vara med!
  2019

  Från innovation till verklighet i kommunal verksamhet

  2 oktober, 2019 08:3014:00
  • Arrangör: Innovationsupphandling Syd, Ystads kommun, Skurups kommun, Trelleborgs kommun
  • Ort: Ystad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Välkommen på ett halvdagsseminarium om hur vi lyckas gå från goda idéer och innovationskraft till smarta lösningar för en effektiv kommunal verksamhet. Ystads, Trelleborgs och Skurups kommuner hakar på innovationsveckan och bjuder på kunskap och erfarenhet från genomförda innovationsupphandlingar och andra innovationsprojekt, men även en intressant inblick i hur man lyckas stärka innovationsförmågan i en organisation.
  2019

  Digitalt lärande för inkludering

  2 oktober, 2019 08:3010:00
  • Arrangör: Vercity, Beyond Edtech hub, Nacka kommun
  • Ort: Nacka
 • Seminarium/föreläsning
 • Integration
 • Skola och utbildning
 • Tillsammans med Sarah Horrocks från London Connected Learning Centre och Jonas Jegers, Irisgruppen, diskuterar vi hur elever, lärare, föräldrar och edtech företag kan samverka för att skapa digitalt lärande som ger mervärden.
  2019

  Tvärdrag för läsfrämjande

  2 oktober, 2019 08:3015:30
  • Arrangör: Region Värmland och Statens kulturråd. Projektledare Åsa Ranung
  • Ort: Karlstad
 • Workshop
 • Skola och utbildning
 • Hur kan det se ut om vi tänker några steg framåt, annorlunda och nytt? Tankar och riktigt goda idéer för läsfrämjande arbete och hur det kan utvecklas finns hos engagerade arbetslag och människor i hela Värmland. Tvärdrag erbjuder en möjlighet för dessa idéer att utvecklas, utmanas, ta form och prövas. Under Tvärdragsåret finns chans att få massor av stöd och inspiration för att lyckas. Kom och var med på en kreativ dag där vi tillsammans lägger grunden för annorlunda, kreativa projektidéer för läsfrämjande i Värmland!
  2019

  Innovation med öppna data – nästa steg i Sveriges digitala omställning

  2 oktober, 2019 09:0013:15
  • Arrangör: Gartner i samarbete med Hack for Sweden och Tillväxtverket
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • I samarbete med Hack for Sweden och Tillväxtverket har vi nöjet att bjuda in dig till en dag tillsammans med en av Gartners främsta experter inom området Government Digital Transformation. Målgrupp för Seminariet är: CIO, GD, CDO, samt de som jobbar med Innovation och öppna data. Max 2 per organisation.
  2019

  Lätt att hitta rätt på Mälarsjukhuset

  2 oktober, 2019 09:0012:00
  • Arrangör: Mälardalens högskola i samverkan med Regionservice och Kommunikationsstaben Region Sörmland
  • Ort: Eskilstuna
 • Workshop
 • Övrigt
 • Övrigt
 • Studerande inom akademin Innovation Design och Teknik samverkar med Regionservice Lätt att hitta rätt på Mälarsjukhuset
  2019

  Innovationsveckan i Borås: Dag 3

  2 oktober, 2019 09:0019:00
  • Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, m fl.
  • Ort: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • På Innovationsveckan i Borås 2019 kommer vi att dela med oss av hur Borås offentlig sektor, akademi och näringsliv arbetar med innovationer för ett hållbart samhälle. Temat för veckan är brett och vi kommer få ta del av erfarenheter och tankar kring hållbara samhällstjänster, cirkulär ekonomi och klimatansvar.
  2019

  Studiebesök på Kantgatans Träningslägenhet i Skellefteå, 2-3 oktober

  2 oktober, 2019 09:0014:00
  • Arrangör: Skellefteå Kommun, Stöd och Service
  • Ort: Skellefteå
 • Öppet hus
 • Invånarinvolvering
 • Studiebesök i stöd och service träningslägenhet på Kantgatan. Träningslägenheten ger möjlighet att prova teknik och andra sätt att göra saker på för att få vara mer självständig. Kom och bli inspirerad när kontaktpersoner från korttidsverksamheten visar och berättar om digitala och analoga stöd. Föranmälan krävs.
  2019

  Jämställdhet och innovation – ett kunskaps- och inspirationsseminarium

  2 oktober, 2019 09:0012:00
  • Arrangör: AllAgeHub
  • Ort: Göteborg
 • Seminarium/föreläsning
 • Jämlikhet
 • Emma Börjesson från Hälsoteknikcentrum Halland kommer till AllAgeHub och håller ett kunskaps- och inspirationsseminarium om jämställdhet, innovation och teknik.
  2019

  Välkommen till vår inspirationsmiljö!

  2 oktober, 2019 09:0016:00
  • Arrangör: Uddevalla kommun, socialtjänsten
  • Ort: Uddevalla
 • Öppet hus
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Välkommen att besöka Inspirationsmiljön, en lägenhet fylld med smarta lösningar, på Rosenhäll.
  2019

  Innovationssprint: Mälardalens högskola och Region Sörmland

  2 oktober, 2019 09:1517:00
  • Arrangör: Mälardalens högskola
  • Ort: Eskilstuna
 • Övrigt
 • Innovationssprint med deltagare från MDH och Region Sörmland. Genomförs som en del av den nationella innovationssprint som hålls under Innovationsveckan.
  2019

  Klimatberäkningen som blev musik

  2 oktober, 2019 10:0011:00
  • Arrangör: Konsumentverket i samarbete med Umeå kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • I det här webbinariet får du reda på hur Umeå kommun väckte invånarnas intresse för hur deras konsumtion påverkar klimatet.
  2019

  Textilier och hållbarhet – vad kan vi göra för att öka takten i omställningen?

  2 oktober, 2019 10:0017:00
  • Arrangör: Västra Götalandsregionen och Nationella subsitutionsgruppen
  • Ort: Borås
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Regional utveckling
 • Västra Götalandsregionen och Nationella Substitutionsgruppen bjuder in till samtal kring hållbara textilier och vad som är möjligt att göra för oss som hanterar textilier i vården. Välkommen!
  2019

  Alla har en robot hemma!

  2 oktober, 2019 10:3014:30
  • Arrangör: Stockholms stad
  • Ort: Stockholm
 • Utbildning
 • Demokrati
 • Styrning och ledning
 • Programmering, kodning och datalogiskt tänkande – vad är det? Chefer och medarbetare på Stockholms stads stadsledningskontor är välkomna att delta i denna snabbkurs för att öka sin digitala kompetens. Deltagarna får möjlighet att testa vad kodning är och prova att programmera en robot.
  2019

  Offentlig verksamhet + näringslivet = nya innovativa lösningar – men hur löser vi det juridiska i Helsingborg?

  2 oktober, 2019 12:1012:50
  • Arrangör: Helsingborgs stad
  • Ort: Helsingborg
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Välkommen på lunchföreläsning på Hbg Works! Delta genom att besöka Hbg Works eller via livestreaming på webben. Nya innovativa lösningar skapas som bästa när vi gör det tillsammans! Helsingborg har varit med och utformat samt varit först ut med att testa Offentligt-Privat Innovationssamarbete, som möjliggör utvecklandet av nya innovativa lösningar i samarbete mellan offentlig verksamhet och privat aktör.
  2019

  Innovation och komplexa systemutmaningar

  2 oktober, 2019 12:3016:00
  • Arrangör: Naturvårdsverket
  • Ort: Stockholm
 • Workshop
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Hur tar man sig bäst an komplexa systemutmaningar? Hur gör man nya saker som skapar värde och effekt i samhället? Naturvårdsverket ger exempel på pågående arbeten och ger en workshop med olika metoder och verktyg.
  2019

  Framtidens digitala vård och omsorg

  2 oktober, 2019 13:0019:00
  • Arrangör: Camanio Care med flera partners, kommuner, SKL etc.
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Välkommen att delta på ett praktiskt och visionärt event som är startskottet för ett nytt sätt att arbeta, där vi genom samverkan kan möta framtidens utmaningar inom vård och omsorg. Gäster har möjlighet att ta del av inspirerande presentationer, värdefullt mingel och nätverkande samt spännande samtal.
  2019

  Det mellanstora sjukhusets innovationskraft – Hjälp! Vad skall hända med mig?

  2 oktober, 2019 13:0013:45
  • Arrangör: Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Ort: Borås
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Patienters och vårdpersonals samverkan med stöd av bilder i vården
  2019

  Empatistation – Try and walk a mile in my shoes

  2 oktober, 2019 13:0016:00
  • Arrangör: Innovationssluss Vivan Region Värmland
  • Ort: Karlstad
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Min sanning är det jag har upplevt. För att förstå någon annan behöver jag uppleva vad den upplever.
  2019

  Inspirationsdagar Östra Göteborg – dag 3

  2 oktober, 2019 13:0019:00
  • Arrangör: Östra Göteborg, Göteborgs Stad, AllAgeHub
  • Ort: Göteborg
 • Öppet hus
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Vad har en duschrobot, en terapikatt och en digital dagbok gemensam? Alla är produkter som kan underlätta vardagslivet för personer med funktionsvarationer. Dessutom kan dessa produkter och många fler testas under en spännande inspirationsvecka i Östra Göteborg.
  2019

  Nya lösningar för att möta utmaningar inom vård och omsorg

  2 oktober, 2019 18:0020:00
  • Arrangör: VISAM Arena, Studieförbundet Vuxenskolan, Coompanion, Region Jönköpings län
  • Ort: Värnamo
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Social innovation –nya sätt att möta samhällets utmaningar VISAM Arena – stödjer idésprutor inom vård och omsorg Från idé till produkt
  2019

  Tillsammans förnyar vi Sverige, men hur?

  3 oktober, 2019 07:4509:30
  • Arrangör: Idésluss Sundsvallsregionen
  • Ort: Sundsvall
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Offentlig innovation är hett just nu. Som en del av Vinnova och SKL:s Innovationsvecka bjuder Idésluss Sundsvallsregionen in dig till en livesänd frukoststudio där vi tillsammans diskuterar hur vi kan förnya Sverige. I studion träffar vi…
  2019

  Utbildning i tjänstedesign

  3 oktober, 2019 08:0017:00
  • Arrangör: Lerums kommun
  • Ort: Lerum
 • Utbildning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • 2-dagars utbildning i grundkurs för tjänstedesign
  2019

  Testbädd Göteborg bjuder in till testbäddsträff

  3 oktober, 2019 08:0011:00
  • Arrangör: Testbädd Göteborg; Göteborgs Stad gm Business Region Göteborg, RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet
  • Ort: Göteborg
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Övrigt
 • Hjärtligt välkommen till en inspirerande förmiddag då vi delar kunskap kring drift och utveckling av testbäddar!
  2019

  Ny innovativ arena för Halländska småföretag inom kultur, besöksnäring och utbildning

  3 oktober, 2019 08:3013:30
  • Arrangör: Region Halland
  • Ort: Grimeton
 • Övrigt
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Hur kan digitala tekniker och nya samverkansformer ta din verksamhet längre? Ta reda på det genom att testa en ny arena för företag och organisationer!
  2019

  Hur arbetar “en sann” region med innovation?

  3 oktober, 2019 09:0015:00
  • Arrangör: Innovation Skåne
  • Ort: Lund
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • OBS –Sändningen har bytt länk i pausen mellan 12 och 13, så se till att gå in på länkknappen här intill igen när ni återvänder kl 13! Välkommen till en konferens där de regioner som sedan tidigare haft ett regionalt utvecklingsuppdrag delar med sig av sina erfarenheter till de landsting som nu har blivit regioner. Ta chansen och bli inspirerad och utbyt kunskaper för att skapa innovationsförmåga för hållbar tillväxt och ett hållbart samhälle inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget.
  2019

  Innovationsveckan i Borås: Dag 4

  3 oktober, 2019 09:0015:00
  • Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, m fl.
  • Ort: Borås
 • Seminarium/föreläsning
 • På Innovationsveckan i Borås 2019 kommer vi att dela med oss av hur Borås offentlig sektor, akademi och näringsliv arbetar med innovationer för ett hållbart samhälle. Temat för veckan är brett och vi kommer få ta del av erfarenheter och tankar kring hållbara samhällstjänster, cirkulär ekonomi och klimatansvar.
  2019

  Innovationer på det mellanstora sjukhuset – Strategiarbete på Södra Älvsborgs Sjukhus – mha 4000 kreativa medarbetare

  3 oktober, 2019 09:0010:00
  • Arrangör: Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Borås
  • Ort: Borås
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • På Södra Älvsborgs Sjukhus använder man sig av Hoshin Kanri´s metod för att beskriva sjukhusets verksamhetsplan. Detta är ett beprövat japanskt system unikt inom svensk sjukvård.
  2019

  Studiebesök på Kantgatans Träningslägenhet i Skellefteå, 2-3 oktober

  3 oktober, 2019 09:0014:00
  • Arrangör: Skellefteå Kommun, Stöd och Service
  • Ort: Skellefteå
 • Öppet hus
 • Hälsa sjukvård
 • Studiebesök i stöd och service träningslägenhet på Kantgatan. Träningslägenheten ger möjlighet att prova teknik och andra sätt att göra saker på för att få vara mer självständig. Kom och bli inspirerad när kontaktpersoner från korttidsverksamheten visar och berättar om digitala och analoga stöd. Föranmälan krävs.
  2019

  Hur lyckas ni med er innovationsupphandling?

  3 oktober, 2019 09:0009:45
  • Arrangör: Upphandlingsmyndigheten, VINNOVA
  • Ort: Solna
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • 10 projekt inom innovationsupphandling har utvärderats och nu får vi möjlighet att ta del av resultaten. Vad är det som gör att man lyckas genomdriva en innovationsupphandling? Vi resonerar om de framgångsfaktorer och utmaningar som kan finnas när man vill upphandla en innovation.
  2019

  Innovation för offentlig sektor – hur svårt kan det va´?

  3 oktober, 2019 09:0012:00
  • Arrangör: Regional utveckling, Region Värmland, Karlstad Innovation Park
  • Ort: Arvika
 • Workshop
 • En bra början är att träffa nya människor att resonera sin utmaning och idéer med.
  2019

  Innovationer på det mellanstora sjukhuset – Framgångsrikt patientsäkerhetsarbete med Gröna korset – Digitalisering kan hjälpa oss göra det ännu bättre

  3 oktober, 2019 10:0011:00
  • Arrangör: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
  • Ort: Borås
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Gröna Korset är en visuell patientsäkerhetsmetod som möjliggör daglig identifiering av risker och vårdskador samt förbättringsåtgärder av identifierade problemområden. Syftet med arbetssättet är att minimera vårdskador och stärka patientsäkerheten. Metoden har blivit en del i SÄS systematiska patientsäkerhetsarbete och möjliggör en kontinuerlig utveckling av patientssäkerhetskulturen inom sjukhuset
  2019

  Studiebesök på Dammens Vård och Omsorgsboende i Skellefteå, testbädd för välfärdsteknik

  3 oktober, 2019 10:0011:30
  • Arrangör: Skellefteå Kommun, Dammens vård och omsorgsboende
  • Ort: Skellefteå
 • Öppet hus
 • Hälsa sjukvård
 • Studiebesök på Dammens vård och omsorgsboende, tillika testbädd för trygghetsskapande teknik. Föranmälan krävs.
  2019

  Att förena innovations- och upphandlingsprocessen för främjandet av medborgardriven innovation?

  3 oktober, 2019 10:0010:45
  • Arrangör: Upphandlingsmyndigheten, Vinnova
  • Ort: Solna
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Medborgarna ställer allt högre krav på samhällsservice och välfärdstjänster, oavsett om den levereras av offentliga eller privata aktörer. Medborgarnas uttalade och outtalade behov ställer höga krav på offentliga verksamheter som levererar välfärdstjänster. Behöver medborgarna i högre grad involveras i utvecklingen av välfärden? Behövs en omställning där individer, nätverk och medborgare har mer framträdande roller?
  2019

  Välfärdsteknik på vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad

  3 oktober, 2019 10:3014:30
  • Arrangör: Stockholms stad
  • Ort: Stockholm
 • Workshop
 • Som en del i den nationella innovationsveckan bjuder Idéslussen i Stockholms stad in till en dag om välfärdsteknik på stadens vård- och omsorgsboenden.
  2019

  Innovationer på det mellanstora sjukhuset – Robotar som administrativa assistenter i sjukvårdenssystemen

  3 oktober, 2019 11:0012:00
  • Arrangör: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
  • Ort: Borås, Brämhultsvägen 53, Elin Odencrants-salen
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Regional utveckling
 • Med hjälp av administrativa robotar utförs manuella och repetitiva arbetsuppgifter med högre kvalitet och kortare ledtider.
  2019

  Går det att köpa sociala innovationer?

  3 oktober, 2019 11:0012:00
  • Arrangör: Upphandlingsmyndigheten, Vinnova
  • Ort: Solna
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till en workshop om social innovation och offentlig upphandling! Utifrån erfarenheter av möten med sociala innovatörer och idéburen sektor från hela Sverige, diskuterar vi hur relationen mellan värdedrivna organisationer och offentlig sektor kan stärkas och hur sociala innovationer kan köpas.
  2019

  Lokala energisystem – viktig pusselbit i energiomställningen

  3 oktober, 2019 12:0019:00
  • Arrangör: Johanneberg Science Park med partners
  • Ort: Göteborg
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • En digital marknadsplats som på ett unikt sätt kopplar samman de tre energibärarna el, värme och kyla är igång på Chalmers i Göteborg. Till hösten summerar vi våra lärdomar. Dels om att bygga och drifta systemet, men också våra fem policyrekommendationer för en snabbare energiomställning. Du träffar partners, experter och beslutsfattare.
  2019

  År 2022 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer!

  3 oktober, 2019 12:1012:50
  • Arrangör: Helsingborgs stad
  • Ort: Helsingborg
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Välkommen på lunchföreläsning på Hbg Works! Delta genom att besöka Hbg Works eller via livestreaming på webben. 2022 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer! Vad krävs för att vi ska nå målet? Vad innebär Helsingborgs stora utvecklingssatsning mot framtidens smarta hållbara städer?
  2019

  Innovation och komplexa systemutmaningar

  3 oktober, 2019 12:3016:00
  • Arrangör: Naturvårdsverket
  • Ort: Stockholm
 • Workshop
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Hur tar man sig bäst an komplexa systemutmaningar? Hur gör man nya saker som skapar värde och effekt i samhället? Naturvårdsverket ger exempel på pågående arbeten och ger en workshop med olika metoder och verktyg.
  2019

  Inspirationsdagar Östra Göteborg – dag 4

  3 oktober, 2019 13:0019:00
  • Arrangör: Östra Göteborg, Göteborgs Stad, AllAgeHub
  • Ort: Göteborg
 • Öppet hus
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Vad har en duschrobot, en terapikatt och en digital dagbok gemensam? Alla är produkter som kan underlätta vardagslivet för personer med funktionsvarationer. Dessutom kan dessa produkter och många fler testas under en spännande inspirationsvecka i Östra Göteborg.
  2019

  Strukturerat stöd vid demens – PER-modellen

  3 oktober, 2019 13:3015:30
  • Arrangör: Härnösands kommun och Mittuniversitetet
  • Ort: Härnösand
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • PER-Modellen är utvecklad av och praktiseras sedan ett antal år i Härnösands kommun. Det är en modell för strukturerat stöd vid demenssjukdom. Den är evidensbaserad, kostnadseffektiv och utvärderingsbar. Kom och lär dig mer om en framgångsrik modell som gynnar samhället, enskilda samt personal inom vård och omsorg.
  2019

  Kickbox – hur tar NI hand om era medarbetares idéer och innovationer?

  3 oktober, 2019 14:0015:00
  • Arrangör: Marks kommun
  • Ort: Kinna
 • Utbildning
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Med hjälp av paketet Kickbox kommer Marks kommun under 3 månader att hjälpa 20 medarbetaridéer att utvecklas och få möjligheten att presenteras för ett draknäste! Vill du veta hur vi gör?
  2019

  Ungdomar innoverar kring välfärdens utmaningar

  3 oktober, 2019 14:3015:30
  • Arrangör: Alfred Nobel Science park, Örebro kommuns idésluss och Vård & Omsorg, Teknikcollege Örebro län, Örebro universitet
  • Ort: Örebro
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Seminariet belyser hur medarbetare, innovationsfrämjare och ungdomar i samverkan kan möta utmaningar inom välfärden.
  2019

  Så får jag balans i livet

  3 oktober, 2019 15:0018:00
  • Arrangör: Uddevalla kommun, socialtjänsten
  • Ort: Uddevalla
 • Öppet hus
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • ”Så får jag balans i livet” Kom till Ryttaren och samtala med andra eller skriv i vår tipsbok om vad en bra vardag innebär för dig.
  2019

  Social innovation och den ideella sektorns kraft i Norrbotten

  3 oktober, 2019 15:3018:00
  • Arrangör: Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå tekniska universitet, SEÖN– Social ekonomi övre Norrland, Coompanion
  • Ort: Luleå
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Visste du att biblioteket eller mödravården är en social innovation? Vill du veta mer om vad en social innovation är, hur ideell sektor driver samhällsomvandling eller vilken hjälp man kan få för att starta och driva sociala företag då är den här konferensen någonting för dig. Du är välkommen på plats eller via webbsändning.
  2019

  Digital Detox/ Free Your Mind

  3 oktober, 2019 16:3018:30
  • Arrangör: Arbetsmarknad och Kultur och fritid
  • Ort: Linköping
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Kultur och fritid
 • Free Your Mind under två timmars Digital Detox där du under tystnad får möta dig själv i stillhet.
  2019

  Nya lösningar för att möta utmaningar inom vård och omsorg

  3 oktober, 2019 18:0020:00
  • Arrangör: VISAM Arena, Studieförbundet Vuxenskolan, Coompanion, Region Jönköpings län
  • Ort: Jönköping
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Social innovation –nya sätt att möta samhällets utmaningar VISAM Arena – stödjer idésprutor inom vård och omsorg Från patient till patientstödjare.
  2019

  Innovationsrådgivning på nya sätt

  4 oktober, 2019 07:3009:30
  • Arrangör: Nacka kommun, Start-up Stockholm
  • Ort: Nacka
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Integration
 • Introduktion av samarbetsmodeller för mer innovation.
  2019

  Region Stockholms landsbygdskonferens

  4 oktober, 2019 08:3015:00
  • Arrangör: Region Stockholm, Projekt Matlust
  • Ort: Södertälje
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Hur hänger smarta innovationer, hållbara livsmedel och landsbygdsfrågor ihop? Välkommen att bidra till en levande landsbygd genom att delta på Region Stockholms landsbygdskonferens som samarrangeras med Projekt MatLust!
  2019

  Lärande i förändring

  4 oktober, 2019 08:3012:00
  • Arrangör: Gävle kommun, Högskolan i Gävle
  • Ort: Gävle
 • Seminarium/föreläsning
 • Skola och utbildning
 • Hur skapar man en bra lärmiljö? Hur kan IT bidra till lärande? Högskolan i Gävle berättar om och ger exempel från forskning och projekt på området. Gävle kommun delar med sig om hur Loops kan användas i undervisningen och arbetssätt där "Elever lär elever".
  2019

  Från labb till förvaltning: hur går vi från innovativa projekt till offentlig förvaltning?

  4 oktober, 2019 08:3010:00
  • Arrangör: Tillväxtverket, Reglab
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Att driva utveckling och utarbeta nya innovativa former och arbetssätt, görs ofta i projektform. Men hur tar vi vidare arbetet sen? När vi går från idé till genomförande och implementering i verksamheten?
  2019

  DigitalWell Break-In

  4 oktober, 2019 08:3012:00
  • Arrangör: DigitalWell, Compare, Karlstad Innovation Park
  • Ort: Karlstad
 • Övrigt
 • Hälsa sjukvård
 • Regional utveckling
 • Välkommen till DigitalWell's öppna innovationsmiljö. I en kreativ och välkomnande miljö kittlas kreativiteten och oväntade kontakter för oss framåt.
  2019

  Servicedesign för politiker

  4 oktober, 2019 09:0015:00
  • Arrangör: Skellefteå & Piteå Kommuns idéslussprojekt
  • Ort: Skellefteå
 • Utbildning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Tillsammans med SKL:s innovationsguiden utforskar politiker i Piteå & Skellefteå nyttan av servicedesign i ett politiskt kontext, med fokus på gemensamt arbete med målområdet "tidiga insatser" som är prioriterat i båda kommunerna. Utbildningen genomförs som en del i att bygga kultur & struktur för innovation i båda kommunerna.
  2019

  Region Sörmland – sammanfattning av veckan

  4 oktober, 2019 09:0012:00
  • Arrangör: Utvecklingsenheten Region Sörmland
  • Ort: Eskilstuna
 • Övrigt
 • Övrigt
 • Under fredagen sammanfattas veckan och en vision för framtiden presenteras digitalt.
  2019

  Virtual Reality (VR) för utbildning och ökad kompetens – exempel från vård och omsorg

  4 oktober, 2019 09:0011:30
  • Arrangör: Innovationskompetens (Region Uppsala, Västerås Stad och Uppsala kommun)
  • Ort: Uppsala
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Lär dig mer om hur Virtual Reality (VR) används idag och hur vi kan använda tekniken i morgondagens kompetensutveckling.
  2019

  Mer systematik – mer innovation?

  4 oktober, 2019 09:0010:30
  • Arrangör: Vinnova, Governo och RISE
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Ett seminarium som tar upp lärdomar från kommuners pågående arbete med innovationsprojekt, men också metodik som kan användas som stöd för att utveckla förmågan att leda för innovation.
  2019

  AI-nätverk – lärdomar och reflektioner

  4 oktober, 2019 09:0010:30
  • Arrangör: Tillväxtverket
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Förväntningarna på tillgänglighet, service och innovation i offentlig sektor ökar. Artificiell intelligens (AI) hjälper oss att utveckla verksamheten och tänka om och tänka nytt. För att lyckas behöver vi samarbeta och lära av varandra. Vilka spaningar har vi gjort inom vårt nätverk? Vilka ämnen har vi diskuterat? Vad bör man tänka på när man startar ett nätverk?
  2019

  Hur kan vi på normerande/tillsynande myndigheter arbeta med innovation?

  4 oktober, 2019 10:0011:30
  • Arrangör: Socialstyrelsen, Finansinspektionen
  • Ort: Stockholm
 • Övrigt
 • Hälsa sjukvård
 • Välkommen till ett interaktivt seminarium med fokus på erfarenhetsutbyte för att främja innovation i socialtjänst och hälso- och sjukvård. För dig som arbetar på Socialstyrelsen eller en av myndigheterna inom rådet för styrning med kunskap.
  2019

  Hur förbättrar vi möjligheterna för utrikes födda kvinnor att komma in på arbetsmarknaden?

  4 oktober, 2019 11:0014:00
  • Arrangör: Region Skåne, Västra Götalandsregionen
  • Ort: Göteborg
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Integration
 • Regional utveckling
 • Seminariet sker inom ramen för Region Skånes ESF projekt Kom in!- Mentorskapsprogram för utrikes födda kvinnor med akademisk examen och i samarbete med Västra Götalandsregionen.
  2019

  Hack 4 Gävle Pre Party- 24 h Hackaton

  4 oktober, 2019 12:005 oktober, 2019 12:00
  • Arrangör: Future Position X
  • Ort: Gävle
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Kom och var med på ett dygnslångt Hackaton i Gävle där vi försöker hitta lösningar på en aktuell samhällsutmaning med hjälp av öppna data. Du som deltar får gärna ha programmeringskunskap men det är inget krav, då ni inom laget bidrar med olika kompetenser.
  2019

  Kompetensförsörjning som främjar innovation

  4 oktober, 2019 12:0014:30
  • Arrangör: Vinnova, Arbetsgivarverket
  • Ort: Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Styrning och ledning
 • Lunchföreläsning + workshop om hur statliga myndigheter kan använda kompetensförsörjning för att främja innovation.
  2019

  Helsingborg sammanfattar och reflekterar över veckan som gått

  4 oktober, 2019 12:1012:50
  • Arrangör: Helsingborgs stad
  • Ort: Helsingborg
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Välkommen på lunchföreläsning på Hbg Works! Dela genom att besöka Hbg Works eller via livestreaming. Sist ut för veckan ägnar vi åt att sammanfatta och reflektera över veckan som gått.
  2019

  Innovation and complex system challenges

  4 oktober, 2019 12:3016:00
  • Arrangör: Naturvårdsverket - Swedish Environmental Protection Agency
  • Ort: This session is fully booked!
 • Workshop
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • How do you manage complex system challenges? How do you do new things that create value and effect in society? The Swedish Environmental Protection Agency will give examples of ongoing work and give a short master class in different methods and tools.
  2019

  Inspirationsdagar Östra Göteborg – dag 5 – Hur gör vi nu?

  4 oktober, 2019 14:0016:30
  • Arrangör: Östra Göteborg, Göteborgs Stad, AllAgeHub
  • Ort: Göteborg
 • Öppet hus
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Vad har en duschrobot, en terapikatt och en digital dagbok gemensam? Alla är produkter som kan underlätta vardagslivet för personer med funktionsvarationer. Dessutom kan dessa produkter och många fler testas under en spännande inspirationsvecka i Östra Göteborg.
  2019

  Pristutdelning “Lätt att sprida”-priset och summering av Innovationsveckan

  4 oktober, 2019 14:3015:00
  • Arrangör: Innovationsveckan (SKL & Vinnova)
 • Övrigt
 • Vinnaren av "Lätt att sprida" - priset utses! Vi passar också på att summera Innovationsveckan från SKL:s studio i Stockholm.
  2019

  Hack for Heritage 2019

  4 oktober, 2019 17:006 oktober, 2019 14:00
  • Arrangör: Riksantikvarieämbetet, Kulturarvsinkubatorn
  • Ort: Visby
 • Övrigt
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa sjukvård
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Hack for Heritage är ett tillfälle för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Den 4-6 oktober möts vi i Visby, där Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad väntar full av verktyg för analogt och digitalt skapande.
  + Export Events