Arkiv – Innovationsveckan

Här kan du se redan genomförda aktiviteter från Innovationsveckan.

Laddar aktiviteter

Tidigare aktiviteter

aktiviteter Search and Views Navigation

Tema

Typ

Dag

Hur kan man delta

Föranmälan via

År

Tidigare aktiviteter

aktiviteter List Navigering

oktober 2021

IoT Hubb Skola – Livslångt Innovationsspecial

4 oktober, 2021 08:0009:00
 • Arrangör: RISE med samarbetspartners inom utbildningssektorn
 • Övrigt
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Det första avsnittet av Livslångt Innovationsspecial bjuder på en inblick i vad som händer i utforskandet av IoT (Internet of Things) i skolan. Katarina Pietrzak samtalar med Lars Lingman, projektledare och Jan Hylén, utbildningsanalytiker, om projektet IoT Hubb skola och tillsammans reder de ut vad innovation kring IoT i skolan kan vara.

  Sustainable Poetry – Barn och unga ger röst för en hållbar framtid

  4 oktober, 2021 08:0017:00
  • Arrangör: Sustainable Poetry
 • Utbildning
 • Öppet hus
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vi uppmärksammar demokratin 100 år i Sverige med en hållbar poesiutmaning! Sustainable Poetry bjuder in barn och unga, pedagoger, lärare och bibliotekarier till en digital aktivitet som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Temat är demokrati - med fokus på barns och ungas tankar om och för demokratins utveckling och framtid.

  pontus test

  4 oktober, 2021 08:0017:00
  • Arrangör: ase
 • Workshop
 • Näringslivsutveckling
 • asdf

  Morgonfika: Vad kan tjänstedesign göra för att minska digitalt utanförskap?

  4 oktober, 2021 08:1508:50
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • I internetstiftelsens delrapport Digital utanförskap från 2020 står det att närmare 6 procent av svenskarna lever i digitalt utanförskap. Det betyder att de sällan eller aldrig använder internet. Detta är en samhällsutmaning som berör oss alla, inte minst är digital delaktighet viktig för demokratin.

  Öppet hus – innovationsförmåga i kommuner

  4 oktober, 2021 08:3009:00
  • Arrangör: SKR och kommuner i projektet Innovationsförmåga i kommuner
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Innovation - vad betyder det egentligen i kommunal verksamhet och hur ska man som medarbetare driva utveckling och förnyelse. Vi tror att en del av lösningen handlar om att få hjälp och inspiration från kollegor i andra kommuner. Öppet hus är till för dig som vill hitta kommunkompisar för utbyte och inspiration.

  Innovativa arbetssätt och inkluderande måltidsupphandling

  4 oktober, 2021 09:0010:00
  • Arrangör: Formas, Blue Food, SustAinimal, PAN Sweden
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Juridik, budget, folkhälsa – det är mycket att ta hänsyn till när livsmedel och måltider ska upphandlas. Men hur kan man som chef eller tjänsteperson i offentlig sektor få syn på och lyfta fram de mervärden som upphandlingen kan ge? Hur skapar man sig helhetssyn och arbetssätt som gör att fler mål kan nås än de som handlar om pengar?

  Världens Största Workshop: Innovationslabb

  4 oktober, 2021 09:0010:00
  • Arrangör: Yesbox Göteborg, GovTech Sweden, Framtidenkoncernen, Vocean, Drivhuset Göteborg
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Demokrati
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Introduktion Världens Största Workshop. Vår utmaning: Hur gör vi Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered till världens bästa plats för barn och unga? Nu är DU inbjuden av att vara med på vårt innovationslabb under veckan.

  Innovationer i Borås, en helt ny praktik

  4 oktober, 2021 09:0009:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Carola Samuelsson, projektledare på Innovationsplattform Borås, berättar om innovationsplattformens resa, utmaningar och förhoppningsvis framtid. Är innovation en plötslig idé - en glödlampa som tänds? Eller föds innovation fram genom idogt arbete, blod, svett och tårar? Är tillit och innovationer på samma våglängd?

  Innovation är ett måste för att klara framtida välfärdsutmaningar!

  4 oktober, 2021 09:0010:00
  • Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, Adda- ett företag inom SKR i samarbete med Svenska ESF-rådet
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Balans mellan effektivitet och innovation är ett måste för att öka den digitala förmågan. Men oftast vänder vi inåt och effektiviserar våra redan befintliga processer. Detta måste vi ändra på! Bli därför inspirerad av hur Huddinge kommun, Linköpings kommun och Västra Götalandsregionen jobbar med innovation för att öka den digitala förmågan.

  KTH Innovation Readiness Levels – från innovationsstöd till offentlig upphandling

  4 oktober, 2021 09:0010:00
  • Arrangör: KTH Innovation, DigitalWell Ventures, Karlstad kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Att utveckla och utvärdera nya idéer, vare sig det är för offentlig sektor eller som innovationsstödajnde verksamhet, kan underlättas med rätt verktyg. Hör om modellen KTH Innovation Readiness Levels® som har utvecklats av KTH Innovation och hur det nu används på nya sätt.

  Gemensam kraft för ett klimatneutralt Höga Kusten.

  4 oktober, 2021 09:3010:00
  • Arrangör: Härnösands kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • I Härnösand startar vi upp innovationsveckan med ett digitalt samtal som tar avstamp i Härnösands tillväxtstrategi med särskilt fokus på gemensam kraft för att nå ett klimatneutralt Höga Kusten till år 2030.

  Hur kan skolor bidra till minskat matsvinn i hela samhället?

  4 oktober, 2021 10:0011:00
  • Arrangör: Chalmers Industriteknik, Härryda kommun, Academedia, Ester Mosessons Gymnasium, Lilla Holms förskola
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Presentation av resultat och lärdomar från tester i Resvinn där vi räddat matsvinn från butiker och grossister i både servering och hemkunskapsundervisning och testat olika sätt att utbilda elever i att minska svinnet hemma.

  Från budget till verklighet – Hur får vi det att hända?

  4 oktober, 2021 10:0012:00
  • Arrangör: Stockholms stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • I kommunens budget framkommer tydligt att vi ska vara mer innovativa och utveckla verksamheten med fokus på dem vi är till för. Vi ska samverka, samarbeta och nå våra mål på mest effektiva sätt. Detta betyder förnyelse och förändring, förändringsarbete och förändringsledning i kombination med ett aktivt medarbetarskap. Hur gör vi detta?

  Verklighetslabbet – projekt och samverkan i praktiken

  4 oktober, 2021 10:0011:00
  • Arrangör: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Verklighetslabbet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Verklighetslabbet är en unik arena för samskapande mellan äldre, anhöriga, personal, entreprenörer, studenter och forskare. Testbädden startade som ett projekt finansierat av Vinnova och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 2017. Årsskiftet 2019/2020 blev Verklighetslabbet en permanent verksamhet.

  Vi sätter kunskap i rörelse – Genom samarbete kan vi skapa ett bättre samhälle!

  4 oktober, 2021 10:0014:45
  • Arrangör: Linnéuniversitetet
  • Ort: Kalmar
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Öppet hus
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur tar jag del av aktuell kunskap om samhällets utmaningar? Hur bidrar jag med mina erfarenheter så att vi kan utveckla verktygen tillsammans? Hur gör jag för att samarbeta med Linnéuniversitetet? Du som arbetar med, i eller kring någon av de utmaningar som samhället idag står inför, du är viktig i diskussionerna.

  Kommunernas framväxt och utmaningar

  4 oktober, 2021 10:0010:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Niklas Karlsson, Riksdagsledamot och före detta ordförande för Kommunutredningen, presenterar Kommunutredningens slutsatser och förslag på strategier för att klara av välfärdsuppdraget.

  Innovationsupphandling, hur då?

  4 oktober, 2021 10:0011:30
  • Arrangör: Region Sörmland Utvecklingsenheten
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Föredrag och samtal om innovationsupphandling och/eller inköp i innovation och utvecklingsprocesser.

  Behovsanpassad tömning av sopkärl – en optimering för miljön och ekonomin

  4 oktober, 2021 11:0012:00
  • Arrangör: SSAM, Bintel
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Ta del av det utvecklingsarbete som påbörjats i Växjö för att optimera tömningen av sopkärl i flerfamiljsbostäder.

  Gränsöverskridande samarbete – smärtsamt nödvändigt

  4 oktober, 2021 11:0011:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Doktoranden Heiti Ernits från RISE kommer att diskutera de utmaningar och möjligheter som gränsöverskridande samarbete innebär. Heiti kommer att utgå från teori och praktiska exempel. Vidare kommer några relevanta strategier presenteras som kan rusta organisationer och ledare för gränsöverskridande samarbete.

  Göteborg – Sveriges innovationsmotor: Hur stärker och utvecklar vi FoU-satsningar i Västsverige?

  4 oktober, 2021 11:3012:45
  • Arrangör: Business Region Göteborg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Västra Götaland står för en tredjedel av Sveriges samlade privata FoU-investeringar. En stor del hamnar i Göteborgsregionen och har på så sätt förvandlat Göteborg från industristad till landets innovationsmotor. Vad gör att företagen väljer att satsa just i Västsverige? Hur vi kan stärka och utveckla förutsättningarna för FoU-investeringar?

  #InnovationsveckanKronoberg – Innovationskraft för ett bättre samhälle

  4 oktober, 2021 12:3015:00
  • Arrangör: Videum Science Park, Almi, Verklighetslabbet i Region Kronoberg
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Vår tids samhällsutmaningar är många och komplexa. Ingen organisation eller aktör kan ensam lösa dem! Men vad händer om vi frisätter innovations- och omställningskraften gemensamt? Kan näringsliv, offentlig sektor, akademin och civilsamhället göra bra saker tillsammans? Och hur gör man för att katalysera den kraft vi kan åstadkomma gemensamt?

  Digitala Görel höjer innovationsnivån

  4 oktober, 2021 13:0013:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Verksamhetsutveckling med stöd av ny teknik skapar förutsättningar för att göra enklare förbättringar i vardagen och det ger oss även möjlighet att förverkliga radikala idéer.

  Utfallsfinansiering – en metod för bättre välfärd och ökad omställningstakt?

  4 oktober, 2021 13:0014:00
  • Arrangör: Vinnova, RISE och SKR
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Många vill arbeta med främjande och förebyggande insatser och det sker kontinuerlig social innovation på området. Men hur kan vi öka takten och få ett mer långsiktigt hållbart arbete? Vilken potential har så kallad utfallsfinansiering för att stärka Sveriges förmåga till förflyttning som välfärdsnation?

  #Innovationsveckan Kronoberg – Grön rehabilitering med djur- och naturbaserad aktivitet för unga vuxna hemmasittare

  4 oktober, 2021 13:0014:00
  • Arrangör: Region Kronoberg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Nya möjligheter när vården möter gården! Djur och natur hjälper unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och social isolering att komma vidare i livet. Ett innovativt projekt med samverkan mellan region, kommun och försäkringskassa.

  Innovation som bidrar till påskyndad etablering för nyanlända

  4 oktober, 2021 13:0014:00
  • Arrangör: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Socialförvaltningen Stockholms stad, Syriska föreningen och Länsstyrelsen
 • Seminarium/föreläsning
 • Öppet hus
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • I Hässelby-Vällingby har innovativa arbetssätt använts för att påskynda nyanländas etableringsresa. Bland annat genom informationsdiskar som främjar socialt nätverksbyggande samt genom en ny rutin för tidig inskrivning i förskola.

  Borås 400 år – Jubileum som katalysator för utveckling

  4 oktober, 2021 13:0013:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Fredrik Beckman, konstnärlig ledare för Borås 400-årsjubileum ska prata utifrån kommunikationskonceptet "Snyggare, modernare och i större kostym - Jubileum som katalysator för utveckling."
  Fullbokad

  Innovationslabb: Samverka och jobba med mobilitetsfrågan i Umeå

  4 oktober, 2021 13:0016:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen Social Progress Innovation Sweden - Umeå kommun och RISE
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vi vill främja umebornas - hållbara mobilitet - möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå och det ska kunna ske så effektivt, snabbt, säkert och miljövänligt som möjligt! Men hur ska vi göra det? Hur etablerar man nya sätt att planera för mobilitetslösningar med innovationshöjd?

  Innovationsupphandlingsarenan – en samlingsplats för att öka Sveriges innovationskraft och driva på utvecklingen till en hållbar omställning

  4 oktober, 2021 13:3013:45
  • Arrangör: Upphandlingsmyndigheten
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Genom att arbeta tillsammans kan offentliga organisationer upphandla innovativa lösningar som gör det snabbare och enklare att kommersialisera forskning och innovation för att bidra till ökad välfärd, näringslivets konkurrenskraft och samhällets omställning för att nå målen i Agenda 2030.

  Sänkta trösklar för innovationsupphandling

  4 oktober, 2021 14:0015:00
  • Arrangör: Vinnova i samarbete med Upphandlingsmyndigheten
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Sverige står inför en mängd akuta samhällsutmaningar. Offentlig sektor behöver hållbara och innovativa lösningar för att klara sitt uppdrag och måste efterfråga dessa nya lösningar från marknadens aktörer. Det gör att innovationsupphandling är ett av de verktyg som behövs för att främja utveckling och spridning.

  Kan vi möta svenska städers behov av digital infrastruktur via nordamerikanska lärdomar?

  4 oktober, 2021 14:0015:30
  • Arrangör: Drive Sweden-projektet DigInfra, NOSAD
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Behovet av och förutsättningarna för att bygga digital infrastruktur kan se väldigt olika ut. Men inom ett standardarbete som letts av Open Mobility Foundation har flera nordamerikanska städer i öppet samarbete med privata aktörer lyckats skapa en kärna för digital infrastruktur, vilken idag används i bland annat Chicago, Los Angeles och Stockholm.

  Ta bussen med oss! Följ med på en innovativ resa om rätten till sitt liv

  4 oktober, 2021 14:0014:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Integration
 • Jämlikhet
 • Verksamhetsövergripande
 • Emma Lingefelt, strateg i mänskliga rättigheter för Borås Stad, inspirerar och utmanar till eftertanke och omtanke. Vad är en mänsklig rättighet och vad har det med innovation att göra?

  Örnsköldsviks omvärldsanalys – ett medskapande exempel

  4 oktober, 2021 14:0015:00
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Örnsköldsvik kommun bygger sin omvärldsanalys underifrån och genom medskapande.

  Innovationsarbetets utmaningar

  4 oktober, 2021 15:0015:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vilka är de stora utmaningarna med att etablera tjänstedesign i Göteborgs Stad?

  Borås DNA – 200 år i fokus

  4 oktober, 2021 15:0015:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Integration
 • Jämlikhet
 • Samhällsbyggnad
 • Fredrik Hjelm arbetar sedan drygt 20 år tillbaka som Stadsantikvarie och numera även som biträdande Stadsarkitekt i Borås Stad och har i de rollerna byggt upp en gedigen kunskap om stadens utveckling genom historien.

  E-kampen – testa, träna och tävla i entreprenörskap!

  4 oktober, 2021 15:0016:00
  • Arrangör: E-kampen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • Skola och utbildning
 • Hur kan vi vara med stärka eleverna drivkraft och motivation? E-kampen är ett kostnadsfritt utbildningskoncept som vänder sig till åk 7-9 där eleverna får möjlighet att utveckla sina drivkrafter, idéer och sin kreativitet. Kom med och lyssna till hur E-kampen fungerar och hur ni skulle kunna jobba med det på din skola!

  Hur ska offentlig sektor möta 2000-talets utmaningar?

  4 oktober, 2021 16:0016:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • I detta pass ger Klas Danerlöv från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ett historiskt perspektiv på offentlig förvaltnings förmåga till utveckling och förnyelse.

  Sustainable Poetry – Barn och unga ger röst för en hållbar framtid

  5 oktober, 2021 08:0017:00
  • Arrangör: Sustainable Poetry
 • Utbildning
 • Öppet hus
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Vi uppmärksammar demokratin 100 år i Sverige med en hållbar poesiutmaning! Sustainable Poetry bjuder in barn och unga, pedagoger, lärare och bibliotekarier till en digital aktivitet som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Temat är demokrati - med fokus på barns och ungas tankar om och för demokratins utveckling och framtid.

  Förnyelse och innovation i skolan – Livslångt Innovationsspecial

  5 oktober, 2021 08:0018:00
  • Arrangör: RISE med samarbetspartners inom utbildningssektorn
 • Övrigt
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Skolutveckling är i ständigt pågående och det investeras stora belopp i skolans digitala transformation och förändring. Men hur tar vi detta ett steg till? Hur kan skolans förmåga till förnyelse stärkas? Och vad innebär det för ledarskapet?

  Demokratilabb – En strategi för hur unga blir del av lösningen till de viktiga framtidsfrågorna

  5 oktober, 2021 08:3010:00
  • Arrangör: Malmöakademin, Ludvika kommun, Rädda Barnen
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur kan unga på riktigt bli delaktiga i att formulera utmaningarna och arbeta fram lösningar tillsammans med tjänstemän och politiker?

  Vehicle-2-Grid i Umeå: hur e-mobilitet accelererar konvergensen mellan stadsplanering och energisystem.

  5 oktober, 2021 08:3009:30
  • Arrangör: Umeå kommun, SWECO, ABB
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Visste du att en bil står parkerad 95 procent av dess liv? Vad skulle hända om man skulle nyttja el-bilar under den tiden för att lagra el och hjälpa till med omställningen till ett mer hållbart energisystem?

  Informationsdriven vård

  5 oktober, 2021 08:3009:30
  • Arrangör: AI Sweden
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Välkommen till ett webinarium där medförfattare berättar om den nya boken “En handbok för informationsdriven vård” och delar med sig av sina erfarenheter.

  Så händer en innovation!

  5 oktober, 2021 08:3009:15
  • Arrangör: Värmdö kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Välkommen på ett frukostseminarium med Malin Sträng på Värmdö kommun, initiativtagare till innovationsprojektet Drönargränser. Drönargränser är ett nytt innovativt och snabbare sätt att mäta in fastighetsgränser med hjälp av drönare. Malin berättar hur innovationen gick från problem, via "galen" idé till ett projekt som faktiskt fungerar.

  Utblick – inblick: spaningar kring framtidens Halland

  5 oktober, 2021 08:3009:30
  • Arrangör: Halland Tech Week, High 5, Region Halland
  • Ort: Varberg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Anna Petersson från HighFive och Erik Behm från Invest in Halland guidar oss genom invigningen av Halland Tech Week där vi inledningsvis får lyssna till Radar Group om rådande och framtida tekniktrender.

  Civic tech demodag

  5 oktober, 2021 09:0012:00
  • Arrangör: Vinnova, Civic Tech Sweden
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Utställning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Civic tech är digitala lösningar som kan göra det offentliga mer öppet och transparent, där medborgare kan vara både medskapare och behovsägare. Med andra ord – teknik för samhällsnytta. Vinnova har finansierat 14 civic tech projekt. Nu är det dags för rapportering - och du kommer få träffa alla projekten!

  Smart värmeoptimering i fastigheter – Så optimerar Växjö på en ny nivå

  5 oktober, 2021 09:0010:00
  • Arrangör: Vöfab, Godahus, Winniio
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Ta del av det banbrytande innovationsarbetet som pågår i Växjö för att optimera värmetillförseln i fastigheter på en helt ny nivå, med energibesparing som resultat.

  Har vi en klimatpolitik som främjar innovativa lösningar?

  5 oktober, 2021 09:0010:00
  • Arrangör: Innovationsföretagen, Tillväxtanalys
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Klimatutsläppen minskar alltför långsamt. Företagen är nyckelaktörer om vi ska klara av att uppnå klimatmålen. Men de behöver rätt förutsättningar som uppmuntrar till nytänkande - politiken får inte vara ett hinder. Har vi en klimatpolitik som främjar innovativa lösningar?

  Stora Sociala Företagsdagen

  5 oktober, 2021 09:0015:00
  • Arrangör: Coompanion, Mikrofonden, Västra Götalandsregionen, Skoopi, Studieförbundet Vuxenskolan, CSR Västsverige
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till en unik dag med och för sociala företag, det offentliga och den sociala ekonomins aktörer. Årets konferens bjuder på inspirerande talare och seminarier om nutidens utmaningar med fokus på delaktighet, hållbarhet och demokrati.

  Liveintervju med Fredrik Johansson, delägare FoV Fabrics

  5 oktober, 2021 09:0009:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Som delägare, styrelseordförande och affärsutvecklare på FOV Fabrics arbetar Fredrik Johansson med både tekniska lösningar, hållbar utveckling och människans roll i hållbar utveckling.

  Årets INNOVATION och Årets bästa IMPLEMENTERING

  5 oktober, 2021 09:0010:00
  • Arrangör: Region Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Öppet hus
 • Hälsa sjukvård
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • VÄLKOMNA till presentation av de nominerade för Region Stockholms INNOVATIONSFONDs PRIS; ÅRETS INNOVATION och ÅRETS BÄSTA IMPLEMENTERING. Ta del av intressanta innovationsprojekt och rösta på dina favoriter!

  Toppledarsamtal – Hur kan vi skapa förutsättningar för innovation?

  5 oktober, 2021 10:0011:30
  • Arrangör: Vinnova, DIGG, Upphandlingsmyndigheten, SKR
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Välkommen till årets Toppledarsamtal! Möt fyra engagerade ledare och deras tankar och idéer hur vi kan skapa förutsättningar för innovation. Samtalet sker med ledare för Vinnova, Upphandlingsmyndigheten, DIGG och SKR.

  E-tjänsten Nollvision undernäring

  5 oktober, 2021 10:0010:45
  • Arrangör: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Nollvision undernäring är en e-tjänst och app för att stimulera matlust och matglädje med information, tips och råd anpassade för äldre med nedsatt aptit. Mycket bilder och korta texter gör innehållet enklare och roligare.

  Webbshop för inflyttare

  5 oktober, 2021 10:0010:45
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun/nätverket Jobba & Lev i Örnsköldsvik
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • "Shoppa ditt Örnsköldsvik" - ny webbshopsliknande tjänst som hjälper den som är intresserad av att flytta hit.

  Löser cirkulär ekonomi miljöfrågorna?

  5 oktober, 2021 10:0010:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Alla pratar om cirkulär ekonomi. Vad är det egentligen? Och vad är skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi? Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås och ledamot av Expertgruppen Normskifte till cirkulär ekonomi under Delegationen för cirkulär ekonomi, reder ut och förklarar.

  Bygga hus av hus – hur går det till i praktiken?

  5 oktober, 2021 10:0011:30
  • Arrangör: Innovationsprogrammet RE:Source
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Stora materialvärden finns lagrade i våra hus och byggnader. Befintliga byggnader måste börja ses som en resurs att räkna med vid framtida byggnation om vi ska klara att kraftigt minska vårt behov av nya material och anpassa oss till planetens gränser.

  Skogs Wifi- en innovativ mötesplats

  5 oktober, 2021 10:0010:30
  • Arrangör: Härnösands Kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • Härnösands kommun satsar på skogs-wifi för att uppmuntra kontorsarbete och möten ute i naturen.

  The State of Local Infrastructure Investment in Europe

  5 oktober, 2021 10:3011:00
  • Arrangör: Europeiska Investeringsbanken
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Municipalities account for 45% of all public investment – a key partner in Covid recovery, climate change and digitalisation efforts. Peter McGoldrick, Senior Economist, at the European Investment Bank will present a recent survey of 685 European municipalities spending and investment priorities.

  Återbruk skapar nya aktörer och affärer

  5 oktober, 2021 10:4513:15
  • Arrangör: Vetenskapshuset i Markaryd
  • Ort: Markaryd
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Återbruk skapar nya affärer och aktörer!

  Att skapa förutsättningar för digital innovation inom offentlig förvaltning

  5 oktober, 2021 11:0016:30
  • Arrangör: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Välkommen på en minikonferens där vi på DIGG delar med oss av erfarenheter och tips i arbetet med digital innovation inom offentlig förvaltning.

  Innovationsrådgivning i Samverkan – Tillsammans kan vi mer

  5 oktober, 2021 11:0012:00
  • Arrangör: Region Västmanland Innovation, MISTEL - Västerås Stad, Robotdalen, ALMI, Mälardalens Högskola
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Träffa nätverket som verkar för att skapa bra förutsättningar för idébärare och företag som har lösningar på utmaningar inom vård- och omsorgssektorn.

  Textile Fashion Center – innovation tillsammans

  5 oktober, 2021 11:0011:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Git Guldare, Centrumledare för Textile Fashion Center, berättar om att åstadkomma Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode.

  Senseable Stockholm Lab day event 2021

  5 oktober, 2021 11:3014:00
  • Arrangör: Senseable Stockholm Lab
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • I samband med Senseable Stockholm Lab Week, som pågår parallellt med innovationsveckan anordnas en officiell dag för samarbetet mellan KTH, MIT, Stockholms Handelskammare och Stockholms stad.

  Göteborg – Sveriges innovationsmotor: Gothenburg Green City Zone testar framtidens utsläppsfria transportsystem. Här och nu.

  5 oktober, 2021 11:3012:15
  • Arrangör: Business Region Göteborg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030. Vi pratar om ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem, och det kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans.

  API lunchworkshop x 2

  5 oktober, 2021 12:1012:50
  • Arrangör: API1st, Allmännyttans digitaliseringsinitiativ, 46elks
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Har du många gånger befunnit dig i möten med IT-avdelningen där du känner dig lite bortkommen och nickar för att alla andra verkar förstå? Det är nog en känsla som många kan känna igen sig i och det är dags att bryta det tabut en gång för alla! 5/10 och 8/10 kör vi!

  InnovationsveckanKronoberg – Lunchklubben med Verklighetslabbet, samtal om tilltag i Kronoberg

  5 oktober, 2021 12:1512:45
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg
 • Övrigt
 • Kultur och fritid
 • Regional utveckling
 • Allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa. För att nå ungdomar där de är har ungdomsmottagningen i Ljungby satsat på närvaro i sociala medier som Tiktok och Instagram och en podd. Resultatet blev "Lilla podden om Livet". Nu prisas de för sitt innovativa sätt att arbeta med digitala verktyg och årets nytänkare.

  Hur realiserar Trafikverket våra strategiska målsättningar och driver utveckling och innovation via affären?

  5 oktober, 2021 12:3013:30
  • Arrangör: Trafikverket
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • Trafikverket är Sveriges största offentliga beställare inom väg och järnväg. Vårt samarbete med leverantörsmarknaden är viktig och gör det möjligt att via affärerna stimulera marknaden att utvecklas och leverera det samhället behöver. Välkommen till en inspiration, praktiska exempel och en öppen dialog om utveckling och innovation via affären.

  Innovation som bidrar till att fler barn och unga ökar närvaron i skolan

  5 oktober, 2021 13:0014:00
  • Arrangör: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Stockholms stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Skola och utbildning
 • Med goda resultat fick barn, unga och deras vårdnadshavare stöd av skolsocionomer för ökad skolnärvaro, men skolsocionomerna ville att fler barn och unga skulle få möjlighet till stödet. Därför genomfördes nytänkande förändringar som gav nya resultat.

  Hej Sveriges innovationsledare (även självutnämnda)! Kom och upptäck dina förmågor med oss. Är du en idébärare, -förare eller -röjare?

  5 oktober, 2021 13:0013:45
  • Arrangör: Uppsala kommun, Helsingborg stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Vi välkomnar nybörjare och proffs att reflektera kring attityder och beteenden för innovation. Tillsammans med innovationsforskare och nio kommuner, utvecklar Helsingborg stad och Uppsala kommun ett lärstöd för nytänkande i vardagen. Kom, det blir kul :)

  Tillsammans på väg mot klimatneutrala städer – Viable Cities och Klimatkontrakt 2030

  5 oktober, 2021 13:0014:00
  • Arrangör: Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för hållbara, klimatneutrala städer
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Viable Cities Klimatkontrakt 2030 ska ge muskler till klimatomställningen i städer. Det första kontraktet signerades 2020 av nio städer och fyra myndigheter. Nu arbetar vi tillsammans med över 20 städer och kontraktet ska signeras igen, men med vässade åtaganden – allt för att snabba på omställningen. Men hur fungerar det egentligen?

  Sweden API Award

  5 oktober, 2021 13:0013:40
  • Arrangör: API1st, Allmännyttans digitaliseringsinitiativ
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Övrigt
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • API 1st instiftar Sweden API Award för att uppmärksamma utmärkta API:er. Sveriges bästa API ska vara till nytta för mänskligheten, lättanvänt, säkert, byggd med integritet och på öppen teknik

  Vad kan grundskolan lära sig av skuggutbildning?

  5 oktober, 2021 13:0013:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Skola och utbildning
 • Fredrik Zimmerman, lektor i barn och ungdomsvetenskap vid Sektionen för pedagogiskt arbete på Högskolan i Borås föreläser om skuggutbildning och antipluggkultur.

  Digital Serviceinfrastruktur – En nyckel till en blomstrande landsbygd

  5 oktober, 2021 14:0014:45
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun, Umeå Universitet och Bygdsam Nätradalen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • För att stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling och tillväxt inom landsbygderna har Örnsköldsviks kommun, tillsammans med Umeå universitet, utvecklat en ny typ av öppen digital tjänsteinfrastruktur som gör det enkelt för medborgare, föreningar och näringsliv att själva utveckla och tillhandahålla nya bra tjänster i sina lokalsamhällen.

  Misstagen som gjorde mig till serieentreprenör

  5 oktober, 2021 14:0014:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Dennis Lénberg, medgrundare till bemanning och rekryteringsföretaget Effektiv och mediabyrån Adgrowth samt tidigare snowboardproffs inspirerar med berättelser om med och motgångar på sin resa i näringslivet.

  Innovation i konkurrens

  5 oktober, 2021 14:0015:00
  • Arrangör: Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, Vinnova
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Vi testar nya metoder för att driva innovation i konkurrens. Genom att kommunicera behov eller aktuella samhällsutmaningar brett stimuleras marknaden som helhet och möjliggör för flera lösningar.

  OmMej ger barnet en röst

  5 oktober, 2021 14:0014:45
  • Arrangör: OmMej
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • OmMej är ett socialt företag med en nyskapande idé som ger alla som arbetar med barn verktygen att förebygga psykisk ohälsa innan problem växer sig stora och kostsamma för både individ och samhälle. En app och ett användarstöd fångar upp barnets egna perspektiv och möjliggör att identifiera behov, mäta och utvärdera insatser och agera i samverkan.

  Från idé till verklighet – elvägsresan och att bygga innovationsplattformen Future by Lund

  5 oktober, 2021 14:3016:00
  • Arrangör: Future by Lund, Lunds Kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Klimat, resurskris, och urbanisering skapar mycket stora behov av nya lösningar. Vi behöver samverkan mellan tekniska och icke tekniska system. Lösningarna finns i mellan rummen och de kanske saknar ägare Så mycket, så osäkert – men så många möjligheter.

  Så upphandlar du för innovation

  5 oktober, 2021 15:0016:00
  • Arrangör: Växjö kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Att upphandla för innovation inom Lagen för offentlig upphandling (LOU) är fortfarande relativt ovanligt. I det här eventet ger Växjö kommun insikter från det pågående projektet Diaccess, där man tillämpar upphandling av innovationspartnerskap i praktiken.

  Innovationer i praktiken – Helsingborgs Stad delar med sig av sitt innovationsarbete

  5 oktober, 2021 15:0015:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Lisa Olsson, Innovationschef i Helsingborgs Stad, berättar om hur staden har arbetat med kultur, struktur och förmågor för innovation

  Sammantaget – Vad tar vi med oss från dagarna den 4e och 5e oktober?

  5 oktober, 2021 15:5016:15
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Under två dagar har vi nu lyssnat klokskap, blivit inspirerade, kanske har vi också blivit utmanade? Innovationer, utveckling och hållbarhet är inte enkelt. Så vad har vi hört? Vad tar vi med oss? Hur ser vi framåt i Borås Stad?

  Facilitera välfärd och möta invånarbehov med upphandling som verktyg – framgångsfaktorer och utmaningar

  6 oktober, 2021 08:0009:00
  • Arrangör: SKR, Upphandlingsmyndigheten, Tierps kommun, Karlskrona kommun, Skellefteå kommun, Eskilstuna kommun, Linköpings kommun, Malmö stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Ett upphandlingskonsortie av kommuner delar med sig av tankar och erfarenheter kring att upphandla nya digitala stöd innovationsfrämjande för att möta invånarbehov, både med och utan kommunen som mellanhand. Medverkar gör Niclas Brissmalm, Karlskrona, Mikaela Lindström, Tierp, Malin Bergvall, SKR och Maria Öhman Upphandlingsmyndigheten.

  Stoppa oseriösa från att delta i offentlig upphandling! Kapitel13 – Äntligen är lösningen här!

  6 oktober, 2021 08:0009:00
  • Arrangör: Evoluu AB
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Upphandlare är enligt lag skyldiga att utesluta anbudsgivare ur upphandling om de eller företrädarna själva begått vissa brott enligt Lagen om offentlig upphandling, 13 kapitlet. Men de får samtidigt inte ha tillgång till information från belastningsregistret. Sedan 2017 har denna paradox gäckat 4000 upphandlande organisationer Nu är lösningen här!

  Sustainable Poetry – Barn och unga ger röst för en hållbar framtid

  6 oktober, 2021 08:0017:00
  • Arrangör: Sustainable Poetry
 • Utbildning
 • Öppet hus
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vi uppmärksammar demokratin 100 år i Sverige med en hållbar poesiutmaning! Sustainable Poetry bjuder in barn och unga, pedagoger, lärare och bibliotekarier till en digital aktivitet som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Temat är demokrati - med fokus på barns och ungas tankar om och för demokratins utveckling och framtid.

  Innovation för kompetensförsörjning – Livslångt Innovationsspecial

  6 oktober, 2021 08:0019:00
  • Arrangör: RISE med samarbetspartners inom utbildningssektorn
 • Övrigt
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Kompetensförsörjning och kompetensmatchning står idag högt upp på agendan för många inom såväl offentlig sektor som näringslivet. Nya, mer effektfulla metoder och system krävs och digitaliseringens möjligheter väntar på att tas i anspråk.

  Medborgarna som medskapare i klimatomställningen – Klimatfrukost 14

  6 oktober, 2021 08:0509:00
  • Arrangör: Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för klimatneutrala och hållbara städer
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • I våras fick Anthesis i uppdrag av Viable Cities att utveckla en strategi för hur medborgare och civilsamhället kan engageras som medskapare i stadens framtid. Genom bland annat workshops och intervjuer har Anthesis samlat in information som analyseras och nu resulterar i rekommendationer om en möjlig väg framåt.

  Morgonfika: Hur kan Minecraft användas som prototypverktyg för att öka tryggheten i samhället?

  6 oktober, 2021 08:1508:50
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Invånarinvolvering
 • Kultur och fritid
 • Samhällsbyggnad
 • Minecraft är ett spel som går ut på att bygga din värld med block och uppleva den med andra online. Lite som att bygga med Lego fast i datorn och med oändligt med klossar. Det finns många imponerade exempel på byggverk i Minecraft, alltifrån kända byggnader till hela städer. Men det är inte det vi ska fokusera på här!

  Experimentera tillsammans! Så löser vi felaktig läkemedelsanvändning med policylabb

  6 oktober, 2021 08:3009:30
  • Arrangör: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sveriges Apoteksförening
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Felaktig läkemedelsanvändning är en samhällsutmaning som både kostar stora summor och orsakar onödigt lidande. Myndigheten TLV och apoteksbranschen samarbetar i ett policylabb om farmaceutiska tjänster på apotek med målet att lösa utmaningen. Ta del av våra bästa lärdomar och tips kring policylabb och innovation kring stora samhällsutmaningar!

  EU-finansiering av ett utvecklingsprojekt – hur gör man?

  6 oktober, 2021 08:3010:00
  • Arrangör: Växjö Kommun, Region Kronoberg, Energikontor Sydost, Linnéuniversitetet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Har din organisation utvecklingsprojekt med finansieringsbehov? I detta event har vi samlat experter med stor erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete med stöd av EU-finansiering, redo att ge dig insikter. Vad kan man söka för, vart vänder man sig, hur ska man tänka som organisation?

  Impact investeringar – Hur utvecklar vi det sociala investeringslandskapet i Sverige?

  6 oktober, 2021 08:3010:00
  • Arrangör: Mötesplats Social Innovation, The Swedish National Advisory Board for Impact Investing, Malmö stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Mötesplats Social Innovation bjuder tillsammans med Malmö stad och The Swedish National Advisory Board for Impact Investing (NAB) in till ett webbinarium onsdagen den 6 oktober kl. 08:30-10:00 med fokus på frågeställningarna: vad är impact investeringar och hur kan vi utveckla det sociala investeringslandskapet i Sverige?

  Innovationsledning – vad är det och varför är det viktigt?

  6 oktober, 2021 08:4510:00
  • Arrangör: SIS (Svenska Institutet för Standarder) och SIS/TK 532 Innovation Management
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Frukostföreläsning med SIS VD, Annika Andreasen, och experter från SIS/TK 532 Innovation Management.

  Kista Data Day

  6 oktober, 2021 09:0015:00
  • Arrangör: Senseable Lab/ KTH/ MIT/ Ericsson/ Stockholm Stad/ kommunala innovationsnätverket mellan kommuner i Stockholms län
  • Ort: Kista
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Kl 9:00-12:00: Data Day med Senseable Stockholm lab (inbjudan, slutet fysiskt event). Kl 13:00-15:00: Hur bidrar testbäddar till innovationsarbetet? Kommunala innovationsnätverket bjuder in till ett öppet digitalt event.

  Smart Snöröjning till frukost

  6 oktober, 2021 09:0010:00
  • Arrangör: Bron Innovation, Mittuniversitetet, Ånge kommun, Örnsköldsviks kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • Att ploga och halkbekämpa är inte svårt men det är svårplanerat och kostsamt. Att använda smart teknik, som IoT och AI, skulle kunna möjliggöra bättre planering, nya analysmetoder och verksamhetsutveckling av snöröjning och halkbekämpning i kommunerna.

  Testa verktyg för ansvarsfull teknikutveckling

  6 oktober, 2021 09:0017:00
  • Arrangör: Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet)
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Öppet hus
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Är ni teknikutvecklare och funderar över era insatser kring etik och hållbarhet? Då föreslår Komet att ni utforskar vårt verktyg i samband med årets innovationsvecka.

  Är byggbranschen så konservativ som det sägs?

  6 oktober, 2021 09:0009:45
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Ort: Kungsbacka
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Det har pågått en digitaliseringsprocess i över ett decennium i byggbranschen, vad har det fått för effekter i det vardagliga byggandet? Inom vissa områden har utvecklingen skenat iväg och i andra områden finns det fortfarande utvecklingsmöjligheter.

  Från fjärrstyrd flygtrafikledning till drönare i samhällets tjänst

  6 oktober, 2021 09:0010:00
  • Arrangör: LFV (Luftfartsverket) och Örnsköldsvik Airport
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Möt Gunnar Olsson, Forskningschef LFV, Robert Gyllroth, VD Örnsköldsvik Airport och Erik Cederberg, projektledare EDIS, LFV och ta del av beskrivningar och visualiseringar från forskningsprojekt i verkliga miljöer med realistiska förutsättningar.

  #innovationsveckan Kronoberg – Problemförståelse leder dig till rätt lösning

  6 oktober, 2021 09:1510:00
  • Arrangör: Innovationslänken, Videum Science Park, Linnéuniversitetet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Ofta läggs majoriteten av vår tid på att finna en lösning när vi egentligen borde fokuserat ännu mer på att identifiera rätt problem. Varför är det så viktigt och hur identifieras rätt problem? Du som deltar kommer här att få med dig tankesätt och modeller att tillämpa i den egna verksamheten.

  Upphandling i innovationsprocesser Region Sörmland

  6 oktober, 2021 09:1512:00
  • Arrangör: Region Sörmland Utvecklingsenheten, Mälardalens Högskola avdelningen för innovationsledning, Innovationsprogrammet
  • Ort: Eskilstuna
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Övrigt
 • Workshop om utmaningar och möjligheter med innovation och upphandling
  Inställd

  INSTÄLLT #InnovationsveckanKronoberg- Tänka Stort, vad ska man tänka på när man bygger företag

  6 oktober, 2021 09:3012:30
  • Arrangör: Företagsfabriken
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Utbildning
 • Näringslivsutveckling
 • Jonas Larsson kommer med tre av sina företagsresor som exempel visa på de mekanismer hindrar en att tänka stort och brytpunkter som man möter när man tänker och bygger företag. Hur skalar man upp? Vad betyder och framförallt innebär termerna ”life time value” och kundförvärvskostnad i praktiken?

  Ett par exempel på innovation från Helsingborg

  6 oktober, 2021 10:0010:45
  • Arrangör: Helsingborgs stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Vi delar med oss av några innovationscase som vi jobbar med just nu. Välkommen att lyssna, ställa frågor och komma med egna inspel!

  Nya arbetssätt för att hantera mänsklighetens största utmaning

  6 oktober, 2021 10:1010:30
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • För femte gången arrangeras Inspiration Borås. Temat för i år är inspirerande exempel på förändringsresor – på kort eller på lång sikt, då Borås Stad fyller 400 år. Inspiration Borås är Borås Stads egen kvalitetsmässa med föredrag av medarbetare för medarbetare. Här visar vi upp arbeten som vi är stolta över och lär av varandra över yrkesgränserna!
  Fullbokad

  Digital transformation och innovationer inom hälso- och sjukvård, miljö och arbetslivet

  6 oktober, 2021 10:1511:15
  • Arrangör: Linnéuniversitetet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Hur skapas enhetlighet utifrån innovativa metoder i samverkan med omgivande samhälle.

  Vikten av sociala relationer i integrationsprocessen

  6 oktober, 2021 10:4011:00
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Integration
 • För femte gången arrangeras Inspiration Borås. Temat för i år är inspirerande exempel på förändringsresor – på kort eller på lång sikt, då Borås Stad fyller 400 år. Inspiration Borås är Borås Stads egen kvalitetsmässa med föredrag av medarbetare för medarbetare. Här visar vi upp arbeten som vi är stolta över och lär av varandra över yrkesgränserna.

  Förändring på riktigt – hur gör ledare som lyckas?

  6 oktober, 2021 11:0011:50
  • Arrangör: Centrum för ledarskap i Småland, Linnéuniversitetet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur kan man som chef och ledare i praktisk handling få medarbetare delaktiga i ett nödvändigt förändrings- och innovationsarbete?

  Framtidens mobilitet – ett självkörande Halmstad

  6 oktober, 2021 11:0012:30
  • Arrangör: High 5
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Inspiration och diskussion, framtidsspaningar och visionära lösningar

  Hissa språket! – från uppmärksammat behov till språkverksamhet

  6 oktober, 2021 11:1011:30
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • För femte gången arrangeras Inspiration Borås. Temat för i år är inspirerande exempel på förändringsresor – på kort eller på lång sikt, då Borås Stad fyller 400 år. Inspiration Borås är Borås Stads egen kvalitetsmässa med föredrag av medarbetare för medarbetare. Här visar vi upp arbeten som vi är stolta över och lär av varandra över yrkesgränserna

  Göteborg – Sveriges Innovationsmotor: Cirkulärt byggande skapar nya affärsmöjligheter

  6 oktober, 2021 11:3012:15
  • Arrangör: Business Region Göteborg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad har som mål att bygga så fossilfritt som möjligt. Första projektet i innovationsprogrammet Hoppet, är ett led i att skapa förutsättningar för att nå Göteborgs Stads mål om att minska klimatpåverkan från bygg och anläggning i stadens regi med 90% till 2030.

  Stöd till anhöriga – från lagens BÖR till stadens VILL

  6 oktober, 2021 11:4012:00
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • För femte gången arrangeras Inspiration Borås. Temat för i år är inspirerande exempel på förändringsresor – på kort eller på lång sikt, då Borås Stad fyller 400 år. Inspiration Borås är Borås Stads egen kvalitetsmässa med föredrag av medarbetare för medarbetare. Här visar vi upp arbeten som vi är stolta över och lär av varandra över yrkesgränserna.

  Kreativa och affärsinriktade möten är grunden till smarta lösningar!

  6 oktober, 2021 12:0012:30
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun och RISE Processum
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Med den skogliga bioekonomin i fokus lyfter vi lyckade initiativ. Vi kommer att presentera framgångsrika aktiviteter och satsningar som givit stort värde för företagen regionalt, nationellt och internationellt.

  #InnovationsveckanKronoberg – Lunchklubb med Verklighetslabbet, samtal om innovativa tilltag i Kronoberg

  6 oktober, 2021 12:1512:45
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Vi samtalar om utmaningar, framgångar och svårigheter i regionala utvecklingsarbeten i Kronoberg.

  Kreativ marknadsdialog – en beprövad metod för att få in innovativa lösningar i offentlig upphandling

  6 oktober, 2021 12:1513:00
  • Arrangör: Openlab Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • I samarbete med våra offentliga partners har vi på Openlab utvecklat Kreativ marknadsdialog, en metod för mer innovativa upphandlingar. Nu erbjuder vi möjlighet för fler att lära sig använda metoden genom ett gratis informativt studiematerial - och möjlighet för våra partners att samverka med oss i nya uppdrag av Kreativ marknadsdialog.

  Den svenska innovationsnoden för cybersäkerhet

  6 oktober, 2021 13:0013:30
  • Arrangör: RISE AB
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Sverige behöver nya innovationer inom cybersäkerhet! Innovationsnoden skapar möjligheter till samverkan mellan alla typer av aktörer inom cybersäkerhet - hitta dina nya samverkanspartners med vår hjälp! Mer info på cybernode.se.

  Gammalt blir nytt : Driftsloggar ger verksamhetsvärde

  6 oktober, 2021 13:0014:00
  • Arrangör: Försäkringskassan
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Verksamhetsövergripande
 • I alla IT system finns driftsloggar. De kan användas på ett nytt sätt. Genom att arbeta avdelningsövergripande utifrån våra olika kompetenser och perspektiv har vi skapat ett sätt att generera verksamhetsvärde som bland annat kan användas till att identifiera bidragsbrott.

  Sommarjobbande innovatörer

  6 oktober, 2021 13:0013:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Göteborgs Stads sommarjobbare fick en utmaning och skulle ta fram lösningar med hjälp av användardrivna innovationsmetoder inom hållbarhetsområdet.

  Hur kan vi förändra medborgares resvanor?

  6 oktober, 2021 13:0014:00
  • Arrangör: Vinnova
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • Utan omfattande beteendeförändringar hos medborgare klarar vi inte de uppsatta klimatmålen. Välkomna till ett seminarium där vi diskuterar hur offentlig sektor kan arbeta för att människor ska förändra invanda resebeteenden.

  InnovationsveckanKronoberg – Sustaid – Samverkan för hållbara och innovativa lösningar i kris och katastrof – i Sverige, Europa & Världen runt

  6 oktober, 2021 13:0017:00
  • Arrangör: Företagsfabriken
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till en informationsträff om SUSTAIDs program som riktar sig till dig som har idéer, innovationer eller lösningar som kan bidra till minskad miljöpåverkan och som kan användas både nationellt och internationellt.

  Att växa med bibehållen kvalité och ökad kontroll

  6 oktober, 2021 13:0013:20
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • För femte gången arrangeras Inspiration Borås. Temat för i år är inspirerande exempel på förändringsresor – på kort eller på lång sikt, då Borås Stad fyller 400 år. Inspiration Borås är Borås Stads egen kvalitetsmässa med föredrag av medarbetare för medarbetare. Här visar vi upp arbeten som vi är stolta över och lär av varandra över yrkesgränserna

  Proaktiv IT-säkerhet för säker digital vård och omsorg

  6 oktober, 2021 13:0014:00
  • Arrangör: Camanio, Foreseeti
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • För vård och omsorg är IT-säkerhet av största vikt. Attacker kan inte bara leda till ekonomiska och regulatoriska konsekvenser utan kan även påverka individens säkerhet. Hur säkerställer vi god IT-säkerhet som följer med i utvecklingen och digitaliseringen av välfärden? Vilka åtgärder krävs för att identifiera risker och säkra viktiga system?

  Uppkopplade containrar – IoT world

  6 oktober, 2021 13:1514:00
  • Arrangör: IoT world, Linköping Science Park, Tekniska verken, Prodelox
  • Ort: Linköping
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Tekniska verken Avfall har en långsiktig plan för att skapa en digital representation för tillståndet av sina fysiska tillgångar. Fokus i detta projekt har varit container och frågorna som vi jobbat mot att svara på för container har varit: Var står jag? Vad väger jag? Vad innehåller jag? När ska jag tömmas?

  Från Fritidsgård till Öppen ungdomsverksamhet

  6 oktober, 2021 13:3013:50
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Skola och utbildning
 • Övrigt
 • För femte gången arrangeras Inspiration Borås. Temat för i år är inspirerande exempel på förändringsresor – på kort eller på lång sikt, då Borås Stad fyller 400 år. Inspiration Borås är Borås Stads egen kvalitetsmässa med föredrag av medarbetare för medarbetare. Här visar vi upp arbeten som vi är stolta över och lär av varandra över yrkesgränserna.

  Digitala författningar – en enhetligare tillämpning av regler

  6 oktober, 2021 14:0015:00
  • Arrangör: Boverket
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • Boverket har tagit ytterligare ett steg mot att bli en mer digital myndighet genom att göra Boverkets författningssamling tillgänglig som en digital tjänst (API). Tjänsten gör det möjligt att integrera innehållet i Boverkets författningar, som till exempel Boverkets byggregler, i digitala tjänster och programvaror.

  Framtidens klimatneutrala infrastruktur måste upphandlas nu

  6 oktober, 2021 14:0015:30
  • Arrangör: InfraSweden2030 och Upphandlingsmyndigheten
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Övrigt
 • Tillsammans driver vi på utvecklingen – beställarnätverket Klimatneutral anläggningssektor visar vägen med upphandling som verktyg för klimatomställning och innovation. Delta på vårt webbinarium och bidra till en klimatneutral anläggningssektor.

  Smart snöröjning och halkbekämpning – så optimerar Växjö på en helt ny nivå för kommunalt vägnät

  6 oktober, 2021 14:0015:00
  • Arrangör: Växjö kommun, Klimator AB
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Ta del av det banbrytande innovationsarbetet som pågår i Växjö för att optimera snöröjning och halkbekämpning av kommunalt vägnät på ett helt nytt sätt med hjälp av såväl teknik som forskning.

  Vad är stadsodling?

  6 oktober, 2021 14:0016:00
  • Arrangör: Härnösands Kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • Följ med på ett digitalt studiebesök tillsammans med ansvarig Sara Friberg, projekt Stadsnära odling tillsammans med Stiftelsen Botildenborg i Malmö.

  Vår digitaliseringsresa!

  6 oktober, 2021 14:0014:20
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • För femte gången arrangeras Inspiration Borås. Temat för i år är inspirerande exempel på förändringsresor – på kort eller på lång sikt, då Borås Stad fyller 400 år. Inspiration Borås är Borås Stads egen kvalitetsmässa med föredrag av medarbetare för medarbetare. Här visar vi upp arbeten som vi är stolta över och lär av varandra över yrkesgränserna.

  10 år av medskapande metoder och arbetssätt

  6 oktober, 2021 14:0015:00
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Hur kan verksamheter arbeta med medskapande på ett framgångsrikt sätt? Och varför blir det bra när det blir bra? Utvecklingsledare Frida Knutsson från Örnsköldsviks kommun berättar om hur medskapande kan användas och vilka framgångsfaktorer som kan göra det lyckat.

  Internet of Things för Framtidens Materialförsörjning inom Offentlig Sektor – IoT world

  6 oktober, 2021 14:0015:00
  • Arrangör: IoT world, RISE, Linköping Science Park
  • Ort: Linköping
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Dagens vårdsystem står inför stora utmaningar där ett ökat vårdbehov behöver tillgodoses med knappa resurser. En nyckelfråga är effektiva och fungerande varuflöden av läkemedel och förbrukningsmaterial.

  Från vision till verklighet – hur transformeras en stad?

  6 oktober, 2021 14:0014:45
  • Arrangör: Helsingborgs stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • I Helsingborg är vi just nu på en resa att införliva innovationsarbete som en naturlig del av verksamheten. Välkommen att ta del av hur vi har arbetat med kultur, struktur och förmågor för att etablera innovation brett i organisationen.

  #InnovationsveckanKronoberg – Hur kan regioner dra nytta av den europeiska arenan för att bidra till utveckling av hälso- och sjukvården?

  6 oktober, 2021 14:3015:30
  • Arrangör: Region Kronoberg
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Hälsa sjukvård
 • Digitalisering, äldrefrågor och nära vård är utmaningar för såväl svenska som europeiska regioner. Det finns därför anledning att samarbeta med regioner även utanför Sveriges gränser. Paneldiskussionen lyfter frågor kring hur svenska regioner kan samarbeta sinsemellan, men också med lärosäten för att bättre nyttja den europeiska arenan.

  Att utveckla former för att leda skolan på ett annat sätt

  6 oktober, 2021 14:4015:00
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Skola och utbildning
 • För femte gången arrangeras Inspiration Borås. Temat för i år är inspirerande exempel på förändringsresor – på kort eller på lång sikt, då Borås Stad fyller 400 år. Inspiration Borås är Borås Stads egen kvalitetsmässa med föredrag av medarbetare för medarbetare. Här visar vi upp arbeten som vi är stolta över och lär av varandra över yrkesgränserna

  Göteborg, vassa på Öppna Data

  6 oktober, 2021 15:0015:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Med hjälp av stadens Öppna Data kan den som vill och kan, bygga egna tjänster och ta fram statistik.

  Årets INNOVATION och Årets bästa IMPLEMENTERING- RESULTATET

  6 oktober, 2021 15:0016:00
  • Arrangör: Region Stockholm
 • Seminarium/föreläsning
 • Utställning
 • Öppet hus
 • Övrigt
 • Hälsa sjukvård
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • VÄLKOMNA till resultat för Region Stockholms INNOVATIONSFONDs PRIS; ÅRETS INNOVATION och ÅRETS BÄSTA IMPLEMENTERING. Prisutdelare är Daniel Forslund, ordförande i Region Stockholm innovations- och utvecklingsutskott

  Kan man verkligen mäta hälsa och vad ska det vara bra för?

  6 oktober, 2021 15:1015:30
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • För femte gången arrangeras Inspiration Borås. Temat för i år är inspirerande exempel på förändringsresor – på kort eller på lång sikt, då Borås Stad fyller 400 år. Inspiration Borås är Borås Stads egen kvalitetsmässa med föredrag av medarbetare för medarbetare. Här visar vi upp arbeten som vi är stolta över och lär av varandra över yrkesgränserna

  Digital ledsagning – Ett hjälpmedel för ökad tillgänglighet inom kollektivtrafiken – IoT world

  6 oktober, 2021 15:1516:00
  • Arrangör: Östgötatrafiken, IoT world, Linköping Science Park
  • Ort: Linköping
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Projektets utgångspunkt är att skapa en digital lösning som ledsagar synskadade i den dynamiska kollektivtrafiken. Lösningen ska inte ställa krav på nya fysiska installationer, kostsam utrustning på fordon eller nya hjälpmedel.

  Världen finns här – så görs vuxna sfi-studerande och elever till resurser för varandras lärande.

  6 oktober, 2021 15:3016:30
  • Arrangör: Världen finns här, ABF Göteborg, Center för skolutveckling Göteborgs Stad.
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Skola och utbildning
 • Vi rör oss oftast i miljöer där vi träffar personer som är lika oss själva. Världen finns här är ett nytt innovativt arbetssätt som skapar personliga möten mellan erfarenhetsrika vuxna som studerar på sfi och elever i grundskolan/ gymnasiet. Hur kan vi bidra till att skapa lärande samtal och nya samarbetsformer mellan skolor?

  Använd kompetensen rätt – en workshop för effektivare organisation

  6 oktober, 2021 15:4016:00
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • För femte gången arrangeras Inspiration Borås. Temat för i år är inspirerande exempel på förändringsresor – på kort eller på lång sikt, då Borås Stad fyller 400 år. Inspiration Borås är Borås Stads egen kvalitetsmässa med föredrag av medarbetare för medarbetare. Här visar vi upp arbeten som vi är stolta över och lär av varandra över yrkesgränserna

  Kost- och lokalvård genom historien

  6 oktober, 2021 16:1016:30
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • För femte gången arrangeras Inspiration Borås. Temat för i år är inspirerande exempel på förändringsresor – på kort eller på lång sikt, då Borås Stad fyller 400 år. Inspiration Borås är Borås Stads egen kvalitetsmässa med föredrag av medarbetare för medarbetare. Här visar vi upp arbeten som vi är stolta över och lär av varandra över yrkesgränserna

  Sustainable Poetry – Barn och unga ger röst för en hållbar framtid

  7 oktober, 2021 08:0017:00
  • Arrangör: Sustainable Poetry
 • Utbildning
 • Öppet hus
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vi uppmärksammar demokratin 100 år i Sverige med en hållbar poesiutmaning! Sustainable Poetry bjuder in barn och unga, pedagoger, lärare och bibliotekarier till en digital aktivitet som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Temat är demokrati - med fokus på barns och ungas tankar om och för demokratins utveckling och framtid.

  InClubIT-360 tillgängliggör undervisning – Livslångt Innovationsspecial

  7 oktober, 2021 08:0019:00
  • Arrangör: RISE med samarbetspartners inom utbildningssektorn
 • Övrigt
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Hur kan Virtual Reality inkludera elever med hög frånvaro i skolan? Inclubit-360 gör det möjligt för en elev att delta i den ordinarie undervisningen i klassrummet på distans utan att någon data lagras.

  Att göra och förstå sin research innan vi fattar beslut

  7 oktober, 2021 08:3009:15
  • Arrangör: Konsumentverket
  • Ort: Karlstad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Varför testa när vi kan gissa vad användarna behöver? Varför kartlägga när vi kan utgå från oss själva? Varför inte utveckla direkt så att tidplan och budget hålls? Vore mycket smidigare? Eller? Konsumentverkets enhet för digitala tjänster berättar om digital tjänsteutveckling och delar med sig av sin vardag med konkreta tips från ux-verktygslådan.

  #InnovationsveckanKronoberg – Utvecklingsdag- Tema digitalisering och välfärdsinnovation inom vård och omsorg

  7 oktober, 2021 08:3014:30
  • Arrangör: Region Kronoberg, ESF-projekt Framtid Vård och omsorg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Följ med på en inspirerande digital dag med inriktning på välfärdsinnovation och digital transformation. Med föreläsare i toppklass tillsammans med en expertgrupp från olika verksamheter får vi ny energi , strategier och goda exempel som vi kan bära med oss i den fortsatta digitala utvecklingen. Välkomna!
  Fullbokad

  #InnovationsveckanKronoberg – Torsdagsfrukost med Verklighetslabbet och Castellum

  7 oktober, 2021 08:3009:30
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg, Castellum
  • Ort: Växjö
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Övrigt
 • Castellums hyresgäster i World Trade Center bjuds in till Torsdagsfrukost hos Verklighetslabbet, den nya hyresgästen i huset. Under frukosten kommer vi att få en kort presentation av Verklighetslabbet och samtala kring frågan ”Hur kan vi i World Trade Center dra nytta av varandra med våra olika verksamheter, kompetenser och nätverk?
  Inställd

  Ekosystem – en möjliggörare för innovation

  7 oktober, 2021 08:3009:30
  • Arrangör: Växjö kommun (Diaccess-projektet), Videum Science Park (Innovationslänken), Skanska och Combitech (Crossways), Linnéuniversitetet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • När utvecklingshastigheten i omvärlden är exponentiell – blir ekosystem en möjliggörare för att hänga med. I detta event diskuterar vi erfarenheter och framgångsfaktorer från projekt som bygger på ekosystem mellan offentlig sektor, näringslivet och akademi för att öka innovationstakten.

  Så stärker vi samarbetet mellan startups och offentlig sektor

  7 oktober, 2021 08:3009:30
  • Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner, SISP - Swedish Incubators & Science Parks
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Offentlig sektor + startups = SANT. Vilka kan hitta lösningar på offentlig sektors utmaningar och bidra till Agenda 2030? Sveriges innovativa startups. Detta seminarium vänder sig till dig som är nyfiken på att veta mer om hur offentlig sektor kan samarbeta med startups och hur de blir en självklar del i deras leverantörsnätverk.

  Systemdesign och innovation för komplexa samhällsutmaningar

  7 oktober, 2021 08:3009:15
  • Arrangör: Stiftelsen svensk industridesign
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • För att förstå komplexa samhällsutmaningar behöver man synliggöra många olika perspektiv. Förnyelselabbet på SVID samlar aktörer och invånare för att tillsammans visualisera utmaningar och hitta vägar framåt - med hjälp av designmetodik.Välkommen till ett seminarium där vi berättar om hur vi har utvecklat metoder, förhållningssätt och förutsättni

  Mänskliga rättigheter i praktiken

  7 oktober, 2021 09:0009:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Verksamhetsövergripande
 • Det handlar om människor.

  Innovationsmodell för medicinsk teknik

  7 oktober, 2021 09:0009:30
  • Arrangör: Umeå Universitet, Region Västerbotten
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Den medicintekniska innovationsprocessen omfattar många utmanande och tidskrävande processer som måste övervinnas för att nå en lyckad produktlansering. Via samverkan med forskare och samarbetspartners inom medtech-branschen har vi utvecklat en överskådlig innovationsmodell som ska stödja medicintekniska innovatörer till ökad success rate.

  Från slump till struktur – på väg mot en innovativ organisation

  7 oktober, 2021 09:0011:40
  • Arrangör: Stockholms stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Det här seminariet har fokus på struktur, styrning och samverkan som behövs för att främja en organisation med hög innovationskapacitet. Det blir korta presentationer med tips och råd om att driva innovationsprojekt, en inblick i de teoretiska förutsättningarna och avslutande samtal om vad det innebär att ta innovationsarbetet in i linjen.

  Sätt mål för energianvändning och klimatutsläpp vid planering och renovering av en stadsdel

  7 oktober, 2021 09:0012:00
  • Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Under denna workshop får du titta närmre på hur man sätter klimatmål för en stadsdel och hur man hittar finansiering för att jobba med att minska sina klimatutsläppåtgärder vid stadsutveckling. Vi lägger särskilt fokus på hur man kan koppla ihop arbetet i stadsdelen med kommunens övergripande klimatambitioner.

  Panta på stan! – Pilotstudie för pant på engångsmuggar

  7 oktober, 2021 09:0009:30
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun, RISE, Bower
  • Ort: Örnsköldsvik
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Engångsartiklar behöver bli mer resurseffektiva för att vi ska kunna hantera den ökade mängden avfall som följer med vårt moderna levnadssätt med mat och dryck i farten. För att få en hållbar lösning som innebär ökad källsortering på allmänna platser har Örnsköldsviks kommun startat ett projekt tillsammans med RISE och Bower.

  Samverket – Hur formar vi framtidens innovations- och coworkinghubbar för offentlig verksamhet?

  7 oktober, 2021 09:0010:00
  • Arrangör: Samverket
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Nu tas banbrytande steg för offentlig sektor. På Samverket kommer vi göra något som inte gjorts förut: skapa Sveriges första innovation- och coworkinghubbar för offentlig verksamhet där vi samverkar och innoverar för framtidens behov och utmaningar. Vad innebär det?

  Gamification/innovation/forskning- Hur kan vi hjälpa barn och ungdomar att lindra sina symptom?

  7 oktober, 2021 09:0010:30
  • Arrangör: dimh AB, Göteborgs universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Barns rätt till kommunikation utgör grunden i detta projekt.

  Nu skapar vi Hex22 – 34 dagar dataparty under H22 city expo!!

  7 oktober, 2021 09:0009:45
  • Arrangör: Helsingborgs stad, Get AI
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Sommaren 2022 (30 maj till 3 juli) tar vi i Helsingborg vår stolta tradition av stadsmässor till nästa nivå. Genom H22 city expo bjuder vi in hela världen att uppleva och skapa tillsammans!! Ett av initiativen under expot är Hex22 - ett 34 dagar långt dataparty.På plats i Prisma huset i Oceanhamnen och såklart digitalt 24/7.Välkommen att hänga på!
  Inställd

  INSTÄLLT #InnovationsveckanKronoberg- Tänka Stort, vad ska man tänka på när man bygger företag

  7 oktober, 2021 09:3012:30
  • Arrangör: Företagsfabriken
  • Ort: Markaryd
  • Föranmälan krävs
 • Utbildning
 • Näringslivsutveckling
 • INSTÄLLT! Jonas Larsson kommer med tre av sina företagsresor som exempel visa på de mekanismer hindrar en att tänka stort och brytpunkter som man möter när man tänker och bygger företag. Hur skalar man upp? Vad betyder och framförallt innebär termerna ”life time value” och kundförvärvskostnad i praktiken?

  Hallå! Det är dags att ta ditt läkemedel – tryck på knappen!

  7 oktober, 2021 10:0010:30
  • Arrangör: Välfärdsförvaltningen, avdelningen för hälso- och sjukvård och hemtjänst
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Införande av Medicingivare i Örnsköldsviks kommun, som stöd för trygg och säker läkemedelshantering samt självständighet och delaktighet för patienten.

  #InnovationsveckanKronoberg – Att integrera forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i vardagen

  7 oktober, 2021 10:0011:00
  • Arrangör: FoU Kronoberg
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Styrning och ledning
 • Att integrera FoUU i vardagen är viktigt för att tillvarata forskarkompetens, samordna och sprida pågående aktiviteter och därigenom främja samverkan verksamheter och medarbetare emellan. Detta är grunden för att på ett effektivt och evident sätt förankra, disseminera och implementera ny kunskap samt främja lärande.

  Re:store Höga Kusten – skapandet av Norrlands första återbruksgalleria

  7 oktober, 2021 10:0011:00
  • Arrangör: Härnösands kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Är du nyfiken på att höra mer om Norrlands första återbruksgallria? Re:store är ett koncept som samlar butiker med återbrukade, återanvända (second hand) och hållbart producerade varor. Gallerian kommer att ligga mitt i centrala Härnösand och slår upp portarna innan julhandeln drar igång.

  Öppna data – en workshop för att komma igång

  7 oktober, 2021 10:0011:15
  • Arrangör: Datastory, NSÖD (Nationell Skalning Öppna Data)
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • En 75 minuters kreativ workshop som tillåter alla i er organisation att tänka vitt och brett kring öppna. Med fokus på möjligheter får vi er att våga drömma. Inga förkunskaper behövs, bara ett intresse för öppna data. Våra speciellt framtagna trigger kort kan bli startskottet för ert arbete med öppna data.

  Ett välfungerande designsystem- grunden för myndighetssamarbete

  7 oktober, 2021 11:0011:55
  • Arrangör: Arbetsförmedlingen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hur kan vi som myndigheter möta våra medborgares behov ännu bättre? Arbeta effektivare? Och faktiskt ha roligare? Svaret på många av de här sakerna stavas: designsystem! Ju fler saker vi kan enas och samarbeta kring desto enklare blir det att göra rätt och våra användare får en mycket bättre upplevelse!

  Ett interaktivt och inspirerande möte om VR i VR

  7 oktober, 2021 11:0012:00
  • Arrangör: VIAkub Halland, HighFive
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Upplev en mixad verklighet där framtid möter nutid. Häng med på ett spännande äventyr om VR (virtual reality) där vi sänder live från en för dagen uppbyggd virtuell miljö i VR! Det kommer bli en minnesvärld upplevelse med livemusik, mingel, spännande samtal och kreativa diskussioner om den virtuella världen.

  Smart mätning av vattennivåer i bräddavlopp med IoT-baserad teknik.

  7 oktober, 2021 11:0011:45
  • Arrangör: Luleå Kommun, Klimator AB.
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Samhällsbyggnad
 • Workshop om IoT-baserad mätning av vattennivåer i bräddavlopp och andra avloppsbrunnar. Luleå kommun och Klimator presenterar teknik för att mäta vattennivåer. Diskussion / workshop med deltagare i seminariet om innovativa angreppssätt för att härleda sedimentsuppbyggnad, nedströms stopp eller andra flödesförhindrande omständigheter.

  Göteborg – Sveriges innovationsmotor: Om ElectriCity-samarbetet som en framgångsrik testbädd för innovation i kollektivtrafiken

  7 oktober, 2021 11:3012:15
  • Arrangör: Lindholmen Science Park, Business Region Göteborg, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Transdev, Volvo Bussar, Västtrafik
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • En av Europas största lanseringar av elbussar ägde rum i Göteborg i dec 2020. En möjliggörare för lanseringen var ElectriCity-samarbetet – en framgångsrik testbädd för innovation i kollektivtrafiken. Vilka var framgångsfaktorerna och hur har testbädden utvecklats när nu samarbetet satt nya mål?

  #InnovationsveckanKronoberg – Lunchklubben med Verklighetslabbet, samtal om innovativa tilltag i Kronoberg

  7 oktober, 2021 12:1512:45
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg
 • Övrigt
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vi samtalar om utmaningar, framgångar och svårigheter i regionala utvecklingsarbeten i Kronoberg.

  Helsingborg tar nästa steg in i framtiden – H22 City Expo!

  7 oktober, 2021 12:1512:45
  • Arrangör: Helsingborgs stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Häng med på Helsingborgs fortsatta resa som nu står inför att ta nästa steg in i framtiden - H22 City Expo!

  Innovation som leder till kreativt och flexibelt socialt arbete

  7 oktober, 2021 13:0015:00
  • Arrangör: RISE, Hässelby–Vällingby stadsdelsförvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • I en verksamhet som under lång tid haft stora utmaningar och som är hårt styrd av lagar och regler, socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga, har Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning byggt upp en innovativ testmiljö för att prova kreativa och flexibla arbetssätt samt nya former för samhandling.

  Följarskap som innovationsstrategi

  7 oktober, 2021 13:0014:00
  • Arrangör: Handelshögskolan
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Är det alltid smartast att vara först? Hur kul det än är att vara den som andra sneglar på kanske det inte är det smartaste. Vi tror att många organisationer vinner på att följa snarare än leda utveckling. Men det innebär inte att sitta i baksätet och passivt vänta. Ett aktivt följarskap kräver en strategisk förmåga och struktur.

  Automatiserad handläggning av Försörjningsstöd

  7 oktober, 2021 13:1514:00
  • Arrangör: Luleå kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Luleå kommuns resa mot automatiserad handläggning av försörjningsstöd för att bättre kunna hjälpa medborgare till egen försörjning.

  I hjärnan på en rekryterare

  7 oktober, 2021 13:3014:45
  • Arrangör: Idélab - Mälardalens högskola, JobAgent®
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Skola och utbildning
 • En föreläsning om innovation i HR-tech och varför du inte kan bestämma dig för vilken film du ska se på Netflix. Under föreläsningen kommer ni att få lyssna på dom senaste trenderna inom rekrytering och matchning.

  #InnovationsveckanKronoberg – Digitala simuleringsövningar för blåljuspersonal – pedagogik för framtiden?

  7 oktober, 2021 14:0014:45
  • Arrangör: Region Kronoberg, Linnéuniversitetet mfl.
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Samhällets räddningsaktörer står inför stora utmaningar att rusta sig för det ständigt föränderliga samhället med nya hotbilder och krav. Denna utmaning delas av de aktörer som ansvarar för grundutbildning och för arbetsgivare som fortbildar de yrkesaktiva räddningsaktörerna. Är digitala simuleringsövningar svaret?

  Jobbar du annorlunda? Om innovation och mellanrumsarbete

  7 oktober, 2021 14:0016:00
  • Arrangör: Future by Lund, Lunds Kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Öppet hus
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Mellanrummet präglas av en experimenterande, utforskande, och lekfull anda. Det är här vi kopplar ihop olika människor med en variation och mångfald i erfarenhet och kunskaper. Det är också här vi korsar gränser, skapar nya nätverk, och samarbetar för att hitta nya lösningar och koncept. Nu är vi nyfikna på att höra hur du tänker – välkommen in!

  Innovation i offentlig sektor – nya siffror

  7 oktober, 2021 15:0015:45
  • Arrangör: Vinnova och SKR
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Innovation är nödvändig för kvalitet och effektivitet. Det är också avgörande för att kunna möta samhällsutmaningar och nå målen i Agenda 2030. Uppföljningen 2021 är gjord för att kunna följa utvecklingen över tid och bidra med ny data. Statistiken är tänkt att användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning.

  UNOPS S3i Innovation Center Sweden – hur man skapar en sant global innovationsmotor

  7 oktober, 2021 15:0015:45
  • Arrangör: Helsingborgs stad
  • Ort: Helsingborg
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Vi omvärldsspanar och lyssnar på när Jonas Michanek pratar om innovationsarbete på global nivå.

  Vad handlar projektet Stadsnära odling om?

  7 oktober, 2021 16:3017:00
  • Arrangör: Härnösands Kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Under 2021 har kommunstyrelsen bidragit till att starta upp projekt stadsnära odling. Fokus är rehabilitering och sysselsättning för människor i utanförskap.

  #InnovationsveckanKronoberg – Hur socialt entreprenörskap förebygger kriminalitet – Ett djupgående samtal med sonen till Pablo Escobar

  7 oktober, 2021 17:0018:00
  • Arrangör: Coompanion Kronoberg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Samhällsbyggnad
 • Pablo Escobar var en av världens mäktigaste knarkkungar och ägde över 80 % av kokainhandeln i världen på 80-talet. Mitt i detta växte sonen Juan Pablo Escobar upp, men han valde att inte gå i pappans fotspår. Idag arbetar han aktivt för att motverka kriminalitet.

  Forskarhubben lanserar Samskapandeguiden och erbjuder en tre dagars Q&A om innovation, samskapande och kreativa processer

  8 oktober, 2021 00:00
  • Arrangör: Forskarhubben, Infotail, Curiosity Shop
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Hur gör man för att samskapa lösningar med utgångpunkt i målgruppers egna idéer och behov? Och hur kan organisationer ta vara på den inneboende expertisen? Forskarhubben främjar samskapande, samutforskande och samlärande. Fråga oss vad du vill om innovation, kreativitet och samskapande och ta del av vår nya guide för egna samskapande processer!

  Sustainable Poetry – Barn och unga ger röst för en hållbar framtid

  8 oktober, 2021 08:0017:00
  • Arrangör: Sustainable Poetry
 • Utbildning
 • Öppet hus
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vi uppmärksammar demokratin 100 år i Sverige med en hållbar poesiutmaning! Sustainable Poetry bjuder in barn och unga, pedagoger, lärare och bibliotekarier till en digital aktivitet som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Temat är demokrati - med fokus på barns och ungas tankar om och för demokratins utveckling och framtid.

  Innovation i för- och grundskolan – Livslångt Innovationsspecial

  8 oktober, 2021 08:0019:00
  • Arrangör: RISE med samarbetspartners inom utbildningssektorn
 • Övrigt
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Förmågan att utforska och skapa nytt är viktiga kompetenser för framtiden. Därför utvecklar Innovitaskolan tillsammans med RISE konceptet Explore Innovate med fokus på att stärka både lärares och elevers innovationsförmåga på viktiga områden för framtiden.

  Learning Breakfast – Innovationsledning i kommuner med RISE

  8 oktober, 2021 08:0008:50
  • Arrangör: RISE
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Varmt välkommen på Learning Breakfast med RISE och kommunledningspartnerskapet LOFT. Carl Heath och Anders Wikström introducerar kommunledningspartnerskapet LOFT och bjuder på en introduktionsföreläsning med påföljande samtal om innovationsledning för kommuner.

  Öppet hus – innovationsförmåga i kommuner

  8 oktober, 2021 08:3009:00
  • Arrangör: SKR och kommuner i projektet Innovationsförmåga i kommuner
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Innovation - vad betyder det egentligen i kommunal verksamhet och hur kan man som medarbetare driva utveckling och förnyelse? Vi tror att en del av lösningen handlar om att få hjälp och inspiration från kollegor i andra kommuner. Öppet hus är till för dig som vill hitta kommunkompisar för utbyte och inspiration.

  Kompetensförsörjning i praktiken (KIP)

  8 oktober, 2021 08:3009:45
  • Arrangör: Familjen Helsingborg, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Skärteknikcentrum Sverige, IUC Syd, DigIT Hub
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • Skola och utbildning
 • Varmt välkommen till en träff där offentlig sektor och näringsliv tillsammans fokuserar på effektfull och genomförbar kompetensförsörjning.

  Göteborg – Sveriges innovationsmotor: The Yard – ny tillväxtarena för techbolag

  8 oktober, 2021 08:3009:00
  • Arrangör: Älvstranden Utveckling
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Hur kan Götaverkens slumrande, stora varvshallar på Lindholmen bli en alternativ och kreativ miljö för företagen som står för morgondagens lösningar inom mobilitet och teknik?

  Från slump till struktur – uppskalning av hållbara lösningar!

  8 oktober, 2021 09:0011:00
  • Arrangör: Stockholms stad, IVL Svenska miljöinstitutet, KTH
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Samhällsbyggnad
 • Workshopen vänder sig till dig som jobbar med stadsutveckling i befintliga och nya områden. Vi diskuterar erfarenheter och utmaningar som kopplar till uppskalning, presenterar ett nytt analysverktyg samt nyckelfaktorer för en lyckad samverkan som sammantaget bidrar till uppskalning av hållbara lösningar.

  Innovationslabbet fyller 1 år

  8 oktober, 2021 09:0009:45
  • Arrangör: Uppsala kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vad har hänt i Uppsalas Innovationslabb sedan de slog upp portarna i oktober 2020? Kom och lyssna på hur vi arbetar och labbar tillsammans för ett mer hållbart Uppsala. Välkommen!

  EU Horizon R&I Programme – Pre-Commercial Procurement as a mechanism to facilitate innovation and implementation of R&D services into public sector.

  8 oktober, 2021 09:0010:00
  • Arrangör: Region Jämtland Härjedalen - R&D Dept. - ProjectCentre
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Övrigt
 • EU Horizon R&I Programme - Pre-Commercial Procurement as a mechanism to facilitate innovation and implementation of R&D services into public sector. The INCAREHEART ongoing project as an example. One hour seminar/lecture (in English) to share brief in form but comprehensive in scope information and to address questions at the end, if any.

  Ta chansen att vara med och utveckla ett kommande producentansvar för fiskeredskap av plast

  8 oktober, 2021 09:3011:30
  • Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sotenäs kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Öppet hus
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur kan du som producent av fiskeredskap i plast förbereda dig inför ett kommande producentansvar, vad tycker du är viktigt för dig och för dina kunder? Är du aktiv fritidsfiskare, yrkesfiskare (ink vattenbruk) kan du även vara med och utveckla framtidens producentansvar för fiskeredskap av plast?

  Boet, ett digitalt verksamhetsstöd som främjar delaktighet, inflytande och självbestämmande.

  8 oktober, 2021 10:0011:30
  • Arrangör: Välfärdsteknik Sverige AB, Halmstads kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Delaktighet, inflytande och självbestämmande är centrala begrepp inom LSS, men de kan också vara svåra då de personer vi möter har en nedsatt kognitiv förmåga. Hur kan vi skapa förutsättningar för den enskilde individen att vara med och bestämma så mycket som möjligt utifrån förmåga? Hur har Boet hjälpt Halmstads kommun i det arbetet?

  Utvecklingsarbetet Jämställt Örnsköldsvik fritt från våld

  8 oktober, 2021 10:0010:45
  • Arrangör: Samordningsförbundet Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Örnsköldsviks kommun har de senaste åren intensifierat arbetet för jämställdhet och frihet från våld. Utvecklingsarbetet ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld tar kommunen tillsammans med andra samhällsaktörer krafttag för ökad jämställdhet och mot våld.

  Globalt Välbefinnande – Bortom BNP

  8 oktober, 2021 10:0012:00
  • Arrangör: Idélab - Mälardalens Högskola, GNH Sweden
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Skola och utbildning
 • Hur mäter och upprätthåller vi välbefinnande i samhället? Mäter vi det som verkligen skapar livskvalitet? Hur skalar vi upp införandet av nya förhållningssätt kring välbefinnande?

  EU:s livsmedelsstrategi – från Bryssel till Härnösand

  8 oktober, 2021 10:0010:40
  • Arrangör: Härnösands Kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Hur kan vi utveckla Västernorrlands livsmedelskedja?

  Framtidens protein och uppbyggandet av ett ekosystem inom food- och agtech

  8 oktober, 2021 10:0010:30
  • Arrangör: Falkenbergs kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Ett samtal mellan Anton Johansson CFO på Mycorena och David Andersson, vid projekt envolve.earth. Falkenbergs Kommun

  IoT i kommunens tjänst

  8 oktober, 2021 10:0011:00
  • Arrangör: Luleå Kommun samt Lunet
 • Seminarium/föreläsning
 • Kultur och fritid
 • Hur kan IoT hjälpa oss att utveckla vårt erbjudande till medborgarna och hur kan vi även effektivisera våra verksamheter. Johan Falk vid Lunet och Anna-Marita Johansson vid Luleå Kommun delar med sig av erfarenheter och tankar kring det IoT-projekt som pågår.

  Proof of Business – Innovationssamarbetet för förenklat företagande

  8 oktober, 2021 10:0010:45
  • Arrangör: Bolagsverket
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Legitimerad och säker företagsinformation genom blockkedjeteknik? Visst låter det spännande? Vi på Bolagsverket har tillsammans med samarbetspartners tagit fram en grund till en ny digital infrastruktur för företagsdata. Se resultatet av innovationsprocessen och samarbeten. Lyssna och bli utmanad i ett arbete där innovation ses som en lagsport!

  Hållbar hälsa e-tjänst och app

  8 oktober, 2021 10:1511:00
  • Arrangör: Äldreförvaltningen Stockholms stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Jämlikhet
 • Övrigt
 • För att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande har Hållbar hälsa tagits fram och finns nu som både som e-tjänst och app. Där har vi samlat information kring hälsa och hur olika faktorer påverkar helheten för seniorer i Stockholms stad. Kom och lyssna hur vi gick tillväga och hur Hållbar hälsa är utformad och kan användas.

  Hack för hopp och hälsa!

  8 oktober, 2021 11:0012:45
  • Arrangör: eHealth Arena, Kalmar kommun
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Hur kan vi med digitala lösningar stimulera till rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättningar? Under "Hack för hopp och hälsa" tar sig fem lag an utmaningen - vi sänder live från deras presentationer inför juryn samt när det vinnande bidraget utses!

  EU:s jord till bord-strategi och hur vi utvecklar livsmedelskedjan i Västernorrland – workshop

  8 oktober, 2021 11:0012:00
  • Arrangör: Härnösands Kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Hur kan vi utveckla Västernorrlands livsmedelskedja?

  A roundtable on how the power of innovation can lead the path for gender equality

  8 oktober, 2021 11:0012:00
  • Arrangör: HighFive Framtidsarena
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Leaving no one behind is a key element implemented in the 2030 Agenda on sustainable development. In this 1-hour digital session you will hear from experts from the Swedish startup ecosystem, Vinnova, Gothenburg Centre for Sustainable Development and more on their experiences around issues of gender in innovation and how we can build the path for

  Framtidens vård i spåren av Corona

  8 oktober, 2021 11:3012:30
  • Arrangör: Falck
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Välkomna på ett webbinarium där vi utifrån en aktuell undersökning diskuterar framtidens vård. Opinionsundersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Falck och visar att förtroendet för vården har ökat under pandemin. Vi presenterar undersökningen från Novus om vården under pandemin och samtalar om resultaten.

  #InnovationsveckanKronoberg – Invigning av Verklighetslabbet

  8 oktober, 2021 12:3015:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg
  • Ort: Växjö
 • Utställning
 • Workshop
 • Öppet hus
 • Övrigt
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Verklighetslabbet är Kronobergs utvecklingsarena för användardriven innovation. I samband med avslutningen på innovationsveckan inviger vi våra nya lokaler och detta vill vi fira tillsammans med dig!

  11 prototyper i 4 kommuner med 1 gemensam mission: hållbara skolmåltider

  8 oktober, 2021 13:0014:00
  • Arrangör: Vinnova, Livsmedelsverket och Antrop
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vårt livsmedelssystem måste bli mer hållbart. För planetens, människornas och vårt välstånds skull. Utmaningarna är både komplexa och globala, men kräver också innovation på lokal nivå. Med ett missionsorienterat arbetssätt testar vi hur offentlig sektor – med skolmåltiderna som verktyg – kan bli murbräcka för att ställa om hela livsmedelssystemet.

  Hållbara Smarta Parker: Testa din produkt, maskin eller idé?

  8 oktober, 2021 13:1514:00
  • Arrangör: Johanneberg Science Park
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • I Trädgårdsföreningen i Göteborg testas just nu nya lösningar inom grönyteskötsel som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan. Träffa Jörgen Lundgren, Husqvarna och Anders Kristoffersson, SLU som berättar mer. Här får du ta del av hur det går till och hur du som forskare, företag eller student kan vara med.

  Vinnare av Lätt att sprida priset

  8 oktober, 2021 14:0014:30
  • Arrangör: Vinnova, Upphandlingsmyndigheten, DIGG, SKR
 • Utställning
 • Övrigt
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Årets Lätt att sprida pris delas ut till en välförtjänt vinnare! Folket har sagt sitt. Många fantastiska idéer har vi tagit del av under veckan. Vid detta tillfälle avslöjas vem som är vinnare av Lätt att sprida priset. Varmt välkomna att delta under detta evenemang och fira alla som deltagit i årets Lätt att sprida och så klart fira vinnaren!

  Världens Största Workshop: Avslutning Innovationslabb

  8 oktober, 2021 15:0016:00
  • Arrangör: Yesbox Göteborg, GovTech Sweden, Framtidenkoncernen, Vocean, Drivhuset Göteborg
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Demokrati
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Vi summerar innovationslabbet för Världens Största Workshop. Vår utmaning: Hur gör vi Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered till världens bästa plats för barn och unga?

  Företagssamverkan för lokal matproduktion – en första workshop

  8 oktober, 2021 16:0017:30
  • Arrangör: Härnösands Kommun
 • Workshop
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Hur kan kommun, företagare och föreningar i Härnösands kommun främja länets lokala matproduktion, besöksmålet Härnösand och samtidigt skapa lågtröskelarbeten till långtidsarbetslösa?
  + Export Events