Program 2-6 oktober 2023

Här kan du söka aktiviteter och evenemang som sker under Innovationsveckan 2023. Har du frågor om en programpunkt kontaktar du arrangören för den aktuella aktiviteten. Här kan du se redan genomförda aktiviteter.

Genom fritextsökning kan du t.ex. hitta aktiviteter från en viss arrangör eller utifrån ämnen. Filterfunktionen låter dig sortera utifrån dagar, vad som går att ta del av digitalt/lokalt eller teman som intresserar dig.

Laddar aktiviteter

Kommande aktiviteter

aktiviteter Search and Views Navigation

Tema

Typ

Dag

Föranmälan via

År

Titta i efterhand

Kommande aktiviteter

aktiviteter List Navigering

oktober 2023

Frukostseminarium

2 oktober 07:3008:30
 • Arrangör: Arkiwera, Stockholms Stad
 • Ort: Stockholm
 • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Ny teknik och data
 • Välkommen till ett frukostseminarium om framtidens sätt att arkivera. Seminariet görs i samarbete med Stockholms Stad, då Arkiwera är en lösning som används i offentlig sektor och vi vill tillsammans berätta om vikten att arkivera även sina sociala medier och webb för framtidens lagkrav och för att uppfylla verksamhetsbehov.

  Betydelsen av ledarskap vid förändringsarbete och digitalisering inom LSS BmSS

  2 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Boet, Laholms kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Leda och organisera
 • Lyssna på verksamhetschef Eva Thelander, Laholms kommun, som tillsammans med Anette Hjalmarsson från Boet berättar om införandet av Boet på några av kommunens LSS-boenden och den strategiska tanken bakom, ur ett ledningsperspektiv.

  Innovation i ett urbant matsystem

  2 oktober 10:0012:30
  • Arrangör: Stockholms stad
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Övrigt
 • Vi tittar in i framtiden. Hur skulle Stockholms matförsörjning kunna se ut då? Vilken roll spelar städer, företag och forskning i det urbana matsystemet? Och vilket innovativt arbete krävs för att vi ska kunna äta god, hälsosam och hållbar mat?

  Toppledarsamtal

  2 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Vinnova, Upphandlingsmyndigheten, DIGG, SKR
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Kompetensförsörjning
 • Leda och organisera
 • Ny teknik och data
 • Upphandling
 • Övrigt
 • Välkomna till Innovationsveckans toppledarsamtal med fokus på framtiden! Vad kommer att vara på nyheterna 2035? Hur kan vi staka ut en riktning mot en önskad framtid i en alltmer föränderlig värld. Följ med oss i toppledarsamtalet så får du se!

  IoTak -Smarta tak för en snabbare klimatomställning

  2 oktober 14:0015:00
  • Arrangör: Barkarby Science, Järfälla kommun, Savantic
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Ny teknik och data
 • IoTak- Smarta tak för en snabbare klimatomställning. Hur skapar man en datadriven utvärderingsmodell med hjälp av AI som visar på gröna taks bidrag till samhällsekonomiska och klimatmässiga värden? Hur kan IoT användas i förvaltning och drift av gröna tak? Hur kan kommun och näringsliv samarbeta i dessa frågor?

  Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv – en lysande idé

  2 oktober 14:0015:30
  • Arrangör: Upphandlingsmyndigheten
 • Seminarium/föreläsning
 • Upphandling
 • Genom att öppna upp för innovation och löpande utveckling i en upphandling går det att få många mervärden. När skolan i Bollnäs kommun behövde fasa ut gamla lysrör valde man att ta ett helhetsgrepp kring belysningen i skol- och förskolemiljön och utveckla en metod för att genomföra hållbara upphandlingar som möter verksamhetens verkliga behov.

  Innovation i Stockholms stad – Vad är innovation och varför behöver vi arbeta med det?

  2 oktober 14:3016:00
  • Arrangör: Stadsledningskontoret Stockholms stad
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Leda och organisera
 • Stockholms stads medarbetare inbjuds att delta på ett aktivt seminarium om innovation. Vad är innovation och varför behöver vi arbeta med det?

  Tänk om alla myndigheter använde samma klarspråk

  3 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Arbetsförmedlingen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Idag arbetar många myndigheter med klarspråk men många individer har fortfarande svårt att fullt ut förstå hur de ska utföra sitt ärende. Ibland behöver man kanske röra sig mellan flera myndigheter och då kan det bli förvirrande. Vi skulle lösa många problem om vi kunde hitta sätt att använda SAMMA klarspråk över organisations och landsgränser.

  Garderoben Sös – kläder för patienter som saknar egna vid hemgång

  3 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Södersjukhuset
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Övrigt
 • Garderoben, Södersjukhusets eget klädförråd. Här kan personal hämta begagnade kläder till patienter som vid hemgång saknar egna. Vill du veta mer om varför, hur vi startade, hur det går och hur vi jobbar - lyssna på vårt seminarium! Tips - den 5 oktober har vi Öppet Hus i Garderoben kl. 13-15.

  Presentation av nationell digital anhörigguide inom området psykisk ohälsa

  3 oktober 11:0011:30
  • Arrangör: Vallentuna kommun, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Stockholm stad, Malmö stad, Upplands Väsby
 • Seminarium/föreläsning
 • Välkommen till en presentation av en nationell digital kunskapsguiden för vuxna anhöriga som vänder sig till dig som står nära någon med psykisk ohälsa. I guiden möter du anhörigas berättelser, information om psykisk ohälsa och samhällets stöd bland ett 20-tal föreläsningar.

  Tänk inte på vad du tror kan hända. Tänk på barnen.

  3 oktober 12:1513:00
  • Arrangör: Luleå tekniska universitet, Generation Pep
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Erfarenheter från arbetet med att skapa och sprida en nationell rekommendation gällande barns aktiva resor och hur en barnkonsekvensanalys kan ge nya perspektiv. Forskare från Luleå tekniska universitet och representant från Generation Pep delar med sig av den kunskap som det Vinnova finansierade projektet genererat.

  Innovation i Stockholms stad – Vad behöver finnas på plats för att arbeta med innovation?

  3 oktober 13:0016:00
  • Arrangör: Stadsledningskontoret Stockholms stad
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Leda och organisera
 • Stockholms stads chefer och medarbetare är välkomna att delta på en workshop om vad som behöver finnas på plats i verksamheten för att kunna bedriva ett fungerande innovationsarbete.

  Konversationslärande med språkbaserad AI

  3 oktober 15:0015:45
  • Arrangör: Adda Kompetens
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Kompetensförsörjning
 • Ny teknik och data
 • Vi kommer att prata om konversationslärande med språkbaserad AI med fokus på att utveckla digitala övningsverktyg för beslutsträning.

  Impact Innovation – så får vi till systemomställning i praktiken

  3 oktober 15:0016:00
  • Arrangör: Energimyndigheten, Formas, Vinnova
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Leda och organisera
 • Ny teknik och data
 • Övrigt
 • Välkomna till ett seminarium under Innovationsveckan om Sveriges nästa stora innovationssatsning Impact Innovation. Hur kan offentlig sektor bidra på bästa sätt, och vad kan vi lära oss av Danmark som sjösatte en liknande satsning 2022?

  Helsingborg stad feat. Kungsbacka kommun – ena (innovations)kraften för ett bättre samhälle

  3 oktober 16:0016:30
  • Arrangör: Kungsbacka kommun, Helsingborg stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Öppet hus
 • Övrigt
 • Leda och organisera
 • Mäta och följa upp
 • Övrigt
 • Helsingborg stads avdelning för Innovation och Transformation besöker Kungsbacka kommuns utvecklingsenhet för en heldag av erfarenhetsutbyte och samtal kring gemensamma frågor att samarbeta kring. Resultatet av detta möte vill vi gärna dela med oss genom att bjuda in dig digitalt som åhörare till vår reflektion av dagen.

  Välkommen till ”sociala ekonomidagen”

  4 oktober 08:3012:00
  • Arrangör: Ljungby Kommun, Coompanion Kronoberg, Sunnerbo samordningsförbund, Samordningsförbundet Värend
  • Ort: Ljungby
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Leda och organisera
 • Övrigt
 • Välkommen till ”sociala ekonomidagen” Tillsammans kan vi skapa positiva samhällsförändringar, främja inkludering och hållbar utveckling på lokal och regional nivå.

  Hur kan systemtänkande, innovation och design hjälpa oss att lösa våra stora samhällsutmaningar?

  4 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Nätverket för användardriven innovation (Adda Kompetens & SKR), Ramboll Management Consulting
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Leda och organisera
 • Övrigt
 • Vill du vara en del av en inspirerande och lärorik diskussion om innovation och systemomställning? Nätverket för användardriven innovation bjuder tillsammans med Ramboll in till ett öppet webbinarium där vi utforskar styrkan i systemtänkande och design för att adressera komplexa utmaningar och skapa innovativa och hållbara lösningar i välfärden.

  Fira Innovationslabbets tre-årsdag!

  4 oktober 09:3011:30
  • Arrangör: Uppsala kommun, Innovationslabbet
  • Ort: Uppsala
 • Öppet hus
 • Övrigt
 • Välkommen till Innovationslabbet i Uppsala stadshus för att mingla, mysa och mumsa!

  Förbättra ärendeåterkopplingen till företag och privatpersoner med Mina ärenden

  4 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Ena-byggblocket Mina ärenden, Skatteverket
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Ny teknik och data
 • Visste du att det finns en standard för samlad och säker digital ärendeåterkoppling? Under Innovationsveckan berättar Ena-byggblocket Mina ärenden om denna standard, vilken nytta myndigheter, företag och privatpersoner kan ha av den. Vi berättar även lite kort om vad som krävs för att implementera den.

  Fordonsdalen – för en hållbar och konkurrenskraftig fordonsindustri

  4 oktober 10:0011:15
  • Arrangör: Region Stockholm, KTH
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Kompetensförsörjning
 • Leda och organisera
 • Välkommen med på en roadtrip med Fordonsdalen! Här kommer du att få höra mera om våra projekt, insatser och insikter efter tre år av samverkan mellan offentlig sektor och fordonsindustrin. Målgrupp: Små och medelstora företag inom transport och IKT.

  Verktyg för design och utvärdering av innovationsprojekt som ger effekt!

  4 oktober 11:3012:15
  • Arrangör: Vinnova, Ramboll Management Consulting
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Leda och organisera
 • Mäta och följa upp
 • För att ställa om till ett mer hållbart samhälle behövs olika typer av innovationer som gör skillnad på riktigt. Tillsammans med Vinnova har Ramboll tagit fram en guide och verktyg för att kunna förstå, följa upp och sprida resultat och effekter av ditt innovationsprojekt. Kom till vårt seminarium för att lära dig mer!

  Framtidens material finns redan – så kan samhället lyfta med grafen

  4 oktober 12:3012:55
  • Arrangör: SIO Grafen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Ny teknik och data
 • Vill du göra betong starkare, lättare eller grönare? Eller vill du skapa antibakteriella ytor? Att använda grafen är lite som att klä ett material i en superhjältedräkt – fast på riktigt. Men hur går det till och vem kan göra det?

  Innovation i Stockholms stad – Hur arbetar vi praktiskt med innovation?

  4 oktober 13:0016:00
  • Arrangör: Stadsledningskontoret Stockholms stad
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Leda och organisera
 • Stockholms stads medarbetare är välkomna att delta på en workshop om innovation och vilka verktyg och metoder du kan använda för att arbeta med innovation.

  I Fokus – Dialog är nyckeln till goda affärer

  4 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Afori - arenan för innovation i upphandling, Upphandlingsmyndigheten
 • Seminarium/föreläsning
 • Leda och organisera
 • Upphandling
 • Löpande dialog är nyckeln till goda affärer. En aktiv dialog med näringslivet och akademin utanför enskilda upphandlingar ger mycket större möjligheter till inköp som skapar riktig affärsnytta.

  Offentliga organisationer och innovativa SMF skapar framtidens lösningar

  4 oktober 13:0014:15
  • Arrangör: SISP - Swedish Incubators & Science Parks, Ignite, SKR, HBV
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Ny teknik och data
 • Upphandling
 • Välkommen till ett inspirerande seminarium med SISP - Swedish Incubators & Science Parks, Ignite, HBV - och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner den 4 oktober, där vi utforskar den spännande världen av samarbeten mellan offentliga organisationer och innovativa små och medelstora företag (ISMF).

  Utvecklingen av framtidens delningsbostad i Svenska Bostäders regi – från idé till verklighet

  4 oktober 14:0014:40
  • Arrangör: Svenska Bostäder, Theory Into Practice
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Övrigt
 • Välkommen till ett samtal om framtidens kollektiva boendeformer. Svenska Bostäder tillsammans med Theory into Practice delar med sig av hur de genom en innovativ process med användaren i fokus tog fram tre nyskapande koncept för delat boende och samtalar kring delat boende, innovation och implementering.

  När behoven får styra- Digisupport

  4 oktober 14:0014:45
  • Arrangör: Barn och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Leda och organisera
 • Övrigt
 • Vi har låtit behoven styra och utifrån dessa hittat nya lösningar för att skapa struktur, delge information, stöd och tydlighet i våra processer. I denna föreläsning kommer vi att delge er hur M365 har hjälpt oss strukturera vårt arbete. #Sharepoint #Lists #Forms #Teams #Powerautomate #Digisupport

  Så kan systematisk innovationsledning bli ett stöd för klimatanpassning

  4 oktober 14:3015:45
  • Arrangör: RISE
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Leda och organisera
 • Mäta och följa upp
 • Övrigt
 • Sommaren 2023 har många kommuner blivit varse konsekvenserna av extrema väderhändelser. Flera av de kommuner som drabbats av översvämningar i år finns bland de kommuner i Sverige som är sämst förberedda inför, och anpassade till effekter av klimatförändringarna. Behovet av att hitta former för klimatanpassning är större än någonsin.

  One Stop Myndighetsshop: Myndigheter i samverkan för radikal innovation

  4 oktober 14:3015:30
  • Arrangör: Tillväxtverket, Antrop, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Leda och organisera
 • Övrigt
 • Vi ger praktiska exempel på hur myndigheter kan gå från att hämma till att främja radikal innovation genom en ny modell för samverkan - One stop myndighetsshop. Vi delar lärdomar från matområdet om hur detta kan öka innovationshöjden, effektivisera myndighetsutövning, stötta innovatörer med radikala lösningar och hur arbetssättet kan spridas.

  Skåne Innovation Day 2023 – Invest In Innovation

  5 oktober 08:0017:00
  • Arrangör: Region Skåne tillsammans med skånska främjaraktörer
  • Ort: Malmö
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Öppet hus
 • Grön omställning
 • Kompetensförsörjning
 • Leda och organisera
 • Mäta och följa upp
 • Ny teknik och data
 • Upphandling
 • Den 5 oktober är Region Skånes årliga och mest färgglada arrangemang tillbaka! Varmt välkomna till en heldag på Slagthuset i Malmö med ett tydligt tema – investeringar i innovation. Oavsett om det gäller att avsätta tid för utvecklingsarbete, söka EU-medel eller möjligheter till riskkapital.

  Ett nytt recept för skolmåltider – en förmiddag om hur myndigheter och kommuner arbetar tillsammans för ett hållbart skolmåltidssystem

  5 oktober 08:3012:00
  • Arrangör: Livsmedelsverket, Vinnova, Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, Jordbruksverket/MATtanken, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Karlstad kommun, Vallentuna kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Leda och organisera
 • Ny teknik och data
 • Upphandling
 • I missionen Ett nytt recept för skolmåltider utforskar myndigheter och kommuner omställningen till ett hållbart skolmåltidssystem. Under förmiddagen bjuder vi genom fem olika seminarier in till att ta del av lärdomar, arbetsmetoder och pågående processer från olika delar i projektet.

  Ungdomsperspektiv – en fråga för vuxna!

  5 oktober 09:0009:40
  • Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Karlstad kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Leda och organisera
 • Övrigt
 • Trots att det finns en bred förståelse för att unga är en viktig målgrupp tycker många att det är svårt att få till ett ungdomsperspektiv. I detta seminarium får du ta del av både teori och praktik. Du kommer lära dig hur du lyckas med meningsfulla dialoger med unga och höra hur Karlstad kommun har skapat måltidsmiljöer som unga trivs i.

  Upphandla i en app?

  5 oktober 09:5010:30
  • Arrangör: Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, Karlstad kommun, Vallentuna kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Ny teknik och data
 • Upphandling
 • Övrigt
 • Två kommuner och två statliga myndigheter har utvecklat och testat en prototyp för dynamiska inköp (DIS) av livsmedel till skolor och andra offentliga verksamheter. Fler och även mindre aktörer ska kunna lägga anbud och leverera till Sveriges kommuner.

  Innovation i kommuner och regioner – Vart står vi? Vart går vi?

  5 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: SKR
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Leda och organisera
 • Övrigt
 • SKR:s styrelse har presenterat ett förslag till en ny vision som lyder: ”Världens mest innovativa och omtänksamma välfärd”. Visionen kommer i en tid då behovet av förnyelse stort. Vad behöver vi göra för att nå visionen, vilka frågor bör SKR ha extra fokus på och hur kommer vi till görandet? Välkommen att forma framtiden med oss!

  Från stuprör till samarbete – hur gör man det viktiga till ett ”måste” och hur går man från enskilda aktiviteter till Hela skolan – Hela dagen?

  5 oktober 10:4011:20
  • Arrangör: Vallentuna kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Kompetensförsörjning
 • Leda och organisera
 • Mäta och följa upp
 • Ny teknik och data
 • Upphandling
 • Alla är vi nog överens om att miljö, hälsa, elevdelaktighet och skolframgångar är viktiga och att skolmåltiden kan påverka både positivt och negativt till detta. Men hur skapar vi en samsyn och ett lustfyllt samarbete med gemensamma mål kring detta?

  Vi behöver innovera hur vi innoverar – välkommen till lansering av Samverkets playbook

  5 oktober 11:0011:50
  • Arrangör: Vinnova tillsammans med Samverket
 • Seminarium/föreläsning
 • Leda och organisera
 • Vår tids utmaningar går över så väl organisatoriska som geografiska ansvarsområden och förutsätter därför effektiva arbetsformer där vi inom det offentliga tar ansvar för att undanröja hinder och tar fram nya, träffsäkra lösningar på problem.

  Erfarenhetsbanken ger spridning åt framgångsrika arbetssätt – så kan du bidra till hållbara skolmåltider

  5 oktober 11:3012:00
  • Arrangör: Jordbruksverket/MATtanken, Livsmedelsverket
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Från inspiration till genomförande – Erfarenhetsbanken för hållbara offentliga måltider samlar och sprider metoder och arbetssätt. Genom att dra nytta av varandras lärdomar kan måltidsorganisationer och andra aktörer i ännu större utsträckning bidra till ett hållbart matsystem.

  Öppet Hus i Garderoben på Södersjukhuset

  5 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Södersjukhuset
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Grön omställning
 • Övrigt
 • Garderoben, Södersjukhusets eget klädförråd. Här kan personal hämta begagnade kläder till patienter som vid hemgång saknar egna. Vill du veta mer om varför, hur vi startade, hur det går och hur vi jobbar - kom och besök oss på Öppet Hus!

  Möjligheter och nytta med VR inom utbildning

  5 oktober 15:0015:45
  • Arrangör: Adda Kompetens, Warpin Reality
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Kompetensförsörjning
 • Ny teknik och data
 • Upphandling
 • Detta är en workshop kring möjligheter och nytta med VR inom utbildning tillsammans med Adda Kompetens och Warpin Reality. Du får en introduktion, praktiska exempel och veta hur du tar nästa steg.

  Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

  5 oktober 15:0016:00
  • Arrangör: AI Sweden
 • Seminarium/föreläsning
 • Ny teknik och data
 • Under fyra år kraftsamlar AI Sweden tillsammans med Vinnova för AI i kommuner och civilsamhälle. Seminariet syftar till att ge insikter i arbetet som pågår, däribland en insikt i arbetet med AI-rådet för Sveriges kommuner, som drivs tillsammans med SKR.

  I fokus – om innovation och upphandling: Tema solceller och solenergi

  6 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Vinnova, Upphandlingsmyndigheten, PRV och Afori
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Upphandling
 • Många kommuner planerar för investeringar i solenergi som en del i övergången till fossilfrihet, samt som en del i en elförsörjningsberedskap. Så vad ligger i framkant och hur upphandlar vi hållbart?

  Lärdomar från Livsmedelsverkets medborgarpanel om hållbar livsmedelskonsumtion

  6 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Livsmedelsverket
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Välkommen på ett webbinarium om lärdomar från Sveriges första nationella medborgarpanel - Livsmedelsverket har testat medborgarpanel som metod för delaktighet i myndighetens arbete om en fråga som berör alla; mat. Under våren 2023 har dryga 60 personer bidra med tankar och förslag på hur det kan bli lättare att äta hållbart och hälsosamt.

  Dina Nyheter från framtiden

  6 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: SKR
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Övrigt
 • Välkommen till 2035! Vi tar del av en nyhetssändning med olika framtidsscenarier. Tillsammans diskuterar vi de olika scenarierna och hur vi kan arbeta med framsynsfrågor.

  Jag trodde att vi visste vad folk ville ha, nu frågar vi istället!

  6 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Skatteverket, Region Jämtland Härjedalen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Kompetensförsörjning
 • Leda och organisera
 • Mäta och följa upp
 • Två myndigheter, en region. Fem uppdrag. Två dagar. En metod. Lärande spelar huvudrollen.

  Praktikfall, Bodens kommun: Att breddinföra det digitala verksamhetsstödet Boet inom LSS Bostad med särskild service

  6 oktober 10:0011:30
  • Arrangör: Boet, Bodens kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Boden har med stor framgång implementerat det digitala verksamhetsstödet Boet på sina LSS-boende. Lyssna på medarbetare från Boden som tillsammans med Anette Hjalmarsson från Boet kommer berätta om införandet, lärdomar och utmaningar.

  Hur hämtar vi hem effekterna?

  6 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Helsingborg stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Mäta och följa upp
 • Lyssna in när vi berättar om hur vi har börjat jobba med effekthemtagning som en självklar del av vår innovationsprocess. Vi kommer att berätta hur vi i praktiken arbetar med innovation, men främst hur vi beräknar effekter och tar strategiska beslut utifrån vår effekthemtagningsmodell i innovationsarbetet.

  Utforska möjligheter och utmaningar med hälsodata med spelet Interopoly

  6 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Vinnova
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Ny teknik och data
 • Arbetar du med, och vill skapa nytta med hälsodata? Varmt välkommen till på Vinnova för en interaktiv workshop där vi spelar spelet Interopoly för att utforska vägar framåt med hälsodata.

  KREATIV LUNCH FÖR NÄTVERKANDE

  6 oktober 12:0013:00
  • Arrangör: Openlab
  • Ort: Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Övrigt
 • Kompetensförsörjning
 • Leda och organisera
 • Övrigt
 • Luncha och nätverka med andra som vill innovera och transformera offentlig sektor! Driver du innovationsprojekt och söker tips och råd? Behöver du inspiration om att stärka innovationskulturen på din arbetsplats? Känner du dig kanske ensam i ditt driv för innovation och vill knyta nya kontakter?

  Vad är det värt? – Diggs nya beräkningsverktyg för nyttor och kostnader

  6 oktober 14:0014:45
  • Arrangör: Digg - Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Mäta och följa upp
 • Peter Rosenback och Ann Söderström Johansson på Digg visar upp det nya beräkningsverktyget för nyttor och kostnader som Digg utvecklat under året.
  + Spara till kalender