Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 8 oktober 08:0008:50
 • RISE
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Learning Breakfast – Innovationsledning i kommuner med RISE

  Varmt välkommen på Learning Breakfast med RISE och kommunledningspartnerskapet LOFT. Carl Heath och Anders Wikström introducerar kommunledningspartnerskapet LOFT och bjuder på en introduktionsföreläsning med påföljande samtal om innovationsledning för kommuner.

  Om Learning Breakfast och Learning Lunch

  Detta är ett smakprov på konceptet LOFT Learning Lunch. Det är ett koncept inom Kommunledningspartnerskapet LOFT – Leda och Organisera Förnyelse och Transformation. Learning Lunch är en del i en kommunlednings kontinuerliga omvärldsbevakning och livslånga lärande. Omvärldsbevakning är något som alla organisationer står i allt större behov av, men som ofta kan vara svårt att organisera och prioritera. Med Learning Lunch får kommunledningen kontinuerlig omvärldsbevakning av RISE genom en kortare lunchföreläsning med påföljande samtal. Diskussioner förbereds med underlag och samtalsstöd av RISE. Lunchföreläsningen sker på distans och spelas in för att kommunledningen ska kunna använda materialet i sitt eget fortsatta arbete. Det samtal som sker efter föreläsningen spelas inte in utan syftar till att utveckla kommunledningen specifikt.

  I en omvärld under ständig förändring erbjuder konceptet Learning Lunch en del i kommunens strategiska kompetensförsörjning och livslånga lärande. Utifrån en analys i kommunledningen erbjuder RISE löpande lunchföreläsningar på olika tema med aktualitet och relevans för kommunledningen. Som oberoende statligt ägt forskningsinstitut erbjuder RISE oberoende expertkunskap, forskning och analys. Med sina 2800 forskare och medarbetare tillgodoser RISE djup kompetens inom en bredd av områden. De primära områdena som är föremål för samtal är inom ledning, organisering, förnyelse och transformation med näraliggande områden så som innovationsledning och digitalisering.

  Information

  Datum
  8 oktober
  Tid
  08:00–08:50
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  RISE
  Kontaktperson
  Carl Heath
  E-post
  carl.heath@ri.se
  För frågor rörande Learning Breakfast och kommunledningspartnerskapet LOFT kontakta carl.heath@ri.se