Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 5 oktober, 2022 10:0010:50
 • Vinnova med flera
 • Seminarium/föreläsning
 • Nyttiggörande av data- samverkan och innovation baserad på data
 • Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata

  Nya teknologier och digitalisering revolutionerar diagnostik, behandling och prevention, inte minst tack vare nya möjligheter att få tillgång till och använda data för att bygga kunskap om individuella förutsättningar.  Vad är möjligt att göra med data idag, och vad krävs för att dra nytta av data på ett ännu bättre sätt?  

  Tillsammans med regioner, kommuner och andra aktörer vill Vinnova driva utvecklingen mot ett effektivt och säkert flöde av hälsodata. Här behövs gränsöverskridande samarbete och innovation i bred bemärkelse så att fler kan leva ett liv i hälsa.

  På det här seminariet får du ta del av erfarenheter och lärdomar från pågående projekt som Vinnova stödjer. Du får även höra mer om Vinnovas planer och hur du kan engagera dig. Ingen anmälan behövs. Seminariet är digitalt och hålls i Microsoft Teams.

  1. Distansmonitorering av reumatoid artrit – att dela data från patient till vårdgivare inom reumatologi.

  Sara Bucher, sektionschef och reumatolog i Region Örebro Län, berättar om ett pågående projekt och tar upp frågor kring allt från informationssäkerhet, informatik, mappning och gemensamma plattformar för data.

  2. Kan vi överbrygga organisationsgränser mellan hälso- och sjukvård, socialvård, patient och anhörigvårdare?

  Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik, KTH, berättar om ett pågående projekt med titeln “Demonstrator för Information och Systemdelning med hjälp av Modeller och Organisatorisk samverkan”.

  3. Använda data för att bidra till innovationer

  Per Englund, certifierad innovationsledare, Region Stockholm, berättar om vilka nya möjligheter som öppnas med hjälp av hälsodata och vad som krävs för att göra den tillgänglig.

  Välkomna!

  Information

  Datum
  5 oktober, 2022
  Tid
  10:00–10:50
  Hur kan man delta?
  Digitalt