Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 4 oktober, 2022 10:0010:35
 • Innovationsplattform Borås, Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Klimatneutrala Borås 2030 och medverkan i Viable Cities

  Borås innovationsdag 4e okt innehåller 5 föreläsningar på förmiddagen. Vårt fokus är de tre hållbarhetsdimensionerna, mänskliga rättigheter och innovationer. Klockan 13.30 sker ett samtal med samtliga föreläsare och kl 15 sker ett samtal med politiker från staden. Dragning 2 Klimatneutrala Borås och deras medverkan i Viable Cities

  Klimatneutrala Borås
  Borås Stad står, som övriga kommuner i Sverige, inför en enorm utmaning. För att bidra till Parisavtalet och undvika en kommande klimatkatastrof måste utsläppen av växthusgaser minska i en historisk sett rekordhög takt.

  Borås Stads befintliga klimatarbete ramas in av satsningen Klimatneutrala Borås 2030 där Borås tillsammans 22 andra städer och flera myndigheter just nu kraftsamlar för en nationell omställning. Klimatneutrala Borås 2030 ingår i det nationella innovationsprogrammet Viable Cities. Omställningen – såväl den lokala som den nationella – handlar inte bara om att minska utsläpp och klimatpåverkan utan också att göra det genom samarbeten med olika aktörer. Ett gott liv för alla inom planetens gränser är Viable Cities mål!

  Innovationsarbetet sker inom ett partnerskap bestående av Science Park Borås, Navet Science Center, Fristadbostäder och Borås Energi och Miljö. Den tvärsektoriella samverkan inom satsningen, inklusive invånare och näringsliv är helt nödvändig för att kunna lyckas med omställningen. Men i och med samverkan uppstår det också nya utmaningar. I ett innovationsarbete vet man aldrig riktigt hur det blir härnäst. Vi kommer prata om potentiella målkonflikter och osäkerheter under denna dag.