Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 5 oktober, 2020 13:3015:00
 • Skövde
 • Avfallshantering Östra Skaraborg; Högskolan i Skövde
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Kan AI förbättra kvalitén i återvunnet avfall?

  Välkomna att höra mer om vårt AI-projekt i vilket vi kommer att testa att använda AI-baserad maskininlärning för bildanalys av det avfall som lämnas på våra återvinningscentraler.

  Tillsammans med Högskolan i Skövde undersöker Avfallshantering Östra Skaraborg potentialen hos AI att bidra till en bättre kvalitet i återvunnit avfall.

  För att avfallet som lämnas på våra återvinningscentraler ska kunna behandlas på rätt sätt och återvinnas så som är tänkt så är det helt avgörande att den som lämnar avfallet sorterar ut det korrekt, vilket vi kallar att materialet måste vara rent. Ett orent material går inte att återvinna, utan går istället till förbränning eller destruktion vilket är en stor nackdel ur ett miljöperspektiv och även ur ett kostnadsperspektiv.

  Ett orent material kan också om det inte upptäcks innan det skickas iväg från oss förstöra utrustning i den efterföljande återvinningsprocessen hos den aktör som tar hand om själva materialåtervinningen, som ett exempel kan nämnas när metall hamnar i wellpapp. Orent material är ett stort problem på våra återvinningsstationer och en ökad renhet i materialet är en högt prioriterad fråga i vår organisation som vi jobbar mycket med.

  Vi har gjort många olika insatser för att få upp renheten, så som exempelvis information, utbildningar och skyltning, och vi känner att vi nu har börjat komma så långt det går när det gäller att hjälpa våra kunder att sortera rätt. Vi kommer helt enkelt inte att kunna garantera att varje enskild individ alltid sorterar sitt avfall korrekt.

  Det vi behöver göra för att öka renheten i materialet ytterligare är därför att kunna upptäcka felsorteringar direkt när dom sker, vilket i dagsläget i praktiken är omöjligt då det skulle kräva att vi har personal som konstant bevakar varje container. Om vi automatiskt kunde upptäcka felsorteringar så kan vi plocka ut det orena materialet, och här ser vi att AI har stor potential att hjälpa oss att automatiskt analysera innehållet i containrarna och larma vid felsorteringar.

  Information

  Datum
  5 oktober, 2020
  Tid
  13:30–15:00
  Hur kan man delta?
  Lokalt på plats
  Adress
  Kavelbrovägen 2B, Skövde
  + Google Map