Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 2 oktober, 2023 14:0015:00
 • Barkarby Science, Järfälla kommun, Savantic
 • Seminarium/föreläsning
 • IoTak -Smarta tak för en snabbare klimatomställning

  IoTak- Smarta tak för en snabbare klimatomställning. Hur skapar man en datadriven utvärderingsmodell med hjälp av AI som visar på gröna taks bidrag till samhällsekonomiska och klimatmässiga värden? Hur kan IoT användas i förvaltning och drift av gröna tak? Hur kan kommun och näringsliv samarbeta i dessa frågor?

  Projektet IoTak undersöker nya arbetssätt kring tak och grönytor där planering, optimering och utvärdering sker med hjälp av data. Projektets målsättning är att bidra till ökad användning av kommunens tak som möjliggörare för en snabbare klimatomställning.

  IoT står för “Internet of Things” och syftar på ett nätverk av fysiska föremål och enheter som är anslutna och kan kommunicera med varandra. Det innebär att sensorer, mätare och andra enheter kan samla in och utbyta data för att möjliggöra övervakning, styrning och automatisering av olika processer.

  Ett grönt tak är en typ av takbeklädnad som täcks av levande växter, såsom gräs, mossor eller andra växtarter. Det gröna taket bidrar bland annat till att isolera byggnaden, minska bullernivåer absorbera luftföroreningar och skapa en grönskande miljö. Ett smart tak i projektets mening, handlar om att skapa taklösningar som bidrar till att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet med hjälp av innovativ teknik som AI och IoT. Det kan innebära olika tekniska och designmässiga inslag för att optimera energieffektivitet, minska utsläpp och främja biologisk mångfald.

  Projektet tar sin utgångspunkt i att tak är outnyttjad resurs i den tätbebyggda staden som kan skapa stor samhällsekonomisk nytta. Projektet avser därför ta fram en prototyp för hur Järfälla kommun använder IoT i arbetet med planering, optimering och brukande av gröna tak i arbetet mot att öka användningen av kommunens tak som möjliggörare för en snabbare klimatomställning.

  Projektet är ett prototyputvecklingsprojekt som finansieras av IoT Sverige genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas och genomförs av Järfälla Kommun, Barkarby Science och Savantic.

  Under webinariet får ni möta: Projektledare Oskar Lindberg från Järfälla kommun, Claes Orsholm, VD på Savantic samt moderator Sophia Sundberg, VD för samverkansarenan Barkarby Science,.

  Vi avslutar webinariet med en frågestund där ni är mycket välkomna att ställa era frågor.

  Information

  Datum
  2 oktober, 2023
  Tid
  14:00–15:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Barkarby Science, Järfälla kommun, Savantic
  Kontaktperson
  Lise-Lotte Herrfall
  E-post
  Lise-Lotte.herrfall@Barkarbyscience.se
  Välkommen att följa teamslänken för ditt deltagande!
  Länkar
  https://barkarbyscience.se/projekt/iot-smarta-tak/
  https://www.jarfalla.se/nyheter/nyheter/artiklar/smartatakforsnabbareklimatomstallning.5.5296c0a81884796cfea11dc0.html
  https://iotsverige.se/projekt/iotak
  https://www.savantic.se/