Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 6 oktober 14:0015:00
 • Linköping
 • IoT world, RISE, Linköping Science Park
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Internet of Things för Framtidens Materialförsörjning inom Offentlig Sektor – IoT world

  Dagens vårdsystem står inför stora utmaningar där ett ökat vårdbehov behöver tillgodoses med knappa resurser. En nyckelfråga är effektiva och fungerande varuflöden av läkemedel och förbrukningsmaterial.

  I detta projekt undersöks flödet och där avses aktiviteter såsom inköp/upphandling, kvalitetssäkring, lagring och leveranser av produkter, samt ett välfungerande informationsflöde. En nyckelfråga är att ha kontroll på den faktiska förbrukningen längst ute i kedjan, dvs så nära användarna som möjligt. Genom att ha denna kontroll är det möjligt att bygga upp system där flertalet aktiviteter, såsom tex orderläggning, kan ske automatiskt. Det saknas idag kontroll på vad som lagras vart och i vilka mängder på verksamhetsförråd. Målet med detta projekt är att mäta förbrukningen i sista ledet i flödet (dvs i förråden på enheten). Vi kommer att utvärdera olika tekniska lösningar som fungerar på olika typer av material såsom läkemedel, förbrukningsvaror och textilier. Detta kommer att testas i olika sorters verksamheter både i Region Östergötland samt kommunerna Linköping och Kinda. Efter genomfört projekt är målet att ha ett generiskt empiriskt kunskapsmaterial som kan användas för upphandling vid storskalig implementering av lösningar. Arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. På plats finns Per Bröms & Torbjörn Eriksson från RISE.

  Information

  Datum
  6 oktober
  Tid
  14:00–15:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Adress
  Linköping, Ebbepark, lokal – Spektrum, Linköping
  + Google Map
  Arrangör
  IoT world, RISE, Linköping Science Park
  Kontaktperson
  Ulrika
  E-post
  ulrika.johansson@linkopingsciencepark.se
  Anmälan
  Genom communityn IoT World har offentliga verksamheter testat nya möjligheter och utvecklat sitt kunnande inom Internet of Things. Nu vill vi dela med oss av utmaningar och lärdomar och inspirera fler till att utforska potentialen med IoT-lösningar inom offentlig sektor. Den 6 oktober deltar IoT World i Vinnovas innovationsvecka med ett varierat program där vi berättar om några av våra olika projekt. Evenemanget kommer genomföras på Spektrum i Ebbepark, Linköping, men går även att ta del av digitalt. Det går även bra att delta endast på några programpunkter. Ange i anmälan hur du vill göra. Efter varje presentation finns det tid för frågor och en paus.
  Länkar
  http://www.iotworld.se
  http://www.facebook.com/inaniotworld
  http://www.linkedin.com/company/inaniotworld