Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 7 oktober, 2022 08:1508:55
 • Innovation Skåne, Region Skåne, Ängelholms kommun, RF- SISU Skåne
 • Seminarium/föreläsning
 • Innovativ samverkan för att främja fysisk aktivitet

  Att göra folkhälsa. Den svenska befolkningen rör sig mindre i vardagen och sitter mer stilla än någonsin. Detta gäller även våra barn och unga och skillnaden mellan olika socioekonomiska grupper är påtaglig. Nu är det tid att agera! Ta del av Region Skånes samverkans plattform för att främja fysisk aktivitet i för våra barn och unga!

  Sätt Skåne i rörelse ska bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje, är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa ökar.
  Innovation Skåne är Region Skånes helägda innovationsbolag. Inom innovationsområdet Hälsa arbetar vi med innovationer inom perspektiven Frisk, Risk, Sjuk.
  I samverkan med Region Skånes avdelning för regionalutveckling, aktörer som erbjuder metoder och stöd för att främja fysisk aktivitet samt Skånes kommuner bygger vi nu upp en plattform där olika aktörer kan mötas, utbyta erfarenhet och få kunskap.
  Lyssna till:
  RF- SISU Rörelsesatsning i skolan för en jämlik tillgång till rörelse och idrott i samband med skoldagen.
  Aktivitet förebygger i Ängelholm har hittat nyckeln att ge alla barn som vill en meningsfull fritid. Samverkan mellan offentliga aktörer, idéburen sektor och näringslivet när det är som bäst.
  Region Skånes satsning: Samverkan för psykisk hälsa unga, inriktning fysisk aktivitet.

  Information

  Datum
  7 oktober, 2022
  Tid
  08:15–08:55
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Innovation Skåne, Region Skåne, Ängelholms kommun, RF- SISU Skåne
  Kontaktperson
  Maria Bjerstam
  E-post
  maria.bjerstam@innovationskane.com
  Länkar
  https://utveckling.skane.se/tema/satt-skane-i-rorelse/
  https://www.rfsisu.se/skane/Viarbetarmed/sarskildauppdrag/rorelsesatsningiskolan
  https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstaden-angelholm/aktivitet-forebygger.html