Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 6 oktober, 2021 14:3015:30
 • Region Kronoberg
 • Övrigt
 • Hälsa sjukvård
 • #InnovationsveckanKronoberg – Hur kan regioner dra nytta av den europeiska arenan för att bidra till utveckling av hälso- och sjukvården?

  Digitalisering, äldrefrågor och nära vård är utmaningar för såväl svenska som europeiska regioner. Det finns därför anledning att samarbeta med regioner även utanför Sveriges gränser. Paneldiskussionen lyfter frågor kring hur svenska regioner kan samarbeta sinsemellan, men också med lärosäten för att bättre nyttja den europeiska arenan.

  Regionerna i Småland, Blekinge och Halland delar många utmaningar kopplat till hälsa och sjukvård. Inte minst vad gäller utveckling av den nära vården, digitalisering och äldrefrågor. Dessa utmaningar delar vi med flera andra europeiska regioner och det finns möjlighet att utveckla vår egen verksamhet genom samlärande med andra. I detta sammanhang utgör Bryssel en viktig pusselbit för att skapa internationella kontakter till erfarenhetsutbyten, utvecklingssamarbeten och informationsspridning. För att maximera nyttan av våra gemensamma resurser har en gemensam plattform etablerats inom SBHSS (Småland, Blekinge, Halland, South Sweden), vars övergripande mål är att genom samarbete bidra till utveckling av regionernas verksamhet inom hälso- och sjukvårdssystemen. Förutom att vi nu på ett samordnat och mer effektivt sätt kan nyttja den europeiska arenan, bidrar plattformen även till ett ökat lärande regionerna emellan. Samarbetet inom plattformen har bland annat lett till ett utbyte med den italienska regionen Emilia-Romagna. En utmaning är dock att omsätta erfarenheter från europeiska utbyten och samarbeten i praktiken i respektive regions verksamhet. I denna paneldiskussion pratar vi om utmaningar och möjligheter kopplat till erfarenhetsutbyten och hur utbyten omsätts till praktisk nytta för verksamheten.

  Panelen består av representanter från regioner och lärosäten inom SBHSS. Moderator är Linda Reinholdsson från SBHSS Brysselkontor.

  Länk till paneldiskussionen skickas till anmälda deltagare.

  Information

  Datum
  6 oktober, 2021
  Tid
  14:30–15:30
  Hur kan man delta?
  Digitalt