Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 7 oktober, 2021 14:0014:45
 • Region Kronoberg, Linnéuniversitetet mfl.
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • #InnovationsveckanKronoberg – Digitala simuleringsövningar för blåljuspersonal – pedagogik för framtiden?

  Samhällets räddningsaktörer står inför stora utmaningar att rusta sig för det ständigt föränderliga samhället med nya hotbilder och krav. Denna utmaning delas av de aktörer som ansvarar för grundutbildning och för arbetsgivare som fortbildar de yrkesaktiva räddningsaktörerna. Är digitala simuleringsövningar svaret?

  Traditionellt är inomorganisatoriska övningar, med storskaliga scenarion en central del i utbildningsverksamheten. Detta är logistiskt utmanande både vad gällande tid och resurser i form av personal och utrustning. Utöver det så är det logistiskt utmanande att få flera organisationer att samverka kring utbildningsinsatser som inkluderar storskaliga övningar. Detta ger både grundutbildning samt den interna kompetensutveckling för yrkesverksamma räddningsaktörer stora utmaningar att på ett hållbart och pedagogiskt sätt utbilda stora personalgrupper i att hantera olika typer av samhällsstörningar.
  Antalet deltagare som kan öva blir vanligen begränsat. Klinisk/praktiska övningar kan även i sig framkalla stress hos de medverkande vilket kan vara negativt för inlärningsprocessen.

  En internetuppkoppling och en dator! Ingen omfattande logistik eller resurs åtgång. En simulering som kan göras av hur många som helst hur många gånger som helst! En simulering som snabbt kan replikera den senaste hotbilden och ge räddningsaktörerna de förberedelser som då krävs. Föreliggande projekt utformas och planeras som ett samverkansprojekt tillsammans med flera samarbetspartners för att samla olika kompetenser inom digitalisering, pedagogik och ämneskunskap kopplat till de olika professionerna. Digital/teknisk kompetens: Institutionen för datavetenskap och mediateknik vid LNU, innovationsföretagen 3D Vision samt Winway. Ämneskunskap: Specifikt sammansatta projektgrupper med representanter från samtliga räddningsaktörer; Värends räddningstjänst, Region Kronoberg, polisutbildningen LNU samt länsstyrelsen. Pedagogisk kompetens: Instruktörer i räddning samt akutsjukvård med inriktning mot räddningstjänst. Lärare vid Specialistutbildningarna i akutvård samt polisutbildningarna vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap LNU och Högskolan i Borås.

  Visionen är att utveckla och bedriva forskning på digitala simuleringar av både mindre och större komplexa händelser och samhällsstörningar för räddningsaktörer med hjälp av innovativ teknik anpassade för mängdträning.

  Information

  Datum
  7 oktober, 2021
  Tid
  14:00–14:45
  Hur kan man delta?
  Digitalt