Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 4 oktober 10:0011:30
 • Region Sörmland Utvecklingsenheten
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Innovationsupphandling, hur då?

  Föredrag och samtal om innovationsupphandling och/eller inköp i innovation och utvecklingsprocesser.

  Tillsammans med Johanna Enberg från Upphandlingsmyndigheteten angriper vi innovationsupphandling. Medarbetare från Region Sörmland och Västmanland deltar i reflekterande och konkretiserande samtal. Ämnen som berörs är exempelvis hur en region kan komma igång med innovationsupphandling och om innovationsupphandling egentligen har mer likheter med forskning än upphandling och inköp.

  om länken inte fungerar prova att klistra in följande i webbläsaren.

  Seminariet sker med företrädare för verksamheter inom, inköp, E-hälsa, infrastruktur, kommunikation och teknik, samt innovation och utvecklingsstöd.

  Vi hoppas på att diskutera frågor på ett ärligt, ödmjukt och verksamhetförankrat sätt och alla är inbjudna att lyssna. / Jennie Björkman, Utvecklingsenheten Region Sörmland.

  Möjligheten att lyssna in finns för alla genom bifogad länk. ingen föranmälan krävs.

  OBSERVERA:
  Vissa webbläsare har haft problem att använda direktlänken. Klistra in följande i webbläsaren så kommer du in på mötet.

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU5OGNkNzAtMTdkOS00YTY2LThiMDUtMjdjZTQwZWVjMDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3237c65-ca15-4f06-b6bc-4eadd0e561c2%22%2c%22Oid%22%3a%226dec3fc2-2aba-4c06-b851-d27b525d9f82%22%7d

  Information

  Datum
  4 oktober
  Tid
  10:00–11:30
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Region Sörmland Utvecklingsenheten
  Kontaktperson
  Tobias Söderberg
  E-post
  Tobias.o.soderberg@regionsormland.se