Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 7 oktober, 2021 09:0009:30
 • Umeå Universitet, Region Västerbotten
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Innovationsmodell för medicinsk teknik

  Den medicintekniska innovationsprocessen omfattar många utmanande och tidskrävande processer som måste övervinnas för att nå en lyckad produktlansering. Via samverkan med forskare och samarbetspartners inom medtech-branschen har vi utvecklat en överskådlig innovationsmodell som ska stödja medicintekniska innovatörer till ökad success rate.

  Inom ramen för Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) och projekten Medicinsk teknik för företagstillväxt i Norrland (MT4North) och MT4N – Business Model har det identifierats ett behov av en integrerad konkret innovationsmodell med ett starkt fokus just på att vara ett stöd i innovationsprocessen för forskare och entreprenörer inom medicinteknik.

  Modellen har utvecklats i nära samarbete med forskningsprojekt och företag med produkter i olika utvecklingsfaser. Modellen baseras på vedertagna skalor för att bedöma en progression av teknikutveckling, inkluderande Technology Readiness Level (TRL) och tar även hänsyn till de unika utmaningar som medicinteknisk forskning står inför. Detta genom att modellen introducerar också Clinical Readiness Level (CRL) som ett sätt att gradera en innovations kliniska mognad, något som är av största vikt inom hälso- och sjukvård.

  MedTech Innovation Model är en innovationsmodell i fyra faser för att vägleda och accelerera arbetet med olika tidskrävande och nödvändiga steg för att förbereda tidiga forskningsresultat för marknaden. För att tillgängliggöra modellen har ett webbaserat och användarvänligt verktyg skapats. Detta verktyg gör det möjligt att på ett enkelt sätt få stöd och följa progression i innovationsprocessen.

  Vill du vara med och testa och utvärdera innovationsmodellen hör av dig till tobias.tovedal@umu.se eller linda.pommer@umu.se

  Information

  Datum
  7 oktober, 2021
  Tid
  09:00–09:30
  Hur kan man delta?
  Digitalt