Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 9 oktober, 2020 11:3012:30
 • SIS (Svenska Institutet för Standarder) och SIS/TK 532 Innovation Management
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Innovationsledning – vad är det och varför är det viktigt?

  Lunchföreläsning med experter från SIS/TK 532 Innovation Management.

  Program:

  • Innovationsledning – vad är det?
   – Elisabet Spross, SWECO
  • En standard för Innovation?
   – Johan Grundström Eriksson, aiRikr
  • Innovationsledning i kommuner – pågående arbete och exempel
   – Anders Wikström, RISE
  • Frågor och diskussion (öppet för alla deltagare).

  Föredragande experter ingår i SIS/TK 532 Innovation Management. Läs mer: https://www.sis.se/tk532

  B A K G R U N D
  Innovation är ett centralt område för såväl hela nationer som företag. Då produkternas livscykler krymper, är innovationsförmåga en nödvändig förutsättning för att kunna överleva på en allt tuffare global marknad. I Sverige satsas sedan länge stora resurser på forskning och utveckling. Samtidigt har det framkommit att Sverige inte är lika framträdande internationellt när det gäller att kommersialisera och skapa nytta av den kunskap som satsningen ger. Svenska företag, myndigheter, universitet och andra organisationer behöver därför öka sin ansträngning när det gäller att säkerställa att de resurser som satsas i större utsträckning leder till framgångsrika varor, tjänster och processer. Internationella och europeiska standarder för innovationsledning (Innovation Management) kan här fungera som en framgångsfaktor genom att förse företag, myndigheter, universitet och andra organisationer med verktyg som förbättrar möjligheterna att bättre tillvarata de resurser som satsas på utveckling, så att de i större utsträckning leder till innovation och tillväxt.

  Målet med arbetet som bedrivs av SIS/TK 532 Innovation Management är att skapa standardiserade verktyg, metoder och angreppssätt som hjälper företag, myndigheter, universitet, och andra organisationer att etablera och utveckla sin innovationsförmåga och prestanda. I slutet av 2013 påbörjades arbetet med innovation på internationell nivå, inom den nya kommittén ISO/TC 279 Innovation Management. Arbetsplanen rymmer en ledningssystemstandard, begrepp och definitioner, verktyg och metoder samt utvärdering. Den svenska kommittén SIS/TK 532 Innovation Management är mycket aktiv både på europeisk och global nivå.

  S I S
  SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS utarbetar standarder inom de flesta områden, till exempel bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, konsument-produkter, lednings-/managementsystem, material- och mekanteknik, miljö och säkerhet. Mest kända är standarderna ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 160 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiserings-organisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

  K O N T A K T
  Jolanta Wallström
  Projektledare, SIS
  Standardisering Informationsteknik och Ledningssystem
  E-post: jolanta.wallstrom@sis.se
  Mobil: 070 – 7587 614

  Information

  Datum
  9 oktober, 2020
  Tid
  11:30–12:30
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  SIS (Svenska Institutet för Standarder) och SIS/TK 532 Innovation Management
  Kontaktperson
  Jolanta Wallström
  E-post
  jolanta.wallstrom@sis.se
  Föranmälan krävs
  Anmälan
  Lunchföreläsning sänds via Zoom. Anmälan senast torsdag 2020-10-08 kl.15:00 via mejl till: jolanta.wallstrom@sis.se
  Länkar
  https://www.sis.se
  https://www.sis.se/tk532