Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 7 oktober, 2021 13:0015:00
 • RISE, Hässelby–Vällingby stadsdelsförvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Innovation som leder till kreativt och flexibelt socialt arbete

  I en verksamhet som under lång tid haft stora utmaningar och som är hårt styrd av lagar och regler, socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga, har Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning byggt upp en innovativ testmiljö för att prova kreativa och flexibla arbetssätt samt nya former för samhandling.

  Avdelningen för barn och unga brottas med hög arbetsbelastning för socialsekreterare. Många ärenden som kommer in är komplexa och tenderar att återkomma i form av nya orosanmälningar, samtidigt som många familjer tackar nej till de stödinsatser som erbjuds.

  Idag arbetar avdelningen med en pilotverksamhet i form av en mini–socialtjänst i ett utvalt geografiskt område. En av målsättningarna är att öka tilliten till socialtjänsten genom att jobba med större kontinuitet och ökad tillgänglighet. Med stöd av RISE har Hässelby–Vällingby stadsdelsförvaltning också skapat en ny form av samhandling med civilsamhället genom biståndsbedömda insatser inom ramen för ett så kallat Socialt utfallkontrakt. Målgruppen för insatserna är barn och unga i årskurs 4–9 som har eller är i riskzon för att utveckla ett missbruk och/eller en kriminell livsstil.

  Hör processledarna Rebecca Hedenstedt och Jessica Oldin Lazaroff samt inbjudna gäster berätta om det utvecklingsarbete som pågår.

  Diskussion
  I anslutning till vår presentation bjuder vi in till ett samtal med er som har lyssnat, med tid för diskussion och dela erfarenheter av innovationsarbete i en verksamhet som präglas av myndighetsutövning.

  Det växande Stockholm stimulerar till nytänkande i arbetet med att förverkliga stadens vision – Möjligheternas Stockholm – och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 där innovationer skapar förutsättningar för nya och bättre lösningar inom stadens verksamheter. Dessa lösningar ska bidra till en bättre samhällsservice och tillgänglighet, hållbar samhällsutveckling och högre livskvalitet för stockholmarna. För att lyckas krävs ett öppet och tillåtande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en kultur där goda idéer utvecklas och skalas upp. Staden vill främja intern och extern samverkan samt ny teknik med AI och digitalisering. Stockholms stad deltar i innovationsveckan för att ta del av och dela lärdomar och erfarenheter som bidrar till höjd innovationskapacitet.

  RISE samarbetar med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i utvecklingsarbetet och står för den tekniska lösning under eventet.

  Information

  Datum
  7 oktober, 2021
  Tid
  13:00–15:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  RISE, Hässelby–Vällingby stadsdelsförvaltning
  Kontaktperson
  Jessica Oldin Lazaroff
  E-post
  jessica.lazaroff@stockholm.se
  Öppen sändning. Ingen föranmälan behövs