Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 4 oktober, 2021 13:0014:00
 • Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Socialförvaltningen Stockholms stad, Syriska föreningen och Länsstyrelsen
 • Seminarium/föreläsning
 • Öppet hus
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Innovation som bidrar till påskyndad etablering för nyanlända

  I Hässelby-Vällingby har innovativa arbetssätt använts för att påskynda nyanländas etableringsresa. Bland annat genom informationsdiskar som främjar socialt nätverksbyggande samt genom en ny rutin för tidig inskrivning i förskola.

  I en enkätundersökning bland nyanlända i Hässelby–Vällingby år 2019 framkom att närmare 40 procent av nyanlända vuxna som kom till Sverige 2015–2016 helt saknade kontakter med personer som pratade svenska och som var etablerade på arbetsmarknaden. Med medel från Länsstyrelsen startades projektet Arenor för integration, med syftet att nyanlända skulle bygga ett socialt nätverk, påskynda språkutvecklingen samt förståelsen för samhället och på så sätt närma sig arbetsmarknaden.

  Tidigare behövde kvotfamiljer med barn i förskoleåldern också vänta på personnummer innan barnen kunde börja i förskola. Detta kunde ta flera månader och fördröjde därmed även den ena förälderns påbörjan av etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. I samband med att ett nytt boende för nyanlända öppnade i Hässelby sommaren 2020 inleddes ett samarbete med socialförvaltningen. Tillsammans togs en ny rutin fram som innebar att barn i kvotflyktingsfamiljer kunde skrivas in i förskolan med ett tillfälligt personnummer direkt efter ankomst till Sverige.

  Hör Milla Sörgärde, samordnare för integrationsarbete i Hässelby–Vällingby stadsdelsförvaltning, berätta om förvaltningens innovativa arbetssätt som påskyndar etableringen för nyanlända.

  Det växande Stockholm stimulerar till nytänkande i arbetet med att förverkliga stadens vision – Möjligheternas Stockholm – och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 där innovationer skapar förutsättningar för nya och bättre lösningar inom stadens verksamheter. Dessa lösningar ska bidra till en bättre samhällsservice och tillgänglighet, hållbar samhällsutveckling och högre livskvalitet för stockholmarna. För att lyckas krävs ett öppet och tillåtande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en kultur där goda idéer utvecklas och skalas upp. Staden vill främja intern och extern samverkan samt ny teknik med AI och digitalisering. Stockholms stad deltar i innovationsveckan för att ta del av och dela lärdomar och erfarenheter som bidrar till höjd innovationskapacitet.

  Information

  Datum
  4 oktober, 2021
  Tid
  13:00–14:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Socialförvaltningen Stockholms stad, Syriska föreningen och Länsstyrelsen
  Kontaktperson
  Milla Die Sörgärde
  E-post
  milla.die.sorgarde@stockholm.se
  Öppen sändning. Ingen föranmälan behövs