Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 8 oktober, 2020 10:0011:00
 • Bolagsverket
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Innovation i samverkan

  För att skapa lösningar som är uthålliga och fungerar ur flera perspektiv är det viktigt med samskapande över organisationsgränser. Vi kommer under detta webbinarium beskriva hur Bolagsverket ser på området och våra tankar på hur vi kan utveckla det vidare.

  Det är endast tillsammans som vi kan hitta lösningar som fungerar för många samt är enkla, tillgängliga och skapar nytta för många. Bolagsverket vill, tillsammans med övriga aktörer inom Företagsdomänen, hitta modeller och metoder för att underlätta innovation i samverkan mellan olika aktörer i ekosystemet.

  Under detta webbinarium kommer vi särskilt att beröra vikten av att fånga upp alla aktörer i arbetet för att hitta generella lösningar som stöttar och möjliggör lösningar som kan komma hela samhället till del. Det vi gemensamt strävar efter är nya innovativa lösningar som tillför värde och nytta för alla involverade. Bl.a. kommer vi att ta upp regelmässiga utmaningar att som myndighet samskapa med privata aktörer samt behovet av tydliga standards för att kunna skapa så transparenta och breda lösningar som möjligt.

  Företagsdatalabbet
  Bolagsverkets, och andra myndigheters, företagsdata är en guldgruva och en värdefull tillgång för samhället som kan användas mer och bättre än idag. Företagsdatalabbet är en plattform där vi genom att tillgängliggöra företagsdata, API:er och verktyg möjliggör utveckling av nya, smarta lösningar som skapar nytta för företag och samhälle. Målet är att bygga en mötesplats där kompetenser hittar varandra, utforskar data och labbar på nya innovativa lösningar med hjälp av företagsinformation. Vi vill att Företagsdatalabbet ska bli en innovationsmotor eller ett innovationsnav inom företagsdomänen.

  Under webbsändningen kommer vi att berätta mer om vårt pågående arbete samt vikten av samverkan för att Företagsdatalabbet ska utvecklas utifrån vilka behov som finns.

  Testbädd för behörigheter
  I takt med digitaliseringen i samhället ökar, ökar också behovet av att företag och fysiska personer ska kunna ta hjälp i de tjänster som växer fram. För att det ska vara möjligt behövs en enkel och säker lösning där man kan utse ombud som kan företräda andra i digitala tjänster.

  Sverige saknar idag en nationell lösning som gör det möjligt. Bolagsverket, Skatteverket och Digg arbetar tillsammans för att skapa en sådan lösning och det första steget på vägen är Testbädd för en gemensam digital behörighetslösning. Vi vill skapa en testbädd för att hitta lösningsmönster som fungerar över organisationsgränser. Målsättningen är att testbädden kan ge samsyn mellan olika aktörer och i nästa steg vara en grund för en nationell infrastruktur för behörighet (minaombud.se)

  Under webbsändningen kommer vi att beskriva det pågående arbetet med testbädden och hur man kan delta och bidra till att skapa en lösning som fungerar och skapar nytta för många.

  Information

  Datum
  8 oktober, 2020
  Tid
  10:00–11:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Bolagsverket
  Kontaktperson
  Camilla Bäckman
  E-post
  camilla.backman@bolagsverket.se
  Sändningen sker med Zoom meeting. Delta genom att klicka på länken ovan. Ingen föranmälan krävs. Vid anslutning hamnar du i en lobby där vi släpper in alla när mötet börjar. Alla är auto-mutade när de släpps in. Det kommer också att vara låst så att man inte kan un-muta sig eller dela skärm. Vill man kommunicera är det via chatt. Meeting ID: 944 2954 7295