Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 8 oktober, 2020 09:0010:00
 • Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Hur vi blåste liv i den utdöende enkäten

  När kände du senast att det gav dig något att fylla i en enkät? Idag har enkäter ofta låg svarsfrekvens och vi tror att det kan bero på att den inte är gjord för respondentens känsla av meningsfullhet. För att blåsa liv i enkäten som kraftfullt verktyg att se mönster på gruppnivå skiftade vi perspektiv och satte respondentens upplevelse i centrum.

  Att fylla i en enkät kan vid första anblick upplevas snabbt och enkelt. Men ganska snabbt kan dock känslan av trubbighet och brist på nyansering infinna sig – hur tolkas mina svar och vad ger det mig att fylla i det här? Att centrera oss runt respondentens upplevelse av att fylla i en enkät blev vår stora drivkraft in det utvecklingsarbete som vi idag kallar “visuellt reflekterande enkäter”. Vi började kombinera våra kunskaper i att facilitera reflekterande samtal med våra kvantitativa kunskaper och såg att svaren blev djupa. Framförallt såg vi att respondenten upplevde meningsfull reflektionstid.

  Varmt välkommen att delta på vårt seminarium där vi delar med oss av vår utvecklingsresa, våra initiala lärdomar och vad vi drömmer om att göra vidare.

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign arbetar för en hållbar samhällsutveckling genom att inspirera företag och organisationer att använda design som förhållningssätt och process i utvecklingsarbete.

  Förnyelselabbet på SVID är specialiserade på medskapande metoder och tvärsektoriella utvecklingsprocesser.

  Information

  Datum
  8 oktober, 2020
  Tid
  09:00–10:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
  Kontaktperson
  Elin Engström
  E-post
  elin.eng@svid.se
  Föranmälan krävs
  Anmälan
  Deltagande sker via Zoom, länk till mötet skickas då du registrerat dig via länken ovan.
  Länkar
  http://www.fornyelselabbet.se
  http://www.svid.se