Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • 4 oktober 09:0010:00
 • Nätverket för användardriven innovation (Adda Kompetens & SKR), Ramboll Management Consulting
 • Seminarium/föreläsning
 • Leda och organisera
 • Övrigt
 • Hur kan systemtänkande, innovation och design hjälpa oss att lösa våra stora samhällsutmaningar?

  Vill du vara en del av en inspirerande och lärorik diskussion om innovation och systemomställning? Nätverket för användardriven innovation bjuder tillsammans med Ramboll in till ett öppet webbinarium där vi utforskar styrkan i systemtänkande och design för att adressera komplexa utmaningar och skapa innovativa och hållbara lösningar i välfärden.

  Vi lever i en tid där vi ofta stöter på återkommande problem utan att kunna hitta en enskild förklaring eller ansvarig. När det händer befinner vi oss mitt i ett system. Några exempel är när vi brottas med köer inom vården, segregerade bostadsområden eller elever som blir hemmasittare. Det finns inte en enskild förklaring eller ansvarig, utan det är ett system av olika sammanflätade faktorer som gör att dessa situationer uppstår gång, på gång. För att komma åt utmaningar och framtidssäkra olika system i vårt samhälle behöver vi skapa en grundläggande förståelse för systemen som helhet.

  Under detta webbinarium kommer Rambolls experter dela med sig av samlade insikter och erfarenheter från sitt arbete med bland annat:

  • systemkartläggning av komplexa system,
  • utveckling av systeminnovation,
  • design som ett verktyg för systemtransformation.

  Du kommer även att lära dig praktiska tips och strategier som du kan tillämpa i ditt eget arbete, både på lokal och samhällsnivå.

  Webbinariet avslutas med en öppen diskussion tillsammans med en panel, där du också ges möjlighet att ställa frågor direkt till våra experter.

  Medverkande:
  – Lisa Malmberg, tjänstedesigner och senior konsult på Ramboll Management Consulting – ett stiftelseägt konsultbolag inom hållbar omställning som arbetar bland annat med rådgivning och analys kopplat till samhällstransformation.
  – Clara Leandersson, Senior konsult och expert inom systeminnovation på Ramboll Management Consulting.
  – Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan på Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), VD Förnyelselabbet.
  – Marie Blom Niklasson, handläggare inom Nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  – Elize Leto, utvecklingsledare Effektiv och nära vård, Region Uppsala.
  – Milou Mandolin, miljöstrateg, Helsingsborgs stad.

  Flera medverkande kan tillkomma.

  Moderator: Emelie Risberg Hellström, Adda Kompetens – ett företag inom SKR.

  Målgrupp för webbinariet är representanter från kommuner, regioner, myndigheter, näringsliv och civilsamhället. Du behöver inte vara medlem i Nätverket för användardriven innovation för att delta.

  Anmälan krävs men det går att anmäla sig fram till webbinariet startar.

  >> Om Nätverket för användardriven innovation <<
  Du behöver inte vara medlem i nätverket för att delta, men gå gärna med om du vill ta del av liknande webbinarier i framtiden. I nätverket, som drivs av Adda Kompetens på uppdrag av SKR, möts olika professioner från kommuner, regioner och myndigheter och utbyter kunskap om att arbeta användardrivet, utifrån tjänstedesignmetodik och andra metoder och arbetssätt. Idag är vi över 350 medlemmar som stöttar, samarbetar och lär av varandra på nätverksträffar och i vår digitala samarbetsyta.

  Information

  Datum
  4 oktober
  Tid
  09:00–10:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Nätverket för användardriven innovation (Adda Kompetens & SKR), Ramboll Management Consulting
  Kontaktperson
  Emelie Risberg Hellström
  E-post
  emelie.risberg.hellstrom@adda.se
  Föranmälan krävs
  Anmälan
  Du kan anmäla dig ända fram tills att eventet startar. Du anmäler dig till webbinariet via anmälningslänken, du får då en automatisk inbjudan med en Teamslänk. Kan du inte delta live? Anmäl dig ändå så får du en länk till inspelningen efteråt!
  Länkar
  https://www.adda.se/natverk-innovation
  https://www.ramboll.com/sv-se
  https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/forskningochinnovation.50039.html
  https://svid.se/