Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 5 oktober, 2020 15:0015:45
 • AllAgeHub, AI Sweden, Västra Götalandsregionen
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Hur kan personer med intellektuell funktionsnedsättning lära sig och förstå AI?

  Testbädden AllAgeHub inrymmer aktiviteter för att öka förståelsen och stimulera tillämpning av AI-baserad teknik inom vård och omsorg. Ett speciellt fokus rör hur personer med intellektuell funktionsnedsättning via utbildningsinsatser kan få kunskap om och förståelse för AI och därmed kan involveras i beslut kring egen användning av AI-baserad teknik.

  Vi är alla angelägna om att ny teknik görs lätt att förstå och använda men våra erfarenheter säger oss att så inte alltid är fallet. Användarinvolvering vid utformning av nya produkter och tjänster är numera “standard” för att säkerställa rätt funktion och användbarhet. AI-utvecklingen ger nästintill obegränsade möljigheter till funktionalitet men hur kan vi bli delaktiga i beslut vad som ska utvecklas och hur den kan utformas och användas? Personer med intellektuell funktionsnedsättning har samma behov och rättigheter att förstå och vara delaktiga i vilka tekniska lösningar en vill använda. Men hur kan vi göra den nya tekniken begriplig för alla?

  Marika Jonsson presenterar sitt pågående doktorandarbete om digital tillgänglighet inom projektet CoDeAc (CoDesigning Accessible Ehealth Services). Marika Jonsson är industridoktorand vid KTH, verksam vid Habilitering och hälsa/VGR samt affilierad till AI Sweden och AllAgeHub

  Information

  Datum
  5 oktober, 2020
  Tid
  15:00–15:45
  Hur kan man delta?
  Digitalt