Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 7 oktober, 2022 08:0009:00
 • SKR, Tierp, Malmö, Karlskrona, Linköping, Eskilstuna
 • Seminarium/föreläsning
 • Hur grundas ett hållbart innovationspartnerskap för att lösa invånarbehov? KASAM Innovation Partnerskap berättar

  Vilken insats krävs för att få ett innovationspartnerskap att leda till både en hållbar affärsmodell för företaget, en träffsäker lösning som gör skillnad för en tänkta målgrupp, en fungerande avtalsmodell och nyttohemtagning för kommunen? Och, går det ens att vara fem kommuner som tillsammans nyutvecklar en lösning tillsammans med en leverantör?

  I maj i år tecknade SKR ett innovationspartnerskap för ett konsortie av kommuners räkning, med målet att i partnerskap mellan kommuner och företaget DIMH utveckla en personaliserbar portal som samlar digitala stöd som stärker känsla av sammanhang hos målgruppen + 18 år. Portalen och de digitala stöden ska ha sitt främsta fokus mot dem som inte har en insats från kommunen, men ändå behöver stöd. Arbetet är unikt både utifrån att exemplen på genomförda innovationspartnerskap fortfarande är få och inget har genomförts med flera kommuner där också slutanvändare från flera olika målgruppssegment med både lika och olika behov bidrar i utvecklingen.

  På seminariet berättar Mikaela Lindström, verksamhetsutvecklare på Tierps kommun, Michael Danielsson VD på DIMH och Freddie Johansson, expertstöd från Soprasteria i dialog med Malin Bergvall, projektledare på SKR om den resa som kommunerna och leverantör gör tillsammans med målgruppsrepresentanter i kommunernas testbäddar och de möjligheter som innovationscheckar från Vinnova bidragit med för att en mer hållbar affärsmodell och nyttohemtagning.

  KASAM Innovation Partnerskap är ett upphandlingskonsortie bestående av kommunerna Skellefteå, Uppsala, Hässleholm, Tierp, Eskilstuna, Linköping, Karlskrona och Malmö som samlat medel och resurser för gemensam upphandling av nyutveckling av digitala stöd som stärker just KASAM. De fem sistnämnda är de aktiva i själva partnerskapet med leverantören, men samtliga kommuner kommer kunna ta del av resultatet av partnerskapet.

  Information

  Datum
  7 oktober, 2022
  Tid
  08:00–09:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  SKR, Tierp, Malmö, Karlskrona, Linköping, Eskilstuna
  Kontaktperson
  Malin Bergvall
  E-post
  malin.bergvall@skr.se
  Deltagande via bifogad Teamslänk, ingen föranmälan krävs.
  Länkar
  https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/verktygochutvecklingsarbeten/upphandlingdigitalatjanstersomstarkerkasam.55678.html