Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 4 oktober 11:0011:45
 • Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Gränsöverskridande samarbete – smärtsamt nödvändigt

  Doktoranden Heiti Ernits från RISE kommer att diskutera de utmaningar och möjligheter som gränsöverskridande samarbete innebär. Heiti kommer att utgå från teori och praktiska exempel. Vidare kommer några relevanta strategier presenteras som kan rusta organisationer och ledare för gränsöverskridande samarbete.

  Vi är omgärdande av gränser. Exempelvis formella organisatoriska gränser som definierar ansvar, hierarki eller vart organisationen eller förvaltningen slutar. Andra gränser är mer osynliga, som exempelvis gränser mellan professioner, nätverk eller andra typer av gemenskaper som finns i eller mellan organisationer.
  Dessa gränser behöver upptäckas och har en koppling till rådande kultur och tradition.
  Gränser kan både möjliggöra och hindra handling. Avgränsade team får möjlighet att fokusera resurser och tid för att kunna lösa problem.
  Gränser mellan polisen och socialtjänsten är viktig för att upprätthålla respektive institutions autonomi.
  Att träda över gränser är förenligt med risker men också stora möjligheter som antropologen Douglas Mary har uttryckt det.
  Innovation och lärande sker oftast i de gränssnitt där olika världar och perspektiv möts.
  Dessa gränsöverskridande möten är dock sällan smärtfria utan utmärks av konflikter när olika perspektiv och värdesystem krockar.
  Men, gränser kan ibland behöva överskridas. Det kan exempelvis handla om behovet av samarbete, gemensam mobilisering av resurser eller samordning av olika organisatoriska delar.
  I de situationer där människor förutsätts jobba gränsöverskridande kan gränser ibland bli ett hinder. Gränsöverträdelser kan leda till konflikter, ifrågasättande och samarbetssvårigheter. Gränsöverskridande samverkan ”löser inte sig självt”. Studier visar att det den här typen av situationer behöver hanteras och organiseras aktivt.
  Det är här studier av gränsgångare och den typen av hantverk kommer in. Ibland krävs aktivt översättningsarbete eller byggande av förutsättningar för gränsöverskridande samarbete i form av gemensamma forum och verktyg. Andra gånger kan det krävas social facilitering eller konflikthantering för att vända en dysfunktionell konflikt till en funktionell.

  Information

  Datum
  4 oktober
  Tid
  11:00–11:45
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Borås Stad
  Kontaktperson
  Carola Samuelsson
  E-post
  carola.samuelsson@boras.se
  Livesändningarna sker från Textile Fashion Center i Borås. Du deltar via livesändning genom att klicka länken https://streamcode.se/innovationsveckan den tid du vill medverka. Hjärtligt välkommen =)
  Länkar
  https://www.umea.se/download/18.640818217563dc9fe54a5a/1605087820305/2018OmgivenavGrnsgngareioffentligsektor.pdf
  https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1431447/FULLTEXT02