Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 6 oktober 13:0014:00
 • Försäkringskassan
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Verksamhetsövergripande
 • Gammalt blir nytt : Driftsloggar ger verksamhetsvärde

  I alla IT system finns driftsloggar. De kan användas på ett nytt sätt. Genom att arbeta avdelningsövergripande utifrån våra olika kompetenser och perspektiv har vi skapat ett sätt att generera verksamhetsvärde som bland annat kan användas till att identifiera bidragsbrott.

  En incident i tandvårdsstödet där en tandläkarmottagning anropade systemet 50 gånger mer än vanligt under en kort period och dessutom med felaktiga personnummer föranledde denna analys. I analysen har vi bland annat hittat två tandläkarmottagningar som genererade 3.5 miljoner felaktiga anrop. Ytterligare identifierades över en halv miljon potentiellt otillåtna slagningar på patienter gjorda av tandläkarmottagningar. I slagningarna framgår sekretesskyddad information som enbart får lämnas ut till en tandläkarmottagning som behandlat eller har till avsikt att behandla en patient.

  Vi presenterar ett innovationsprojekt som är ett samarbete mellan fyra olika avdelningar på Försäkringskassan:
  – Tandvårdsstöd (Avdelningen för nationell tandvård, internationell vård och arbetsmarknadsstöd)
  – Analysavdelningen (Avdelningen för analys och prognos)
  – IT drift & utveckling (IT-avdelningen)
  – rättsavdelningen (Rättsavdelningen)
  I projektet analyseras IT driftsloggar ur ett verksamhetsperspektiv.

  Det statliga tandvårdsstödets IT system genererar mycket datatrafik. Systemet är till 99.5% automatiserat. Fyra miljoner patienter, tio miljoner besök och 17 miljoner åtgärder genererar ca 100 miljoner loggposter per år i driftsloggen. Det statliga tandvårdsstödet betalar årligen ut 6.5 miljarder kronor till vårdgivare varav 400 miljoner estimeras vara felaktigt. Vi har därför valt att analysera denna logg.

  IT driftsloggar används traditionellt i syfte att kontrollera trafikmönster samt att felsöka vid driftstörningar. För att få tillgång till loggarna och analysera dem på ett nytt sätt har vi utrett innehållet i och ägandeskap av loggarna. Det var också nödvändigt att utreda det rättsliga stödet för att använda delar av loggarna inom det nya syftet. Behandling av personuppgifter inom Försäkringskassans kärnverksamhet sker med stöd av särskilda bestämmelser i socialförsäkringsbalken.

  IT driftsloggar har analyserats utifrån perspektiven: felaktiga utbetalningar genom att utveckla och förfina kontrollarbetet, onödig efterfrågan och rättssäker användning av systemet.

  Information

  Datum
  6 oktober
  Tid
  13:00–14:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Försäkringskassan
  Kontaktperson
  Eva Hamberg
  E-post
  eva.hamberg@forsakringskassan.se