Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • 5 oktober 10:4011:20
 • Vallentuna kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Kompetensförsörjning
 • Leda och organisera
 • Mäta och följa upp
 • Ny teknik och data
 • Upphandling
 • Från stuprör till samarbete – hur gör man det viktiga till ett ”måste” och hur går man från enskilda aktiviteter till Hela skolan – Hela dagen?

  Alla är vi nog överens om att miljö, hälsa, elevdelaktighet och skolframgångar är viktiga och att skolmåltiden kan påverka både positivt och negativt till detta. Men hur skapar vi en samsyn och ett lustfyllt samarbete med gemensamma mål kring detta?

  Vallentuna kommun har under 2 års tid utforskat möjligheter och hinder, vad som driver olika intressenter och vad som krävs för att förena och länka samman olika verksamheter, dess ramar och mål. Frågeställningen ”hur gör man det stora och komplexa till begripligt, hanterbart och ett måste?” har resulterat i en digital SKOLGUIDE med moduler för varje steg i arbetsprocessen, ett digitalt planeringsverktyg för att förenkla densamma och ett digitalt inköpssystem för att främja lokala och hållbara inköp.

  En stor och bred arbetsgrupp har utformat och testat prototyper för inköp och för att låta skolmåltiden sammankoppla måltidspersonal, pedagoger, skolledning och elever, det som fått namnet ExplorEat. Aktiviteterna och prototyperna har varit både uppskattade och visat att vi är på rätt väg. Men det har också belyst hur viktigt det är att göra hela skolan involverad i arbetet och att det kräver att vi börjar med pedagogerna så att vi alla har en förståelse för skol- och måltidsuppdragets oskiljaktighet för att kunna skapa en samsyn kring hur vi ska arbeta med och sätta upp gemensamma mål för detta.

  Medverkar:
  Anna Nyqvist, lärare och projektledare Vallentuna kommun
  Charlotte Müntzing, kostchef och enhetschef Kost, Miljö och Folkhälsa Vallentuna kommun
  Sebastian Fjäll, upphandlare Vallentuna kommun

  Information

  Datum
  5 oktober
  Tid
  10:40–11:20
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Vallentuna kommun
  Kontaktperson
  Elin Sandström
  E-post
  elin.sandstrom@slv.se
  Föranmälan krävs
  Anmälan
  Detta seminarium är en programpunkt under rubriken Ett nytt recept för skolmåltider - en förmiddag om hur myndigheter och kommuner arbetar tillsammans för ett hållbart skolmåltidssystem.