Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • 7 oktober 09:0011:40
 • Stockholms stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Från slump till struktur – på väg mot en innovativ organisation

  Det här seminariet har fokus på struktur, styrning och samverkan som behövs för att främja en organisation med en hög innovationskapacitet. Det blir en blandning av föreläsningar, "popcornpresentationer" och panelsamtal med avstamp i praktik och teori.

  Stockholms stad arbetar aktivt för att främja en organisation med hög innovationskapacitet. I det här seminariet delar vi med oss av hur vi arbetar på en övergripande nivå och presentationer av pågående innovationsprojekt. Vi delar med oss av erfarenheter samt blickar framåt och undersöker vad nästa steg bör vara för att innovation ska bidra till en hållbar samhällsutveckling som bidrar till mervärde för medborgarna.

  Preliminärt program:
  09.00 Inledning
  – Emilie Zetterström, moderator, exploateringskontoret

  Erfarenheter och reflektioner i arbetet med att främja höjd innovationskapacitet
  – Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör

  Samla kraften i i samverkan! Faktorer som bidrar till framgångsrik samverkan i hållbarhetsarbetet.
  – Berit Balfors, professor, KTH

  Paus

  10.10 Presentationer av innovationsprojekt med flera aktörer
  Samverkan i praktiken – mycket snack ger mycket verkstad,
  Emilie Zetterström, kommunikatör i Innovationsplattform hållbara Stockholm.
  – Hållbarhet blir standard – hur kan vi påverka att slump blir struktur
  Lisa Enarsson, projektledare, miljöförvaltningen
  Insyn ger insikt för innovationskraft
  – Susanna Bjälevik-Chronan, projektledare Verklighetslabbet/Utvecklingsenheten, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
  – Klimatkontrakt 2030 – så arbetar Stockholms stad med Viabel Cities-projektet – Björn Hugosson, klimatchef, stadsledningskontoret

  Mikropaus

  10. 55 Vad är nästa steg för att innovation ska bidra till utveckling? Panelsamtal mellan ansvariga för
  – Digitalisering – Kristina Lundevall, enhetschef
  – Innovation – Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör
  – Klimatarbetet – Björn Hugosson, klimatchef
  – Kvalitet och innovation – Petra Wårstam Larnhed, enhetschef

  Summering

  11.40 Slut

  Information

  Datum
  7 oktober
  Tid
  09:00–11:40
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Stockholms stad
  Kontaktperson
  Emilie Zetterström
  E-post
  emilie.zetterstrom@stockholm.se
  Föranmälan krävs
  Anmälan
  Varför deltar Stockholms stad i nationella innovationsveckan? Det växande Stockholm stimulerar till nytänkande i arbetet med att förverkliga stadens vision – Möjligheternas Stockholm – där innovationer skapar förutsättningar för nya och bättre lösningar inom stadens verksamheter. Dessa lösningar ska bidra till en bättre samhällsservice och tillgänglighet, hållbar samhällsutveckling och högre livskvalitet för stockholmarna. För att lyckas krävs ett öppet och tillåtande ledarskap, en kultur där goda idéer utvecklas och samverkan främjas samt ny teknik med AI och digitalisering. Stockholms stad deltar i innovationsveckan för att ta del av och dela lärdomar och erfarenheter som bidrar till höjd innovationskapacitet.
  Länkar
  https://start.stockholm/innovation/
  https://start.stockholm/om-stockholms-stad/projekt/projekt-med-egen-eller-annan-finansiar-an-eu/innovationsplattform-hallbara-stockholm/