Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 8 oktober, 2021 09:0011:00
 • Stockholms stad, IVL Svenska miljöinstitutet, KTH
 • Workshop
 • Samhällsbyggnad
 • Från slump till struktur – uppskalning av hållbara lösningar!

  Workshopen vänder sig till dig som jobbar med stadsutveckling i befintliga och nya områden. Vi diskuterar erfarenheter och utmaningar som kopplar till uppskalning, presenterar ett nytt analysverktyg samt nyckelfaktorer för en lyckad samverkan som sammantaget bidrar till uppskalning av hållbara lösningar.

  Det pågående Vinnovafinansierade projektet Hållbarhet blir standard ska främja hållbar stadsutveckling genom att innovativa lösningar från pilotprojekt fångas upp och blir standard i nya och befintliga områden.

  Målet är att utveckla en ny analysmetod och vägledning för samverkan för att validera lösningar och skapa förutsättningar för uppskalning av hållbara lösningar.

  Syftet med med workshopen är att deltagarna delar erfarenheter hur arbetet med uppskalning bedrivs i olika verksamheter och vilka förändringar som behöver göras för att främja uppskalning av hållbara lösningar med fokus på energi i byggnader, utemiljö och transporter.

  Program

  09.00 Introduktion till projektet Hållbarhet blir Standard
  Lisa Enarsson, projektledare, miljöförvaltningen

  – Samverkans roll i uppskalning
  Berit Balfors, professor, KTH

  – Analysverktyg – ett stöd i uppskalningsprocessen?
  Aurora Övereng, expert i stadsbyggnad, IVL Svenska miljöinstitutet

  Workshop
  Mötesledare: Berit Balfors, Åsa Romson och Lisa Enarsson

  Gruppdiskussionerna tar avstamp i hur samverkan och analysverktyg kan bidra till uppskalning av hållbara lösningar; hur ser det idag, vad behöver utvecklas?

  Gemensam samling och summering av gruppdiskussionerna

  11.00 Mötet avslutas

  Vi ser fram emot en dynamisk diskussion där vi delar erfarenheter och gemensamt blickar framåt!

  Välkommen!

  Information

  Datum
  8 oktober, 2021
  Tid
  09:00–11:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Stockholms stad, IVL Svenska miljöinstitutet, KTH
  Kontaktperson
  Lisa Enarsson
  E-post
  lisa.enarsson@stockholm.se
  Du kan delta i mötet även om du inte föranmält dig. Välkommen!
  Länkar
  https://www.ivl.se/hallbarhet-blir-standard