Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 7 oktober, 2020 09:0010:30
 • Nollvision cancer, ATMP-Sweden
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Framtidens cancervård bygger vi tillsammans – Upprop till innovation på systemnivå!

  Ingen ska behöva dö av cancer och Sverige ska vara ledande inom utveckling av avancerade terapiläkemedel. Det är innovationsmiljöernas Nollvision cancers och ATMP Sveriges visioner. Vi berättar mer om visionerna och vad vi gör för att nå dem på ett webbinarium under Innovationsveckan.

  För att sträva mot våra visioner krävs innovativa lösningar och arbetssätt inom flera delar av samhället. Utmaningarna är för stora för att lösas av en enskild aktör. Därför har vi etablerat långsiktiga och jämställda innovationsmiljöer där vi engagerar samarbetspartners från alla sektorer och discipliner som krävs för att tillsammans skapa förutsättningarna.

  Våra innovationsmiljöer är öppna för nya aktörer med olika perspektiv som vill bidra till utvecklingen framåt och åstadkomma innovation på systemnivå. Tillsammans bygger vi framtidens cancervård i riktning mot visionerna att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom och att Sverige ska vara världsledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier 2030.

  Vinnova finansierar och stödjer långsiktiga, visionära innovationsmiljöer som engagerar aktörer över hela samhället för att tillsammans göra skillnad för invånares hälsa.

  “Sverige ledande inom avancerade terapier 2030”
  Avancerade terapiläkemedel, det vill säga genterapier cellterapier eller vävnadstekniska produkter, förväntas i framtiden kunna erbjuda effektiva behandlingar och i vissa fall bot för olika sjukdomstillstånd, däribland ett flertal cancerformer. För att dessa möjligheter bättre skall komma svensk sjukvård och patienter till godo behöver de utmaningar som idag bromsar utvecklingen lösas. Innovationsmiljön ”Sverige ledande inom avancerade terapier 2030” samlar ett 20-tal aktörer från sjukvård, näringsliv, myndigheter, akademi och patientrepresentanter som i olika grupperingar och sammanhang samverkar för att lösa de hinder som finns idag. Visionen är att Sverige vara ledande inom utveckling av avancerade terapiläkemedel, samt tillgängliggörande av värdefulla avancerade terapier till patienter i hälso- och sjukvården.

  “Nollvision cancer” ska vara en nationell kontaktpunkt för systeminnovation som bidrar till att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt. Nollvision cancer ska långsiktigt bidra till att förverkliga Agenda 2030 genom att förbättra cancervården och göra den mer jämlik och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft inom life science. Initiativtagare är Nationella cancersamordnaren vid SKR och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan tillsammans med bl.a AstraZeneca, Cancerfonden, Elekta, Handelshögskolan i Stockholm, LIF, Lungcancerföreningen, STUNS Life Science och Swedish Medtech.

  Information

  Datum
  7 oktober, 2020
  Tid
  09:00–10:30
  Hur kan man delta?
  Digitalt