Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 7 oktober, 2020 13:0013:30
 • Uppsala universitet
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Finansiering för ökad samverkan och innovation

  Samverkan är ett medel för att den akademiska kunskapsbasen ska få genomslag och komma till nytta i samhället. Finansiering av samverkansprojekt är ofta en avgörande faktor för att konkreta samarbeten mellan akademi och andra organisationer ska kunna initieras. Små medel i tidigt läge kan skapa stora värden

  Samverkans- och projektledare Olle Bergdahl vid UU Innovation berättar om finansiering för ökad samverkan och innovation. Du får lyssna till exempel och erfarenheter från det nationella projektet SAFIR (Samverkansfinansiering – Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande). Projektet omfattar sju lärosäten: Uppsala universitet, Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Tillsammans testas olika verktyg för samverkansfinansiering och utifrån det utvecklas kunskap om hur samverkansfinansiering bäst kan användas för att skapa hållbara idéer och hållbara samverkanskonstellationer med aktörer utanför universitet och högskolor. SAFIR arbetar också med hur man når ut brett på våra respektive lärosäten för att inspirera målgrupper som inte har en stark tradition av samverkan. Projektet inkluderar även erfarenhetsutbyte kring processer och uppföljningsrutiner för att säkerställa finansiering av rätt idéer.

  Information

  Datum
  7 oktober, 2020
  Tid
  13:00–13:30
  Hur kan man delta?
  Digitalt