Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 7 oktober, 2020 08:0010:00
 • Ifous
 • Seminarium/föreläsning
 • Skola och utbildning
 • Digital skola – hot eller möjlighet? Distansundervisning i forskning och praktik.

  Längtan efter kompisar, men också lättnad över att slippa den sociala pressen – det är några av de upplevelser av distansundervisning som gymnasieelever berättar om i enkätsvar. I detta digitala frukostseminarium diskuterar vi möjligheter och utmaningar i att bedriva undervisning i en digital miljö, utgående från elevers och lärares erfarenheter.

  Det kan kännas ensamt och vara svårt att komma upp på morgonen, men samtidigt kan det vara lättnad att slippa långa resor och att fundera på hur man ser ut eller vad man ska ha på sig. I en enkätundersökning som Ifous genomförde i slutet av vårterminen 2020 berättar gymnasieelever om sina erfarenheter av flera veckors distansundervisning då gymnasieskolorna stängde på grund av coronapandemin. Enkäten visar på en komplex bild av elevernas upplevelser.

  Lärare som undervisar på distans upplever å sin sida att det är svårt att skapa och upprätthålla kommunikationen med och mellan eleverna vilket kan öka risken för sjunkande motivation för studierna.

  Om seminariet

  Under detta frukostseminarium presenteras resultaten från två enkätundersökningar som genomförts inom ramen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Digitala lärmiljöer, där lärare och skolledare utvecklar och utvärderar sin undervisning i samverkan med forskare. Elever i gymnasieskolor och inom vuxenutbildningen i hela landet har svarat på frågor om hur de upplever situationen med distansundervisning i jämförelse med den ordinarie undervisningen i skolan (en första delrapport har publicerats, se länk).

  Med utgångspunkt i såväl enkätundersökningen som i lärdomar och erfarenheter från FoU-programmet kommer både utmaningar och möjligheter att belysas utifrån elev-, skolledar-, lärarperspektiv.

  Medverkande: Fil. dr. Anna Åkerfeldt och Fil. dr. Charlotta Hilli, som båda medverkar som forskare i FoU-programmet, presenterar tidigare forskning kring etablering av social närvaro och hur lärare kan arbeta med att skapa och upprätthålla relationer med sina elever när undervisningen sker på distans. Skolledare och lärare medverkar för att ge sina reflektioner och kommentarer kring vilka möjligheter och svårigheter som distansundervisning innebär.

  Program för seminariet:
  08:00 Välkomna!
  Marie-Hélène Ahnborg, vd Ifous

  08:10 Hur upplevde eleverna att ha skolan på distans?
  Anna Åkerfeldt och Karin Hermansson, Ifous

  08:30 Att skapa närvaro på distans – nedslag i forskningen och praktiken
  Charlotta Hilli, Åbo akademi och Anna Åkerfeldt, Stockholms universitet

  08:50 Paus

  09:00 Att skapa och upprätthålla relationer med eleverna i fjärr- och distansundervisning – ett lärarperspektiv
  Magnus Rönnholm, IT-pedagog, Ma/Fy-lärare på Luspengymnasiet, Storuman

  09:15 Möjligheter och utmaningar i skapandet och fasthållandet av relationer och samarbeten – ett ledningsperspektiv
  Lars Uhlin, sakkunnig på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Linköpings kommun, och
  Maud Haag, Pedagog samt projekt/processledare inom Vuxenutbildningen Region Gotland.

  09:30 Diskussion – reflektioner, frågor, kommentarer och funderingar

  10:00 Seminariet avslutas

  Information

  Datum
  7 oktober, 2020
  Tid
  08:00–10:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt