Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • 4 oktober 09:0010:00
 • Formas, Blue Foods, SustAinimal, FINEST, PAN Sweden
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Innovativa arbetssätt och inkluderande måltidsupphandling

  Juridik, budget, folkhälsa – det är mycket att ta hänsyn till när livsmedel och måltider ska upphandlas av offentliga aktörer. Men hur kan man som chef eller tjänsteperson i offentlig sektor få syn på och lyfta fram de mervärden som upphandlingen kan ge? Hur skapar man sig en helhetssyn och ett arbetssätt som gör att fler mål kan nås än de som hand

  Ett innovativt arbetssätt kring upphandlingar kan ge så mycket mer värde än ett lågt pris. När det gäller livsmedel och de offentliga måltiderna kan det till exempel vara: hälsoeffekter hos både människor och djur; ökad variation, njutning och hållbarhet i de offentliga måltiderna, stöd till det lokala näringslivet, ökad integration, fler hållbara arbetstillfällen och bättre samverkan och nya nätverk på olika nivåer i samhället.

  Att medvetet arbeta med lokala förutsättningar, hälsa och upphandling gynnar hela livsmedelssystemet och ökar hela samhällets hållbarhet och resiliens. Det gäller inte bara vid upphandling utan också vid industrietableringar och samhällsutveckling. Kan livsmedelsproduktion i offentlig regi vara en lösning, eller hur kan man tänka?

  Välkommen till ett samtal med forskare från fyra centrum för livsmedelsforskning och -innovation och andra aktörer med intresse och erfarenheter av frågeställningarna.
  1. Vad kan vi göra redan idag?
  2. Vad skulle vi kunna göra om regelverken ändras för att möjliggöra alla tre dimensionerna av hållbarhet; social, ekologisk och ekonomisk?
  3. Hur gör de som lyckas?
  4. Hur kan innovation testas i livsmedelssystemet eller genom offentliga upphandlingar?
  Hur tänker du som lyssnar på samtalet kring de här frågorna, och vad vill du skicka med forskarna i deras arbete kring ett hållbart och innovativt livsmedelssystem? Delta aktivt genom att ställa frågor i chatten under sändning och chatta med forskarna efteråt.

  De fyra centrum för livsmedelsforskning och innovation som forskningsrådet Formas stöder bygger på samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och har sina huvudsäten i Örebro, Stockholm, Uppsala och Borås, men deras arbetsområden täcker hela Sverige. Centrumbildningarna är fyraåriga och ska bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället.

  Information

  Datum
  4 oktober
  Tid
  09:00–10:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Formas, Blue Foods, SustAinimal, FINEST, PAN Sweden
  Kontaktperson
  Sofia Rickberg
  E-post
  sofia.rickberg@formas.se
  Mer information om deltagare i samtalet, hur du kan anmäla dig och länk till deltagande kommer inom kort.
  Länkar
  https://formas.se/analys-och-resultat/rapporter/2021-05-06-centrum-for-livsmedelsforskning-och-innovation.html
  http://www.formas.se