Program 5-9 oktober 2020

Här kan du söka bland inlagda aktiviteter i Innovationsveckans program. Har du som deltagare frågor om en programpunkt och hur du kan delta kontaktar du arrangören för den aktuella aktiviteten.  Som arrangör kan du anmäla nya aktiviteter fram till den 1 oktober.

Genom fritextsökning kan du t.ex. hitta aktiviteter från en viss arrangör eller utifrån ämnen. Filterfunktionen låter dig sortera utifrån dagar, vad som går att ta del av digitalt/lokalt eller teman som intresserar dig. Kartfunktionen visar endast lokala aktiviteter (ej digitala).

Laddar aktiviteter

Kommande aktiviteter › Övrigt

aktiviteter Search and Views Navigation

aktivitet Views Navigation

Tema

Typ

Dag

Hur kan man delta

Kommande aktiviteter › Övrigt

aktiviteter List Navigering

oktober 2020

MAYday for Crisis – digitizing research collaboration under a period of crisis

5 oktober 09:0009:45
 • Arrangör: Uppsala universitet
 • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • MAYday for Crisis is a platform initiated by Uppsala University Innovation with the ambition to encourage new research projects and innovations, related to the COVID-19 pandemic.

  Beställarnätverk och beställargrupper som verktyg för innovation

  6 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: InfraSweden2030, Naturvårdsverket, SKR
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Regional utveckling
 • Övrigt
 • En workshop om kommuners behov, intresse och möjligheter att använda sig av beställarnätverk och beställargrupper för innovation i transportinfrastrukturen.

  Öppen livesändning: Att realisera en E-servicevision

  6 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Umeå kommun, Hello Future
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Digital service måste ske på användarens villkor för att den ska vara lönsam. Samtidigt är utvecklingstakten exponentiell och beteendeförändringen hos oss användare i stort sett oförutsägbar. Hur ska man göra för våga satsa och ta avgörande steg framåt för att åstadkomma transformation och inte bara förbättring?

  Biokol är det nya svarta

  6 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Intresset för biokol som ett alternativ till fossil kol och dess möjlighet att skapa negativa utsläpp ökar. I Skåne finns flera aktörer som ligger i framkant med produktion, tester och användning av biokol. Hur kan vi hitta hållbara affärsmodeller för områden som avfallshantering, energiproduktion, odling och minskad klimatpåverkan?

  Offentlig sektor på sociala medier – en del av vårt kulturarv

  6 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Sisab AB, ArkivIT AB
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Vad gäller när offentlig sektor är aktiv på olika sociala medieplattformar och på webben? Hur ska informationen omhändertas för framtiden? Det kommunala bolaget Sisab och företaget ArkivIT berättar mer om sina erfarenheter. ArkivIT visar även sin lösning för arkivering av inlägg publicerade på Facebook och Instagram.

  Stora solcellsanläggningar

  6 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Övrigt
 • De stora solcellsanläggningarna har gjort entré i Sverige. Nu tittar vi närmare på drivkrafter och affärsmodeller. Hur ser framtidens solcellsparker ut, hur kan parkerna agera i symbios med lokalproduktionen och hur fungerar egentligen andelsägd solel?

  Hållbara transporter – köp rent!

  6 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Omställning av transportsektorn är den stora utmaningen för att nå klimatmålen för 2030. Hur kan vi driva åt samma håll? Kan marknaden svara upp när företag och offentlig sektor ställer om sina fordonsflottor?

  Bli fossilfri – så gör du!

  6 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Kapacitetsbristen i Skåne har fått stor uppmärksamhet det senaste året. Regionala lösningar för en mer flexibel elanvädning som anpassas efter tillgången blir allt intressantare. Hur kan elanvändningen styras bort från effekttoppar? Kan elbilar bli en tillgång i elnätet? Hur kan el lagras vid god tillgång och lågt pris?

  Innovationssprint: Hur kan kommuner i Sverige samarbeta kring gemensamma utmaningar?

  6 oktober 13:0016:00
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Föranmälan krävs
 • Utbildning
 • Workshop
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Välkommen till tre inspirerande, roliga och utvecklande eftermiddagar, där du tillsammans med kollegor från andra kommuner i Sverige deltar i en digital innovationssprint för att lösa en utsliten evighetsfråga. Låter intressant - läs vidare och anmäl dig snarast!

  Alternativ till fysiska visningar av hyresbostäder

  7 oktober 10:0010:20
  • Arrangör: Uppsala Bostadsförmedling
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • När man står in för en eventuell flytt vill man se hur det boende man ska hyra ser ut. Pandemin satte stopp för de fysiska visningarna för bostadssökanden som Uppsala Bostadsförmedling brukar erbjuda. Här får du ta del av hur en kommunal bostadsförmedling löste utmaningen.

  Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad hälso- och sjukvård med hjälp av tillämpad AI

  7 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: AI Sweden, Region Halland and Karolinska Universitetssjukhuset
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • AI har potential att lösa våra största sjukvårdsutmaningar, frigöra administrationstid och förbättra hälso- och sjukvården för alla i Sverige. För att vi framgångsrikt ska kunna använda oss av AI i sjukvården så måste svenska sjukvårdsleverantörer, på regions och kommunnivå, samarbeta både med varandra och näringsliv, akademi och beslutsfattare.

  Ethical and Societal Risks of AI – How Public Sector Organizations Can Work Responsibly

  7 oktober 12:0013:00
  • Arrangör: AI Sustainability Center
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • The seminar will highlight ethical and societal risks of AI and other data driven technologies, and how public sector organizations can work to avoid them. We will provide practical examples of how two Swedish public agencies have worked to increase their efforts when it comes to Sustainable AI.

  Innovation procurement: examples and inspiration from Austria and the Netherlands

  7 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Upphandlingsmyndigheten
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • The Austrian and Dutch competence centres for innovation procurement will share their experiences of promoting innovation procurement. Cases and best practice examples will be shared to enforce the understanding of innovation procurement.

  Hur vi blåste liv i den utdöende enkäten

  8 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • När kände du senast att det gav dig något att fylla i en enkät? Idag har enkäter ofta låg svarsfrekvens och vi tror att det kan bero på att den inte är gjord för respondentens känsla av meningsfullhet. För att blåsa liv i enkäten som kraftfullt verktyg att se mönster på gruppnivå skiftade vi perspektiv och satte respondentens upplevelse i centrum.

  Innovation i samverkan

  8 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Bolagsverket
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • För att skapa lösningar som är uthålliga och fungerar ur flera perspektiv är det viktigt med samskapande över organisationsgränser. Vi kommer under detta webbinarium beskriva hur Bolagsverket ser på området och våra tankar på hur vi kan utveckla det vidare.

  Kan hackaton vara till nytta i offentlig förvaltning?

  8 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Välkommen till ett seminarium där vi tar ett nytt tag på konceptet hackaton!

  Att hitta sin idé och förstå dess potential

  8 oktober 11:3012:15
  • Arrangör: LTU Business, Coompanion
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Hur ska jag hitta min idé? Och hur går jag tillväga för att förstå om det är en idé jag ska satsa på?

  Kompetens för innovation och innovationsledning – hur då?

  9 oktober 09:0011:00
  • Arrangör: Uppsala kommun i samverkan med Helsingborg stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Innovationsforskarna Leif Denti och Klas Palm ingår båda i det nystartade projektet E-lärande för innovationskraft som Uppsala kommun och Helsingborg stad driver. Tillsammans kommer vi få lära oss mer om vilken kompetens offentlig sektor behöver för öka sin innovationskraft och hur man går från idé till verkstad?

  Innovation inom upphandlingar

  9 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Övrigt
 • Vi välkomnar er till en workshop där vi diskuterar hur upphandlingar kan bli effektivare, mer konkurrenskraftiga och transparenta med öppna data.
  + Export Events