Arkiv – Innovationsveckan

Här kan du se redan genomförda aktiviteter från Innovationsveckan.

Laddar aktiviteter

Tidigare aktiviteter › Invånarinvolvering

aktiviteter Search and Views Navigation

Tema

Typ

Dag

Hur kan man delta

Föranmälan via

År

Tidigare aktiviteter › Invånarinvolvering

aktiviteter List Navigering

oktober 2020

Idéhackaton med seniorer och studenter på KTH!

5 oktober, 2020 08:3016:00
 • Arrangör: Aging2.0 Stockholm
 • Ort: Campus KTH Flemingsberg
 • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Samhällsbyggnad
 • Behov, problem och utmaningar för seniorer idag… Seniorer och student löser utmaningarna gemensamt! Sverige står inför flera utmaningar idag med Corona pandemin, kris i äldreomsorgen och brist på lösningar. Seniorer är en utsatt grupp på många sätt men samtidigt en del av lösningen och vägen framåt.

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  5 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  Multifunktionshuset i Södra Hemlingby- Hur ska vi mäta mervärderna?

  5 oktober, 2020 10:0012:00
  • Arrangör: Gävle kommun, Future Position X , Högskolan i Gävle
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Gävle kommuns nya fastighet i Södra Hemlingby ska inrymma skola, förskola, vård- och omsorgsboende och idrottshall med en gemensam strategi kring samverkan. Gemensamma ytor där lokaloptimeringen ger stora ekonomiska fördelar och samtidigt skapar sociala och miljömässiga mervärden.

  Att lösa grova brott med DNA

  5 oktober, 2020 13:0014:00
  • Arrangör: Härnösands kommun
  • Ort: Härnösand
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Ett spännande panelsamtal tillsammans med den numera rikskände DNA-släktforskaren Peter Sjölund. som med sina kunskaper bidrog till att lösa det uppmärksammade mordet på Anna-Lena och Mohammed i Linköping.

  När mormor blev digital

  5 oktober, 2020 13:0013:45
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Borås Stad , Vård- och äldreförvaltningen Borås
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Borås Stad vill möta morgondagens seniorer för att synliggöra möjligheter och skapa nyfikenhet kring digitalisering och teknik. Vi ser detta arbetssätt som en framgångsfaktor då äldreomsorgen står inför framtida utmaningar och behöver våga tänka nytt. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande

  Demenslotsen – från behov till digital tjänst

  5 oktober, 2020 13:3013:50
  • Arrangör: Demenslotsen - Edu Med AB
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Anhöriga till personer med demenssjukdom är en belastad grupp som ofta känner sig oroliga för framtiden. Under Innovationsveckan vill vi berätta om hur vi samskapade ”Demenslotsen” – en digital vägvisare som hjälper offentlig verksamhet att automatiskt förse anhöriga med information som är relevant att känna till just nu.

  Från handskrift till maskinläsbara data: Om tillämpningar av Handwritten Text Recognition på Riksarkivet

  5 oktober, 2020 14:0014:30
  • Arrangör: Riksarkivet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Kultur och fritid
 • Skola och utbildning
 • Övrigt
 • Riksarkivet prövar just nu AI-tekniker för automatiserad handskriftstolkning av arkivmaterial. I detta webbseminarium visar vi hur det går till.

  Hur kan personer med intellektuell funktionsnedsättning lära sig och förstå AI?

  5 oktober, 2020 15:0015:45
  • Arrangör: AllAgeHub, AI Sweden, Västra Götalandsregionen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Testbädden AllAgeHub inrymmer aktiviteter för att öka förståelsen och stimulera tillämpning av AI-baserad teknik inom vård och omsorg. Ett speciellt fokus rör hur personer med intellektuell funktionsnedsättning via utbildningsinsatser kan få kunskap om och förståelse för AI och därmed kan involveras i beslut kring egen användning av AI-baserad teknik.

  Unga och egenmakt, delaktighet och entreprenörskap

  6 oktober, 2020 08:3009:10
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun, aktörer inom Ung utveckling
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Att arbeta med ungas egenmakt och delaktighet är viktigt för att främja hälsa och framtidstro. I Örnsköldsvik har plattformen Ung utveckling skapats, där flera aktörer arbetar för att möta ungas behov.

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  6 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  Välkommen att delta och nätverka på den danska Innovationsdagen för offentlig sektor

  6 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Center for Offentlig Innovation (Danmark)
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Vær med når COI endnu engang afholder Innovationsdagen – en formiddag, hvor vi sammen bliver klogere, etablerer netværk på tværs af offentlige innovatører og får inspiration til vores innovationsarbejde. I år foregår Innovationsdagen digitalt og er gratis at deltage i. Dagen hålls på danska men svenska deltagare välkomnas!

  Fokus på missions!

  6 oktober, 2020 09:0009:50
  • Arrangör: Innovationsplattform Borås, Vinnova, Science Park Borås
  • Ort: Borås
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Hela samhället behöver mobiliseras för att möta utmaningar som fattigdom, klimatförändringar och ojämlikheter i hälsa just nu testas ett missionsriktat angreppssätt både i Sverige och EU för att skapa en sådan mobilisering. Föranmälan krävs enbart vid fysiskt deltagande.

  Öppen livesändning: Att realisera en E-servicevision

  6 oktober, 2020 10:0011:00
  • Arrangör: Umeå kommun, Hello Future
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Digital service måste ske på användarens villkor för att den ska vara lönsam. Samtidigt är utvecklingstakten exponentiell och beteendeförändringen hos oss användare i stort sett oförutsägbar. Hur ska man göra för våga satsa och ta avgörande steg framåt för att åstadkomma transformation och inte bara förbättring? Detta event har 300 digitala platser

  Sköra äldre som medskapare i innovationsprocessen i Göteborgs Stad

  6 oktober, 2020 13:0013:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • På vilket sätt kan brukarinvolvering och tjänstedesign användas tillsammans med sköra äldre personer som ofta upplever både fysisk och kognitiv påverkan på sin funktionsförmåga? Åkerhus äldreboende har drivit ett projekt med stöd av SKR:s Innovationsguiden och samskapat med sina hyresgäster där hälften har en demensdiagnos.

  Hållbar mobilitet för barns rörelsefrihet

  6 oktober, 2020 13:0015:00
  • Arrangör: Mötesplats Social Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Omställningen av transportsektorn spänner över många samhällsområden. I denna programpunkt utgår vi från ett barnrättsperspektiv och bjuder på forskning samt innovativa och sektorsövergripande exempel på hur transport- och samhällsplanerare, arkitekter och folkhälsostrateger kan främja barns rörelsefrihet genom hållbar mobilitet.

  Medarbetarkraft och användarengagemang – så skapar Järfälla nya lösningar inom socialpsykiatrin

  6 oktober, 2020 13:3014:30
  • Arrangör: Järfälla kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Hur får vi loss kraften hos medarbetarna i utvecklingsarbetet? Hur bibehåller vi kraften och engagemanget? Och hur tar vi till vara på användarnas upplevelser av våra insatser? Välkommen till en film- och samtalsstund om hur hur Järfälla arbetar med användardriven innovation.

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  7 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  Social Innovation i Norr 2020 – Social Innovation för barn och unga

  7 oktober, 2020 10:0015:00
  • Arrangör: Coompanion, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Skellefteå Kommun, Umeå Kommun, Luleå Kommun och Mötesplats Social Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till en digital version av Social Innovation i Norr! Vi kommer att lära oss mer om hur social innovation kan bidra till att utveckla goda samhällen för barn och unga. Rörelse och lek, platser och boendemiljöer, ekonomiskt utsatta barn och involvering av barn genom dialog är några områden som kommer att genomsyra dagen.

  Tjänstedesign inom familjehemsvården

  7 oktober, 2020 10:2010:50
  • Arrangör: Uppsala kommun
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Hur kan man använda tjänstedesign i utvecklingen av socialtjänstens familjehemsvård? Logga in och lyssna till socialförvaltningen i Uppsala kommun och deras arbete.

  Digitalt först – hur gör vi smarta bibliotek tillsammans?

  7 oktober, 2020 13:0015:00
  • Arrangör: BIblioteksutveckling Sörmland, Region Sörmland, Mälardalens högskola
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Kom med på en workshop om läsning och lärande genom det digitala biblioteket! Genom att involvera fler och skapa bättre användarupplevelser kan vi utveckla det digitala biblioteket. Hur når biblioteken fler med mer - på ett tillgängligt och hållbart sätt?

  Framtidsspaning – så arbetar vi med tänkbara framtidsbilder i Göteborgs Stad

  7 oktober, 2020 13:0013:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Hur kommer framtiden att se ut och hur kan vi anpassa vår verksamhet efter dessa behov? Här är länken till Scenariorapport 2020 och övriga trendrapporter som har tagits fram av Göteborgs Stad https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/servutv/extern-serviceutveckling2/Analyser-och-rapporter

  Innovationsveckan Kronoberg – Uppsamlingsheat Tjänstedesign

  7 oktober, 2020 13:0015:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet Region Kronoberg, Växjö kommun, Samordningsförbundet Värend.
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Har du gått grundkursen i tjänstedesign? Vill du tända nytt liv i lågan eller fräscha upp kunskaperna? Välkommen till två timmar med andra i samma båt!

  Boende i centrum för smarta städers värdenätverk

  7 oktober, 2020 14:0016:00
  • Arrangör: Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Kultur och fritid
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Hur gör vi den smarta staden till någonting bra? I Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ samverkar 100 bostadsbolag för att driva digital transformation. Vi har bjudit in intressanta aktörer från vårt växande värdenätverk inom smart samhällsutveckling, med aktörer från både offentlig och privat sektor, till en paneldiskussion om morgondagens stad.

  SKR samtalar om: Inbäddad forskning i Helsingborgs stad

  7 oktober, 2020 15:0015:30
  • Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Under två års tid har Caroline Wigren-Kristoferson vid Lunds Universitet verkat som sk. Flexit-forskare i Helsingborgs stad. Caroline har på nära håll studerat innovationsarbete i olika delar av stadens verksamhet. I samtalet berättar Caroline om sina erfarenheter och de forskningsresultat som arbetet lett fram till.

  Medborgare som medskapare – Så utvecklar vi samverkan inom offentlig verksamhet

  8 oktober, 2020 08:3010:30
  • Arrangör: Samordningsförbund
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Välkommen att lyssna på fyra Samordningsförbund i landet som utvecklar välfärden genom användarinvolvering. Vad gör ett samordningsförbund? Hur lyckas vi utveckla samverkan genom användarcentrerad verksamhetsutveckling?

  Innovation i en storstad – hur då?

  8 oktober, 2020 08:3011:30
  • Arrangör: Uppsala kommun tillsammans med Ignite Sweden
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Uppsala kommun kraftsamlar just nu för att öka sin innovationstakt. Var med när stadsdirektör Joachim Danielsson inviger Innovationslabbet - Uppsalas nya experimentverkstad.

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  8 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  Hur vi blåste liv i den utdöende enkäten

  8 oktober, 2020 09:0010:00
  • Arrangör: Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • När kände du senast att det gav dig något att fylla i en enkät? Idag har enkäter ofta låg svarsfrekvens och vi tror att det kan bero på att den inte är gjord för respondentens känsla av meningsfullhet. För att blåsa liv i enkäten som kraftfullt verktyg att se mönster på gruppnivå skiftade vi perspektiv och satte respondentens upplevelse i centrum.

  Kan hackaton vara till nytta i offentlig förvaltning?

  8 oktober, 2020 10:0011:00
  • Arrangör: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Välkommen till ett seminarium där vi tar ett nytt tag på konceptet hackaton!

  Tjänsteinnovation i FINSAM

  8 oktober, 2020 12:0013:00
  • Arrangör: Samordningsförbundet FINSAM Landskrona Svalöv
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Varmt välkommen till en lunchföreläsning om samordningsförbundets innovationsresa - från traditionellt ansökningsförfarande till aktivt samskapande för utveckling av samverkan!

  Så tar du en idé till framgång – seminarium med Magnus Penker

  8 oktober, 2020 12:0012:45
  • Arrangör: Offentliga rummet
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur tar du dig ut ur pilotträsket och skapar värde av dina idéer? Magnus Penker berättar hur du skapar framgångsrika lösningar av dina idéer. Du får med dig praktiska exempel och en enkel struktur som kan införas direkt i din verksamhet. Du kommer att få lära dig mer om input feeders, feedback-loopar och hur olika perspektiv utvecklar dina idéer.

  Lunchföreläsning: Demenslotsen – från behov till digital tjänst

  8 oktober, 2020 12:0012:20
  • Arrangör: Demenslotsen - Edu Med AB
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Anhöriga till personer med demenssjukdom är en belastad grupp som ofta känner sig oroliga för framtiden. Under Innovationsveckan vill vi berätta om hur vi samskapade ”Demenslotsen” – en digital vägvisare som hjälper offentlig verksamhet att automatiskt förse anhöriga med information som är relevant att känna till just nu.

  Hållbar innovation för ett Skellefteå i omvandling

  9 oktober, 2020 08:3011:45
  • Arrangör: Skellefteå kommun
  • Ort: Skellefteå
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur utvecklar vi tillsammans förutsättningarna att leva och verka i framtidens Skellefteå? Hur kan vi arbeta medvetet med digitalisering och innovation när vi ska uppnå tillgänglighet, trygghet, effektivitet och samhällsutveckling? Kring detta tema kretsar finaldagen på Innovationsveckan i Skellefteå där även årets Växthuspris delas ut!

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  9 oktober, 2020 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  Kompetens för innovation och innovationsledning – hur då?

  9 oktober, 2020 09:0011:00
  • Arrangör: Uppsala kommun i samverkan med Helsingborg stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Innovationsforskarna Leif Denti och Klas Palm ingår båda i det nystartade projektet E-lärande för innovationskraft som Uppsala kommun och Helsingborg stad driver. Tillsammans kommer vi få lära oss mer om vilken kompetens offentlig sektor behöver för öka sin innovationskraft och hur man går från idé till verkstad?

  Kom igång med normkreativa metoder – exempel och lärdomar från Göteborgs Stad och RISE

  9 oktober, 2020 10:0010:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Göteborgs Stad jobbar tillsammans med Julia Jonasson Tolv på RISE med att utforma och testa metoder inom normkritik och normkreativitet. Detta gör vi för att stärka upp innovationsprocessen och på så sätt få fram mer inkluderande, jämställda och jämlika lösningar.

  Om projekt AlzheimerGuiden – digital tjänst som ska ge kunskap, hopp & tillgång till andras personliga erfarenheter efter en Alzheimerdiagnos

  9 oktober, 2020 12:1512:50
  • Arrangör: Projekt Alzheimer Guiden
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • I projekt AlzheimerGuiden ska ett kluster av patientföreträdare, offentlig verksamhet och ett Health Tech-företag, skapa en digital guide som ger kunskap, hopp och erfarenheter från andra med diagnosen Alzheimer. Lyssna på ett samtal om behoven av stöd, kort om arbetet med att skapa en medborgartjänst samt om hur du kan delta kunskapsinsamlingen!

  oktober 2021

  Morgonfika: Vad kan tjänstedesign göra för att minska digitalt utanförskap?

  4 oktober 08:1508:50
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • I internetstiftelsens delrapport Digital utanförskap från 2020 står det att närmare 6 procent av svenskarna lever i digitalt utanförskap. Det betyder att de sällan eller aldrig använder internet. Detta är en samhällsutmaning som berör oss alla, inte minst är digital delaktighet viktig för demokratin.

  Världens Största Workshop: Innovationslabb

  4 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Yesbox Göteborg, GovTech Sweden, Framtidenkoncernen, Vocean, Drivhuset Göteborg
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Demokrati
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Introduktion Världens Största Workshop. Vår utmaning: Hur gör vi Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered till världens bästa plats för barn och unga? Nu är DU inbjuden av att vara med på vårt innovationslabb under veckan.

  Innovation är ett måste för att klara framtida välfärdsutmaningar!

  4 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, Adda- ett företag inom SKR i samarbete med Svenska ESF-rådet
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Balans mellan effektivitet och innovation är ett måste för att öka den digitala förmågan. Men oftast vänder vi inåt och effektiviserar våra redan befintliga processer. Detta måste vi ändra på! Bli därför inspirerad av hur Huddinge kommun, Linköpings kommun och Västra Götalandsregionen jobbar med innovation för att öka den digitala förmågan.

  Hur kan skolor bidra till minskat matsvinn i hela samhället?

  4 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Chalmers Industriteknik, Härryda kommun, Academedia, Ester Mosessons Gymnasium, Lilla Holms förskola
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Presentation av resultat och lärdomar från tester i Resvinn där vi räddat matsvinn från butiker och grossister i både servering och hemkunskapsundervisning och testat olika sätt att utbilda elever i att minska svinnet hemma.

  Från budget till verklighet – Hur får vi det att hända?

  4 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Stockholms stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • I kommunens budget framkommer tydligt att vi ska vara mer innovativa och utveckla verksamheten med fokus på dem vi är till för. Vi ska samverka, samarbeta och nå våra mål på mest effektiva sätt. Detta betyder förnyelse och förändring, förändringsarbete och förändringsledning i kombination med ett aktivt medarbetarskap. Hur gör vi detta?

  #InnovationsveckanKronoberg – Innovationskraft för ett bättre samhälle

  4 oktober 12:3015:00
  • Arrangör: Videum Science Park, Almi, Verklighetslabbet i Region Kronoberg
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Vår tids samhällsutmaningar är många och komplexa. Ingen organisation eller aktör kan ensam lösa dem! Men vad händer om vi frisätter innovations- och omställningskraften gemensamt? Kan näringsliv, offentlig sektor, akademin och civilsamhället göra bra saker tillsammans? Och hur gör man för att katalysera den kraft vi kan åstadkomma gemensamt?

  Digitala Görel höjer innovationsnivån

  4 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Verksamhetsutveckling med stöd av ny teknik skapar förutsättningar för att göra enklare förbättringar i vardagen och det ger oss även möjlighet att förverkliga radikala idéer.

  Innovation som bidrar till påskyndad etablering för nyanlända

  4 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Socialförvaltningen Stockholms stad, Syriska föreningen och Länsstyrelsen
 • Seminarium/föreläsning
 • Öppet hus
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • I Hässelby-Vällingby har innovativa arbetssätt använts för att påskynda nyanländas etableringsresa. Bland annat genom informationsdiskar som främjar socialt nätverksbyggande samt genom en ny rutin för tidig inskrivning i förskola.

  Innovationsarbetets utmaningar

  4 oktober 15:0015:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vilka är de stora utmaningarna med att etablera tjänstedesign i Göteborgs Stad?

  Demokratilabb – En strategi för hur unga blir del av lösningen till de viktiga framtidsfrågorna

  5 oktober 08:3010:00
  • Arrangör: Malmöakademin, Ludvika kommun, Rädda Barnen
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur kan unga på riktigt bli delaktiga i att formulera utmaningarna och arbeta fram lösningar tillsammans med tjänstemän och politiker?

  Så händer en innovation!

  5 oktober 08:3009:15
  • Arrangör: Värmdö kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Välkommen på ett frukostseminarium med Malin Sträng på Värmdö kommun, initiativtagare till innovationsprojektet Drönargränser. Drönargränser är ett nytt innovativt och snabbare sätt att mäta in fastighetsgränser med hjälp av drönare. Malin berättar hur innovationen gick från problem, via "galen" idé till ett projekt som faktiskt fungerar.

  Civic tech demodag

  5 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Vinnova, Civic Tech Sweden
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Utställning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Civic tech är digitala lösningar som kan göra det offentliga mer öppet och transparent, där medborgare kan vara både medskapare och behovsägare. Med andra ord – teknik för samhällsnytta. Vinnova har finansierat 14 civic tech projekt. Nu är det dags för rapportering - och du kommer få träffa alla projekten!

  Stora Sociala Företagsdagen

  5 oktober 09:0015:00
  • Arrangör: Coompanion, Mikrofonden, Västra Götalandsregionen, Skoopi, Studieförbundet Vuxenskolan, CSR Västsverige
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till en unik dag med och för sociala företag, det offentliga och den sociala ekonomins aktörer. Årets konferens bjuder på inspirerande talare och seminarier om nutidens utmaningar med fokus på delaktighet, hållbarhet och demokrati.

  Senseable Stockholm Lab day event 2021

  5 oktober 11:3014:00
  • Arrangör: Senseable Stockholm Lab
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • I samband med Senseable Stockholm Lab Week, som pågår parallellt med innovationsveckan anordnas en officiell dag för samarbetet mellan KTH, MIT, Stockholms Handelskammare och Stockholms stad.

  Hej Sveriges innovationsledare (även självutnämnda)! Kom och upptäck dina förmågor med oss. Är du en idébärare, -förare eller -röjare?

  5 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Uppsala kommun, Helsingborg stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Vi välkomnar nybörjare och proffs att reflektera kring attityder och beteenden för innovation. Tillsammans med innovationsforskare och nio kommuner, utvecklar Helsingborg stad och Uppsala kommun ett lärstöd för nytänkande i vardagen. Kom, det blir kul :)

  Tillsammans på väg mot klimatneutrala städer – Viable Cities och Klimatkontrakt 2030

  5 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för hållbara, klimatneutrala städer
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Viable Cities Klimatkontrakt 2030 ska ge muskler till klimatomställningen i städer. Det första kontraktet signerades 2020 av nio städer och fyra myndigheter. Nu arbetar vi tillsammans med över 20 städer och kontraktet ska signeras igen, men med vässade åtaganden – allt för att snabba på omställningen. Men hur fungerar det egentligen?

  Digital Serviceinfrastruktur – En nyckel till en blomstrande landsbygd

  5 oktober 14:0014:45
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun, Umeå Universitet och Bygdsam Nätradalen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • För att stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling och tillväxt inom landsbygderna har Örnsköldsviks kommun, tillsammans med Umeå universitet, utvecklat en ny typ av öppen digital tjänsteinfrastruktur som gör det enkelt för medborgare, föreningar och näringsliv att själva utveckla och tillhandahålla nya bra tjänster i sina lokalsamhällen.

  OmMej ger barnet en röst

  5 oktober 14:0014:45
  • Arrangör: OmMej
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • OmMej är ett socialt företag med en nyskapande idé som ger alla som arbetar med barn verktygen att förebygga psykisk ohälsa innan problem växer sig stora och kostsamma för både individ och samhälle. En app och ett användarstöd fångar upp barnets egna perspektiv och möjliggör att identifiera behov, mäta och utvärdera insatser och agera i samverkan.

  Facilitera välfärd och möta invånarbehov med upphandling som verktyg – framgångsfaktorer och utmaningar

  6 oktober 08:0009:00
  • Arrangör: SKR, Upphandlingsmyndigheten, Tierps kommun, Karlskrona kommun, Skellefteå kommun, Eskilstuna kommun, Linköpings kommun, Malmö stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Ett upphandlingskonsortie av kommuner delar med sig av tankar och erfarenheter kring att upphandla nya digitala stöd innovationsfrämjande för att möta invånarbehov, både med och utan kommunen som mellanhand. Medverkar gör Niclas Brissmalm, Karlskrona, Mikaela Lindström, Tierp, Malin Bergvall, SKR och Maria Öhman Upphandlingsmyndigheten.

  Medborgarna som medskapare i klimatomställningen – Klimatfrukost 14

  6 oktober 08:0509:00
  • Arrangör: Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för klimatneutrala och hållbara städer
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • I våras fick Anthesis i uppdrag av Viable Cities att utveckla en strategi för hur medborgare och civilsamhället kan engageras som medskapare i stadens framtid. Genom bland annat workshops och intervjuer har Anthesis samlat in information som analyseras och nu resulterar i rekommendationer om en möjlig väg framåt.

  Morgonfika: Hur kan Minecraft användas som prototypverktyg för att öka tryggheten i samhället?

  6 oktober 08:1508:50
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Invånarinvolvering
 • Kultur och fritid
 • Samhällsbyggnad
 • Minecraft är ett spel som går ut på att bygga din värld med block och uppleva den med andra online. Lite som att bygga med Lego fast i datorn och med oändligt med klossar. Det finns många imponerade exempel på byggverk i Minecraft, alltifrån kända byggnader till hela städer. Men det är inte det vi ska fokusera på här!

  Ett par exempel på innovation från Helsingborg

  6 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Helsingborgs stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Vi delar med oss av några innovationscase som vi jobbar med just nu. Välkommen att lyssna, ställa frågor och komma med egna inspel!

  Hissa språket! – från uppmärksammat behov till språkverksamhet

  6 oktober 11:1011:30
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • För femte gången arrangeras Inspiration Borås. Temat för i år är inspirerande exempel på förändringsresor – på kort eller på lång sikt, då Borås Stad fyller 400 år. Inspiration Borås är Borås Stads egen kvalitetsmässa med föredrag av medarbetare för medarbetare. Här visar vi upp arbeten som vi är stolta över och lär av varandra över yrkesgränserna

  #InnovationsveckanKronoberg – Lunchklubb med Verklighetslabbet, samtal om innovativa tilltag i Kronoberg

  6 oktober 12:1512:45
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Vi samtalar om utmaningar, framgångar och svårigheter i regionala utvecklingsarbeten i Kronoberg.

  Kreativ marknadsdialog – en beprövad metod för att få in innovativa lösningar i offentlig upphandling

  6 oktober 12:1513:00
  • Arrangör: Openlab Stockholm
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • I samarbete med våra offentliga partners har vi på Openlab utvecklat Kreativ marknadsdialog, en metod för mer innovativa upphandlingar. Nu erbjuder vi möjlighet för fler att lära sig använda metoden genom ett gratis informativt studiematerial - och möjlighet för våra partners att samverka med oss i nya uppdrag av Kreativ marknadsdialog.

  Sommarjobbande innovatörer

  6 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Göteborgs Stads sommarjobbare fick en utmaning och skulle ta fram lösningar med hjälp av användardrivna innovationsmetoder inom hållbarhetsområdet.

  Hur kan vi förändra medborgares resvanor?

  6 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Vinnova
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • Utan omfattande beteendeförändringar hos medborgare klarar vi inte de uppsatta klimatmålen. Välkomna till ett seminarium där vi diskuterar hur offentlig sektor kan arbeta för att människor ska förändra invanda resebeteenden.

  10 år av medskapande metoder och arbetssätt

  6 oktober 14:0015:00
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Hur kan verksamheter arbeta med medskapande på ett framgångsrikt sätt? Och varför blir det bra när det blir bra? Utvecklingsledare Frida Knutsson från Örnsköldsviks kommun berättar om hur medskapande kan användas och vilka framgångsfaktorer som kan göra det lyckat.

  Göteborg, vassa på Öppna Data

  6 oktober 15:0015:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Med hjälp av stadens Öppna Data kan den som vill och kan, bygga egna tjänster och ta fram statistik.

  Digital ledsagning – Ett hjälpmedel för ökad tillgänglighet inom kollektivtrafiken – IoT world

  6 oktober 15:1516:00
  • Arrangör: Östgötatrafiken, IoT world, Linköping Science Park
  • Ort: Linköping
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Projektets utgångspunkt är att skapa en digital lösning som ledsagar synskadade i den dynamiska kollektivtrafiken. Lösningen ska inte ställa krav på nya fysiska installationer, kostsam utrustning på fordon eller nya hjälpmedel.

  Att göra och förstå sin research innan vi fattar beslut

  7 oktober 08:3009:15
  • Arrangör: Konsumentverket
  • Ort: Karlstad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Varför testa när vi kan gissa vad användarna behöver? Varför kartlägga när vi kan utgå från oss själva? Varför inte utveckla direkt så att tidplan och budget hålls? Vore mycket smidigare? Eller? Konsumentverkets enhet för digitala tjänster berättar om digital tjänsteutveckling och delar med sig av sin vardag med konkreta tips från ux-verktygslådan.
  Fullbokad

  #InnovationsveckanKronoberg – Torsdagsfrukost med Verklighetslabbet och Castellum

  7 oktober 08:3009:30
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg, Castellum
  • Ort: Växjö
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Övrigt
 • Castellums hyresgäster i World Trade Center bjuds in till Torsdagsfrukost hos Verklighetslabbet, den nya hyresgästen i huset. Under frukosten kommer vi att få en kort presentation av Verklighetslabbet och samtala kring frågan ”Hur kan vi i World Trade Center dra nytta av varandra med våra olika verksamheter, kompetenser och nätverk?

  Systemdesign och innovation för komplexa samhällsutmaningar

  7 oktober 08:3009:15
  • Arrangör: Stiftelsen svensk industridesign
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • För att förstå komplexa samhällsutmaningar behöver man synliggöra många olika perspektiv. Förnyelselabbet på SVID samlar aktörer och invånare för att tillsammans visualisera utmaningar och hitta vägar framåt - med hjälp av designmetodik.Välkommen till ett seminarium där vi berättar om hur vi har utvecklat metoder, förhållningssätt och förutsättni

  Mänskliga rättigheter i praktiken

  7 oktober 09:0009:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Verksamhetsövergripande
 • Det handlar om människor.

  Panta på stan! – Pilotstudie för pant på engångsmuggar

  7 oktober 09:0009:30
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun, RISE, Bower
  • Ort: Örnsköldsvik
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Engångsartiklar behöver bli mer resurseffektiva för att vi ska kunna hantera den ökade mängden avfall som följer med vårt moderna levnadssätt med mat och dryck i farten. För att få en hållbar lösning som innebär ökad källsortering på allmänna platser har Örnsköldsviks kommun startat ett projekt tillsammans med RISE och Bower.

  #InnovationsveckanKronoberg – Lunchklubben med Verklighetslabbet, samtal om innovativa tilltag i Kronoberg

  7 oktober 12:1512:45
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg
 • Övrigt
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vi samtalar om utmaningar, framgångar och svårigheter i regionala utvecklingsarbeten i Kronoberg.

  Forskarhubben lanserar Samskapandeguiden och erbjuder en tre dagars Q&A om innovation, samskapande och kreativa processer

  8 oktober 00:00
  • Arrangör: Forskarhubben, Infotail, Curiosity Shop
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Hur gör man för att samskapa lösningar med utgångpunkt i målgruppers egna idéer och behov? Och hur kan organisationer ta vara på den inneboende expertisen? Forskarhubben främjar samskapande, samutforskande och samlärande. Fråga oss vad du vill om innovation, kreativitet och samskapande och ta del av vår nya guide för egna samskapande processer!

  Innovationslabbet fyller 1 år

  8 oktober 09:0009:45
  • Arrangör: Uppsala kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vad har hänt i Uppsalas Innovationslabb sedan de slog upp portarna i oktober 2020? Kom och lyssna på hur vi arbetar och labbar tillsammans för ett mer hållbart Uppsala. Välkommen!

  Globalt Välbefinnande – Bortom BNP

  8 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Idélab - Mälardalens Högskola, GNH Sweden
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Skola och utbildning
 • Hur mäter och upprätthåller vi välbefinnande i samhället? Mäter vi det som verkligen skapar livskvalitet? Hur skalar vi upp införandet av nya förhållningssätt kring välbefinnande?

  Hack för hopp och hälsa!

  8 oktober 11:0012:45
  • Arrangör: eHealth Arena, Kalmar kommun
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Hur kan vi med digitala lösningar stimulera till rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättningar? Under "Hack för hopp och hälsa" tar sig fem lag an utmaningen - vi sänder live från deras presentationer inför juryn samt när det vinnande bidraget utses!

  #InnovationsveckanKronoberg – Invigning av Verklighetslabbet

  8 oktober 12:3015:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg
  • Ort: Växjö
 • Utställning
 • Workshop
 • Öppet hus
 • Övrigt
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Verklighetslabbet är Kronobergs utvecklingsarena för användardriven innovation. I samband med avslutningen på innovationsveckan inviger vi våra nya lokaler och detta vill vi fira tillsammans med dig!

  11 prototyper i 4 kommuner med 1 gemensam mission: hållbara skolmåltider

  8 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Vinnova, Livsmedelsverket och Antrop
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vårt livsmedelssystem måste bli mer hållbart. För planetens, människornas och vårt välstånds skull. Utmaningarna är både komplexa och globala, men kräver också innovation på lokal nivå. Med ett missionsorienterat arbetssätt testar vi hur offentlig sektor – med skolmåltiderna som verktyg – kan bli murbräcka för att ställa om hela livsmedelssystemet.

  Världens Största Workshop: Avslutning Innovationslabb

  8 oktober 15:0016:00
  • Arrangör: Yesbox Göteborg, GovTech Sweden, Framtidenkoncernen, Vocean, Drivhuset Göteborg
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Demokrati
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Vi summerar innovationslabbet för Världens Största Workshop. Vår utmaning: Hur gör vi Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered till världens bästa plats för barn och unga?
  + Export Events