Program 5-9 oktober 2020

Här kan du söka bland inlagda aktiviteter i Innovationsveckans program. Har du som deltagare frågor om en programpunkt och hur du kan delta kontaktar du arrangören för den aktuella aktiviteten.  Som arrangör kan du anmäla nya aktiviteter fram till den 1 oktober.

Genom fritextsökning kan du t.ex. hitta aktiviteter från en viss arrangör eller utifrån ämnen. Filterfunktionen låter dig sortera utifrån dagar, vad som går att ta del av digitalt/lokalt eller teman som intresserar dig. Kartfunktionen visar endast lokala aktiviteter (ej digitala).

Laddar aktiviteter

Kommande aktiviteter › Hälsa sjukvård

aktiviteter Search and Views Navigation

aktivitet Views Navigation

Tema

Typ

Dag

Hur kan man delta

Kommande aktiviteter › Hälsa sjukvård

aktiviteter List Navigering

oktober 2020

Idéhackaton med seniorer och studenter på KTH!

5 oktober 08:3016:00
 • Arrangör: Aging2.0 Stockholm
 • Ort: Campus KTH Flemingsberg
 • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Samhällsbyggnad
 • Behov, problem och utmaningar för seniorer idag… Seniorer och student löser utmaningarna gemensamt! Sverige står inför flera utmaningar idag med Corona pandemin, kris i äldreomsorgen och brist på lösningar. Seniorer är en utsatt grupp på många sätt men samtidigt en del av lösningen och vägen framåt.

  AllAgeHub WebbExpo – en digital utställning av välfärdsteknik

  5 oktober 12:0013:30
  • Arrangör: AllAgeHub
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Den 5 oktober bjuder AllAgeHub in till en digital visning av WebbExpo – en digital utställning av välfärdsteknik. Under den här stunden får du möjlighet att se hur sidan fungerar, du får höra om varför vi har tagit fram den och om hur du kan bidra till att utveckla WebbExpo.

  Komma närmare men inte nära nog

  5 oktober 14:3015:30
  • Arrangör: Härnösands kommun
  • Ort: Härnösand
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Begränsar det nu styrande politiska ramverket ”Arbetslinjen” människors möjligheter till att få bästa förutsättningar i sina liv? Lyssna till en spännande diskussion som kritiskt granskar vad som menas med arbetsförmåga.

  Hur kan personer med intellektuell funktionsnedsättning lära sig och förstå AI?

  5 oktober 15:0015:45
  • Arrangör: AllAgeHub, AI Sweden, Västra Götalandsregionen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Testbädden AllAgeHub inrymmer aktiviteter för att öka förståelsen och stimulera tillämpning av AI-baserad teknik inom vård och omsorg. Ett speciellt fokus rör hur personer med intellektuell funktionsnedsättning via utbildningsinsatser kan få kunskap om och förståelse för AI och därmed kan involveras i beslut kring egen användning av AI-baserad teknik.

  Fikaseminarium: Artificiell intelligens och åldrande – Hur kan äldre nå en utökad rättslig beslutskapacitet med hjälp av ny teknologi?

  5 oktober 16:0016:15
  • Arrangör: AllAgeHub, Göteborgs Universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • I detta "fikaseminarium" presenteras en kort film om ett nytt projekt inom Age-Cap: Artificiell intelligens och åldrande – Hur kan äldre nå en utökad rättslig beslutskapacitet med hjälp av ny teknologi?"
  Fullbokad

  Demensvänlig innovationssprint

  6 oktober 08:3016:30
  • Arrangör: Helsingborg stad
  • Ort: Helsingborg
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • Innovationssprint med tema demensvänliga utemiljöer och kunskapsspridning! Innovationssprintar är sedan våren 2020 ett etablerat koncept på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg. Genom innovationssprintar inspireras medarbetarna till nytänkande och blir mer delaktiga i stadens innovationsarbete.

  Testbäddar och innovationskraft i världsklass – hur gör vi för att inte bli omsprungna?

  6 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Business Region Göteborg, Chalmers, Göteborgs Universitet, RISE, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park, Innovationsplattformen Region Västra Götaland, Innovatum
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Till 2030 skall världen ställa om. Testbäddarna är viktiga verktyg för att utveckla och påskynda lösningar som möter de globala 17 hållbarhetsmålen. Välkommen till ett webbinarium som visar upp en bredd av testbäddar och en namnkunnig paneldebatt som diskuterar Sveriges och Europas utveckling av testbäddar som verktyg för stärkt innovationskraft.

  Välkommen att delta och nätverka på den danska Innovationsdagen för offentlig sektor

  6 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Center for Offentlig Innovation (Danmark)
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Vær med når COI endnu engang afholder Innovationsdagen – en formiddag, hvor vi sammen bliver klogere, etablerer netværk på tværs af offentlige innovatører og får inspiration til vores innovationsarbejde. I år foregår Innovationsdagen digitalt og er gratis at deltage i. Dagen hålls på danska men svenska deltagare välkomnas!

  Testa Center och Uppsala universitet utvecklar för efterfrågad spetskompetens

  6 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Testa Center, Uppsala Universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Uppsala universitet identifierade tidigt behovet av att utbilda för morgondagens kompetensbehov. Välkommen att lyssna till hur de arbetar tillsammans med innovationsmiljön Testa Center.

  Sköra äldre som medskapare i innovationsprocessen i Göteborgs Stad

  6 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • På vilket sätt kan brukarinvolvering och tjänstedesign användas tillsammans med sköra äldre personer som ofta upplever både fysisk och kognitiv påverkan på sin funktionsförmåga? Åkerhus äldreboende har drivit ett projekt med stöd av SKR:s Innovationsguiden och samskapat med sina hyresgäster där hälften har en demensdiagnos.

  Skellefteå utan gränser

  6 oktober 14:0016:00
  • Arrangör: Region Västerbotten, Skellefteå Kommun
  • Ort: Skellefteå
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skellefteå utan gränser - ett digitalt seminarium med framtidens vård och hälsa i fokus

  Framtidens cancervård bygger vi tillsammans – Upprop till innovation på systemnivå!

  7 oktober 09:0010:30
  • Arrangör: Nollvision cancer innovationsmiljö, ATMP-Sweden innovationsmiljö
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Innovationsmiljöerna Nollvision cancer och Sverige ledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier 2030 (ATMP), bjuder tillsammans in till ett digitalt möte där vi berättar om våra visioner och pågående insatser för att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt.

  Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad hälso- och sjukvård med hjälp av tillämpad AI

  7 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: AI Sweden, Region Halland and Karolinska Universitetssjukhuset
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • AI har potential att lösa våra största sjukvårdsutmaningar, frigöra administrationstid och förbättra hälso- och sjukvården för alla i Sverige. För att vi framgångsrikt ska kunna använda oss av AI i sjukvården så måste svenska sjukvårdsleverantörer, på regions och kommunnivå, samarbeta både med varandra och näringsliv, akademi och beslutsfattare.

  Barnens agenda i vården – om designen av ett spel för ökad delaktighet

  7 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: Coompanion Halland, Högskolan Halmstad, Halland Tech Week
  • Ort: Varberg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hälsa sjukvård
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Framtidens lekplats – interaktiv, föränderlig och uppkopplad

  7 oktober 13:1514:45
  • Arrangör: Ecorado, Drakryggen, Uppsala Universitet, KTH, Linköpings kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • I Magistratshagen i Linköping har framtidens lekplats just invigts; en lekmiljö som genom att kombinera natur och teknik skapar nya, unika lekvärden. I två år har lekforskare, ingenjörer och programmerare och arbetat tillsammans för att utveckla världsunika lekinstallationer som är omprogrammerbara och ihopkopplade genom Internet of Things

  Gemensam digital infrastruktur för offentlig sektor

  7 oktober 14:0015:00
  • Arrangör: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Kultur och fritid
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • DIGG berättar om regeringsuppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.

  “Hur kan vi få till systemförändringar för att förbättra användning och tillgänglighet av antibiotika?”

  7 oktober 14:0015:00
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Styrning och ledning
 • PLATINEA (www.platinea.se) är en samverkansplattform mellan akademi, vård, industri och myndigheter för att förbättra användning och tillgänglighet av antibiotika.

  Medborgare som medskapare – Så utvecklar vi samverkan inom offentlig verksamhet

  8 oktober 08:3010:30
  • Arrangör: Samordningsförbund
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Välkommen att lyssna på fyra Samordningsförbund i landet som utvecklar välfärden genom användarinvolvering. Vad gör ett samordningsförbund? Hur lyckas vi utveckla samverkan genom användarcentrerad verksamhetsutveckling?

  Hur svårt kan det vara att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen?

  8 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: AgeLab test och lärandemiljö Göteborgs Stad Centrum
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Den frågan ställde vi oss själva efter att ha prövat med olika punktinsatser. Svaret blev att vi måste hitta ett mer innovativt och strukturerat tillvägagångssätt för att få hyresgäster, personal och anhöriga involverade direkt i användningen av välfärdsteknik. Vi kommer under vår tid tillsammans beskriva vårt angreppssätt.

  Presentation Day about virtual and augmented reality in health and social care

  8 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Leap for Life, Halmstad University, Careware Nordic, Halland Tech Week
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Discover the potential of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) in health and social care. Learn more about what value these technologies can provide in the health and social care context and what products exists already today.

  Samverkansarbete – ideella och offentliga aktörer

  8 oktober 10:0011:30
  • Arrangör: Möckelnföreningarna och Region Örebro Län Område väster
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Regional utveckling
 • Kan ideella och offentliga aktörer samverka bättre än idag för våra invånares bästa? Välkommen till ett seminarium kring detta, med exempel från insatser i Karlskoga/Degerfors.

  Kan hackaton vara till nytta i offentlig förvaltning?

  8 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Välkommen till ett seminarium där vi tar ett nytt tag på konceptet hackaton!

  IoT Sveriges årskonferens 8 oktober 2020 – IoT Studio Talks och Workshops

  8 oktober 10:0015:00
  • Arrangör: IoT Sverige/Uppsala universitet Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Välkommen att delta i IoT Sveriges digitala årskonferens 8 oktober 2020. Vi genomför årskonferensen digitalt från Uppsala – med först IoT Studio Talks kl 10-12, och på eftermiddagen kl 13-15 IoT Studio Workshops. Årskonferensen är kostnadsfri!

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov

  8 oktober 10:5015:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen och Södra Älvsborgs sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • För att möta vårdens utmaningar krävs innovativa lösningar som utvecklas i samverkan, exempelvis över vårdens professions-, verksamhets- eller förvaltningsgränser, eller tillsammans med företag och akademi. Välkommen till en dag av åtta webseminarier med innovativa samverkansprojekt i hälso- och sjukvården i VGR.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Gemensam innovationsprocess för hälso- och sjukvården i VGR

  8 oktober 11:0011:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Just nu leder Innovationsplattformen arbetet med att utveckla en gemensam innovationsprocess för hälso- och sjukvården i VGR. Processen utvecklas med hjälp av andra regionala områden, såsom inköps-, IT- och digitaliseringsfunktioner inom VGR.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Digital ätskola minskar barns svårigheter att äta

  8 oktober 11:3012:00
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Det tvärprofessionella innovationsprojektet på Södra Älvsborgs Sjukhus ska ska minska barns svårigheter att äta. Genom att införa digitala vårdmöten ska ett ökat stöd erbjudas till föräldrar till barn med ätsvårigheter, t.ex. genom täta uppföljningar och måltidsobservationer i hemmiljö.

  Tjänsteinnovation i FINSAM

  8 oktober 12:0013:00
  • Arrangör: Samordningsförbundet FINSAM Landskrona Svalöv
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Varmt välkommen till en lunchföreläsning om samordningsförbundets innovationsresa - från traditionellt ansökningsförfarande till aktivt samskapande för utveckling av samverkan!

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – VGR som Innovationsmotor

  8 oktober 12:3013:00
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • VGR som Innovationsmotor är ett projekt som syftar till att skapa en process för hållbar samverkan mellan offentlig vårdverksamhet och medicinteknisk industri i Västra Götaland, med artrospatienters vårdresa som pilotprojekt. Detta är en del av Medtech4Healths nationella innovationsmotorinitiativ.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Digital smärtskola

  8 oktober 13:0013:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Digital smärtskola erbjuder fler personer med långvarig smärta behandling. Långvarig smärta är ett utbrett problem förenat med stort personligt lidande, höga sjukvårdskostnader och stora konsekvenser för samhället.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Spelplan för bättre nationell utveckling och upphandling

  8 oktober 13:3014:00
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • När krävs upphandling? När kan regioner ta fram gemensamma lösningar? När bör konkurrensutsättning ske? Syftet med Spelplanen är att besvara frågor som dessa. Spelplanen har utvecklats inom projektet Sweper, av bl.a. Region Stockholm, Region Västerbotten, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Kartläggning av innovationssystemet på ett sjukhus

  8 oktober 14:0014:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Vilka förutsättningar finns och vilka behöver skapas för att kunna utveckla och implementera innovationer på ett sjukhus? Kartläggningen av innovationssystemet på Skaraborgs Sjukhus är ett forskningsprojekt av Högskolan i Skövde, Skaraborgs Sjukhus och Innovationsplattformen.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Delia: digitalt verktyg för patientdelaktighet

  8 oktober 14:3015:00
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Delia är ett digitalt verktyg för patientdelaktighet och styrning i första kontakten med vården för psykisk ohälsa. Målet med verktyget är att främja patienters egen kraft, känsla av kontroll och delaktighet i sin vård.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Bildmonitorering för ökad trygghet under Covid-19

  8 oktober 15:0015:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Projektet, som snabbt gick från idé till pilotprojekt, syftade till att se om möjligheten till bildmonitorering kunde bidra till en ökad trygghet för både patient och personal – samt en minskad användning av skyddsutrustning. Projektet genomförs på Östra Sjukhuset (SU).

  Digitala omsorgsmöten i pandemins spår – Hur tar vi trygga och säkra videomöten till äldreomsorgen?

  9 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Camanio AB, RISE
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Under våren 2020 har digitala vårdmöten exploderat i användning med en ökning på 1000% i vissa regioner, men vad sker inom omsorgen? Kan digitala möten ge ett tryggt och säkert alternativ till de fysiska mötena även inom äldreomsorgen och hur arbetar vi för att göra det möjligt? Vi bjuder in till ett liveseminarium med panelgäster.

  Expertkraft – smartare vård tillsammans

  9 oktober 10:00
  • Arrangör: Region Uppsala Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Har du någon gång upplevt svårigheter att nå hälso-och sjukvården för att få en produkt eller tjänst utvärderad? Nära vård och hälsa i Region Uppsala testar just nu ”En väg in” för företag som vill träffa vårdens experter. Under vårt seminarie får du möjlighet att testa strukturen och diskutera dina idéer och behov av att möta vården.

  Nästa generations läkemedelsforskare: ett ekosystem för forskning och kompetensutveckling i samverkan

  9 oktober 13:0013:20
  • Arrangör: Uppsala universitet, SweDeliver
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • The Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver) är ett kompetenscentrum med akademiskt nav vid Uppsala universitet och 15 involverade företag från Sverige, Finland och Danmark.

  Innovationsjakten- jakten på innovativa lösningar på vårdens behov. Varför ska företagen bry sig?

  9 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Region Uppsala Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • I förflyttningen mot effektiv och nära vård sker en omfattande transformation av hälso- och sjukvården. För att möta de nya behoven behöver vi hitta nya former för samverkan över organisationsgränserna. Därför bjuder Region Uppsala nu in till Innovationsjakten, med utmaningen: Digitala stöd för egenvård med patienten som utförare och användare.

  AddLife Kompetenscentrum – ett samarbete mellan akademi, industri och offentlig sektor för additiv tillverkning inom livsvetenskaper

  9 oktober 14:0015:00
  • Arrangör: Uppsala universitet, AddLife Kompetenscentrum
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • AddLife är ett nyfinansierat VINNOVA kompetenscenter som samlar fler än 20 partners inom akademi, industri och offentlig sektor för att stödja kompetensutveckling inom additiv tillverkning för livsvetenskap www.uu.se/en/research/addlife
  + Export Events