Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 4 oktober, 2022 10:0010:50
 • IVL Svenska miljöinstitutet, Naturvårdsverket
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbeta med aktörsnära policyinnovation – erfarenheter för omställning mot cirkulär ekonomi

  Hur gör vi samhället mer cirkulärt, så vi spar och delar resurser bättre? Dialog och aktiv samverkan med små och stora aktörer är en nyckel. På det här digitala kort-seminariet delar IVL Svenska Miljöinstitutet och Naturvårdsverket med sig av sina erfarenheter hur man tillsammans kan utforska policyalternativ.

  Policyinnovation är ett arbetssätt som utvecklats för att ta fram, analysera och utveckla policyer som möter komplexa samhällsutmaningar som exempelvis hållbarhet. Det bygger på en experimentell ansats där samskapande sker i iterativa utvecklingsprocesser som involverar behovsägare. Fokus handlar om lösningar på samhällsnivån. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört flera projekt med aktörer inom cirkulär ekonomi med inriktning på policyinnovation. Seminariet syftar till att dela med sig av erfarenheter och inspirera fler offentliga aktörer att arbeta för cirkulär och delande ekonomi genom policyinnovation.

  Presentatörer på seminairet är från IVL Svenska miljöinstitutet Åsa Romson, expert i miljöjuridik och miljöpolitiska styrmedel och Annelise De Jong, expert inom hållbara produktions- och konsumtionsmönster, som båda har lett projekt kring policyinnovation på området cirkulär och delande ekonomi. Från Naturvårdsverket deltar Åsa Stenmarck, materialflödesexpert och Lena Stig, handläggare för Hållbar plastanvändning.

  Information

  Datum
  4 oktober, 2022
  Tid
  10:00–10:50
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  IVL Svenska miljöinstitutet, Naturvårdsverket
  Kontaktperson
  Åsa Romson
  E-post
  asa.romson@ivl.se