« Alla nyheter

2022-10-04

Öppna webbsändningar tisdag 4 oktober

Här är dagens öppna sändningar! Ingen av dessa kräver föranmälan, men vissa kan kräva inlogg eller tillgång till en viss plattform t.ex. Facebook, Teams eller Zoom. För att komma till respektive sändning, klicka på aktivitetens rubrik.

Det finns dessutom flera aktiviteter under veckan som fortfarande tar emot anmälningar, här kan du se hela veckans program. Anmälningsinformation och kontaktuppgifter till ansvariga finns i respektive programpunkt.

 

Tisdagens öppna webbsändningar

8.00-9.00 Mer innovation för och med unga i landsbygder! | Läs mer om programpunkten 

8.00-9.00 Ett Socialt Hållbart Borås | Läs mer om programpunkten 

8.15-9.00 Systematisk innovationsledning – en ledstång för förnyelse och transformation ur ett kommunperspektiv | Läs mer om programpunkten 

8.30-9.00 Demokratiutveckling – för ett fredligt och inkluderande samhälle (agenda 2030 mål 16) | Läs mer om programpunkten 

9.00-9.45 The Future of Public Innovation – where are we now? | Läs mer om programpunkten 

10.00-10.45 Verktyg och metoder som stärker innovationskraften! | Läs mer om programpunkten 

10.00-10.30 Förvaltningslogik och experimentell logik hörnstenar för samverkan | Läs mer om programpunkten 

10.00-10.45 Hur ökar vi graden av hållbarhet och innovation i dagens offentliga upphandlingar? | Läs mer om programpunkten 

10.00-10.35 Klimatneutrala Borås 2030 och medverkan i Viable Cities | Läs mer om programpunkten 

10.00-10.50 Arbeta med aktörsnära policyinnovation – erfarenheter för omställning mot cirkulär ekonomi | Läs mer om programpunkten 

10.00-11.30 Lär dig om ditt autentiska ledarskap som innovatör | Läs mer om programpunkten 

10.30-12.00 Att arbeta innovativt med socialt hållbar områdesutveckling | Läs mer om programpunkten 

11.40-11.20 Innovation för hållbar ekonomistyrning | Läs mer om programpunkten 

11.00-11.45 Så kan offentlig sektor lösa utmaningar tillsammans med innovativa startups! | Läs mer om programpunkten 

11.00-11.30 DigiTeam Elevhälsa – digitalt, smidigt och tillsammans | Läs mer om programpunkten 

11.25-11.55 Mänskliga rättigheter, hållbarhet och innovation | Läs mer om programpunkten 

11.00-12.00 Från vision till verklighet – hur vi bygger en innovativ organisation som gör skillnad | Läs mer om programpunkten 

12.00-12.30 Varför ska vi arbeta med innovationer i offentlig sektor? | Läs mer om programpunkten 

12.15-13.00 Hur jobbar en tjänstedesigner med komplexa samhällsutmaningar? | Läs mer om programpunkten 

12.15-13.00 Hälsofrämjande resor för barn – hur kan en kommun på ett enkelt men effektivt sätt åstadkomma detta? | Läs mer om programpunkten  

12.30-13.30 Beställarnätverk för klimatneutral anläggningssektor | Läs mer om programpunkten 

13.00-13.15 Developing Bug-Free Web User Interface | Läs mer om programpunkten 

13.30-14.30 Samtal mellan förmiddagens föreläsare om hur vi kan få ihop hållbarhetsdimensionerna | Läs mer om programpunkten  

13.30-15.00 Konkreta innovationsprojekt i staden som testbädd | Läs mer om programpunkten 

15.00-16.00 Innovation in Nordic Public Sector | Läs mer om programpunkten 

15.00-16.00 Ett samtal med politiker om möjligheter och dilemman med hållbarhetsarbete | Läs mer om programpunkten 

16.00-16.45  Innovativ utveckling av hållbara livsmiljöer i Norge och Sverige | Läs mer om programpunkten