« Alla nyheter

2021-10-06

Öppna webbsändningar onsdag 6 oktober

Här är dagens öppna sändningar! Ingen av dessa kräver föranmälan, men vissa kan kräva inlogg eller tillgång till en viss plattform t.ex. Facebook, Teams eller Zoom. För att komma till respektive sändning, klicka på aktivitetens rubrik.

Det finns dessutom flera aktiviteter under veckan som fortfarande tar emot anmälningar, här kan du se hela veckans program. Anmälningsinformation och kontaktuppgifter till ansvariga finns i respektive programpunkt.

 

Onsdagens öppna webbsändningar

 

08.00-09.00 Facilitera välfärd och möta invånarbehov med upphandling som verktyg – framgångsfaktorer och utmaningar | Läs mer om programpunkten


08.05-09.00 Medborgarna som medskapare i klimatomställningen – Klimatfrukost 14 | Läs mer om programpunkten


09.00-10.00 Från fjärrstyrd flygtrafikledning till drönare i samhällets tjänst | Läs mer om programpunkten


10.00-10.45 Ett par exempel på innovation från Helsingborg | Läs mer om programpunkten


10.10-10.30 Nya arbetssätt för att hantera mänsklighetens största utmaning | Läs mer om programpunkten


10.40-11.00 Vikten av sociala relationer i integrationsprocessen | Läs mer om programpunkten


11.10-11.30 Hissa språket! – från uppmärksammat behov till språkverksamhet | Läs mer om programpunkten


11.40-12.00 Stöd till anhöriga – från lagens BÖR till stadens VILL | Läs mer om programpunkten


12.00-12.30 Kreativa och affärsinriktade möten är grunden till smarta lösningar! | Läs mer om programpunkten


12.15-12.45 #InnovationsveckanKronoberg – Lunchklubb med Verklighetslabbet, samtal om innovativa tilltag i Kronoberg | Läs mer om programpunkten


13.00-14.00 Gammalt blir nytt : Driftsloggar ger verksamhetsvärde | Läs mer om programpunkten


13.00-13.45 Sommarjobbande innovatörer | Läs mer om programpunkten


13.00-14.00 Hur kan vi förändra medborgares resvanor? | Läs mer om programpunkten


13.00-13.20 Att växa med bibehållen kvalité och ökad kontroll | Läs mer om programpunkten


13.15-14.00 Uppkopplade containrar – IoT world | Läs mer om programpunkten


13.30-13.50 Från Fritidsgård till Öppen ungdomsverksamhet | Läs mer om programpunkten


14.00-16.00 Vad är stadsodling? | Läs mer om programpunkten


14.00-15.00 10 år av medskapande metoder och arbetssätt | Läs mer om programpunkten


14.00-15.00 Internet of Things för Framtidens Materialförsörjning inom Offentlig Sektor – IoT world | Läs mer om programpunkten


14.00-14.45 Från vision till verklighet – hur transformeras en stad? | Läs mer om programpunkten


14.40-15.00 Att utveckla former för att leda skolan på ett annat sätt | Läs mer om programpunkten


15.00-15.45 Göteborg, vassa på Öppna Data | Läs mer om programpunkten


15.00-16.00 Årets INNOVATION och Årets bästa IMPLEMENTERING- RESULTATET | Läs mer om programpunkten


15.10-15.30 Kan man verkligen mäta hälsa och vad ska det vara bra för? | Läs mer om programpunkten


15.15-16.00 Digital ledsagning – Ett hjälpmedel för ökad tillgänglighet inom kollektivtrafiken – IoT world | Läs mer om programpunkten


15.40-16.00 Använd kompetensen rätt – en workshop för effektivare organisation | Läs mer om programpunkten


16.10-16.30 Kost- och lokalvård genom historien | Läs mer om programpunkten


08.00-19.00 Innovation för kompetensförsörjning – Livslångt Innovationsspecial | Läs mer om programpunkten


08.00-17.00 Sustainable Poetry – Barn och unga ger röst för en hållbar framtid | Läs mer om programpunkten