« Alla nyheter

2022-10-05

Öppna webbsändningar onsdag 5 oktober

Här är dagens öppna sändningar! Ingen av dessa kräver föranmälan, men vissa kan kräva inlogg eller tillgång till en viss plattform t.ex. Facebook, Teams eller Zoom. För att komma till respektive sändning, klicka på aktivitetens rubrik.

Det finns dessutom flera aktiviteter under veckan som fortfarande tar emot anmälningar, här kan du se hela veckans program. Anmälningsinformation och kontaktuppgifter till ansvariga finns i respektive programpunkt.

 

Onsdagens öppna webbsändningar

9.00-10.45 Så kan Ena och byggblocken Mina ärenden och Mina ombud skapa konkret nytta för kommuner och dess invånare | Läs mer om programpunkten 

10.00-11.30 Digitalt stöd för egen försörjning | Läs mer om programpunkten 

10-10.30 Ett verktyg för att lyckas skala upp hållbara lösningar vid stadsutveckling | Läs mer om programpunkten 

10.00-12.00 Webbinarium:Digital Stad | Läs mer om programpunkten 

10.00-10.50 Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata | Läs mer om programpunkten 

11.00- 11.45 Hur kan GDPR underlätta vid innovation? | Läs mer om programpunkten 

11.00- 12.00 Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle | Läs mer om programpunkten 

11.00- 12.00 AllAgeHub en testbädd med fokus välfärdsteknik – Arbetet med att vara en brygga mellan offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv | Läs mer om programpunkten 

11.00-11.30 Snabba feedbackloopar med kunderna på Varberg Energi och andra energibolag | Läs mer om programpunkten 

11.30-12.20 Ansvarsfull teknikutveckling – vad är det och hur gör man? | Läs mer om programpunkten 

13.00-13.45 Digital tillgänglighet eller innovation? | Läs mer om programpunkten 

13.00-14.00 Innovativ inspiration för ökad kompetensförsörjning inom grön omställning- samverkan för att inspirera gymnasieungdomar för lokal arbetsmarknad | Läs mer om programpunkten 

13.30- 15.00 Att öka kommuners förmåga att vara innovativa – lärdomar från tio års följeforskning | Läs mer om programpunkten 

14.00-15.30 Öka återbruket med stöd av kommunala processer och upphandling |Läs mer om programpunkten 

14.00- 16.30 Informationsträff om enkät- och analysverktyget esMaker |Läs mer om programpunkten 

14.00-16.30 Datadriven innovation i offentlig förvaltning – är det möjligt? | Läs mer om programpunkten 

14.00-14.30 Cybernoden – för svensk innovation inom cybersäkerhet | Läs mer om programpunkten 

14.00- 14.45 Public sector as change agents for sustainability  | Läs mer om programpunkten 

15.00-15.45 Checkar för innovationsupphandling 2022 – grön omställning | Läs mer om programpunkten 

15.00-16.00 Vad innebär innovation mitt i en samhällstransformation? | Läs mer om programpunkten 

17.30-18.30 Hållbart företagande – Tillväxt kontra samhällsnytta | Läs mer om programpunkten